donderdag 26 september 2019

TWEE KANTEN VAN DE MEDAILLE: ÓNS NEDERLAND is van ÉCHTE NEDER-LANDERS: SCHAF DUBBELE NATIONALITEIT én ALLE DISCRIMINATIE AF!ÉCHTE NEDERLANDERS KIEZEN HELEMAAL én DEFINITIEF VOOR NEDERLAND!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel'; drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het een STRAK PLAN om:

DE 'DUBBELE NATIONALITEIT'
DEFINITIEF AF TE SCHAFFEN!


 LEVE
 DE ÉCHTE NEDERLANDERS:
 ALLEMAAL SAMEN
 VOOR ÓNS NEDERLAND!


Van óns:

HOLLANDSE NEDERLANDERS, FRIESE NEDERLANDERS, BRABANTSE NEDERLAN-DERS, MAROKKAANSE NEDERLANDERS, ZEEUWSE NEDERLANDERS, TURKSE NE-DERLANDERS, GELDERSE NEDERLANDERS, AFGHAANSE NEDERLANDERS, FRANSE NEDERLANDERS, GRONININGSE NEDERLANDERS, DUITSE NEDERLANDERS enz...

  • VAN BINNEN HEBBEN WE ALLEMAAL ROOD BLOED!

GRN wenst nóg één verandering: NEDERLAND ONDER GÉLE WIMPEL!


d.d. 24-09-2019: RTL Nieuws

    'Marokkaanse Nederlanders:


Een groep Marokkaanse Nederlanders heeft de Tweede Kamer opgeroepen hen te ondersteunen
in hun strijd tegen de verplichte Marokkaanse nationaliteit. "Na 50 jaar verlangen wij een volwaardig Nederlands burgerschap."
WAT VOORAF GING:

d.d. 01-05-2019:

   'GELE HESSER GRN GELOOFT heilig
   IN ÉCHTE NEDERLANDERS:

   SCHUD het JUK van NEP-ELITE VAN U AF,
   BEVRIJD NEDERLAND:

  • TREK ÓÓK EEN GEEL HESJE AAN!'
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

ERG LEUK en HOOPGEVEND dat er OOK ANDERE OUDER(S) ZIJN DIE NIET BANG ZIJN OM 'ANDERS TE DENKEN' én OPVOEDEND TE HANDELEN - TOP!
GELE HESSER GRN WERD BLIJ OM TE HOREN DAT ER MÉÉR MENSEN WAKKER ZIJN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel': drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het ONGEACHT DE UITKOMST een STRAK PLAN om:

   ALTIJD ZÉLF NA TE DENKEN...
   BIJVOORBEELD OVER FLUOR IN DE TANDPASTA

  • WAAROM HET RISICO NEMEN ALS ER EEN PRIMA ALTERNATIEF BESTAAT?!


   ERG LEUK en HOOPGEVEND dat er
   OOK ANDERE OUDER(S) ZIJN DIE...

   NIET BANG ZIJN OM 'ANDERS TE DENKEN'
   én OPVOEDEND TE HANDELEN!

   MET COMPLIMENT VAN DE ZAAK:

  • 1 TUBE OM TE PROBEREN!
WAT VOORAF GING:


d.d. 10-09-2019: 'POETS JE TANDEN 'SCHOON?'

                           én JE INTELLIGENTIE OMLAAG
                           MET FLUOR-TANDPASTA óf...

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia