zondag 13 januari 2019

Deel-3 Gele Hesjes Amsterdam: GELE NEUZEN STAAN IN DEZELFDE RICH-TING: TEGEN RUTTE-3 & VOOR NEDERLAND. Wibaut, Amstel, DeNepBank!Gele Hesjes A'dam, video-20Nep-burgemeester KOK-HALSEMA geeft NIET THUIS!

GELE NEUZEN STAAN IN DEZELFDE RICHTING: TEGEN RUTTE-3 en VOOR NEDERLAND:Volhardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is
het met enige kritische mede-demonstranten van de GELE HESJES NEDERLAND eens:


de volgende keer moeten we de looproute vooraf plannen...

dat voorkomt onnodige discussie onderweg! En ook:

nog 'iets extra'siets anders',

wat creatiever en vooral:

   MEER 'DE-MACHT?-LASTIG-VALLEND!!'
   alsook DE MASSA MEER MOBILISEREN

 • NOG BETER UITLEGGEN HOE, WAT, WAAROM en WAARVOOR GELE HESJES NEDERLAND!


Wie heeft er een goed idee en/ of andere suggesties?

 • ALTIJD een GEEL WELKOM!

Desondanks: goede opnames bij 'de NEP-ELITE' en OOK de:

 • 'PLAATSELIJKE MACHT' - VERKRACHT HET Amsterdamse VOLK!

---


   WAT VOORAF GING:

   Deel-1, d.d. 13-01-2019, video's 1 t/m 9:

   'GEEL SUCCES in AMSTERDAM,
   
   MEER GELE HESJES in ONS NEDERLAND
   en STEUN van ECHTE GILET JAUNES -

   Bienvenue AMIS JAUNES &
   GELE VRIEND(INN)EN!'


Deel-2, d.d. 13-01-2019, video's 10 t/m 19 - GELE HESJES Amsterdam:


       OMHP naar Stopera

    VREEDZAAM,
     VASTBERADEN

     en ook MASSALER!

NIEUW - NIEUW - NIEUW - GELE HESJES AMSTERDAM - NIEUW - NIEUW - NIEUW:


Gele Hesjes A'dam, video-21:

    'Relatief vriendelijke'-agent: 'Waarvoor is dit nou nodig? Het ging zo
     goed tot nu toe... wij hebben ook een personeelstekort, weet u?!'
     - was de strekking en...
Gele Hesjes A'dam, video-22: GELE HESJES RESPECTEREN PERSONEEL HOTEL!
Gele Hesjes A'dam, video-23: VREEDZAAM = dus GEEN AGRESSIE!
Gele Hesjes A'dam, video-24: GELE HESJES Amsterdam 'mogen' doorgaan!
Gele Hesjes A'dam, video-25: 'Verzet, blokkeer... dit beleid pik ik niet meer!'
Deel-4 volgt morgenmiddag... GRN gaat vandaag 'op tijd naar bed': morgen weer les-geven!

 • GELE GROETEN aan GEEL NEDERLAND - MOOI en TROTS!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Deel-2 GELE HESJES Amsterdam: ON Y VA van CS naar De Dam via Kalver-straat, OMHP naar Stopera: VREEDZAAM, VASTBERADEN en nu MASSALERGele Hesjes A'dam, video-10 GILET JAUNES naar Amsterdam gekomen als STEUN!
SLUIT U AAN BIJ GELE HESJES NL = HET VOLK TEGEN MISBRUIKENDE NEP-'ELITE'!


Volhardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik -
vond het wederom een geslaagde demonstratie met lieve...

GELE HESJES NL in AMSTERDAM:GELE HESJES EISEN:

   Echte Democratie

   Onafhankelijke Rechtspraak

   Eerlijke Welvaartsverdeling


---


WAT VOORAF GING:


   d.d. 13-01-2019: 'GEEL SUCCES in AMSTERDAM:
                              Video's 1 t/m 9

   MEER GELE HESJES in ONS NEDERLAND
   en STEUN van ECHTE GILET JAUNES -

   Bienvenue AMIS JAUNES

   & GELE VRIEND(INN)EN!'NIEUW - NIEUW - NIEUW - GELE HESJES AMSTERDAM - NIEUW - NIEUW - NIEUW:


Gele Hesjes A'dam, video-11:


 • BOUWVAKKERS STEUNEN GELE HESJES Amsterdam!Gele Hesjes A'dam, video-12:   'N gewaarschuwd GEEL HESJE telt voor TWEE...
Gele Hesjes A'dam, video-13: GELE HESJES WEER op DE DAM in AMSTERDAM
Gele Hesjes A'dam, video-14: Ja, beste mensen - GELE HESJES is OOK VOOR U!

Gele Hesjes A'dam, video-15: ALARM - ALARM - ALARM: GELE HESJES NL
Gele Hesjes A'dam, video-16: VERZAMELEN dan naar NEP-Burgemeester HALSEMA


GRN: 'Rechts van de looproute' was deze GILET JAUNES-graffiti te vinden -
         lees/ kijk ook:

d.d. 11-01-2019:


   'WIJ ZIJN ALLEMAAL 'PARIS' - GILET JAUNES oftewel GELE HESJES NL:
    SAMEN VEEL STERKER DAN dat RUTTE-3GELE HELDEN STAAN NU OP!'

Gele Hesjes A'dam, video-17: RUTTE ROT OP, RUTTE, RUTTE, RUTTE, ROT OP
!


Gele Hesjes A'dam, video-18NEP-Burgemeester FEMKE HALSEMA - ROT OP!
Gele Hesjes A'dam, video-19: Maken ze een film over GELE HESJES Amsterdam?!
GRN: Deel-3 volgt later vanavond... nu eerst een pot GELE THEE zetten?!!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GEEL SUCCES in AMSTERDAM: MEER GELE HESJES in ONS NEDERLAND en steun GILET JAUNES - bienvenue AMIS JAUNES & GELE VRIEND(INN)EN!Gele Hesjes A'dam, video-1: LIEFSTE, ECHTSTE en GEELSTE FAMILIE VERZAMELT...

UW HULP GEVRAAGD:

 • GRN KAN NIET IN GROEPEN PLAATSEN IVM CONSTANTE BAN...

DANK BIJ VOORBAAT!

IEDEREEN WIL BIJ DE LIEFSTE, ECHTSTE, GEELSTE FAMILIE van NL HOREN!


Hoewel volhardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd
GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk Msc. - gewoon PapaErik
- zich niet helemaal lekker voelde en het wat regende/ miezer-
de... werd - uiteraard! - naar AMSTERDAM gereisd om daar weer deel te nemen aan de demonstratie van:


En GRN werd niet teleurgesteld, integendeel:

Weer MEER GELE HESJES in Amsterdam en dat ondanks het wat minder goede weer... GRN werd er helemaal WARM en GEEL, GELER, GEELST van BINNEN van - SAMEN zijn GELE HESJES absoluut VEEL STERKER dan 'zij'!


 • GELE KOORTS BESMETTELIJK: TEGEN RUTTE-3 & VOOR NEDERLAND!


Deel-1 van demonstratie in Amsterdam:

   Alle onderstaande beeldopnamen (video's) zijn gemaakt
   door en met toestemming van melder van misstanden en
   burgerjournalist alsook...

   GELE HESSER NICO VAN DEN HAM gebruikt...

   VEEL DANK, BESTE MATTIE!

   Reken maar dat GELE HESJES... 'TOCH WAT GAAN WORDEN'!
 • GELE HESJES, GELE HESJES, GELE HESJES NEDERLAND... GELE HESJES, GELE HESJES,

       GELE HESJES VEROVEREN HET LAND!
VORIGE WEEK:

d.d. 05-01-2019: Deel-6: GEEL HESJE = 
                           'STAATSGEVAARLIJK'??

     PRECIES:

NIEUW - NIEUW - NIEUW - GELE HESJES AMSTERDAM - NIEUW - NIEUW - NIEUW:


Gele Hesjes A'dam, video-2

 • Ons Nederland onder RUTTE-3 = 3 KEER NEP!!!
Gele Hesjes A'dam, video-3:   VIVE CETTE PHOTOGRAPHE de FRANCE:

Gele Hesjes A'dam, video-4:

   Nieuwe spandoeken maar
   met dezelfde boodschap:

   RUTTE-3 MOET OPROTTEN - ONMIDDELLIJK!

    NEDERLAND is GEEN DEMOCRATIE (meer) maar...
   een STIEKEME DICTATUUR - 'N RUTTE-CATUUR!

   In het belang van uw (klein-) kind(eren), in het belang
   van Vrouwe Justitia en in het belang van:

 • ONS NEDERLAND:  GELE HESJES - SLUIT U AAN, BEVRIJDERS


Gele Hesjes A'dam, video-5:

    Steun ook het GELE DOEL

   TEGEN RUTTE-3 en VOOR NEDERLAND!

   Echte Democratie, Onafhankelijke Recht-
   spraak eeen Eerlijke Welvaartsverdeling


 • Dat eisen GELE HESJES NEDERLAND!

Gele Hesjes A'dam, video-6: GELE HESJES en POLITIE A'DAM overleggen...


Gele Hesjes A'dam, video-7: Wilt U OOK een BETER NEDERLAND?...
GRN: ...SCHAF DAN 'N GEEL HESJE AAN en SLUIT U AAN ALS BEVRIJDER VAN NEDERLAND - WELKOM GELE HELDEN: VEROVEREN SAMEN HET LAND!!!Gele Hesjes A'dam, video-8:   UITDELEN VAN GELE HESJES-FLYER
Gele Hesjes A'dam, video-9:

 • Amsterdamse POLITIE LOOPT VOOROP - DE TRAMBAAN...GELE HESSER GRN:

Deel-2 volgt weer zo snel mogelijk...

   GELE HESJES AMSTERDAM = 
    GROTELIEVE en GELE FAMILIE!


 • Nogmaals: alle 'video-eer' aan wie ere toekomt: veel dank, GELE NICO!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia