zaterdag 27 juli 2019

STOP: 'NL-PEDOLAND'! GÉÉN PEDOBOOT op PRIDE: WIE VIEZE DINGEN met KINDEREN doet... KRIJGT (tenminste) LEVENSLANGE OPSLUITING!


VOLWASSENEN SEXEN MAAR WAT/ HOE ZE WILLEN: VAN KINDEREN BLIJF JE AF!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - herhaalt:

GEEN PROBLEMEN met LHB(T)I te hebben
maar...

  • PEDO'S HOREN DAAR NIET BIJ!


  WIE VIEZE DINGEN
  MET KINDEREN DOET,

  DIENT LEVENSLANG TE

  WORDEN OPGESLOTEN!

    En daarmee is GRN nog mild...

    GATVERDAMME, HOE ZIEK ZIJN:

  • DAT SOORT 'MENSEN' = PEDO-BEESTEN!

NEDERLAND: BESCHERM DE KINDEREN TEGEN VIEZE PEDO'S!


d.d. 27-07-2019: Stop de bankiers

#PedoPride Belachelijk:

Pedoclub ‘Kinderbevrijdingsfront’ wil meedoen aan Pride' - Kinderbevrijdingsfront, zoals de pedoclub zich schijnbaar noemt, heeft gevraagd mee te mogen doen aan de Pride Walk en Canal Parade in Amster-dam. Men is not amused.WAT VOORAF GING:


d.d. 24-07-2019:

'LEUKE ROZE MAANDAG op de TILBURGSE KERMIS


d.d. 24-07-2019: 'GELE HESSER GRN op ROZE MAANDAG bij Tilburgse Kermis:GEZONDE MENSEN eisen van LHBTI-GEMEENSCHAP PEDO'S TE DUMPEN: METEEN!


GRN: Met klem wordt de LHBTI-GEMEENSCHAP
         GEVRAAGD om:

     EXPLICIET AFSTAND TE NEMEN VAN

  • PEDO-BOOT = PRIDE-SCHIPBREUK!


Bóven de 18 en met wederzijdse instemming:

  • HELEMAAL NIETS MET KINDEREN - NOOIT!GRN: LANG LEVE de VRIENDSCHAP!
GRN: Maar... voor PEDO'S is GEEN PLAATS in NEDERLAND:
Wordt vervolgd...


     U
w delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

NIET OMDAT 'T KAN maar OMDAT 'T MOET - GELE HESJES AMSTERDAM en Co zijn SPRINGLEVEND & AANWEZIG: wanneer GAAT Ú ZELF NADENKEN?!
GELE HESJES AMSTERDAM & Co zijn SPRINGLEVEND én AANWEZIG: omdat HET MOET!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - blijft...

TROUW AAN HET ORIGINEEL:
GELE HESJES NEDERLAND!


Vandaag ging GRN kijken HOE het in onze hoofdstad:

  AMSTERDAM GAAT met...
   de GELE FAMILIE & Co!


Het VRIJGEZELLEN-
FEESTJE... KREGEN WE 'GRATIS' ERBIJ:

VEEL GELUK GEWENST!

GRN ging zelf wat eerder weg om een VRIEND TE BEZOEKEN en weet niet hoe de DEMO verder ging...
LOL met BRUID-TO-BE en VRIENDINNENCLUB: 1 GROTE WORTEL werd GEKOCHT:Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

DUBIEUS MH17-BORDJE van GEMEEN-TE H'SUM op BEGRAAFPLAATS met ZONNEBLOEMEN ter nagedachtenis: DENK ZÉLF NA: de UKRAÏNE DEED 'T!
GELE HESSER GRN hartje ZONNEBLOEMEN maar GEMEEN-TE BORDJE is HYPOCRIET!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk Msc. - gewoon PapaErik - acht het o.a.
voor de nabestaanden van allergrootste belang dat...

de ECHTE DADERS worden geïdentificeerd, opge-
pakt en veroordeeld...


Let wel, de:

ÉCHTE DADERS - UKRAÏNE, NEDERLAND, JITDEEP-STATE enzovoorts!

In ieder geval NIET RUSLAND!


  • Dát maakt het BORDJE van GEMEEN-TE HILVERSUM... ZÉÉR DUBIEUS, nietwaar?

De WAARHEID mag, neen; MÓET GEZEGD WORDEN - in het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en in het belang van alle Nederlanders!
WAT VOORAF GING:


d.d. 14-07-2019: 'ZONNEBLOEMEN voor MH17 SLACHT-
                            OFFERS en NABESTAANDEN:

NÍET RUSLAND maar:

DE UKRAÏNE SCHOOT en NEDERLAND...
WIST ERVAN!!'
------------------------------------------------------------------------------------------------


d.d. 26-07-2019:

 'NIET RUSLAND maar...

 UKRAÏNE SCHOOT MH17 NEER

 HYPOCRIETE ZONNEBLOEMEN HILVERSUM...

------------------------------------------------------------------------------------------------
d.d. 26-07-2019: 'SMEKEN op BLOTE KNIEËN om VERGIFFENIS:


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

NIEUWE PREUTSHEID: LEKKER BRUIN OVERAL,MAG NIET MEER op ALME-RESTRAND. SCHOKKEND/ ONNODIG: HANDHAVERS op MOUNTAINBIKES!
>30 JAAR GEDOOGSTUK met BLOTE BILLEN sinds maandag NIET MEER TOEGESTAAN?!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt...

   'WITTE BILLEN' en 'DE REST BRUIN'...
    HELEMAAL NIKS.


  LEKKER
  BRUIN - OVERAL...

  MAG NIET MEER
    op het ALMERESTRAND.


SCHOKKEND & ONNODIG: NIEUWE PREUTSHEID!


Athans:

GEDOOGSTUKJE BLOTE BILLEN en dat al >30 JAAR... wordt SINDS MAANDAG door HAND-
HAVING op MOUNTAINBIKES GESTOORD!

  • WAAROM DOET GEMEEN-TE ALMERE STOM? GA - SVP - NUTTIG 'WERK' DOEN!WAT VOORAF GING:


d.d. 23-07-2019: 'Amerikaanse CH-47 Chinook-helikopter
                                      verstoort rust op het Kijkduinse strand:

  • Laat ze niet ook de wereldvrede verpesten - Make Love Not War!

OFFICIEEL NAAKTSTUK = ZILVERSTRAND ligt vol met GLAS, WIER en is ONBESCHUT!
 GRN: Kom zélf maar eens kijken = bloot liggen op dat...

  • ZILVERSTRAND, GEMEEN-TE ALMERE... TOTAAL NIET PRETTIG!
GRN: Zeg 'Burgemeester?' van Almere - WEERWIND, FRANC/ D666

  • HOE KAN DAT NOU, OPEENS?!

Wat is/ zijn daarvoor de 'achterliggende redenen'? Er werd door de 'opgedreven' blote badgasten (snel broekje aan bij naderende 'handhavers') zeer driftig over gesproken... gaarne uw opheldering! Bij voorbaat dank.

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia