maandag 19 augustus 2019

GNR: GÉÉN TOESTEMMING 'BIG BROTHER IN HET BOS': TALPA BETRAPT bij ILLEGAAL OPHANGEN 2x BEWAKINGSCAMERA'S in HET LARENSE BOS!
NORMALITER ZIJN TALPA & DE MOL-FAMILIE toch CAMERA-GEIL maar NU heel STIL?!


WAT JAMMER voor TALPA-TV/ UTOPIA-ONZIN
en BAAS-JOHN DE MOL dat volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - zich...

NIET door een TALPA-AGRESSIEVELING
LAAT LASTIGVALLEN...

 • HOE HEET DIE UTOPIA-PITTBULL DIE GRN AANVIEL OP OPENBAAR TERREIN én VRIJHEID BELEMMERDE, ZÓNDER GEGRONDE REDEN?!

En ook 'FRANK ONBEKEND'...

   HOE HEET 'FRANK' VERDER, JOHN?

DIE WERKEN toch VOOR TALPA-TV
en daarmee (in)direct VOOR DE MOL?

DAN WIL GRN DAT Ú VERANTWOORDING GAAT AFLEGGEN, JOHN!


PS: WAT EEN 'LOL'

   TALPA BETRAPT BIJ ILLEGAAL OPHANGEN
   VAN BEWAKINGSCAMERA'S IN HET LARENSE
   BOS: GRN KOMT CHECKEN OF DIE WEG ZIJN!

   COMPLIMENTEN AAN GNR maar...


LARENSE MOL:

Van U kreeg GRN (nog) geen reactie? Hoe kan dat nou?

Een BOETE opleggen aan TALPA-TV én dwangsom instellen voor toekomstige 'vergelijkbare gevallen'... door TALPA of derden lijkt GRN een prima plan, nietwaar?

Die kunnen GNR en de gemeente LAREN dan in gezamenlijk overleg weer voor NATUURBEHOUD inzetten:

WIN voor GNR, WIN voor LAREN en alleen LOSE voor TALPA!

 • Eigen schuld, dikke buidel = VEEL NATUUR!WAT VOORAF GING:


d.d. 13-08-2019: 'DE MOL: je 'UTOPIA is PASSÉ' na AGRESSIEVE BEJEGENING door TALPA-MEDEWERKER op OPENBAAR TERREIN...

 • WORDT door GRN NIET GEPIKT!!'

d.d. 15-08-2019: 'BOMENKAP en CHEMTRAILS in NL DEREN
                            de BOSWACHTERS NIET maar...
STAART VOOR JOHNN DE MOL: NAMEN - TALPA-AGRESSIEVELING én 'FRANK?'!GRN: Met COMLIMENTEN én NATUUR-GROET aan mw. KOS en GNR!


MAILBERICHT Goois Natuurreservaat - GNR:

 • RE: Big brother in het bos? Aangifte in voorbereiding!

Goois Natuurreservaat
<gooisnatuurreservaat@gnr.nl>
Vr 16-8-2019 09:37


Geachte heer Groenendijk,


Uw mail met betrekking tot de videobewaking nabij Utopia op het terrein van het GNR is goede orde ontvangen en heeft onze volle aandacht.


Wij kunnen u meedelen dat wij geen toestem-ming hebben gegeven aan Talpa (de productie-maatschappij van het TV programma Utopia) voor het plaatsen van de cameras.

Wij zullen contact opnemen met Talpa en hen hierop aanspreken en verzoeken de cameras
te verwijderen van onze grond.

Met vriendelijke groet,
Goois NatuurreservaatUPDATE:

GRN: Nochtans GEEN REACTIE van de TALPA-WEBREDACTIE noch
         na BALIE-BEZOEK op FAKE MEDIA PARK in HILVERSUM...

 • HALLO, JOHN DE MOL - GRAAG DIE NAMEN, DANK!GRN: WOENSDAG nog steeds GEEN REACTIE?

 • NADERE STAPPEN én LUDIEKE ACTIES IN VOORBEREIDING!

ATTACK en ILLEGALE CAMERA'S IN HET BOS? JOHN DE MOL/ TALPA IS DE KLOS!


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: TALPA TV/ UTOPIA
Ma 19-8-2019 23:17

Geachte Utopia-redactie, geachte heer De Mol,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,

GRN mocht anders dan een ontvangstbevestiging nog géén inhoudelijke reactie/ antwoord op mijn vragen mogen ontvangen van Talpa. GRN herhaalt zijn verzoek,

 • uiterlijk woensdag d.d. 21-08-2019.

Kortheidshalve verwijst Gele Hesser GRN naar onderstaande publicatie:

GNR: GÉÉN TOESTEMMING 'BIG BROTHER IN HET BOS': TALPA BETRAPT bij ILLEGAAL OPHANGEN 2x BEWAKINGSCAMERA'S in HET LARENSE BOS! https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/08/gnr-geen-toestemming-big-brother-in-het.html

Wordt vervolgd, hoe dan ook! Met publicerende 'groet', 

drs. E.M. Groenendijk MSc.
De Gele Camera - in het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GEEL ONDERZOEK: VINDT U 'DE GELDERLANDER' - ook - EEN HELE 'FOUTE KRANT'? Regionaal STAATSPROPAGANDA-VODJE is alweer ONTMASKERD!
TO PROTECT against foreign ánd DOMESTIC ENEMIES - met WAARHEID als WAPEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vraagt aan iedere NEDERLANDER:

DENK ALTIJD ZÉLF NA en...Want:

   'DE GELDERLANDER'
   = HELE FOUTE KRANT,
       aldus GRN!

   STELLING = VRAAG VAN DE WEEK:

  VINDT U DE GELDERLANDER - ook -
  EEN (HELE) 'FOUTE KRANT'?!


GELE HESJES EISEN:

ÉCHTE DEMOCRATIE,
ÓNAFHANKELIJKE RECHTSSTAAT,
ÉÉRLIJKE WELVAARTSVERDELING!WAT VOORAF GING:


d.d. 04-05-2017: 'Juist nu: 'wie zwijgt, is 'fout'...! 'De Gelderlander'


d.d. 25-10-2017: 'Wij vinden dat arrogante? 'journalist' Rene Boekhorst /
                          'de Gelderlander' aan de verkeerde kant staat;


d.d. 18-08-2019: GELE HESJES gaan NEDERLAND WAKKER-SCHUDDEN:
                           ALLEMAAL SAMEN in TIEL...

STELLING/ VRAAG VD WEEK: VINDT U 'DE GELDERLANDER' een 'FOUTE KRANT'?!

GRN: Vandaag nog doen..

 • ABONNEMENT FOUTE KRANT OPZEGGEN!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

MAMA, PAPA, OMA, OPA - RED MIJ van DODELIJKE 5G-STRALING! IK WIL LEVEN, zegt HET KIND... 'VOLWASSEN?' NEDERLANDERS (D)OEN NIETS!!
MAMA, PAPA, OMA, OPA - RED MIJ VAN DODELIJKE 5G-STRALING! IK WIL LEVEN!


Alstublieft,

 • OUDERS van NEDERLAND:

RED DE KINDEREN -
STOP GEMAGNETRON:

 • STOP 5G = LEVENSGEVAARLIJK!

Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - begrijpt écht niet waarom er nochtans géén...


   HONDERDDUIZENDEN BOZE OUDERS
   DE STRAAT OP GAAN om LANGZAME,
   
    STIEKEME MASSAMOORD OP HUN KROOST
    TE VOORKOMEN?!!

    U ZEGT toch altijd"

   'HET BESTE VOOR UW KIND(EREN)
    TE WILLEN'?

    DAN MÓET U NÚ IN ACTIE KOMEN, ANDERS
    IS HET TE LAAT en WORDT HET DNA VAN UW KIND(EREN) ONHERSTELBAAR BESCHADIGD!


DENKT U DAN ZELF HELEMAAL NIET MEER NA en GELOOFT 'ALLES IS VEILIG'-LEUGEN VAN DE OVERHEID ALS STRALENDE KOEK?

HEEFT U NU SCHIJT AAN UW EIGEN KIND(EREN)
of MAAKT U UW BELOFTE/ PLICHT JEGENS HEN OOK WAAR? Alstublieft...

GRN HOOPT DAT Ú BOOS WORDT...

 • NIET OP GRN maar OP 5G: NEE, NEE, NEE!


ALLE LOF VOOR 5G-KILLERS oftwel HELDEN VAN DE TOEKOMST:


GRN: ALLE LOF... VOOR JASON WOLMUIS en ALLE ANDERE HELDEN die NEDERLAND WAARSCHUWEN:

 • NEE, NEE, NEE - GÉÉN 5G!


d.d. 18-08-2019: Jason Wolmuis - 0,2 microWatt is veilig...


Een stralings meting gedaan rondom de mast op het ei van columbus. Een grote zendmast die uitstrijkt over het schoolplein. Het is zorgwekkend, hoeveel blootstelling er is aan straling. Welke symptomen herkent u... 

De waardes waren op sommige momenten te hoog voor de profesionele apparatuur, die kan meten tot 2000 μW (10.000 x de Maximale veilig-gestelde hoeveelheid).

Hoe kan de gemeent het verzinnen om zo'n mast boven een schoolplein te hangen? Hoe kan een school hier mee instemmen? Stel vragen... Informeer u...

http://bit.ly/5gnederland
d.d. 11-08-2019: '5G-STEUNZENDER AAN MIJN BUITENMUUR? OVER MY DEAD BODY
- zei vaders dan en díe houdt Gele Hesser GRN er graag in...

 • 5G? Weg ermee!'

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Ook WILCO BEKS - leugendetector - vindt 'ÉCHTE DEMOCRATIE, ONAF-HANKELIJKE RECHTSTAAT, EERLIJKE WELVAARTSVERDELING'.. PRIMA!GRN: Met méér NIEUWE VIDEO'S ONDERAAN...


En dan blijk je bij de GELE HESJES DEMO in TIEL met BNer WILCO BEKS te lopen!


En toen volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - na:

  de GESLAAGDE GELE HESJES
 DEMONSTRATIE in TIEL...

 • uiteraard thuis even ging checken wie die BEKENDE NEDERLANDER:


   WILCO BEKS van de
   LEUGENDETECTOR was...

    TÓEN WIST GRN het WÉL want... dát filmpje (zie 
    hieronder) zag GRN inderdaad ook - volg dus:

    BeksComedy!

    GROETEN aan WILCO en aan:
    ALLE GELE HESJES NEDERLAND!

WILCO BEKS - TOEN, LATER en NU ook EVEN BUURTEN bij GELE HESJES in TIEL:d.d. 13-09-2012: SBS6
d.d. 03-11-2018: Cjoelmovies


Hey dat was leuk met Wilco, die guy van de leugendetector!! Het filmpje van Wilco was helemaal viraal gegaan, inmiddels ZAS jaar geleden! Als je Wilco nog niet kende is het leuk om eerst de video van de leugendetector te kijken.


d.d. 14-02-2019: Sophie OusriHoiiIIiIi allemaal! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video, vandaag samen met Wilco


d.d. 07-08-2019:

BeksComedy

 • 'Vragen beantwoorden met...

        Camilla - Gele Hesjes'

Hallo allemaal welkom bij mijn nieuwe video vandaag ben ik uitgenodigd voor zaterdag meet and Greet met mij in Emmen op het raadhuisplein maar willen jullie allemaal iets geels aantrekken om er heen te komen? En voor degene die het wil je kan ook lid worden van hun Facebook pagina dan klik je hier op de link:GELE GRN herkende LEUGENDETECTOR WILCO BEKS niet maar we zijn 't EENS:

en:Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia