dinsdag 26 september 2017

Geen openbaarheid van uitspraken/ zittingen + audio-opname deelnemer in strijd met de wet verbieden, betekent geen 'recht-' maar kromspraak!

d.d. 06-09-2017Discussie over 'te echterechtbanktekening Petra Urban:

'Ik vond het wel vermakelijk'

In de rechtbank mag niet gefotografeerd worden. Alleen een rechtbanktekenaar mag verdachten teke-nen. Maar wat nu als de tekeningen zo goed zijn dat het foto's lijken? Die discussie werd vandaag aangezwengeld in de R'damse rechtbank.


d.d. 24-09-2017:

'Laatste kans SKJ:

bevestiging ontslag nep-'rechter' Jacquemijns uiterlijk woensdag!

Hageraats, Loykens, Bakker, Winter, De Waard zijn zinkende!'
Als deelnemer aan het gesprek mag u/ ik alles opnemen; doen, doen, doen!Artikel 139a Wetboek van Strafrecht -

Tweede Boek. Misdrijven
Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulp-middel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd opzettelijk: 1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert; 2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opnemen: 1°. van gegevens die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk; 2°. behoudens in geval van kennelijk misbruik, met een tech-nisch hulpmiddel dat op gezag van degene bij wie de woning, het lokaal of het erf in gebruik is, niet heimelijk aanwezig is; 3°. ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 .
De voor het publiek
geldende persrichtlijnen; 'journalisten' en aanwezigen:


...maar die gelden niet voor een deelnemer = belanghebbende dan wel verdachte, in de eigen zaak (zie 139a Sr.)! Dat is absoluut niet hetzelfde!


Laat u als 'deelnemer' van zittingen in rechtbanken, -hoven en wat voor klachten-commissies dan ook niet intimideren door die 'verboden video (klopt wel; daarvoor dient u eerst schriftelijk toestemming te vragen aan de voorzitter = de behandelend 'rechter') en verboden audio-opnames te maken....

nogmaals; dat geldt alleen voor het publiek, maar niet voor u als deelnemer; diegene die daar aan 1 van de 2 tafels tegen-over de 'rechter(s) en griffier' zit! 


Gelooft u mij alstublieft in uw eigen belang, want:

Dat wat u zegt of uw advocaat betoogt, blijkt achteraf namelijk maar 'al te vaak' = structureel...

 • niet-volledig (er worden zaken weggelaten die wel werden vermeld) en/ of niet-passend (op infantiele of verdraaide wijze vermeld) in het


- daarmee valselijk opgemaakte = valsheid in geschrifte; aangifte tegen 'rechter/ griffier' doen; dit ook als niet in de openbaarheid werd uitgesproken en/ of er verkeerde c.q. niet-herleidbare handtekeningen/ krabbels onder een uitspraak staan! - 

...'proces verbaal' (niet alleen bij de politie heet dat zo, maar ook bij de rechtbanken/ hoven; een 'zakelijke samenvatting van datgene wat op zitting gezegd en gedaan werd) te zijn opgenomen en...

u verliest hoe dan ook;

- door dit soort manipulaties, het niet-nakomen van de wet door de 'rechter' of keihard partijdige uitspraken -

en voelt zich - terecht - 'verne#kt'.

 • Maar kunt dat niet bewijzen, tenzij... u alles opnam; altijd doen!In hoger beroep gaan dan?

Sorry, ook daar wordt de schijnvertoning = nep-'recht'?-spraak voortgezet en krijgt u ten tweede male, maar nu van 3 nep-'rechters' een figuurlijke middelvinger getoond en/ of wordt in het kruis getrapt...

dat is hoe het in die marmeren Paleizen van Misdaad' echt aan toe gaat.

 • Schokkend, maar 100% waar en aldus... onacceptabel.
De bewijzen zijn overweldigend en worden allemaal openbaar gemaakt:d.d. 27-01-2016:

'Het sprookje van de Nederlandse rechtstaat; 100% bewijs van misdrijf wrakingskamer Arnhem.

Lang, lang geleden was er eens een tijd dat ik nog geloofde dat Nederland een ‘recht’staat was…'


d.d. 01-02-2016:

'De wrakingskamer is het rechte pad nu helemaal kwijtgeraakt:


Ook leugens in en
manipulatie van 'beschikking/ proces-verbaal'!'


d.d. 29-05-2016:


'Namen van > 50 misdadige 'rechters, griffiers, presidenten' worden genoemd:

 • stop de criminele 'Justitie'-dictatuur in Nederland!'


Wat doet de 'Rechtspraak'? Die wentelt zich in eigen illusie van 'wereldtop'!Programma Dag van de Rechtspraak

Een greep uit dat wat de dag te bieden heeft: 20+workshops, debatten, interviews en meer; 500+ rechters, bestuurders, ondernemers, etc.

De rechter van de toekomst
- De toekomst van de rechter

Op donderdag 28 september wordt gekeken hoe de toekomst eruit ziet. Hoe de Nederlandse rechtsstaat tot de wereldtop blijft behoren, of liever nog: beter wordt.


Hahaha... Bakker en Co zijn echt he-le-maal de weg kwijt! De NL-'recht'staat die tot de wereldtop zou behoren? Ammehoela... alleen in de - natte? - dromen van die so called judges/ D66-'rechters', aldus drs. Groenendijk MSc.!De werkelijkheid is precies het omgekeerde... nepper dan nep;

 • crimineel zelfs! Dat zijn de feiten; onacceptabel.


Groenendijk ontving nog geen enkele reactie van baas Bakker - voelt hij zich betrapt; keihard ontmaskerd?! -

de nep-'voorzitter' van de Raad voor de Kromspraak
en organisator van de 'Dag van de Kromspraak'...


d.d. 14-09-2017:

'Raad voor de 'Rechtspraak'; na ontmaskerde Hiemcke/ Van Dijk is het nu de beurt aan baas Bakker om kleur te bekennen;


ingrijpen of oprotten...!'                                                         koeken?bakker

Groenendijk sluit zich aan bij burgerjournalist Nico van den Ham:


'Nico a.s. donderdag aanwezig, voor de deur, van de Dag van de Rechtspraak. Nico bijna aan het eind van zijn Latijn, maar gaat door met de algemene strijd, totdat hij er bij neer valt!'

Rechtspraak 
Overmorgen op donderdag 28 september zal ik met een eenmans-actie voor de ingang(en) van TivoliVredenburg in Utrecht zijn.

Dat is tijdens de >>> Dag van de Rechtspraak. Ik roep zoveel mogelijk mensen op daar ook te komen, maar die kunnen zich niet bij Nico aansluiten omdat ik mij heb aangemeld voor een eenmansactie (Voor een eenmansactie hoef je je niet aan te melden, maar om moeilijkheden te voorkomen heb ik dat toch gedaan).' 
Groenendijk verwijst naar PAS-expert/ kunstenaar en pedagoog Joep Zander:


d.d. 23-07-2017: Wie ons zal beschermen tegen onze beschermheren?

'Quis custodiet ipsos custodes? Misvattingen over openbaarheid van uitspraken'


d.d. 05-09-2017:

'Dijkdoorbraken en zandzakken

Twee maanden geleden bereikte ik samen met de facebookgroep (h)erken ouderverstoting een dijk-doorbraak in de openbaarheid van uitspraken doordat het hof Den Bosch de hele serie uitspra-ken van een raadsheer over 2016 vrijgaf.

Zoals te verwachten viel reageerde niet iedere rechtbank hier positief op. Wat minder te verwachten viel was dat ook in eigen kring door een paar mensen (waaronder zelfs een jurist) wat meesmuilend werd gedaan over deze duidelijke overwinning. Kortom de zandzakken werden aangesleept om het gat in de dijk te dichten, en die zandzakken kwamen soms uit onverwachte hoek. De rechtbank Breda en het Hof Den Haag hebben negatief gereageerd op verzoeken om openbaarheid van uitspraken cq publicatie. Maar het gat in de dijk zal en kan niet meer worden gedicht.


 • De overwinning op de intransparantie en arrogantie van de rechterlijke macht heeft velen geïnspireerd.'

Wordt vervolgd


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaar-deerd en ook volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

maandag 25 september 2017

Beste burger met volle blaas (v/m) en boze agenten; welke boom zoekt u het liefste uit om aan-/ onder te zeiken? Neen; 'Akerboom' is geen boom!
Ook Lubach maakte een uitzending over de geldverspilling bij de politie:
d.d. 23-08-2017: 'Pure intimidatiepoging politie Gooise Meren:

drs. Groenendijk MSc... niet gearresteerd, maar zinloos staande gehouden door 'ver-warde'? agenten!'


Bewijs criminele gemeen-te en verzakende Nationale Politie/ Akerboom:


d.d. 31-07-2016:

'Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoe-ring naar Duitsland 'goed'! Schokkend.'


d.d. 15-05-2017:     Akerboom; weer schandaal. 

'Politie Zeve-naar weigert aangifte vs. criminele burgemeester te behandelen =

 • doofpot-poging; dat dacht ik niet!

POLITIE-BAAS AKERBOOM HEEFT 3 WERKDAGEN OM ORDE OP ZAKEN TE STELLEN!' 
d.d. 02-09-2017:


'Politie weigert criminele burgemeester op 50 m van bureau op te pakken ondanks 100% bewijs medewerking aan internationale kinderontvoering!'


De bovenstaande en feest-praktijk is heel anders dan belofte van Akerboom:Prachtige praatjes, flitsende filmpjes en een 'daadkrachtige' Akerboom...

 • althans dat beloofde hij.In werkelijkheid wordt het volk

m.i. gemanipuleerd in een...

   - vergeefse; word wakker, alstublieft; in uw eigen belang/
   als u om uw eigen vrijheid geeft en... welkom bij de wak-
   kere medemens! -

...poging om een positieve grondhouding tegenover de politie/ het 'gezag?' te kweken.


Nou, we zien het; hoe selectief de Nationale politie 'te werk?' gaat; daar kan GRN niet positief tegenover staan! Er werd slechts de 'perfecte' (= nog levende en de rest wordt dan wijlen Bouman postuum aangerekend; wedden?) zonde-bok = slachtoffer, gevonden voor het eigen - en voortdurende; 'business as usual' - falen van de gehele top/ de bazen van, aldus GRN -

...chef Nationale politie kan zich op de borst kloppen?

Sorry, daar gelooft Groenendijk helemaal niets van:
wie nog wel?

 • Alleen gekken en hazen, geloven in politie en bazen!'Koerswijziging' leidt tot ontslag Giltay - zondebok -

en aangifte van nep-'daadkrachtige' Akerboom:


In het nieuws: Frank Giltay (ex-voorzitter COR)

Frank Giltay, voormalig voorzitter van de COR (Centrale Ondernemingsraad politie),


krijgt strafontslag vanwege ‘zeer ernstig plichts-verzuim’.

Giltay organiseerde feestjesdure diners en reizen ter waarde van duizenden euro's op kosten van de politie.
Hoe poogde Akerboom hun 'imago-probleeem
op te lossen...

toen het volk niet pikte dat Bouman 'gewoon?' in dienst bleef bij 'zijn' Nationale politie als 'adviseur tegen veel geld'? Hij schoof alles af op = verschool zich achter de 'mini-ster' van 'Veiligheid en Justitie?'...

en vervolgens hoorden wij er niets meer van. Zo herinnert Groenendijk zich dat en neen, Akerboom maakt hieronder he-le-maal geen sterke indruk...

Hij kijkt alsof hij te lang naar een treurwilg keek, aldus GRN.
'Het is goed gebruik dat de werkgever oordeelt.'


En het is goed gebruik dat het volk oordeelt over chef van de Nationale politie die...

...(eind-)verantwoordelijk is voor
de anonieme agent te Zeve-naar...

die weigerde om gedane aangifte jegens een drie kinderen laten ontvoeren tijdens toen lopende ondertoezichtstelling nep-'burgemeester' De Lange van Duiven/ Gelderland ook maar in behandeling te nemen, dit na overleg met een tevens... anonieme 'officier van Justitie';

helemaal niet-'waakzaam' en niet-'dienstbaar' maar direct in strijd met door de rechtbank Arnhem/ mr. Van Son met voor de kinderen vastgestelde belang!

 • Ergo: 'eigen rechtertje spelen door De Lange wordt niet aangepakt maar gesteund en de rechter werd 'van overheidswege genegeerd'!De Nationale politie krijgt geen positief oordeel, Akerboom!

Want:

 • Uw Nationale politie vangt geen boeven, maar dekt misdadigers; keihard bewezen!
 • Niet het volk en Vrouwe Justitie worden gediend, maar de criminele 'elite'... feit! Onacceptabel...


Hoe noemen we hulpjes van misdadigers volgens het wetboek van Strafrecht? U weet het vast wel... en de volksmonden van boze burgers ook; vervolgen die De Lange of ook Akerboom bewijst lid van de 'club tegen het volk' te zijn.


Feit is dat Bouman een hartaanval kreeg...

 - of dat 'natuurlijk/ vanwege ouderdom' was? Wij weten het niet...

Wij - 'hij' en uiteraard ook 'zij' willen kunnen plassen... netjes en veilig!Dus dames, de volgende keer als u hoge nood heeft...en er is geen openbare wc... overweeg dan 'n boom!

Groenendijk vindt het prima en kijkt de andere kant op. U begrijpt ook vast wel welke boom er bij voorkeur aan-/ onder gezeken zou kunnen worden...


Respect voor dappere zeikerd;

 • dame Geerte Piening

En die nep'rechter' moet zelf maar eens 'op vrou-welijke wijze' pogen op een urinoir te plassen...

want: een 'gentleman/ recht' is m.i. anders!

Groenendijk steunt meer openbare wc's voor vrouwen/ meisjes...
samen spelen, allebei kunnen plassen - svp. wel apart!


Wordt vervolgd

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


zondag 24 september 2017

Laatste kans SKJ: bevestiging ontslag nep-'rechter' Jacquemijns uiterlijk woensdag! Hageraats, Loykens, Bakker, Winter, De Waard zijn zinkende!d.d. 21-09-2017: 'n Peter R de Vriesje: SKJ-'voorzitter' en NJI-'directeur' haha-Hageraats slaat op de vlucht voor de waarheid en gaat snel 3 weken 'op vakantie'?!
Laatste kans voor SKJ-'bestuur': uiterlijk woensdag ontslag Jacquemijns!
Volhardend vader/ rechtzoekend burger

Dhr. drs. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft: Zaaknr. 16.075T-Tv

1. ‘Voorzitter’ Hageraatsvlucht weg’/ 3 weken afwezig; rest van bestuur nu aan de beurt’

2. Laatste kans Winters, Bakker, Loykens en de Waard; uiterlijk d.d. 27-09-2017 ingrijpen!

3.
Publicatie brief d.d. 22-09-2017 op http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - SKJTav. het bestuur/ mr. R.S. Hageraats (voorzitter);

J. Winters-Vierhuizen (penningm./ BPSW); H.E. Bakker (NIP); E.H.M. Loykens (NVO) en C.M. de Waard (BPSW).

Jan van Eijcklaan 2 - 4, 3723 BC Bilthoven
r.hageraats@nji.nl - dat is zijn hoofd’bezig’heid; ‘directeur’ transformatie bij de NJI
secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl - gaarne onmiddellijke doorzending aan bestuur!
Bussum, 23 september 2017

SKJ-bestuur, Hageraats, Winters, Bakker, Loykens en de Waard,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers van Nederland,

in reactie op uw non-reactie ter zake mijn urgente brief d.d. 30-07-2017 alsmede de totaal misplaatste ‘klachtbevestiging?’ d.d. 03-08-2017 door een anonieme secretaris van de SKJ-klachtencommissie…

zond deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. andermaal een urgente brief d.d. 10-08-2017 (bijlage 1) waarin uw ‘voorzitter’ Hageraats alsook de rest van het bestuur werd opgeroepen om orde op zaken te stellen.


1.
Kortheidshalve verwijst volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. naar publicaties ter zake:

d.d. 19-08-2017: ‘'Verward' SKJ-bestuur/ vz. Hageraats, heeft behandeling nodig:

je eist ontslag nep-'rechter' Jacquemijns,
hij 'begrijpt' + bevestigt 'klacht'...?!’

d.d. 21-08-2017: ‘Nep-tucht'rechter' van 'jeugdzorg' = SKJ zwijgt omdat ze betrapt werden en absoluut niet-te-vertrouwen zijn!


Ook Hageraats temporiseert... triest.’

 d.d. 18-09-2017: ‘Gatverdamme en no way: SKJ-bestuur/ haha-Hageraats besodemietert volhardend vader en gaat akkoord met criminele 'rechter' Jacquemijns!’

d.d. 19-09-2017: ‘Schokkend: einde NL-'rechtstaat'; onleesbare en bewust anonieme handtekening onder uitspraak: SKJ-'rechter' weigert naam bekend te geven!’d.d. 21-09-2017: 'n Peter R de Vriesje:

SKJ-'voorzitter' en NJI-'directeur' haha-Hageraats slaat op de vlucht voor de waarheid en

...gaat snel 3 weken 'op vakantie'?!’


2. Opgemerkt zij dat de schokkende poging van de SKJ bij melding van ‘voortzetting van klachtbehande-ling met te-ontslaan, nep-‘rechter’ Jacquemijns en 


 • daarbij ontzeggen van grondrecht van deze deelnemer om een audio-opname van de ‘eigen’ zitting te maken

nog niet eens gepubliceerd werd (dat komt, dat komt; de waarheid moet nu al gezegd worden, voor mij en jou!) en…

uiteraard totaal onacceptabel is.

· HahaHageraats en kliek zijn bang, heel erg bang.3. Zo bang zelfs dat de SKJ een - afwijzende - uitspraak betreffende een klacht die nooit werd ingediend…

- feitelijk werd om ontslag van Jaquemijns verzocht; eerder wel gedane klacht jegens haar persoon (in januari 2017, nog voor gewraakte zitting d.d. 03-03-2017) werd niet eens behandeld maar opeens interpreteerde de SKJ de ontslag-eis als klacht-indiening = kul -…en niet met herkenbare naam van derechter en griffierwerd ondertekend; anoniem!

Dat staat volgens de wet gelijk aan het opmaken van een valse akte en is keihard strafbaar


schokkend!

Slechts voorzien werd van niet-herleidbare krabbel/ parafering en de facto ‘door iedereen’ opgesteld kan zijn… volkomen onwettig!HahaHageraats en rest van het ‘bestuur’; hoe verzinnen jullie het?
Heeft de SKJ dan geen enkele moraal? De gevolgen zijn verdiend, want:

Iedereen zal jullie naam en foto koppelen aan ‘het volk bedonderen’ en ‘kijk; daar heb je Hageraats, Winters, Bakker, Loykens en de Waard… je weet wel; die nepperds die schijt hebben aan de (fatsoens-)wet’!


Als mrs. in de rechten de wet, net als iedere andere burger en als wets’geleerden’, dient ‘u’ de wet te kennen en weet u dondersgoed dat de openbaar gemaakte ‘gang van zaken’ bij de SKJ feitelijk niet alleen onbehoorlijk en onwettig, maar misdadig is!Onacceptabel.

Wie denken ‘vluchtende’ Hageraats, Winters, Bakker, Loykens en De Waard wel niet dat ze zijn? De klos!


Dat is ook de ‘reden’ dat de SKJ zich - andermaal - bediende van ‘leugens en bedrog’ en wederom zal dat voor iedereen begrijpelijk op internet gepubliceerd worden.


4. Bovendien: naast het doen van aangifte vanwege ernstig, bewust ambts-/ plichts-verzuim zal nu uw ‘opperbaas’/ (nog) minister, drs. Schippers het evidente verzaken van uw ‘kwaliteits’?neen!register zonder verplicht karakter en met ‘bedriegers van het volk’, dit zowel

bij uw ‘secretariaat’, bij het College van ‘Toezicht’, bij behandelend = te ontslaan ‘voorzitter’ Jacquemijns en bij ‘wegvluchtende’ Hageraats, op haar bordje krijgen.
Dat vindt zij niet leuk, maar ja…

zij is verantwoordelijk voor en wordt in de plicht geroepen om een grote herfstschoonmaak bij de SKJ door te (laten) voeren!


Het kan niet zo zijn dat

op mijn urgente brief d.d. 30-07-2017 door het SKJ-bestuur nog steeds geen inhou-delijk antwoord gegeven, laat staan dat er passend optreden volgde

dat is bijna 2 maanden temporisatie en niets zeggen, niets doen! En met Hageraats ‘op vakantie/ afwezig’ dan nog 3 weken verder… neen! Dat is onhoudbaar;


 • al 1,5 jaar zijn we bezig en nog steeds is een behoorlijke klachtbehandeling door de SKJ onmogelijk gebleken!


5. De rest van het bestuur: Winters, Bakker, Loykens en de Waard krijgen…


t/m d.d. 27-09-2017 hun allerlaatste kans om het verzaken van hun ‘voorzitter’ te corrigeren met o.a.;

schriftelijke bevestiging van het onmiddellijk
en oneervol (vrijwillig) ontslag van mr. E.M. Jacquemijns!

Zo niet, dan bewijst het gehele SKJ-bestuur - naast Hageraats ook Winters, Bakker, Loykens en de Waard - een verzameling van Pinokkio’s te zijn en dient u allen uw bureau leeg te gaan maken;


 • het exit-traject is in dat geval de enige juiste oplossing voor uw gezichts- = neem uw baanverlies!

Met verzending van deze laatste kans voor de rest van het SKJ-bestuur d.d. 25-09-2017 per aangetekende post (gelijktijdig per directe mail) en aldus uw ontvangst d.d. 26-09-2017 en met ontvangst mijnerzijds per post met uw natte handtekening(en) d.d. 27-09-2017 heeft de rest van het bestuur dus


 • precies 1 dag om hun keuze te bepalen:

gaat u mee ten onder, net als Hageraats…


of doet u het juiste en ontslaat Jaquemijns en nu ook: Hageraats? Wenst ‘de rest’ evenzo als niet-te-vertrouwen en net als Jacquemijns op bucketlist-van te-ontslaan, te staan? We zullen het snel weten en publiceren…


Ervan uitgaande het SKJ-bestuur naar behoren te hebben bericht, verblijft met onthullende groet’,

drs. Groenendijk MSc. - PapaErik
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Verzending:
Deze brief werd d.d. 24-09-2017 voor kantoorbegin aan het SKJ-secretariaat gezonden/ secretariaat.tuchtrecht-@skjeugd.nl met dringend verzoek om onmiddellijke doorzending aan alle bestuursleden en d.d. 25-09-2017 per aangetekende post en uiteraard ondertekend, nagezonden.


Bijlage 1:Volhardend vader/ rechtzoekend burger


Dhr. drs. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
stoppasfamilie@outlook.com


Betreft
: Zaaknr. 16.075T-Tv

1. Kul SKJ-mail d.d. 03-08-2017;

niet klachtencommissie maar het bestuur is aan de beurt!

2. Onmiddellijk opstappen/ ontslag Jacquemijns vereist;

uw ‘klacht’behandeling is onzin!

3. Publicatie brief d.d. 10-08-2017 op: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - SKJTav. het bestuur/

mr. R.S. Hageraats (voorzitter); 

J. Winters-Vierhuizen (penningm./ BPSW);
H.E. Bakker (NIP); E.H.M. Loykens (NVO) en
C.M. de Waard (BPSW).


r.hageraats@nji.nl - dat is zijn hoofd’bezig’heid; ‘directeur’ transformatie bij de NJI; secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl - gaarne onmiddellijke doorzending aan het bestuur!Bussum, 10 augustus 2017

Stichting-?-Kwaliteits-?-register Jeugd bestuur, mr. Hageraats,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers van Nederland,

in reactie op uw non-reactie ter zake mijn urgente brief d.d. 30-07-2017 alsmede de totaal misplaatste ‘klachtbevestiging?’ d.d. 03-08-2017 door een anonieme secre-taris van de SKJ-klachtencommissie meldt deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. het volgende:


1. er werd d.d. 30-07-2017 geen klacht ingediend - dat werd reeds d.d. 24-01-2017 gedaan en door de SKJ geheel genegeerd! - maar:

a) om uw inhoudelijke reactie als bestuur zijnde op schokkende vaststellingen van SKJ wan-gedragingen zoals in mijn brief d.d. 30-07-2017 (en voorgaande) beschreven en

b) werd om het onmiddellijke ontslag van (nog eventjes) plaatsvervangend ‘voor-zitter’ mw. mr. E.M. Jacquemijns verzocht om diverse redenen - zie o.a. de website!2. om herhalingen te voorkomen, verwijst Groenendijk kortheidshalve naar meest recente publicatie d.d. 10-08-2017 ter zake waarvan de inhoud als integraal onderdeel van deze 2e oproep aan het bestuur dient te worden beschouwd.

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/08/geen-klacht-maar-ontslag-skj.htmlGeen klacht maar ontslag:

SKJ-tucht'rechters' mbt. falende jeugd'zorg'ers verzaken bewust en vereiste, behoorlijke! klachtbehandeling blijkt... nep!

In hun 'gelikte' SKJ-filmpjes ziet het er allemaal 'betrouwbaar' uit maar de…

feitelijke SKJ-praktijk is van a tot z juist...

 • een groot horror-verhaal!


3. Tot slot:

Groenendijk herhaalt de inhoud van zijn brief d.d. 30-07-2017 en meent dat SKJ-be-stuur/ voorzitter Hageraats binnen 3 dagen’ = uiterlijke ontvangst door Groenen-dijk (dit per mail en vervolgens ondertekende na-zending per post!) d.d. 14-08-2017 (= aldus een totale reactieperiode van > 14 dagen!):

a) bevestiging en behandeling van formele klacht-indiening jegens die 
anonieme nep-
‘secretaris’ van de SKJ-klachtencommissie om het drietal redenen zoals in de web-publicatie d.d. 10-08-2017 beschreven werd;

b) de schriftelijke bevestiging van ontslag op staande voet van mw. Jacquemijns of dan toch haar ‘vrijwillige vertrek’ en

c) uw begrijpelijke? uitleg waarom niet het bestuur zelf reageerde maar waarschijnlijk - of deed de beklaagde, anonieme ‘secretaris’ dit op eigen houtje? - juist in opdracht van het bestuur - wie anders van de SKJ als niet ‘op eigen houtje’? - geschiedde!Dat klopt toch niet

bestuursleden Hageraats,
Winters-Vierhuizen, Bakker,
Loykens en De Waard?!


Wat? Vindt u heterg vervelend’, SKJ-bestuur
dat het bedrog en de leugens van de hele SKJ doorzien en onomstotelijk bewezen worden!

Vervelend, nietwaar… dat - mogelijk ook? - u ‘allemaal’ keihard ontmaskerd wordt en het einde van uw maatschappelijke loopbanen in zicht komt?!

Want: dit valt niet meer goed te spin-dokteren’… met Groenendijk heeft ‘u’ de verkeerde - of juist ‘n hele goede volhardend vader en recht-zoekend burger - te pakken! Wordt vervolgd, uiterlijk d.d. 14-08-2017 en uiteraard weer gepubliceerd!

Ervan uitgaande het SKJ-bestuur naar behoren te hebben bericht, verblijft met onthullende ‘groet’,

drs. Groenendijk MSc. - PapaErik
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaVerzending:
Deze brief werd d.d. 11-08-2017 voor kantoorbegin aan het SKJ-secretariaat gezonden/ secretariaat.tuchtrecht-@skjeugd.nl met dringend verzoek om onmiddellijke doorzending aan alle bestuursleden en d.d. 11-08-2017 per aan-getekende post en uiteraard ondertekend, nagezonden.
Vooraf verzonden per mail met verzoek tot onmiddellijke doorzending aan het gehele SKJ-'bestuur' - hun soort dekt hun soort ondanks bewijs van het tegendeel!


En om het leuk te houdenhier nog een uitsmijter voor de SKJ...

 • ontslaan die Jacquemijns:

Geen 'laffe honden' in de buurt?

Laffe Hond is een naam voor een hond. De naam Laffe Hond is populair voor mannetjes. Laffe Hond is vaak oranje van kleur. -

Dan kan 'Boris' - althans; daar reageert 'ie op - lekker verder slapen:Wordt vervolgd

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van
deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


zaterdag 23 september 2017

Tuchtrechtspraak advocatuur is nep; ook Raad van = zonder discipline Den Bosch toont zich misdadig met uitspraak en negeren van wraking!


Faxnummer van Raad van = zonder discipline blijkt vaker onbereikbaar!


Als je als recht-zoekend burger verzet wilt aanteken tegen een kul-uitspraak van de Raad van = zonder discipline dan moet dat binnen 30 dagen ontvangen zijn en wordt aangetekende verzending plus per fax op die dag = d.d. 22-09-2017 in casu, als onwrikbare voorwaarde voor acceptatie door de griffie gesteld. Helaas bleek het ver-melde faxnummer: 088 - 205 37 37 vanaf andere locatie en gepoogd op verschil-lende tijdstippen helaas... niet bereikbaar te zijn!

Bij telefonische navraag werd dit bevestigd en gemeld dat 'dit bij het faxnummer van de raad inderdaad vaker gebeurde'... dat is lekker handig, griffie van de raad; niet dus! Op deze wijze wordt het onmogelijk gemaakt om binnen gestelde, harde ter-mijn verzet in te dienen... typisch des advocaats, aldus GRN. Hoe dit opgelost werd?


U hoorde het net en lees verder voor de achtergrond en schok-kend verzetschrift tegen partijdige kul-uitspraak van de raad Den Bosch om beklaagde 'deken' Meijer 'vrij te pleiten'...

dat stinkt gigantisch en is onacceptabel.

Hier de tijdlijn 2016 - 2017 met de relevante correspon-dentie en publicaties (aanklikbaar) en/ of lees verder:

Samenspan in criminele vereniging: Wan-Orde R'dam en Raad Den Bosch:


Gistermiddag publiceerde deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc - gewoon PapaErik - dit artikel waarin de pure chantagebrief van beklaagd 'deken' Meijer van de Wan-Orde van Advocaten Rotterdam

- slikken kul klacht'dossier' of stikken; 'uw' klacht wordt helemaal niet behandeld -

en de 'hun soort dekt hun soort ondanks alle bewijzen van het tegendeel'-uitspraak van nep-'voorzitter' Gimbrère-Straetmans en nep-'griffierHuysmans-van Opstal van de Raad van = raad zonder discipline te Den Bosch (niet 's Hertogenbosch maar; weg met alle nep-adelijken - het is niet het bos van de hertog maar van het volk!) wordt uitgelegd:


d.d. 22-09-2017: 'Burgertje bedriegen: smerig intern 1-2-tje nep-advocaten/ Wan-Orde R'dam/ Meijer en Raad van = zonder Discipline Den Bosch/ Gimbrère!


Geen makkelijke materie, wel van groot belang: 

hebben we in NL eigenlijk wel een 'rechtstaat' of is dat enkel een sprookje en blijkt de werkelijkheid een nachtmerrie;

een kromstaat waar de overheid alsook de NOvA en haar 'Orden' de facto schijt hebben aan de wet en belangen van de individuele burger.

Dat heet dan: 'dictatuur'... geen 'democratische democratie'; ook dat is nep!

Ja, geachte eerlijke en weldenkend medeburgers: het volk - u en ik - wordt en masse besodemieterd... mag 'voor spek en bonen' gaan stemmen, maar geluisterd wordt er enkel als wij dat stemmen wat 'de elite' wenst, anders niet.

Dat wordt 'de grote leugen' genoemd; als die 1+19 = 20% als 'de ene' keihard liegt... dan doen ze het zo massaal en onvoorstelbaar dat 'de ander' = 80% van het volk (de brave, 'dommen') die wel/ veel eerlijker is, zich niet kan voorstellen dat wat die ene zegt, dat dat gelogen zou zijn. Dat kan toch niet waar zijn?

Jawel... helaas. Zet die 'geloof braaf de NOS'-bril eens af en u zult zien dat de wereld opeens veel begrijpelijker is. Dan ziet u ook hoe slecht 't acteertalent van Mark Rutte is en alleen hij en zijn 19% volgers die nep 'minister-president' geloven zijn marketing-praatjes. Netjes in het pak, formeel brilletje en de haren keurig gestyled, dan deftig en 'staatsman'-achtige praatjes houden zonder wat te zeggen...

...het volk is die versleten praatjes en arrogante weglachen van MarkieMark helemaal zat. Hij werd d.d. 02-07-2017 per aangetekende post en persoonlijk aangeschreven maar nog steeds wacht Groenendijk op de, namens Markie, beloofde reactie van het ministerie van 'Veiligdheid en Justitie'/ nep-'minister' Blok-aan-ons-been...


Doorziet ook u het enorme verschil tussen dat wat Markie en die kliek op televisie beloven/ het volk voorhouden en dat wat er uiteindelijk 'gerealiseerd' = tegen de wil van de meerderheid van de bevolking toch doorheen wordt gedramd.

Want: als wij niet stemmen wat 'zij = de 1%' bedacht hadden...

dan dramt hun 'regering' op hypocriete wijze desondanks 'gewoon' door en de tevens omgekochte volks'vertegenwoordiging' keurt dat - na een beetje geruzie op tv om het nog op wat te laten lijken, maar feitelijk is dat 100% toneel - uiteindelijk toch goed, zoals gepland.

Daaaaaaaag klootjesvolk; dikke vinger naar jullie 80%... blijf maar braaf geloven in een niet-bestaande 'democratie' en 'rechtstaat alleen in Mark zijn natte dromen werkelijkheid' zodat wij, die 1% 'elite' en 19% hulpjes, in alle rijkdom kunnen feesten en zelf nooit hoeven te werken.

 • Op onze kosten... stelletje ezels dat wij zijn!


Niet leuk om te lezen, maar ja...

dit is hoe het in Nederland (en veel andere westerse landen) werkelijk aan toe gaat.

En dat pikt Groenendijk niet; u toch ook niet?


 • Get up, stand up... stand up for your rights!

Samen spelen, samen delen. De 80% komt die 1% alles afpakken, vervolgen en naar de gevangenis en die 19% moet maar eens langere tijd 'daar beneden leven' als her-opvoedingsmaatregel - van steenrijk naar straatarm; niet 1 maand maar jarenlang. Wel zo eerlijk, nietwaar?!

Wan-Orde R'dam/ 'deken' Meijer versus volhardend vader Groenendijkd.d. 22-08-2017:

Pure chantage-brief van beklaagd (nog) 'deken' Meijer
van Wan-Orde Advocaten Rotterdam

 • helder bewijs van zijn ongeschiktheid!

'Slikken of stikken'... dat is wat (nog) 'deken' Meijer meldde. GRN meent dat Meijer het exit-traject dient te volgen; weg met die Rotterdamse nep-'deken'!


d.d. 22-08-2017: collega-advocaat/ 'vriendinnetje' Hopmans bericht door Meijer 


die het 'o zo erg vindt dat die zeer bijzondere moeder-curator in onzekerheid is over de klachtbehandeling'... maar wat de ernstige escalatie van het PAS-familiedrama 'dankzij Hopmans' voor de drie kinderen betekent; dat interesseert hem helemaal niets, aldus GRN.
d.d. 28-08-2017: Expliciete reactie van recht-zoekend burger Groenendijk


Betreft:

1. Pure chantage-brief/ (nog) ‘deken’ Meijer d.d. 22-08-2017 is schokkend…
2. Herroepen kul of hierbij nieuwe klacht bij hof van Discipline jegens Meijer
3. Doorzend-verzoek alleen als Meijer 2.weigert en dan weer ontmaskerd!
4. Raad nu gewraakt indien zij akkoord wenst te gaan met de kul van Meijer
5. Raad nu gewraakt indien geen behandeling op zitting Hopmans-klacht 


Citaat-GRN:

'3. Ja, daaaaaaaaaaaaag! Want:

Groenendijk stelde en stelt zich namelijk op het standpunt stelt dat eerst de klacht jegens Meijer behandeld dient te zijn voordat hij überhaupt deken-advies ter zake Hopmans-klacht kan geven; het voorliggende ‘ad-vies’ is dan ook te vernietigen en haar veel-te late-dupliek te weigeren!

Uiteraard zal Groenendijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen beroep instellen tegen de kul-beslissing van de raad zonder Discipline/ Den Bosch! Andermaal poogt (nog) ‘deken’ Meijer ten onrechte door te drammen met de Hopmans-behandeling op grond van een kul-dossier waartegen de (beroeps)procedure nog lopende is…

dan ‘snel willen doordrammen’… dat kan dus niet, mr. Meijer!

Onmogelijk, tenzij ‘u’ de boel besodemieterd… 

en in dat geval vordert Groenendijk bij deze uw onmiddellijke (‘vrijwillig’) ontslag!

Want: bovenstaande weet u ook/ behoort dat te weten als ‘mr. in de rechten’ c.q. met het gebruik van een ‘gezond? verstand dient te begrijpen, nietwaar?!


4. Gelet op bovenstaande en aldus als pure chantage’ te duiden brief met onmogelijke en bovendien: 

onbehoorlijke en pre-mature ‘keuze’ tot instemmen met de Wan-Orde R’dam-kul of

er vindt geen behandeling van de Hopmans-klacht plaats hierbij de reactie van Groenendijk:

a) Indien niet-‘ vrijgesproken’ - maar nog steeds lopen-de zaak, zie aangekondigd hoger beroep jegens de kul-beslissing van mw. Gimbrère-Straetmans - Meijer zijn chantage niet onmiddellijk (uiterlijk d.d. 29-08-2017) schriftelijk herroept en bevestigt dat zijn doorzenden aan de Raad inderdaad ‘te vroeg/ ‘pre-matuur’ was…

wordt hierbij om de reden van dan; ‘weigering Meijer om lopende, volledige klachtbe-handeling jegens zijn persoon te respecteren/ af te wachten’, wederom klacht jegens Meijer ingediend en het hof van Discipline om verwijzingsbeslissing verzocht. Uiteraard niet naar Den Bosch… die Raad bewees reeds geen/ onvoldoende Discipline te bezitten!

b) Indien desondanks doorgedramd zou worden door de Wan-Orde R’dam en aldus... enkel en alleen om te voorkomen dat de klachtbehandeling jegens mw. Hopmans ge-staakt ‘zou kunnen worden’, wordt hierbij - indien a) niet wordt ingewilligd en dit tot nadere publicaties en formele stappen zal leiden - verzocht om doorzenden van nog steeds betwist kul-klacht’dossier’ met onheus Meijer ‘ad-vies’ aan de Raad…

c) Dit echter met de duidelijke melding betreffende Raad bij deze = op dit moment, reeds te hebben gewraakt indien zij niet de behandeling van het aangekondigde hoger beroep in lopende klachtzaak jegens Meijer zouden af willen wachten omdat zij daar-mee onomstotelijk uiting daaraan geven bij voorbaat aan de kant staan van de be-klaagde = (schijn van) partijdigheid/ niet conform H9 Awb. en geldend procesrecht.

d) Toekomstige Raad wordt eveneens bij deze = op dit moment, reeds gewraakt indien zij de behandeling van de Hopmans-klacht niet op zitting maar op betwiste! stukken zou willen afdoen… zonder mondelinge toelichting van klager en beklaagde is in deze casus namelijk geen afgewogen oordeel te vellen!


Naschrift:

De raad weigerde Meijer-klacht op zitting te behandelen en negeerde eveneens het duidelijke, vooraf gedane wrakings-verzoek indien niet tot mondelinge behandeling op zitting zou worden besloten.

Ergo:

 • ook de raad zonder discipline te Den Bosch blijkt er in de 'recht- = krompraktijk geenszins onafhankelijk en/ of betrouwbaar te zijn!


Raad van zonder discipline Den Bosch versus volhardende Groenendijkd.d. 22-08-2017

Hun kul-uitspraak werd d.d. 24-08-2017 per normale en aangetekend post door mr. Huysmans-van Opstal zelf aan GRN gezonden:

   a) begeleidende brief nep-'griffier';

   b) uitspraak pagina 1;   c) uitspraak pagina 2;
   d) uitspraak pagina 3;   e) uitspraak pagina 4;  
   f) uitspraak pagina 5;    g) uitspraak pagina 6;

waartegen Groenendijk uiteraard verzet aantekende:d.d.  22-09-2017: begeleidende brief 

en VERZETSCHRIFT 17-591 / DB / ZWB


VERZET VERZET VERZET VERZET VERZET VERZET VERZET 


Raad van = zonder Discipline/ griffie,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,

a) In reactie op de - afwijzende - beslissing d.d. 22-08-2017 van mw. mrs. Gimbrère-Straetmans en mw. Huysmans-van Opstal 2017 in zaak 17-591/ DB/ ZWB - verzonden d.d. 24-08-2017 - meldt volhar-dend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. het volgende:

1. met de onjuiste, partijdige beslissing van de Raad van = zonder Discipline van de Orde van Advocaten Den Bosch kan niemand zich verenigen en aldus

2. wordt hierbij op grond van art. 46h lid 1 Advocatenwet formeel verzet aange-tekend tegen bovenstaande kul-beslissing van nep-rechter Gimbrère/ nep-secretaris Huysmans.


Voor ‘de redenen waarom’ wordt verwezen naar de bijlagen en dit verzetschrift werd d.d. 22-09-2017 per fax en tevens ondertekend (met natte handtekening) per aan-getekende post verzonden aan de griffie (in 2-voud; samen met afschrift van de be-slissing waarvan verzet).

b) Tevens meldt Groenendijk dat een mondelinge (openbare) behandeling op zitting bij het hof van Discipline dient plaats te vinden en indien dat geweigerd wordt, hierbij de nog te bepalen ‘voorzitter’ van het hof om die reden gewraakt.

Het kan niet zo zijn dat de Raad weigerde om de klachtzaak jegens (nog) ‘deken’ Meijer enkel op stukken afdeed en ook het hof dezelfde lafheid zou tonen door de casus niet op zitting te willen afhandelen…


is het hof van/ zonder Discipline bang voor de waarheid;

bang voor de verzamelde feiten van
deze Groenendijk?

Uiteraard wordt derhalve dit verzetschrift weer open-baar gemaakt zodat iedereen alles kan volgen; de
Raad - en ook hof zonder Discipline? - is (weer) ontmaskerd;

naming and shaming!Aldus d.d. 22-09-2017 niet per faxbericht vanwege technische problemen = onbereikbaarheid van de raad, waarvoor dit voorblad was geprint maar wel;

zowel per aangetekende post (verzendbewijs komt) alsook per direct mailbericht aan de griffie verzonden en telefonische bevestiging van ontvangst alsook van 'akkoord' door de raad Den Bosch zoals in de audio-opname bovenaan vastgelegd werd.


Wordt vervolgd

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia