zondag 24 juni 2018

'Bent u nou nog niet langzaam dood gegaan?' Chemtrails geen 'gekkies-theorie' maar dagelijkse complot-praktijk i.o. van de 'club tegen het volk'!GRN: Wij willen gezonde lucht voor onze kinderen - STOP Chemtrails METEEN!
Geen 'lastige' = nuttige insecten meer, vogels lijden honger en mens kijkt op mobiel:


Als vervolg op eerdere publicatie, gisteren (video 1 t/m 5), van deze volhardend vader, recht-zoekend burger en ook natuur-liefhebber drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - nu video's 6 en 7. 'Even snel tussendoor'... helaas dagelijks ook bij u in de lucht te zien? Vast wel... gatver, nietwaar? Laten we dat dan samen gaan stoppen, onmiddellijk!

  • Bezoek svp. en word ook actief lid bij of voor:

De verenigingGezonde Lucht Voor Onze Kinderen
is opgericht met als doel het bevorderen van een gezond leefklimaat voor de volgende generaties, speciaal wat betreft de luchtkwaliteit.

Dit ook om gezamelijk laagdrempelig onderzoek te doen, naar stoffen die in de atmos-feer worden gebracht en het documenteren van de atmosferische omstandigheden, de effecten op de lucht, het weer, de bodem en het ecosysteem. De onderzoeks resultaten worden op de website en andere publicatie kanalen gepubliceerd. Waarmee bewustwor-ding en inzicht van de vervuiling van de atmosfeer op een grotere schaal bevorderd wordt.


d.d. 30-04-2018, deel 1 - video's 1 t/m 5:

   'Natuur?'-lijk! hebben Chemtrails/ GeoEngi-
    NEEring + 75% insecten dood met elkaar te
    maken;

eerst de (kleine) dieren dan volgen mensen al snel!'


GRN:

Hoe duidelijk wilt u het nog getoond krijgen... beste 'twijfelaars'? Dit is toch echt geeeeeen gewone lucht, maar chemtrail-smurrie! Ditmaal boven Delft.

- Met dank aan de wakkere maker Timelapse Zuid Holland en je tip(s) waren/ zijn altijd welkom;

  • weer gifvrije groet uit Bussum! -d.d. 18-05-2018: NU.nl/Ria Gerards


   'Met de huidige insectensterfte is er
   over één generatie alleen nog dode natuur'

Het aantal insecten is de laatste decennia flink afge-nomen. En dat is bijzonder slecht nieuws voor de natuur en dus voor de mens.


  • Experts luiden de noodklok, omdat de gevolgen rampzalig kunnen zijn.

Video 7:


d.d. 23-06-2018: 'GRN sterft liever 'gelukkig door ouderdom'
                           dan 'langzaam vergiftigd door chemtrails'.
d.d. 08-07-2016: Geoengineeringwatch VIDEO in het NEDERLANDS:


'Netherlands Department Of The Environment Office

Is Confronted About Climate Engineering

In the 12 minute video below, a very revealing and damning confrontation unfolds between a Dutch investigator/photographer (who wishes to remain anonymous) and a representative from the Netherlands Department of The Environment.

The environmental officer actually admits to the geoengineering reality, stating the following:

Uw delen wordt gewaardeerd;        
daarvoor mijn oprechte dank!         


No justiceno peace - Luctor et emergo -
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!