zondag 21 juli 2019

K.O.K.W: 'GEEN VERRASSING', zei WILLEMPIE dat MAXIMA Al-Lelijk-Van-Binnen bij MOORDENAAR Khashoggi op FOTOBEZOEK was? Shame on you!K.O.K.W - RED ÓNS NEDERLAND: KICK OUT KING WILLEM - ONMIDDELLIJK!

LAAT U NIET LANGER DIE ORANJE-LOER DRAAIEN - KICK OUT KING WILLEM/ MAXIMA!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nummer zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - herhaalt dat hij een...

ENORME HEKEL heeft AAN die :

  • NEP-'ORANJES' = ook ROOD BLOED = NEP-KONINKLIJK HUIS!

En ALS U ÉCHT VAN NEDERLAND HOUDT - zoals U vast beweert...

  • DAN ZOU U HETZELFDE MOETEN DOEN!


Want die:

   NEP-'VADER-DES-VADERLANDS' DIENT
   ALLÉÉN ZICHZELF en zijn NEP-'ORANJE'-
   FAMILIE...

   en

   NEGEERT DRIE, DRIE KEER ONTVOERDE
   BURGERPRINSESSEN - ONACCEPTABEL.

    Dát is de waarheid... en niets dan de waarheid


...die gezegd móet worden.

In het belang van álle burger-kinderenVrouwe Justitia en in het belang van óns Nederland.
WAT VOORAF GING:


d.d. 14-06-2019: 'Make The Netherlands Beautiful & Proud Again:


d.d. 30-06-2019: 'GRN SCHAAMT ZICH voor NEDERLAND:

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

ÓNS NL HEEFT 'N ÉCHTE HANS (of GRIETJE kan natuurlijk ook) BRINKER NODIG die - NU - HET GAT IN DE DIJK MET ZIJN (of haar) VINGER DICHT!
MET RUTTE IN DIE TOREN IS ONS NEDERLAND VERLOREN: TREK 'N GEEL HESJE AAN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was ooit als kleine jongen naar MADURODAM geweest maar kon zich niet al te veel meer herinneren dan dat.


Maar...
dit jaar:

'DE HERKANSING' met
een GÉLE INVALSHOEK...

ÉCHTE HELDEN GEZOCHT:

  • GELE HESJES NEDERLAND!

versus:

   MISDAAD-SYNDICAAT DEN HAAG...
Met grote dank aan: isgeschiedenis.nl - DE LEGENDE VAN DE HELD VAN HAARLEM:


Dodge schreef het boek op 34-jarige leeftijd, terwijl ze nog nooit in Nederland geweest was. Haar inspi-ratie haalde zij uit geschiedenisboeken over Neder-land en ze kreeg veel informatie van haar buren die vanuit Nederland geïmmigreerd waren. Het boek zat vol met Nederlandse culturele en historische informa-tie en werd direct een bestseller. Het boek werd het daaropvolgende jaar het best verkochte boek op het boek Our Mutual Friend van Charles Dickens na.

Plot

Het verhaal gaat over de 15-jarige Hans Brinker en zijn jongere zusje Grietje. Zij willen meedoen aan een schaatsrace op het kanaal, waarmee ze zilveren schaatsen kunnen winnen. De vader van Hans is ziek en moet een kostbare operatie ondergaan. Hans biedt al zijn geld aan aan de dokter om ervoor te zorgen dat zijn vader ge-opereerd kan worden. Geld dat eigenlijk be-doeld was om schaatsen te kopen om de race te rijden. De dokter vindt dit zon mooi gebaar en doet de operatie gratis. Hierop kan Hans goede schaatsen kopen en aan de race meedoen. Grietje wint de schaatsrace bij de meisjes. Hans laat echter een vriend winnen, die de prijs meer nodig heeft dan hij.

De held van Haarlem

In het verhaal over Hans Brinker zit een kort fictief verhaal over een jongetje dat een dijkdoor-braak weet te voorkomen.

Het verhaal over deze jongen, De held van Haarlem genoemd, wordt voorgelezen in een klaslokaal als een voorleesopdracht. “Veel jaren geleden woonde in Haarlem, één van de voornaamste steden van Holland, een jongetje met zonkleurig haar en een zacht karakter.” Met deze zin begint het verhaal over de held van Haarlem. De naam van deze 8-jarige jongen wordt echter niet genoemd.

Dijkdoorbraak

Op een namiddag loopt het jongetje langs een dijk richting huis. Ineens hoort hij water stromen. Tot zijn schrik ziet hij een klein gat in de dijk, waar een stroom water doorheen komt. Het jongetje begrijpt direct het gevaar van de situatie en stopt zijn vinger in de dijk, waardoor het gat gedicht is. Hij begint te roepen, maar niemand hoort het jongetje. Pas de volgende ochtend werd hij gevonden door een geestelijke en uit zijn benarde positie bevrijd.

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


'Non apparebit arcus semper tempus' = de boog kan niet altijd gespannen zijn dus... korte vakantie bij Delft: 'kamperen, kayakken en wilde ganzen'!non apparebit arcus semper tempus - de boog kan niet altijd gespannen zijn


HEERLIJK ONTSPANNEN: EVEN ERTUSSEN UIT, OP BEZOEK in DELFTSE GROENE HART:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - ging graag
op de lieve uitnodiging in om...

  • EVEN TE KAMPEREN en TE KAYAKKEN in de OMGEVING van DELFT in het GROENE HART!

Wat privé is, blijft verder privé maar GRN wil wél graag melden dat de:

  • KORTE VAKANTIE... WÉÉR FANTASTISCH was; DANK JULLIE!

DE BOOG KAN INDERDAAD NIET ALTIJD GESPANNEN ZIJN: GENIET VAN DE VAKANTIE!


De tranquillitate animi

  • De boog kan niet altijd gespannen zijn- Seneca | Boek 4

70 Ook moet de geest niet gelijkelijk in dezelfde spanning gehouden worden, maar (ook) weggeroepen worden naar scherts. Socrates schaamde zich niet te spelen met kleine kinderen, en Cato ontspande met wijn zijn geest wanneer deze vermoeid was door de zorgen voor de staat, en Scipio bewoog dat triomf- en soldatenlichaam van hem ritmisch op de maat, niet verwijfd zich kronkelend, zoals
nu de gewoonte is voor degenen die zelfs bij het lopen zelf met meer dan vrouwelijke 75 weekheid voortgolven, maar zoals die mannen van vroeger gewoon waren tijdens spel en feest periodes op mannelijke wijze een wapen-dans uit te voeren, terwijl ze geen schade zouden veroorzaken, zelfs niet als ze door hun vijanden gezien zouden worden.

  • Er moet ontspanning gegeven worden aan de geesten: uitgerust zullen zij zich beter en scherper oprichten.

Zoals vruchtbare akkers niet overbelast moeten worden (snel immers zal hen uitputten

80 een nooit onderbroken vruchtopbrengst), zo zal een voortdurende aandrang op de geesten hun werk breken; hun krachten zullen zich hernemen, wanneer ze een tijdje ontspanning en rust gekregen hebben.Uit de onafgebrokenheid van inspanningen ont-staat een zekere afstomping en verslapping van de geesten.


En niet zou een zo grote begeerte van de mensen hierop gericht zijn, als spel 85 en scherts niet een zeker natuurlijk genot zou hebben/bieden. Maar het veelvuldig gebrui-ken van deze dingen zou elk gewicht en elke kracht ontrukken aan de geesten; want ook slaap is voor herstel noodzakelijk, als je deze toch dag en nacht zou (zonder onderbreking) zou voortzetten, zal het de dood zijn/betekenen. Er is een groot verschil of je iets (een beetje) laat vieren of (helemaal) losmaakt. De wetgevers hebben feest-dagen ingesteld opdat de mensen tot vrolijkheid 90 gedwongen werden van staatswe-ge, alsof zij een noodzakelijke gematigdheid tussen de inspanningen inlasten, ook sommige grote mannen, zoals ik zei, gaven aan zichzelf op bepaalde vaste dagen maandelijks feest-/vrije dagen, andere verdeelde elke dag tussen rust/vrije tijd en beslommeringen. Zoals wij de grote redenaar Pollio Asinius ons herinneren, wie (l.vw) geen enkele zaak bezighield later dan het tiende uur: zelfs brieven las hij niet 95 na dat uur, opdat er niet een of andere nieuwe zorg ontstond, maar de vermoeidheid van de gehele dag legde hij af in die twee uren.1 (Weer) anderen lasten midden op de een pauze in en stelden iets van lichtere moeite tot de namiddaguren uit. Ook onze voor-ouders verboden dat in de senaat na het tiende uur 1 een nieuw voorstel gedaan/inge-diend werd. De soldaat verdeelt de nachtwakes en de nacht is vrij van dienst 100 voor hen die terugkeren van een expeditie.
— 

Men moet toegeeflijk zijn voor de geest en hem moet herhaaldelijk rust gege-ven worden, opdat/zodat die (rust) dienst als voedsel en/voor krachten.


Ook moet men dwalen in wandelingen in het open veld, opdat de geest zich door de vrije
hemel en de vele frisse lucht 105 vermeerdert
en verheft;

soms zullen een tocht per wagen en een reis en de vernadering van streek/omgeving kracht geven, en een feestmaal en een wat vrijmoediger drinken. Soms moet men zelfs tot dronkenschap gaan, niet zo dat die ons onderdompelt, maar dat zij (ons) benevelt/lichte roes geeft; zij verdrijft immers de zorgen en beweegt de geest ten diepste en zij geneest zowel zekere ziektes als droefheid. En Liber (Vrij) heeft zijn naam niet gekregen wegens de los(bandig)heid van de tong, 110 maar omdat hij de geest bevrijdt van de slavernijg van de zorgen en en die vrij maakt/verklaart en en kracht geeft en stoutmoediger maakt in alle ondernemingen/wat hij onderneemt.

— 

Maar net zoals van vrijheid, is ook de gematigdheid van wijn (drinken) heilzaam. Ze geloven dat Solon en Arcesilas zich overgegeven hebben aan de wijn;Cato is dronken-schap voor de voeten geworpen: 115 ieder die hem dit voor de voeten wierp, zal makkelijker de aanklacht eervol maken dan Cato schandelijk. Maar men moet het ook niet vaak doen, opdat de geest niet een slechte gewoonte aanneemt, en toch moet hij soms tot uitgelatenheid en vrijheid gebracht worden en moet de droevige soberheid eventjes verdreven worden.120 Want ofwel geloven we een Griekse dichter,
" soms is ook dwaas zijn aangenaam";

ofwel Plato, "tevergeefs heeft hij die bij zijn volle verstand is op de deur van poëzie geklopt";

ofwel Aristoteles,

" geen enkel groot talent was zonder een mengeling van waanzin"; alleen een geest die bewogen is kan iets groots zeggen en boven de anderen uit-
stijgen.

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia