dinsdag 17 juli 2018

'Hahaha, meester: er zit een man met een zwarte jurk aan in de klas!' Ja, jongen... dat is een nep-'rechter' met daaronder vast 'lekkere?' jarretels!GRN: Voor de oudere leerlingen - deze 'oude' meester moet even op vakantie!Zuid + Midden zijn al helemaal vrij maar ook Noord kan al genieten van 't mooie weer:


Volhardend vader, recht-zoekend burger en tevens VO-docent; drs. E.M. Groenendijk MSC. - gewoon PapaErik - is blij dat de zomervakantie ook voor regio Noord nu in zicht is:

d.d. 22-07-2018 is de officiele eerste vakantiedag maar deze week zijn er de afsluitende, leuke activitei-
ten. Want: oh wat is het fijn voor de leerlingen om...

  • hun schoolboeken te kunnen = moeten, inleveren en 'niets meer te hoeven doen' dit jaar!

Dat kan GRN zich nog wel herinneren maar blijft zeggen:

'het is voor je eigen toekomst, blijf je best doen... desnoods in de vakantie wiskundesommen oefenen voor volgend jaar!'

Later, als je 'echt groot' bent, zul je dat - hopelijk - beter begrij-pen; nog 'ns terugdenken aan die 'rare? meester Groenendijk'?! Altijd welkom voor een praatje of 'tot over 6 weken; mogelijk krijg je mij dan weer!' Maar nu eerst:


Morgen gaat GRN wederom als begeleider mee naar Natura Artis Magistra, maar ditmaal de 1e klassen met gezellige collega M. en opnieuw mooi weer voorspeld...
VMBO-leerlingen begrijpen: 'rechters zijn ook maar mensen' die 'liegen en bedriegen':


GRN: Toch wordt er al 'vooruit gekeken' en dan blijkt er na de vakantie weer sprake te zijn van 'door de overheid georganiseerd liegen en bedriegen' waarbij leerlingen...

...de geplande slachtoffers/ dom?-oren zouden moe-ten zijnGRN waarschuwt directeuren, docenten..


Het gaat om het volgende:

Week van de rechtspraak

- recht? dat is wat 'ze' beweren maar in NL een leugen is!

Dit jaar vindt van 24 tot en met 28 september de Week van de Rechtspraak plaats. Tijdens deze week vinden er bij rechtbanken en gerechtshoven in het hele land activiteiten plaats om de kennis over het recht en het werk van de rechter te vergrotenOok dit jaar bezoeken rechters en raadsheren vanuit het hele land middelbare scholen om met leerlingen in gesprek te gaan overd.d. 25-08-2017: 'Het 'sprookje van een rechtstaat' blijkt
                            in NL feitelijk een nachtmerrie te zijn:
Melder van Misstanden/ burgerjournalist Nico van den Ham:

  • Oproep aan leraren en schooldirecteuren

Vriendelijk

Ook dit jaar bezoeken, zich heel vriendelijk voordoende, rechters en raadsheren vanuit het hele land middelbare scholen om met leer-lingen in gesprek te gaan over het recht en het werk van de rechter. Er zal uitsluitend goedgunstig worden gesproken over rechters, raadsheren, advocaten en de overige kliek van de Rechtspraak

  • De rechters zijn getraind in voorliegen en bedriegen en hebben daar vanwege hun dagelijkse werk veel ervaring in.

Geloofwaardig

De rechters en raadsheren zullen er alles aan doen om geloofwaardig over te komen tijdens het bezoek aan uw school.

Dit om onder andere te voorkomen dat uw leer-lingen zelf op zoek gaan naar eerlijke informatie over de Rechtspraak en haar omvangrijke kliek. Uw leerlingen zullen zo een positief beeld overhouden aan het bezoek van de magistraat.

Website

Als u uw leerlingen toch liever niet wilt laten voorliegen, maar op een eerlijke wijze geïn-formeerd ziet, stuur dan geen e-mail naar de Rechtspraak, maar wijs ze op deze website.


Directeur met-ballen en 'klik' met de studenten:

Allerbeste Nico,

Met veel plezier = 100% ondersteuning las ik jouw meest recente (bovenstaande) publicatie en oproep daarin aan alle docenten en schooldirecteuren om de leerlingen vooral te beschermen tegen een misdadige overheid; niet te laten manipuleren door 'liegende en bedriegende' nep-'recht'ers of zoals jij ze zo mooi noemt:

  • tegen het Zwarte-Toga-Tuig!

Daar kan GRN het alleen maar helemaal mee eens zijn, maar...

GRN vreest dat er helaas maar bar weinig schooldirecteuren (over) zijn die werkelijk 'ballen hebben en de rug recht houden'. Die zijn hedendaags schaarser dan diamanten geworden... waar leerlingen '-nummers' zijn geworden en het personeel 'uitvoerders'.. Dat werkt niet of toch wel: in het nadeel van de leerlingen. En daar gaat het ons toch allemaal om? Om 'een betere toekomst voor onze kinderen'? Geef de docenten dan ook de ruimte en de middelen om dat te doen waar ze goed in zijn en wat ze graag doen:

  • leerlingen laten leren!

En ja, ook laten leren over: 'goed en kwaad' in het leven, over 'recht en krom' en  over de Nederlands kromspraak! Niet recht- maar krom...

Dat is - helaas - de feitelijke waarheid anno 20NU, onthoud dat en krijg van GRN 'gratis een 10'!

Wees nooit onder de indruk van 'marmeren paleizen, politiebewaking en/ of deftige prietpraat'; het is na-melijk allemaal nep! Niet bedoeld om 'recht te spreken' maar enkel en alleen om 'klein te laten verliezen van groot, ondanks alle bewijzen van het tegendeel'. Ook 'de rechtspraak' is lid van de 'club tegen het volk'; niet voor maar tegen het volk!

F#ck nep-'recht'ers;

  • bevrijd Vrouwe Justitia van huidige 'overheids'ketenen!


GRN dient zich aan het reguliere wiskunde- en econo-mieprogramma te houden maar... als er tijd over is - voor en/ of na de les - wordt er (desgevraagd) het nieuws besproken en - op eigen risico - naar deze site verwezen.

Meer kan GRN beroepsmatig helaas niet doen; hij geeft geen 'maaschappijleer' en hoopt dat de nep-'recht'ers onze school niet zullen bezoeken.

Dan moet deze GRN namelijk vast en zeker wat eigen ervaringen over de kromspraak melden die zij zeker...

...niet zullen waarderen, echter: de waarheid mag, neen; moet gezegd worden.

  • Nep-'recht'ers: 'u' bent gewaarschuwd!

'Skip onze school maar beter - ga aub. met uwzelf spelen in uw ivoren torens!'


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emerg
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!

'Jelmer is lief en Jet is stom', dat is de waarheid en niet andersom! Ook: wie niet omhoog kijkt en niet nadenkt, wordt vergiftigd als 'n kakkerlak!GRN: Net als Jet spoelde/ -t nep-'moeder'Solvig S. de kinderbelangen door de wc...
Bloemen planten is leuk, mooi en nuttig maar symptoombestrijding: stop chemtrails!


Metro - COLUMN
Lars van der Werf

   Zoem jij voor mij,
   dan bloem ik voor jou,
   want jij bent
   de bij waar ik als
   een bloem van hou

Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSC. - gewoon PapaErik - is het op zich met columnist Lars van der Werf eens:

Plant deze zomer bloemen!

Alleen: is nu planten niet 'n beetje aan de late kant? Water geven 'mag niet' en verdrogen dus waar je bij staat... 

bovendien:

symptoombestrijding helpt niet echt als de bijtjes, hommels en andere insecten - net als wij - dagelijks besproeid worden met zware metalen, gif gif gif = chemtrails!

GRN voegt aan Lars zijn oproep toe:

  • Stop geo-engiNEEringchemtrails NU!

Lees en kijk ook:


d.d.

15-07-2018:

'Bestook 'verantwoordelijke bestuurders' criminelen met giftige vragen;Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emerg
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!