maandag 29 februari 2016

Niet-mijn koning Willem-Alexander en zijn ezel(s). Ofwel: de verdwenen brief van Ministerie van Veiligheid en Justitie - de staat liegt dat 'ie barst!d.d. 04-08-2013: Paul Law - 'Very funny Donkey Balls Time'

Ook de buurman doorziet het 'Krom-rijk der Nederlanden' allang!


Van een goede buurman krijg ik na lezing al jarenlang de re-gionale krant in de bus - waar ik dan altijd de leuke eh, ook leerzame stripjes/ artikelen uitknip en op mijn prikborden ko-
men 'ter lering ende vermaeck' van de 1e en 2e klas leerling-
en op mijn VO-school - maar ook regelmatig grappige of juist steunende mailbericht-jes. Mijn grote dank daarvoor! 

Ook de afgelopen week zond hij mij een tot dan onbekend 'modern sprookje' over een koning en 'n ezel dat ik graag gebruik...Niet-mijn koning Willem-Alexander en zijn OM/ CPG en MinVJ-ezel(s)


De titel werd aangepast maar verder 1:1 overgenomen, want helemaal goed/ typisch voor de wijze waarop in 'zijn Krom-rijk' = ons Nederland daadwerkelijk 'het boerenver
-stand' wordt afgedaan en bij het OM/ CPG en MinVJ vooral 'ezels' blijken te werken die 'schijt hebben aan de wet en kinder- of burgerbelangen. Veel plezier:


De koning en de ezel(s)


Er was eens een koning die wilde gaan vissen. Hij ont-bood de koninklijke weersvoorspeller om het weer voor de volgende dagen te voorspellen. De weerman verzekerde hem dat er zeker geen regen zou vallen. Dus gingen de koning en de koningin vissen. Onder-weg ontmoeten ze een boer met zijn ezel.

De boer zei: 'Uwe hoogheid, U zou beter terugkeren naar Uw paleis want weldra zal er een aanzienlijke hoeveelheid regen vallen.' De koning was beleefd en terughoudend en antwoordde: 'Ik heb een zeer ge-waardeerde paleisvoorspeller die hoog opgeleid is en bovendien jarenlange ervaring heeft. Ik betaal hem een hoog loon. Hij gaf me een zeer verschillende voorspelling. Ik vertrouw hem en dus zal ik niet terugkeren.'


En dus ging de koning verder naar het meer. Maar een korte tijd later viel eer een ver-schrikkelijke hoeveelheid regen. De koning en de koningin waren doorweekt en hun gevolg gniffelde om hen in zo'n beschamende toestand te zien. Woedend keerde de koning terug naar het paleis en beval de koninklijke weersvoorspeller te ontslaan. Dan ontbood hij de boer naar zijn paleis en bood hem de prestigieuze en dik betaalde baan van weersvoorspeller aan.


De boer zei: 'Uwe hoogheid, ik weet niets over weer voorspellen. Ik krijg deze informatie van mijn ezel. Hoe meer de oren van mijn ezel hangen, hoe harder het gaat regenen.' Dus gaf de koning de baan van weersvoorspeller aan de ezel. Vanaf toen begon het ge-bruik om bij de overheid domme ezels aan te stellen en hen de hoogste en invloedrijk-ste posities te laten bezetten.


En deze gewoonte is sindsdien blijven bestaan...!

Navraag 'onbekende/ niet-bestaande' brief van het Ministerie van VJ


Omdat de misdadige 'rechters' = krommers door niet-mijn Koning Willem-Alexander worden benoemd en met zijn hulp - even bellen met de Hoge Raad en 'geregeld', nietwaar?! - zeker ontslagen kunnen = moeten worden, werd hem herhaald verzocht om 'orde op zaken te stellen'.

Dit nadat bleek dat zowel het OM, het CPG en het MinVJ al maandenlang niets deden = niets wilden doen en gegrond-klagend burger als een 'persona non grata' behandelden/ negeerden in hun ivoren torens!

De verwijzingen door het kabinet/ mr. Beuker namens niet-mijn Koning Willem-Alexander (2x naar niets-doende MinVJ) en de uiteindelijke dooddoener naar een onbekende/ niet-bestaande brief van het MinVJ is typisch voor de huidige stand van de Nederlandse 'recht = krom-staat'. Het lijkt wel op een nieuwe 'bonnetjes/ briefjes-affaire'...?!

Om het 'naar elkaar verwijzen' te voorkomen werd zowel (het kabinet van niet-mijn) Koning alsook minister Van der Steur om de onverwijlde toezending van betreffende 'brief' verzocht. Wordt vervolgd...No justice, no peace! De - pacifistische - revolutie is aanstaande...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

zondag 28 februari 2016

Laffe rechtbank-president mr. M.J. Blaisse weigert vragen over misdadige 'rechters' te beantwoorden!

De feitelijke 'krom'gang: geen reactie op 100% bewezen misdadige (non-)gedragingen en onterechte klachtafwijzing middels laffe reactie:

Dat (nog) president mr. Blaisse en haar medebestuursleden mrs. Civile en Evers zich als keiharde misdadigers bewijzen, blijkt andermaal uit hun reactie d.d. 22-02-2016 als vergeefse poging om de 'zeer corrupte deksel op de enorme doof-pot/ stinkende beerput = 'krom'bank Arnhem' te houden. Ter-wijl recht-zoekend burger inderdaad:


    1. formeel klacht deed van onjuiste/ misleidende 'verbodsborden audio-opname' in o.a. het Paleis van Misdaad te Arnhem maar ook;


     2. president mr. Blaisse/ 'krom'bank Arnhem opriep om 'orde op zaken te stellen' ter zake bewezen misdadige (non-) gedragingen van het behandelend familiecollege/ mrs. Van Son, Kuypers, Kroon (met Sluiters als griffier) en wrakingskamer/ mrs. Van Groeningen, Van der Mei, Van Leeuwen (Van Gameren als griffier) en ons diep-trieste PAS-familiedrama eindelijk te (laten) beeindigen,
Afbeeldingsresultaat voor geen rechtsstaatantwoordde de 'krom'bank/ Blaisse alleen op punt 1 waarbij ontvangen uitleg de facto non-valide/ kul is en punt 2 geheel genegeerd werd.

Zij smeet de deur in het gezicht van 100% gelijk-hebbend, rechtzoekend burger met haar: 'ik sluit het dossier'. Hoe diep zinkt de (nog) president van de 'krom'bank Arnhem in haar eigen onwettigheid/ misdaden weg? Volhardend vader zal zijn drie kinderen ook tegen 'juridische beesten/ oplichtingspraktijken blijven beschermen'.

Betrapt en dan de deur dicht smijten? Dat betekent revolutie!

Kortheidshalve verwijst rechtzoekend burger/volhardend vader naar zijn brief d.d. 24-02-2016 aan het ge'recht'sbestuur van deze 'krom'bank Arnhem alsmede het bezwaar-/ verzoekschrift dat d.d. 05-02-2016 tijdig en conform vereisten werd ingediend ter vernietiging van onmogelijke 'beschikking/ proces-verbaal' van de wrakingskamer d.d. 21-01-2016.


Dit 'van rechtswege' = direct uit de wet voortvloeiende nietigheid zonder dat daarvoor een afzonderlijke procedure noodzakelijk is. Dat is de 'krom'bank zeker ook bekend, maar wordt door hen juist bewust genegeerd. Dat is onacceptabel en misdadig! Want:


Terwijl de rechtstaat/ (grond)wet juist daarvoor bedoeld is om de wets-getrouwe, individuele burger bescherming te geven tegen de (semi-) overheid, blijken gepretendeerde rechts'hoeders' te Arnhem de facto rechtsloeders onder aanvoering van 'zwarte toga wolf' mr. Blaisse te zijn. Die zelf 'schijt' hebben aan de wet, laat staan de kinderbelangen en volhardend vader al helemaal niet kunnen uitstaan. Als luis in hun decadente toga-pels zal hij - en de rest van het Nederlandse volk - echter net zo lang blijven (door-) bijten tot u vrijwillig en hard gillend wegrent of door ons in de gevangenis wordt gezet...!

Wij willen namelijk eerlijke, betrouwbare rechtspraak conform de wet en zeker niet uw smerige 'spelletjes' waardoor jaarlijks > 500 mensen zelf-moord plegen, per dag > 50 gezinnen op straat worden gezet en mijn drie meiden inmiddels 708 dagen hun eigen vader onthouden werd.


No justice, no peace! De - pacifistische - revolutie is aanstaande...!
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’

Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

zondag 21 februari 2016

Onmogelijk PAS-familiedrama; afwezige 'jeugd'hulp'-verlening en drie kinderen in ernstig loyaliteitsconflict

2 jaar geen omgang ondanks geldende zorgregeling? Dat is ziek/ onrecht!

Inmiddels > 700 dagen hebben onze meiden/ drie kinderen geen enkele omgang met hun vader ondanks geldende zorgregeling - 'om de week een papaweekend en alle vakanties gedeeld' - en het niet bestaan van enige grond om deze omgang stop te zetten - zoals o.a. de 'krom'bank te Arnhem/ misdadig 'rechter' mr. Van Son & Co dit herhaald vaststelde en partijen d.d. 10-04-2015 opriep om 'alles in het werk te stellen om deze omgang te herstellen'. Hoe kan dat in de, aldus niet-bestaande, Nederlandse 'recht'staat?'Korte' beschrijvingen/ achtergrond PAS-familiedrama


Over dit trieste familiedossier werd reeds d.d. 03-08-2011 bericht in de regionale krant 'Liemers Vizier' (opgeheven) maar leidde helaas niet tot enig 'veranderd beleid' van toen BJZ Gelderland, dan BJZU = nu 'Samen Veilig' Midden-Nederlandweliswaar 'n nieuwe 'vertrouwenwekkende' naam, maar (nog) steeds dezelfde misdadige streken! Absoluut niet in belang van de kinderen.Lees zelf 'het hele verhaal' en de verhoede pogingen van de vader bij het misdadige Hof = 'Sof' d.d. 20-05-2014 en dito 'krom'bank te Arnhem d.d. 29-11-2015 en zijn ultieme poging d.d. 15-12-2015 om 'samen met zijn meiden te kunnen blijven/ voortgezet vaderschap na scheiding mogelijk te maken'. 


Recente publicaties bij melder van misstanden en nieuwssite;  • http://www.actueelnieuwsnederland.nl/artikel/100021323/al-573-dagen-geen-omgang-met-papa.html leidden niet tot enige (re)actie van, laat staan van wijziging van het 'PAS-beleid' door de verantwoordelijke jeugd-'hulp'verlening (ondertoezichtstelling).

geven een goede samenvatting van ons trieste PAS-familiedrama.

Moeder komt 'ouderinformatie' niet na, maar SVMN doet 'niets'!


Conform beschikking dient moeder twee-wekelijks als 'ouderinformatie' over de actuele belevenissen/ belangrijke gebeurtenissen van onze drie kinderen te berichten. Telefonisch wenst zij echter niet met de vader te spreken - persoonlijk alleen via haar advocaat en moeder weigerde vader de hand te schudden - en ook schriftelijk/ per mail blijkt moeder dit zeer summier/ met oud 'nieuws' of wekenlang in het geheel niet te - willen - doen.
Vader verzocht de moeder herhaald om tijdige, passende ouderinformatie, recent bijv. d.d. 11-08-2015 alsook d.d. 11-12-2015, maar leidde slechts tijdelijk/ niet tot verbetering. Ook 'klacht'indiening bij SVMN omdat moeder steeds haar belofte tot verbeterde ouderinformatie brak, leidde niet tot meer of frequente informatie. Tegengesteld aan vereisten van de wet op voortgezet ouderschap na scheiding. Deze vader moet en zal per se buitengesloten worden en niets/ zo min mogelijk van zijn eigen kinderen 'mogen' vernemen.

Het SVMN-bestuur, de teamleider dhr. S.S. en gezinsvoogd mw. M.K. bleven echter maandenlang 'oorverdovend' stil en reageerden niet of steeds afwijzend op - altijd aangetekend en per mail - verzonden correspondentie van deze vader. Onbestaanbaar. 


Kortheidshalve wordt verwezen naar het 3e pragmatische voorstel tot omgangsherstel en rappel van de vader d.d. 23-12-2015 en de prompte afwijzing van SVMN en bijzondere curator mr. Hopmans.


Pas met recente oproep tot het geven van een schriftelijke aanwijzing jegens de moeder, kwam d.d. 19-02-2016 weer een '1e levensteken' van SVMN/ gezins-voogd M.K. en bestaande uit slechts 1 zin...!


Zoals reeds verwacht zonder dat de moeder een formele schriftelijke aanwijzing kreeg en zonder dat er enige inhoudelijke reactie op mijn correspondentie = feitelijke waarheid werd gegeven. Hoe partijdig/ onredelijk kan SVMN zijn? Dat is geen 'gezins'- maar de facto een 'moedersvoogd'...


Slechts 7 algemene zinnen als 'ouderinformatie'... dat is alles wat de vader over zijn kinderen te horen/ lezen kreeg. Dat is niet normaal.


Klaarblijkelijk wacht SVMN de aangekondigde 'beschikking' d.d. 11-03-2016 = bij voorbaat al 'van rechtswege nietig' (zie mijn tijdig en conform vereisten ingediende bezwaarschrift d.d. 04-02-2016 - maar daarop nochtans geen enkele reactie...!) van haar misdadige 'vriendjes' bij de 'krom'bank Arnhem af om zich daar vervolgens achter te verstoppen...?! SVMN is evident een slechte verliezer; de waarheid doet pijn.
Kinderen in ernstig loyaliteitsconflict en nu met eigen vragen


Terwijl de kinderen al jarenlang in ernstig loyaliteitsconflict verkeren, zij iedere omgang met hun vader werd ontnomen, blijken zij nu toch 'eigen, logische vragen' te krijgen over werkelijke gang van zaken en 'waarom zien wij papa niet meer?' Dat klopt inderdaad totaal niet... = emotionele kindermishandeling en ernstige schending van onze mensenrechten.


Hoewel vader zeker niet van plan is om mailcorrespondentie met zijn meiden openbaar te maken, maakt het mij blij dat Lizzy en Juultje zelf vragen gaan stellen en het leugenverhaal van moeder klaarblijkelijk in twijfel (gaan) trekken. Verwezen wordt naar mijn korte uitleg 'van alles' d.d. 06-11-2015 zoals aan de oudste en middelste dochter verzonden werd op haar verzoek.


Ook de mailcorrespondentie tussen vader en 'Lizzy' = m.i. moeder d.d. 15-02-2016 wordt openbaar gemaakt omdat haar moeder dit 'namens Lizzy' op haar account werd geschreven. Dit gelet op onwaarschijnlijke grammaticafout 'ik vindT' in 'haar' mailbericht 20:26 uur aangezien ons kind - met IQ van 139 en in 2 gymnasium - niet dergelijke fouten maakt... Vergelijk met 19:28 uur 'ik vind' en de typische taalfouten van de Duitse moeder. Andermaal bewijs voor haar zieke/ bedrieglijke aard.


Tussen de kinderen en vader was/ is er geen probleem; 'alleen' tussen de ouders dat 'opgelost' werd door drie meiden hun bloedeigen vader al bijna 2 jaar uit hun jonge levens te bannen? Daarmee PAS/ ouderverstoting als zijnde 'in het belang van de kinderen' te (laten) praktiseren... misdadig en onacceptabel. Houd vol, lieve meiden!Dat gaat NU stoppen: uit naam van mijn kinderen, het Nederlandse volk en Vrouwe Justitia...!
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


donderdag 18 februari 2016

F#ck de Koning; emotionele kinder & vader -mishandeling = PAS-familie-drama gesteund door de staat: Nederlandse overheid steelt de kinderen!


d.d. 06-05-2015: ThePostOnline TPO


GRNF#ck de Koning! Nou, voor nog geen 17 miljoen zou ik dat willen doen...!

Want: ons Nederland is Inderdaad Niet Gek!

Wij lachen dit decadente 'Oranje' keihard uit. Mijn respect is te verdienen, maar ook niet-mijn Koning kreeg dat bij de inhuldiging niet cadeau! De facto breekt Koning Willem-Alexander zijn belofte aan het volk en heeft kennelijk alleen oog (appeltjes) voor zijn eigen drie dochters 'Amalia, Alexia en Ariane' (van Oranje).


Van Oranjegezind naar - revolutionaire - republikein:


De Koning Willem-Alexander is alleen 'vader' van zijn eigen 3 A's en niet van ons/ het volk!

Bij nationale feest- en herdenkings-dagen hang ik altijd de Nederlandse vlag uit, maar de 'oranje wimpel' die - ooit - extra werd aangeschaft om boven
onze fiere drie-kleur rood-wit-blauw te wapperen, belandde bij mij inmiddels in de prullenbak.Weg met de Koning; leve de republiek!

Let wel: deze vader meldt niets slechts over de kroonprinsessen en wenst hen een ge-lukkige toekomst net als ieder ander mens. Zij zijn 'slechts' gewone (Oranje) kinderen en daarmee niet verantwoordelijk voor hun (beide) ouders. Dat gezegd hebbende: de tekst van de eed of belofte op het
Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet luidt:


'Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Sta-tuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.

Ik zweer (beloof) dat Ik de onaf-hankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Neder-landers en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!

  • Dat beloven wij!' - Koning Willem-Alexander, 30 april 2013
'Koning' Willem-Alexander breekt zijn inhuldigingsbelofte:Feitelijk blijkt deze 'Koning' Willem-Alexander echter niets te (willen) doen tegen - door hem benoemde/ te ontslaan - de facto misdadige rechters die schijt hebben aan de (grond)wet en reeds jarenlang de meest existentiele mensen-
rechten van vier burgers in Nederland vertrapten.

Niet-optreden = 'goed'keuren. Houdt de Koning zich zelf wel aan de (grond)wet en oerprincipes van 'mede-menselijkheid'...? Want:

Net als Koning Willem-Alexander werd deze burgervader namelijk meer dan ge-zegend met drie prachtige dochters: 'Lizzy, Juultje en Babetje' - gefingeerde namen - maar ondanks geldende zorgregeling van om de week papaweekend en de vakanties gedeeld en niet van toepassing zijn van
artikel 1:377a BW, hebben wij elkaar vandaag al 698 dagen niet meer 'mogen' zien/ gezien...! Onbestaan-baar.
Wanneer is onze Prinsessendag? In kindsnaam!Omdat noch politie Gooi & Vechtstreek en Gelderland, noch Openbaar Ministerie MidNL/ mrs.  Bac en Esbir Wildeman, noch College-Procureurs-generaal/ mr. Bolhaar, noch Ministerie van Veiligheid en Justitie/ mr. Van der Steur, noch vaste 2e Kamercommissie, noch individuele volks'vertegenwoordigers' - die allen op directe weg door rechtzoekend burger werden geinformeerd! - iets deden tegen de voortdurende emotionele kindermishandeling en ernstige schending van onze mensenrechten werd uiteindelijk 'de Koning' om hulp verzocht.Per korte oproep d.d. 20-09-2015 - na 548 dagen geen omgang! met dito nietszeggende reactie per mail en mijn uitvoerige brief d.d. 24-09-2015 werd zijn kabinet 'als de laatste, koninklijke mogelijkheid' derhalve 'vader des vaderlands' Willem-Alex verzocht om 'orde op zaken te (laten) stellen'.

Gevraagd werd wanneer wij onze 'Prinsessendag' zouden mogen gaan beleven...?

Helaas tevergeefs. Deze Koning blijkt er alleen voor zijn eigen meiden te willen zijn...
Reactie van Koning: afschuiven op MinVJ die al niets deed?!


Per 'prachtige, dure' enveloppe en op dito briefpapier werd d.d. 07-10-2015 via directeur mr. Beuker het 'antwoord' = standaard-'afschuif en afscheep-brief' van de Koning ontvangen.

Bestaande uit slechts 1 zin met melding van het doorzenden van mijn ultieme verzoek aan het Minis-terie van Veiligheid en Justitie dat al jaren niets deed tegen gemeld onrecht...?


Wat een kul en evidente temporisatie/ niet-de-zeer-hete-kolen-uit-het-vuur-willen-halen en drie kinderen/ meiden in ziekmakend loyaliteits-conflict klem laten zitten!

Terwijl drie lieve meiden hun bloedeigen vader werd afgepakt zonder enige valide reden wordt het volk bij de NOS/ main stream media (MSM) 'lastig-gevallen' met een lieve
Amalia op de fiets naar school of een agente die haar pistool 'vergat' op de wc! Totaal onbelangrijk als ondertussen gepoogd wordt om ernstige misdrijven in de doofpot te houden.
 'Wij hebben koninklijke lak aan het volk/ kindermishandeling' en 'steunen' professionele misdadigers van harte!Op mijn ultieme vaderbrief d.d. 15-12-2015 aan Raad van de Kinder-'bescherming', 'Samen Veilig' Midden-Nederland en de zeer bijzondere curator mr. Hopmans - met daarin alle relevante achtergrondinformatie van het PAS-familiedrama - werd door de Koning d.d. 11-01-2016 andermaal gereageerd met 'doen alsof de majesteitelijke neus bloedt' en doorzending naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ook op mijn 3e pragmatische oplossingsvoorstel tot herstel van de omgang in de twee weken kerst- en nieuwjaarsvakantie werd - direct - door de 'tegen-partij', inclusief ziekelijk-egoisti-sche moeder - afwijzend gereageerd. Waarmee de beschikking/ opdracht van 'krommer' mr. Van Son d.d. 10-04-2015 om: 'alles in het werk te stellen om de omgang te (laten) herstellen' door hen werd al die tijd en nog steeds genegeerd...!

Hoezo? Alleen de vader deed - wederom - verhoede pogingen om in persoonlijk contact te komen met de drie dochters en onze liefdevolle omgang te (laten) herstellen. Papa doet alles wat hij kan, lieve meiden!
Het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie'? 'Haha' = wat een kul.

Op beide opdrachten van het kabinet van de Koning 'tot behandeling' werd op geen enkele wijze gereageerd door minister Van der Steur en ook op mijn recente brieven d.d.
15-01-2016 en d.d. 25-01-2016 volgde uiteindelijk een hypocriete en typische 'dood-doener' van het kabinet per niet-'koninklijke' brief d.d. 04-02-2016, citaat:

 'Ik begrijp dat dit niet het antwoord is dat u wenst. Desondanks hoop ik dat mij toestaat u mijn goede wensen over te brengen'


Reactie: neen, aan niet-oprechte 'goede wensen' heeft deze vader geen enkele behoefte. Hypocrisie ten top! Uw daden zijn tegengesteld aan uw woorden.


  • Dat is 'zum Kotzen'..

Ook de melding van het kabinet van de Koning, citaat:

'Onder verwijzing naar het antwoord van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat u eerder heeft ontvangen, moet ik u meedelen dat het voor de Koning helaas niet mogelijk is verdere tussenkomst te verlenen.'

is onjuist

Reactie: het kabinet van de Koning werd daarmee 1. door het Ministerie van VJ niet-correct geinformeerd - wat daar (recent) vaker gebeurde/-t! of 2. pleegde 'valsheid in geschrifte' door te liegen over 'af-/ be-handeling door het MinVJ'.Want:

het MinVJ reageerde de facto namelijk op geen enkele wijze op mijn correspondentie of 2x opdracht tot behan-
deling door de Koning.

Door de recht-zoekend burger/ volhardend vader werd namelijk helemaal geen enkel antwoord ter zake
van (nog) minister Van der Steur ontvangen!

Nada, noppes, niets. Ergo:

het kabinet van de Koning WA verwijst naar (een) niet-bestaande correspon-dentie/ brief van het MinVJ, gooit de deur in het gezicht van rechtzoekend vader en laat de 3 kinderen 'in de klauwen' van ziekelijk-egoistische moeder en onredelijke/ partijdige jeugd'hulp'-verlening!

Het Kabinet van de Koning poogde af te schuiven op een niet-bestaande correspondentie en geheel niet-reagerende MinVJ/ Van der Steur.


De cirkel is rond; zelfs Koning Willem-Alexander doet mee aan/ steunt (in-direct) een misdadig systeem dat (drie) kinderen met meest smerigste leugens hun vader(s) afpakt! Het failliet van de 'recht'staat en aangetoonde 'emotionele kin-dermishandeling met goedkeuring van/ mogelijk gemaakt door de overheid'.

  • Onbestaanbaar!

Huichelachtige reclame van de 'hulp'verlening om steun = miljarden euro's te vergaren:Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen voordat Nederland wakker wordt en niet meer in de 'mooie praatjes = leugens en bedrog' van de heersende 'elite' trapt? Stop deze misdadige jeugd'hulp'-verlening! Actueel verwijst deze vader naar de
zeer trieste zaak van Sharleyne:

http://nos.nl/artikel/2087392-gemeente-voor-de-rechter-omdat-jeugdhulp-aan-sharleyne-8-faalde.html

...en spreekt zijn respect voor en medeleven met de vader/ familie uit. Maar of de aansprakelijkheidsprocedure 'gewonnen' wordt... dat wordt zeer gehoopt; veel sterkte. Moge Sharleyne rusten in vrede en het falende systeem keihard onderuit gehaald worden.

De feitelijke, misdadige jeugd'hulp'verleningspraktijk/ -industrie maakt meer kapot dan je lief is. Terwijl goedwillende/ bezorgde medeburgers zelf meestal wel het hart op de goede plek hebben zitten en juist pogen om kinderen in (mogelijk) gevaar te helpen, maakt BJZ Nederland/ het systeem het vaak alleen maar erger of weigert zelfs in het geheel om in te grijpen. 'Het blijft mensenwerk', aldus
Sprokkereef bij Zembla vandaag; wat een kul; wat een 'pannenkoek/ aardappel'... om maar niet heel erg te gaan vloeken!

Na de kinderen heeft BJZ nu een nieuwe 'doelgroep' aangeboord; ouderen en oudermishandeling. Ook dat is uiteraard onacceptabel, maar met deze 'hulp'verlening zijn nieuwe schandalen met - kwetsbare (en mogelijk dementerende) - ouderen voor-geprogrammeerd. Red de kinderen, red de ouderen; stop misdadige jeugd'hulp'-verlenings- en juridische monster dat met ons belastinggeld wordt gevoed.
Hoeveel schandalen/ doden zijn er nodig voor er een radicale schoonmaak plaatsvindt?Weer een schandaal en weer de jeugd'hulp'verlening en keer op keer gerechte-lijke 'dwalingen'. Geen uitzondering of een incidenteel geval maar:

   structureel falen/ onrecht
   'uit naam van de Koning'!

Dat is anno 2008-2016 de feitelijke staat van 'Konink-rijk - kromstaat Nederland' en dat is schokkend 'nieuws', uwe hoogheid (?) Willem-Alexander en (nog) minister Ard van der Steur..!

  • Maar dat mag de 'gewone' burger niet weten/ horen...

omdat daarmee het misdadige piramidesysteem van 'de elite & Co' in elkaar zou donderen en (mogelijk) tot (veel meer dan alleen) overhemden kapotscheuren leiden.

Let wel: deze vader is pacifistisch maar vecht tot zijn laatste ademsteug voor (ook) 'zijn' dochters en Vrouwe Justitia/ gerechtigheid. Niet de 'veilig-heid van de kinderen in de meest ruime zin van het woord', zoals de zeer bijzondere curator mr. Hopmans uit haar 'zwarte heksenhoed' toverde, is in het geding maar enkel het verdienmodel van de misdadige 'leugen- en verdrietfabriek' van BJZ NL & Co!
Eindstrijd om dochters-vaderschap in de openbaarheid: stop diep-triest PAS-familiedrama NU!In logische, rationele en gegronde oerstrijd blijft volhardend vader zich - vanaf de start van het 'ouderlijk conflict' in 2008 en ernstige escalatie/ verharding 'dank
-zij' reeds eerder bewezen onprofessionele = onredelijke en partijdige, m.i. zelfs misdadige jeugd/ouderen'hulp'-verlening en dito 'krom'-spraak tot het huidige PAS-familiedrama in 2016 - verweren:

Omdat rechtzoekend burger en volhardend vader volko-men ten onrechte van de meest smerige zaken beschuldigd werd  en met geheel schoon geweten in verzet kwam tegen het stelen van kinderen/ hun papa met 'k#tsmoezen'.

Omdat gepoogd werd om zijn meiden na 3 maanden verblijf in een triest opvanghuis met onnodige 'therapie' te gaan be-handelen voor een (toen nog) niet-bestaande psychiatrische stoornis PAS/ 'ouderverstoting'.

Omdat ons goede, liefdevolle en gezond 'sociaal leven/ kind-vaderrelatie' onmogelijk werd gemaakt door de 2e, nu na-tionale kinderontvoering naar Duiven.

Aldus gebaseerd op het kind-onterende bedrog van de ziekelijk-egoistische moeder die met 'een zielig' = doortrapt, onvergefelijk leugen-'verhaal' door het AMK/ toen BJZ Noord-Holland werd 'geloofd' en door BJZ Gelderland en nu BJZ Utrecht/ 'Samen Veilig' Midden-Nederland geholpen werd om vader uit de levens van onze kinderen te bannen.


De 'misdadiger/ patient' - = de moeder - werd/ wordt gesteund en werkelijk liefhebbende ouder - vader - 'in diskrediet gebracht' en (gepoogd) als 'lastpak weg te werken'?

Hoe smerig, onwettig en zeker niet in het belang van de kinderen!

De diep-trieste voorgeschiedenis/ het 'hele verhaal' wordt binnenkort gepubliceerd en helaas tot 'herkenning' bij andere ouders/ vaders - en (oudere) kinderen - leiden. Stop dit PAS-familiedrama. Stop het onrecht in krom bank! Red de kinderen en geef hen hun vader(s) terug!

Feitelijke misdaad blijkt in Nederland te lonen; onacceptabel! De moeder wordt aan alle kanten geholpen; laat staan dat zij vervolgd werd naar het strafrecht. Dat is de omgekeerde wereld! Sodeju! Bijna 700 dagen geen enkele knuffel, lach of traan van/ met de kinderen is pure emotionele kinder- (en vader) mishandeling en is de facto als chantage van de altijd liefhebbende, zorgzame en veilige vader te duiden.

  • Dit 'uit naam van de Koning' = door misdadige 'rechters',

       want dat staat altijd boven de 'beschikkingen'...

Dat gaat NU stoppen: uit naam van mijn kinderen, het Nederlandse volk en Vrouwe Justitia...!
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


zondag 14 februari 2016

President mr. Blaisse 'kent de wet niet' en poogt misdadige doofpot dicht te houden; tevergeefs!

Niet alleen behandelend familiekamer met mrs. Van Son - de voorzitter/ plaatsver-vangend 'rechter' - en Kuypers, Kroon - collegeleden - met Sluijters - griffier - maar ook de wrakingskamer met mrs. Van Groeningen - de voorzitter/ plaatsvervangend 'rechter' - en Van der Mei, Van Leeuwen - collegeleden - Van Gameren - griffier - en president mr. Blaisse van deze 'krom'bank te Arnhem bewezen zelf dat zij allen misda-digers zijn. Dit omdat zij allemaal een strafbaar feit pleegden - zie diverse aangiften naar het wetboek van strafrecht! en nochtans 'in behandeling' van het OM/ mr. R. Esbir Wildeman zijn. Hoedt u zich dan ook voor (deze) criminele 'recht'ers!


 Afbeeldingsresultaat voor paleis justitie arnhem'Overleg'gesprek d.d. 04-08-2015 met president/ misdadiger mr. Blaisse over gang van familiezaak

De - net benoemde en nu al weer af te zetten - 'president' mw. mr. M.J. Blaisse is 'aan de beurt' voor publicatie, zoals haar ook persoonlijk in ons 'overleg'-gesprek over de misdadige gang van zaken in de 'krom'bank/ onder haar (eind-) verantwoordelijk-heid d.d. 04-08-2015 reeds werd aangekondigd. Toen wist zij echter (nog) niet dat deze deelnemer aan ons gesprek ook een integrale audio-opname maakte en daarvan volgend ontluisterend,
feitelijk transcript opstelde.

Ook met haar voorganger dhr. mr. Naves had ik zeer negatieve, vergelijkbare erva-ringen maar daarover later mogelijk meer. Hij werd weggepromoveerd naar krom-bank Amsterdam ter vervanging van de dito voormalig president mw. mr. Eradus. Voor nu verwijs ik naar de
open brief van melder van misstanden/ de journalist N. van den Ham. Ook ik kan mij goed in zijn kritiek vinden...


Afbeeldingsresultaat voor mes in de rug

Dit is de daadwerkelijke 'krom'praktijk te Arnhem/ bij mr. Blaisse dat met een behoorlijke, vertrouwenswaardige rechtsgang conform de wet niets te maken heeft, maar juist hun zeer smerige en 'criminele organisatie/ werkwijze' bewijst. Absoluut schokkend!

Normaliter ligt het 'stiekem maken van audio-opnames' absoluut niet in mijn aard en druist in tegen mijn principes maar na de vele 'figuurlijke messen in de rug', was rechtzoekend burger gewaarschuwd en trof daarom deze 'voorzorgsmaatregel'. Dat bleek achteraf/ ex post wederom noodzakelijk omdat ook de president van de 'krom'-bank zonder enige scrupules/ geweten en kennelijk ook zonder feitelijke wetskennis ter zake poogde om deze rechtzoekend burger te bedriegen/ met een 'kluitje in het riet te sturen'.
Hoe president mr. Blaisse poogde om mij te besodemieteren:Kortheidshalve wordt verwezen naar de brief d.d. 05-08-2015 - per mailbericht - van president mr. Blaisse (haar gedigitali-seerde handtekening) waar bleek dat zij helaas een heel andere 'herinnering' aan ons 'overleg'gesprek had, haar 'samen-vatting' m.i. eenzijdig/ onvolledig of incorrect was en haar eindconclusies niet-valide!

Met mooie woorden/ hautain 'ivoren toren'-gedrag werd ge-poogd om verwarring te scheppen en met gekunsteld, niet ter zake doend 'verhaal' over digitale en 'natte = met de hand geschreven' handtekening' te pretenderen dat 'alles in orde' zou zijn. Dit geheel contrair de waarheid/ feiten en de wet...!

Ergo: president mr. Blaisse 'liegt dat zij barst'/ is een misdadiger!
De gelukkig niet-vergeten rechtsgang/ wettelijke achtergrond:

Uiteraard is namelijk wettelijk vereist dat een beschikking/ proces-verbaal wordt ondertekend door behandelend rechter en griffier. Zij ondertekenen na openbare uitspraak van het vonnis/ het oordeel beiden persoonlijk deze formele akten en staan aldus garant voor de juistheid van o.a. de zakelijke samenvatting van het op de terechtzitting behandelde = gedane/ gezegde door partijen et cetera.

Kortheidshalve wordt verwezen naar het
artikel ter zake 'nietigheid van rechts-wege' bij gesjoemel bij de ondertekening van formele akten, in casu 'beschikking/ proces-verbaal' van prof. dr. ir. Van Putten en Van Putten-Heeken.


In een weggestopt kamertje van de 'krom'bank durft president mr. Blaisse kei-hard te liegen, maar of zij bereid is te reageren - schriftelijk/ voor lopende camera.. vast niet?! Met het bewijs geconfronteerd, blijken dit soort mensen namelijk 'opeens' niet bereid - en/ of rennen hard weg (naar de gevangenis!) - op deze schokkende onthulling van haar eigen misdaden in poging om de dito gang van zaken bij de familiekamer onder leiding van 'een van onze beste rechters'/ misdadiger mr. Van Son te verhullen? Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel...
Want: in casu bleken - herhaald - niet de behandelend rechter en de griffier be-treffende 'beschikkingen/ proces-verbalen' in dit PAS-drama te ondertekenen maar 'derden/ bijvoorbeeld een secretariaatsmedewerker (bewezen met vergelijking 'krabbels' onder diverse correspondentie van de 'krom'bank) = iedereen kan daarmee een 'krabbel' zetten in Arnhem?! Zonder op de inhoud van deze akten te hoeven in-gaan, staat daarmee niet-rechtsgeldigheid reeds vast.

De wet geldt ook/ juist voor rechters, nietwaar?! In de docentenopleiding wordt dat als 'das gelebte Beispiel/ het geleefde voorbeeld' geleerd. Je kunt niet van anderen iets eisen/ verwachten als je dat zelf (ook) niet doet... Dit is logisch voor ieder (school-) kind, maar - feitelijk bewezen! - helaas niet voor president mr. Blaisse & Co?!
Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in!


Wederom wordt verwezen naar mijn
brief d.d. 27-09-2015/ voorgaande waar nog-maals helder uiteengezet werd dat 'de krombank Arnhem in de voor deze vader gegraven valkuil ter zake de benoeming/ betaling van PAS-expert dhr. J. Zander viel'. Smerig en puur misdadig gedrag over de ruggetjes van drie minderjarige meiden en hun volhardend, altijd liefhebbend en veilige vader/ PapaErik. Onbestaan-baar.

Afbeeldingsresultaat voor valkuil
 

Kennelijk wilden betreffende 'rechters', waaronder mr. Van Son, geen 'persoon-lijke schade' gaan ondervinden van de leugens/ het bedrog in betreffende stukken - alleen goed voor de papierrecycling - en maakte(n) zich daarmee juist zelf strafbaar. Eigen schuld, dikke bult.

Conform de wet en door de Hoge Raad in vaste jurisprudentie bepaald staat het niet-ondertekenen door de rechter/ griffier gelijk aan 'valsheid in geschrifte' op grond van artikel 225 Sr. en aldus werd aangifte gerealiseerd - zie vorige artikelen. Noch-tans 'in behandeling' bij het OM/ officier van justitie mr. Esbir Wildeman...

 


 Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia