maandag 3 december 2018

GELE HESJES VEROVEREN NEDERLAND TERUG: SLUIT U ZATERDAG AAN BIJ HET VOLK! NL MOET BETER - ZONDER LANDVERRADENDE RUTTE-3!!!GRN herhaalt: SAMEN zijn wij GELE HESJES VEEL STERKER dan 'zij', incl. RUTTE-3!!

Komende zaterdag, d.d. 08-12-2018, heeft u weer een kans: trek ook GEEL HESJE aan!Volhardend vader en recht-zoekend burger, tevens GELE HESSER, drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - doet ZATERDAG d.d. 08-12-2018 graag WEER mee. Hoe, wat en waar... dat weet 'ie nog niet maar zeker is dat GRN weer de straat op gaat en des-gewenst met een megafoon of anders ook inhoudelijk 'aan het werk te gaan'/ zijn zegje te doen! Want:


GELE HESJES VEROVEREN NEDERLAND - VREEDZAAM, VASTBERADEN en MASSAAL - TERUG:

  • SLUIT U ZATERDAG AAN BIJ HET VOLK!

VIDEOVERSLAG 1e DEMONSTRATIE d.d. 01-12-2018 GELE HESJES in DEN HAAG:
d.d. 02-12-2018:


    'GELE HESJES overal in NEDERLAND:


    De - pacifistisch - REVOLUTIONAIRE GEEST
                              is UIT DE FLES. 
d.d. 03-12-2018: Joep Zander - '
Hier en daar breekt de opstand uit'


'Die kern is het dictatoriale gedrag van onze leiders, vooral die achter de schermen bij justitie en de rechterlijke macht. Gelukkig zag ik op de video-reportage van Nico van den Ham...

  • ook vaderactivist Erik Groenendijk opduiken in een geel hesje.'

GRN: Tot zaterdag... of al eerder:   GELE HESJES NEDERLAND!

Overleg - stoppasfamiliedrama@outlook.com - met andere Gele Hesssers NL wordt ge-waardeerd: samen zijn wij veel sterker dan zij en een landelijke 'actieplan' kan nuttig zijn...
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia