zondag 29 mei 2016

Namen van > 50 misdadige 'rechters, griffiers, presidenten' worden benoemd: stop de criminele 'Justitie'-dictatuur in Nederland
In gesprek over criminele 'recht'spraak met journalist Nico van den Ham
met namen van meer dan 50 misdadige 'rechters' openbaar genoemdWij, het volk, denken zelf na en zien dat jullie... 'voor geen euro' (meer) te vertrouwen zijn!


Dat onze Nederlandse 'recht'staat in ernstige staat van verval verkeert, wordt inmiddels bij de zeer geliefde 'gemiddelde' mede-burger ook (steeds meer) bekend. De 'bril van misleiding' wordt afgezet en mensen gaan weer met hun eigen ogen kijken, zelf nadenken en niet 'zomaar alles te geloven wat corrupte (nog) machthebbers en de pulpmedia - ja, inclusief 'Nederlandse Omroep Stumperds' - ons voorschotelen als gemaakte 'waarheid'. Neen, dank u. Daar passen wij voor. Genoeg is meer dan genoeg.


Afbeeldingsresultaat voor in friends we trustWij denken liever zelf na en vertrouwen op onze families, buren en bekenden. Uw praatjes vullen geen gaatjes; van uw standaardleugens en gebral over 'de rechtstaat' en 'scheiding der machten/ trias politica' hebben wij meer dan genoeg! Wij laten ons niet koeioneren of ringeloren; geen gesol meer met ons mooie Nederland en de eerlijke, wetsgetrouwe en hard-werkende Nederlanders. Leve het volk; weg met de onder-drukkende en alleen voor zichzelf zorgende - euro's, paleizen en dure baantjes - huidige macht'hebbers' en de al dan niet 'koninklijke', zogenaamde 'elite'. Diverse waarheidssites en -strijders informeren ons wel met de waarheid, de feiten... hoe hard, 'ongeloofwaardig' of 'niets om trots op te zijn' dan ook. Wij willen weten wat er echt gebeurt en een echte democratie met volksvertegenwoordigers die dat doen wat het woord zegt; het Nederlandse volk vertegenwoordigen!Geloofwaardigheid van (bijna) alle politici gezonken tot absolute nulpunt (-273,15 Celsius)


Wij hebben meer dan genoeg van de 'alles weglachende en alleen voor de heel-rijken opRutte'; de 'arbeiders-verradende'-Samson; de 'hypocriete CDA-christenen' - dhr. Omtzigt m.i. uitgezonderd - en zeker ook de 'zeer enge en onDemocratische66'-Pechtold; de 'mensen alleen tegen elkaar opzettende in plaats met elkaar in vrede willen leven'-Wilders (dat we een 'nep-parlement' hebben, is tot nu toe de enige keer dat ik het wel met hem eens was. Problemen benoemen vind ik op zich goed en die zijn er zeker ook, maar onze bevolkingsgroepen opzetten tegen elkaar, is wat mij betreft een heel foute, non-'oplossing'.); 'nieuw-Groentje-van-de-elite' Klavertje-3 Links; de 'nog wat invloed belangrijker vinden dan Gods woord'-CU en 'vrouw-onvriendelijke'-SGP; de 'wel goed dat de Nieuwe? Nederlanders meer te horen zijn, maar DENC svp evenmin aan opruiing tegen Oude? Nederlander gaan doen' - allemaal rood-wit-blauw'; wie blijft er dan nog over?


Afbeeldingsresultaat voor tweede kamer eed afleggenIemand vergeten? O ja, 'Groep Bontes/ Van Klaaveren' - soms hoor ik ze best dapper, stinkende zaken benoemen, maar hun 'programma is mij te rechts/ dom'; dan nog Partij voor de Dieren - veel goeds en tegen de bio-industrie, maar daarin te fanatiek (?) en tot slot de SP - oud-docent Roemers die meer van mijn vertrouwen krijgt en voor de eerste keer (mogelijk, alleen in het hokje maak ik mijn definitieve, dezelfde? geheime keuze) overweeg ik dat rondje rood te gaan kleuren bij de volgende verkiezingen... maar of dat helpt, zij 'kunnen' regeren en hun verkiezingsbeloftes dan niet toch vergeten?

Leve referenda en meer directe democratie en dus 'minder minder = geen totalitaire staat'!


Als we dan nog een 'democratie' hebben en niet eerder de pacifistische revolutie uitbreekt en het Nederlandse volk. Wij dus, u en ik, in opstand komen. Niet te gaan rellen of kapotmaken maar juist blokkeren, 'hinderlijk volgen, zoals de politie dat ook doet bij criminelen' en 'doofpotten openbreken/ schandalen melden' enzovoorts. Wij zijn het volk en samen zijn we sterk. Ook bij 'de politie, leger en overheid' zijn er heel veel echte mensen met 'eer en geweten' die niet mee willen doen en zullen opstaan. Daar is nu de tijd voor gekomen... desnoods anoniem.
Einde criminele 'recht'erlijke macht: herstel 'Vrouwe Justitia' met waarheidscommissie!


Het is hoogste tijd voor 'waarheidsvinding' en 'herstel van de recht-staat'... want Vrouwe Justitia wordt 'gegangbanged' door criminele wets'hoeders' = -loeders van het diverse 'Rechtbanken en Hoven = Paleizen van Misdaad'. Dit te Amsterdam, Den Haag, in Rotterdam en vooral te Arnhem.


Een immense lijst van de facto criminele 'rechters' en 'besturen' die zich in de be-handeling van de respectievelijke, juridische procedures naar het straf- en familie-recht herhaald, keihard en 100% onomstotelijk bewezen misdadig gedroegen. Jawel, echt waar. Dat is de waarheid en niets dan de waarheid. 'Mijn eigen kop werd in de strop gestoken' door - uiteraard; de waarheid mag, nee, moet gezegd worden! - consequent aangifte te doen jegens betrokken misdadige 'rechters' en via het opge-maakte proces-verbaal van de politie aldus de O-verheids M-isdadiger/ mr. R. Esbir Wildeman daartoe te verzoeken om 'recht te doen laten gelden'.


Om te bewijzen dat ook criminele 'rechters' wel degelijk door het OM/ CPG/ MinVJ worden aangepakt en 'hun verdiende loon conform wet op het Strafrecht krijgen'. Net zoals dat bij 'gewone/ gemiddelde' burgers van Nederland dagelijkse gang van zaken bij de 'recht'erlijke macht... of wordt er 'bij de elite met twee maten gemeten' en 'mogen' zij straffeloos 'drie kinderen hun eigen papa afpakken op basis van smerigste leugens en jarenlang bedrog'? Want daar gaat het om. Mijn meiden hebben hun lieve vader nodig, juist nu en daar komt niemand tussen.

Dus misdadige 'diep-gevallen krommers en (nog) presidenten' vragen er zelf om. Als de O-verheids M-isdadigers weigeren om 100% aangetoonde, zeer ernstige misdrijven die de wortels van 'recht'-staat in Nederland bedreigen, aan te pakken... dan is verder direct verweer alleen mogelijk middels openbaarmaking - de publieke schandpaal - en nadere stappen bij de Hoge Raad en Europese hof. Wordt vervolgd.


Want: als 'rechters' zich 100% bewezen niet aan de geldende wet(ten) hielden en drie meiden en hun eigen vader daarmee keer op keer 'een figuurlijk mes in hun jonge ruggetjes en mijn (op)-rechte rug' staken en de 'leugens en bedrog' van jeugd-'hulp'verlening in de meest ruime zin van dat 'scheld'-woord 'als zoete koek slikten', dan is 'de beer of deze Nederlandse leeuw los'. Voor mijn drie super-meiden doe of laat ik alles, behalve de waarheid pijn aandoen of onze wetten (ernstig) overtreden.
Overzicht van misdadigers bij de rechterlijke macht die (nog) niet vervolgd werden door OM:


Vandaar de publicatie van alle de facto misdadige 'rechters/ bestuurders' die zich in jarenlang en diep-triest PAS-familiedrama op strafbare wijze (non-) gedroegen en waartegen met meelevering van het sluitend en onomstotelijk bewijs aldus consequent aangifte gedaan werd - de aangiftes in de jaren 2008-2014 jegens ziekelijk-egoistische 'moeder' en criminele BJZ-Nederland (AMK/ BJZ-NH - 'onredelijk', BJZ-GL - '(schijn van) partijdigheid' = zie ook: rapport van Nationale Ombudsman 2012/129 en nu 'Samen Veilig' Midden Nederland - pas op!) worden u bespaard - en conform het recht/ de wet 'gewoon/ uiteraard' bestraft dienen te worden. Anders is niet alleen het parle-ment 'een poppenkast/ show voor goedgelovige volwassenen' maar ook 'de rechter-lijke macht' een grote schijnvertoning?!Afbeeldingsresultaat voor franse revolutie schilderij

Zoals ze dat in Frankrijk al eerder deden met hun revolutie van 1789: 'Liberte, equality et fraternity' -


Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, zo gaan zij anno 2016 wederom - vreedzaam en massaal - 'op de barricades' en protesteren totdat 'de macht ver-liest van het volk'. Vive le peuple de la France!
Precies zoals ook wij in ons 'keurige' Nederland moeten doen; leve de burgerlijke ongehoorzaamheid; laat deze Europese Zomer ons verlossen van 'tirannieke (nog) machthebbers' in Den Haag en elders in ons land. Leve de pacifistische revolutie; weg met onderstaande criminele 'rechters, (nog) presidenten en medewerkers' van-wege hun, respectievelijk treffende: 'valsheid in geschrifte en/ of machtsmisbruik en/ of bedrog'...

2015 - Amsterdam: 'Regionaal Tuchtcollege Amsterdam' (RTGA)

d.d. 20-04-2015; proces-verbaalnr. van aangifte bij politie G&V; PL0900 2015-090918 vs.

 • 1) dhr. mr. Holtrop - 'voor'onderzoeker, tevens vice-president Hof Den Haag 
 • 2) mw. mr. Tanja-Procee - griffier
Afbeeldingsresultaat voor regionaal tuchtcollege amsterdam


2015 - Arnhem: 'Familiezitting van de 'Rechtbank Arn-hel'


d.d. 07-08-2015; proces-verbaalnr. van aangifte; PL0900 2015-240154 jegens

 • 3) mw. mr. drs. Van Son - plaatsvervangend familie'rechter' - voorstander eenhoofdig gezag (Zembla)
 • 4) medewerker dhr. Kraehe - griffier;
 • bewuste, schandalige omissie in 'ook vader kan PAS-expert dhr. J. Zander niet betalen en stelde voor dat de GI 'Samen Veilig' Midden Nederland dat uit ots-budget zou voldoen. 

Afbeeldingsresultaat voor regionaal tuchtcollege amsterdam


d.d. 11-08-2015; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2015-244347 jegens

 • 5) mw. mr. drs. Van Son - plaatsvervangend familie'rechter' - zeer partijdig, onredelijk en onwettig!
 • 6) mw. mr. Sluijters - griffier; herhaald 'partner in crime' van mr. Van Son

d.d. 23-08-2015; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2015-256393 jegens

 • 7) mw. mr. drs. Blaisse - (nog) president krombank Arnhem;
 • luister zelf haar leugens in ons 'overleg'gesprek waar zij o.a. beweerde dat een 'beschikking' ondertekend door een secretariaatsmedewerker desondanks 'rechtsgeldig' zou zijn, wat uiteraard complete onzin is. Feitelijk is dit 'valsheid in geschrifte' en had het ingediende bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' tot vernietiging van de 'beschikking' moeten leiden, maar door haar & kliek geweigerd = misdaad.


2015 - Amsterdam en Den Haag: 'Regionaal- en Centraal Tuchtcollege'

d.d. 23-08-2015; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2015-256397 jegens
 • 8) dhr. mr. Schreuder - gewraakte tucht'rechter'
 • 9) mr. Messer - voorzitter wrakings'rechter'
 • 10) mw. mr. Pluijgers - griffier;
 • 11) mw. mr. Rowel-van der Linde - griffier


Afbeeldingsresultaat voor regionaal tuchtcollege den haag


2015 - Amsterdam: 'Kamer voor Ge'recht'sdeurwaarders' (KGDW)


d.d. 11-09-2015; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2015-276395-1 jegens

 • 12) dhr. mr. Inden - 'recht'er in 1e aanleg/ rechtbank
 • 13) dhr. mr. Schoutenlid
 • 14) dhr. mr. Krieger - lid
 • 15) medewerker X
Afbeeldingsresultaat voor kamer voor gerechtsdeurwaarders amsterdamd.d. 04-10-2015; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2015-276395-2 jegens

 • 16) dhr. mr. Nijenhuis - 'recht'er in 2e aanleg/ hof A'dam - hoger beroep
 • 17) mr. Boudewijn - lid
 • 18) mr. Hendrix-Jansen - lid
 • 19) mr. Krieger - lid
 • 20) mr. Marres - algemeen voorzitter KGDW
 • 21) medewerker Y
Afbeeldingsresultaat voor kamer voor gerechtsdeurwaarders amsterdam2015 - Arnhem: 'Familiezitting van de 'Rechtbank Arn-hel'

d.d. 04-10-2015; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2015-300006 jegens
 • 22) mw. mr. drs. Blaisse - (nog) president van de 'krom'bank Arnhem
 • 23) mw. mr. drs. Van Son - volgens Blaisse; 'een van onze toprechters'...?!
 • 24) mw. mr. Sluijters - griffier; herhaald 'partner in crime' van mr. Van Son2015 - Arnhem: 'Familiezitting van het 'Hof = Sof Arn-hel'

d.d. 04-10-2015; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2015- 313175 jegens
 • 25) dhr. mr. Van der Winkel - (nog) president van het 'Sof Arnhem'
 • 26) mr. Van der Heuvel - 'recht'er
 • 27) mr. Keppels - lid
 • 28) mr. Cremers -lid
 • 29) mr. Lieber - 'recht'er,
 • die zelf niet de 'beschikking' opstelde, maar dat aan mrs. Nagelhout en Van Oostrom-Streep overliet en zijn handtekening niet onder deze akte staat = valsheid in geschrifte en 'nietigheid van rechtswege'.
 • 30) mr. Roelvink - lid
Afbeeldingsresultaat voor hel


 • 31) mw. mr. Van Oostrom-Streep, die het opstellen van de beschikking door de griffier 'heel mooi' vond gelukt... en wederom
 • 32) mw. mr. Nagelhout - griffier
 • 33) medewerker Z.
 • 34) mr. Schulten - 'recht'er
 • 35) mr. Krijger - lid
 • 36) mr. De Vries-Robbe - lid, opnieuw
 • 37) mw. mr. Nagelhout - griffier
 • 38) medewerker mw. Ismaili

Zie publicatie d.d. 26-05-2016 voor eerste, nadere uitleg van hun strafbare (non-) gedragingen waaronder het plaatsen van valse - daartoe niet bevoegde handtekeningen van niet de 'recht'er en griffier maar bijvoorbeeld door een secretariaatsmedewerker (reeds 2x kon de identiteit van ondertekenaar door deze burger zelf achterhaald worden).2015 - Amsterdam: 'Kamer voor Ge'recht'sdeurwaarders' (KGDW)

d.d. 24-11-2015; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2015-355933 jegens
 • 39) dhr. mr. Inden - 'recht'er
 • 40) dhr. mr. Nijenhuis - lid
 • 41) medewerker dhr. Van Lavieren - griffier
 • die zich o.a. ten onrechte de 'mr.-titel' toe-eigende en onder betreffende 'beschikking' zijn verifieerbare handtekening zette.

Afbeeldingsresultaat voor titel meester in de rechten2015 - Arnhem: 'Familiezitting van de 'Rechtbank Arn-hel'


d.d. 15-12-2015; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2015-378676 jegens

 • 42) mw. mr. drs. Van Son - 'recht'er die niet de belangen van de kinderen bovenaan stelde
 • en zich evenmin aan de wet(ten) wenste te houden en onze grondrechten waaronder 'familie-leven' en 'eerlijk proces' vertrapte om zo het 'smerige falen van SVMN in samenwerking met 'trol' Hopmans' in de doofpot te - pogen, maar onmogelijk! - houden.
 • 43) mw. mr. Kuypers - lid
 • 44) mw. mr. Kroon - lid en, wederom
 • 45) mw. mr. Sluijters - griffier


2016 - Arnhem: 'Familiezitting van de 'Rechtbank Arn-hel'

d.d. 09-01-2016; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2016-009820 jegens
 • 46) mw. mr. drs. Van Son - 'recht'er die zelf in de gevangenis thuishoort - 10 jaar EBI
 • 47) mw. mr. Kuypers - lid
 • 48) mw. mr. Kroon - lid en, wederom
 • 49) mw. mr. Sluijters - griffier
 • 50) dhr. mr. Jue - algemeen voorzitter van de wrakingskamer van de 'recht'bank
 • o.a. vanwege het 'doordrammen met onjuiste, want verdraaide en onvolledige wrakings-gronden zoals die jegens mrs. Van Son, Kuypers en Kroon op zitting d.d. 03-12-2015 daadwerkelijk werden uitgesproken door recht-zoekend burger - waarvan integrale audio-opname en feitelijk transcript reeds opgesteld'.

2016 - Arnhem: 'Familiezitting van de 'Rechtbank Arn-hel'

d.d. 22-01-2016; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2016-023660 jegens
 • 51) o.a. mw. mr. drs. Van Son - 2e aangifte van 'emotionele kindermishandeling' en
 • door de ovJ. mr. Esbir Wildeman/ OM - ten onrechte! - geseponeerd en waartegen aldus een artikel 12 procedure werd gestart, maar het Sof Arnhem weigerde 'nochtans' om deze in te schrijven = misdadige 'rechters'-dictatuur (met nu 2 eenduidige misdrijven in beklag ex art. 12 Sr. vermeld) wordt - niet? echt wel! - vervolgd?! In het belang van de rechtstaat en conform de geldende wet(ten).

d.d. 24-01-2016; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2016-025503 jegens
 • 52) mw. mr. dr. Ackermans-Wijn - teamleider familierecht die
 • per mailbericht aan de zeer betrokken PAS-expert dhr. J. Zander toegaf dat de 'beschikking' van mr. Van Son waarin zij de vader 75% van de kosten van zijn bemiddeling op-legde en 'de Staat' de overige 25% (moeder niets?!) de facto wettelijk niet mogelijk is. 'Kosten voor experts zijn nooit aan de staat toe te rekenen' - dat is geen wettelijke optie! - en altijd door de partijen (= de moeder en/ of vader, maar niet 'de overheid') te dragen.
 • Ergo: 'val maar in de eigen valkuil-beschikking' van mr. Van Son was wettelijk onmogelijk - van rechtswege nietig en aldus te vernietigen, zoals ook verzocht werd.


Afbeeldingsresultaat voor staat opgelichtd.d. 24-01-2016; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2016-025517 jegens 
 • 53) dhr. mr. Van Groeningen- wrakings'recht'er die zelf in de gevangenis thuishoort - 10 jaar EBI te Vught onder 'militair regime, daar 'kickt' hij op?! - omdat hij meende niet-mijn gronden tot wraking van mr. Van Son & Co meende te kunnen gaan behande-len en nadat hij, mede om deze (zestal) reden(en), gewraakt werd vervolgens deze zelf afwees = 'de slager keurt het eigen stinkende vlees desondanks goed'; onacceptabel. Het college werd de waarheid in het gezicht gezegd; 'u bent allen misdadigers' en desondanks niet door de parket-politie verwijderd.
 • Want: het was ook geen belediging maar de waarheid die binnenkort voor iedereen te horen zal zijn. Integrale audio-opname werd gemaakt en feitelijk transcript reeds opge-steld. 
 • 54) mr. Van der Mei - lid
 • 55) mr. Van Leeuwen - lid


d.d. 02-03-2016; proces-verbaalnr. van aangiftePL0900 2016-065910 jegens 
 • 56) mw. mr. drs. Blaisse - criminele, klaarblijkelijk 'geesteszieke' (nog) president krombank
 • 57) dhr. mr. Civile - (nog) lid van bestuur van de krombank Arnhem
 • 58) mr. Evers -  (nog) lid van bestuur van de krombank ArnhemJarenlang PAS-familiedrama door criminele 'recht'staat in 'hap- en luisterklare brokken':

Afbeeldingsresultaat voor mr. jue wrakingskamer arnhemNadere uitbreiding van deze enorme lijst, nogmaals; dit allemaal geheel gegrond en al 100% bewezen conform de wet, zal volgen nadat opnieuw noodzakelijke aangiftes gerealiseerd werden. Vooralsnog (b)lijkt straf-vervolging van deze criminele wetsloeders 'al genoeg werk voor enige tijd'...

en daarmee 'dondert het marketingplaatje van een Nederlandse rechtstaat definitief in elkaar'.
Stuk voor stuk en 'in hap- en leesbare brokken' zal het - bewuste?! - falen van de jeugd'hulp'verlening, het 'politie-apparaat' en ook van de 'recht'erlijke macht toegankelijk worden gemaakt. Mogelijk (?) 'saai' maar daadwerkelijk schokkend en schandalig. Met de gemaakte, integrale audio-opnames kunt u zelfs op de te'recht'-zitting(en) meeluisteren hoe deze misdadige 'rechters' veel ellende, leed en verdriet veroorzaken. Dat gaat nu gestopt worden. Weg met het 'zwarte toga-tuig', te Arnhem en elders.


Afbeeldingsresultaat voor waarheidscommissie zuid afrika


Zoveel 'not-abelen' en verdeeld over het 'juridische land' die zelf bewijzen de facto 'keihard crimineel' te zijn. Instelling van een 'waarheidscommissie/ volkstribunaal' zoals drs. Micha Kat dat voorstelt, is niet alleen 'een goed idee' maar feitelijk noodza-kelijk om 'overhemden en zwarte toga's van het lijf scheuren na bestorming van de Paleizen van Misdaad' (mogelijk) nog te voorkomen.

Hoogmoed komt voor den val. Wij zijn het volk.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia