donderdag 10 mei 2018

PAPA-Erik is BOOS en KEIHARDE BEWIJZEN - KROMSTAAT NEDERLAND - wie mijn 3 dochters LJI 3 keer laat ontvoeren, krijgt met GRN te maken!
PapaErik houdt altijd, overal en wel echt van LJI; houd vol, allerliefste meiden!

Voorgeschiedenis - Paleis van Justitie te Arnhen = Paleis van Misdaad te Arn-hel:


 • ingediend beklag art. 12 Sr. door Hof Arn-hel 2 jaar getraineerd!


d.d. 09-05-2018: 'NEDERLAND = GEEN RECHTstaat!En lees - aub. - de...

   ...zeer-duidelijke brief d.d. 07-05-2018


   en ook de tijdlijn met aanklikbaar meer (diep-
   gaande bewijs-) achtergrondinformatie


Veel dank! U wilde toch 'bewijzen zien' voordat u GRN gelooft en uw mening over NL-recht- = KROM-staat

...aldus herziet, want dit is voor iedere eerlijke, zelf-nadenkende en recht-vaardig Nederlander/ voor ieder mens, laat staan voor die drie meiden:Deze 'l#l met ballen'-GRN houdt echter onbeschrijfelijk veel van zijn drie dochters LJI...

 • altijd, overal en wel echt!


Die door deze GRN d.d. 09-05-2018 onder-tekend en per aangetekende post aan zowel

het Paleis van Misdaad te Arn-hel = 100% criminele nep-'president' Van der Winkel (sof) en dito Blaisse (krombank)

alsook naar het Paleis van Misdaad te Den Bosch = nep-'voorzitter' Boogaard-Derix gezonden;

 • in afwachting van de (wederom) gevraagde documenten (3x)...!Tijdlijn misdadige (non-) gedragingen in Paleis van Misdaad te Arn-hel (video):


2015:


07 augustus 2015:   Aangifte jegens Van Son en Kraehe – RB Arnhem - hel

– 30 januari en 10 april 2015 valselijk opmaken van een geschrift


23 augustus 2015:    Aangifte jegens ‘president’ Blaisse

– na overleg = leugensgesprek


- valse handtekeningen onder ‘beschikking’: niet de ‘rechter’ maar van een secretariaatsmedewerker!

= valsheid in geschrifte (art. 225 Sr.) en
'van rechtswege nietig' = te vernietigen!27 september 2015:   Oproep aan bestuur – ingrijpen en vernietigen van de aangetoond; valse beschikkingen/ proces-verbalen


03 december 2015:   Wraking van de gehele behandelend wrakingskamer: gegronde twijfels over de (on) = partijdigheid van nep-‘rechters’ Van Groeningen, Van der Mei en Van Leeuwen

15 december 2015:   Aangifte jegens familiekamer: Van Son, Kuypers en Kroon


2016:


24 januari 2016

Aangifte jegens wrakingskamer: misdadige omissies in proces-verbaal = de enige kenbron van datgene wat er zich afspeelde/ gezegd werd op zitting.

Middels audio-opname te bewijzen dat 5 wrakings-gronden genoemd, maar de belangrijkste aangaande PAS-expert Zander die onderzoek naar ouderverstoting/ PAS wilde doen en zou gaan bemiddelen, werd weggelaten en de expert ontslagen door de RB voordat hij iets kon betekenen voor de kinderen!


08 maart 2016: Indiening 2e artikel 12 procedure jegens criminele ‘rechters’ Van Son, Kuypers, Kroon, Sluijters en dhr. Kraehe die geen mr. is maar wel aldus ondertekende = strafbaar!

 – 1e jegens S.S. die 9 maanden lang weigerde om uit-voering te geven aan de geldende zorgregeling = om het weekend en vakanties gedeeld, waarvan GRN steeds aan-gifte deed van onttrekking aan zijn, toen nog, vaderlijk gezag.

BJZ Gelderland weigerde de ‘moeder’ S.S. een schriftelijke aanwijzing te geven en de omgang tot stand te laten komen: ‘dat is aan de ouders, wij kunnen = willen niets doen’!


Ergo:


 • hier was en is sprake van in samenwerking met de ‘moeder’ en ‘de overheid’ georganiseerde vadervervreemding!


Schokkend maar keihard de waarheid en niets dan de waarheid. Niet GRN zijn eigen maar de feitelijke waarheid. GRN kan dit namelijk 100% onomstotelijk bewijzen en precies dat is de reden dat ‘de club tegen het volk’ al jarenlang poogt om ons diep-trieste PAS-familiedrama in de doofpot te stoppen en echte vader GRN te laten opge-ven: nooit!

 • Nooit zal deze PapaErik zijn meiden in de steek laten… we komen eraan, liefste meiden!


13 april 2016:   Allerlaatste kans bestuur op herstel misdaden van eigen nep-‘rechters’… niets, dus:


06 juni 2016:   Indiening bezwaarschrift ‘nietigheid van rechtswege’ dat ten onrechte = weer misdaad in het Paleis te Arn-hel als ‘hoger beroep’ wordt geduid en ondanks GRN zijn protesten dan zonder zitting wordt afgewezen… hoe ziek is dat? Heel erg ziek = de feitelijke ‘recht-= kromgang van zaken’ in het Paleis van Justitie = Paleis van Misdaad te Arn-hel.


27 januari 2016:   GRN start site stoppasfamiliedrama.blogspot.nl


31 augustus 2016:

Indiening 3e beklag ex artikel 12 Sr. op grond van 11 geseponeerde aangiftes jegens misdadige ‘rech-ters/ presidenten/ griffiers/ bestuur enzovoorts.


Dus: in maart en augustus 2016 werden 2 nieuwe artikel 12 procedures door GRN aangespannen maar weigerde het hof de ene te behandelen en deed on-danks expliciet verzoek in het beklag om directe doorzending aan een ander hof

 • deed het Paleis van Justitie? te Arn-hel daar ook helemaal niets mee.


-------------------------------------------------------------------------------------------------


OVERHEIDSMISDAAD tegen DRIE NL-DOCHTERS en HUN VADER:


 • DIEPTRIEST en ONACCEPTABEL - STOP PAS-FAMILIEDRAMA NU


27 juni 2016 criminele nep-'burgemeester De Lange/ Duiven in Gelderland gaf 'groen licht' voor:

onze drie (klein-) dochters LJI voor 3e keer ontvoerd door nep-'moeder' = mw. S.S.:-------------------------------------------------------------------------------------------------


2017:


08 augustus 2017:   Uitnodiging per mail voor 'n hoorzitting door Mintjes – gemeld: van maximaal 30 minuten – om artikel 12 procedure 'te behandelen' = af te wijzen.

Dat kan helemaal niet = slager keurt het eigen stinkende vlees desondanks goed – dat was hun plan en… 

...pas 19 maanden later reageerde het hof daarop met een smerige, onwettige en door GRN;

 • doorziene ‘truuk’ = misdaad11 augustus 2017:   Na dossier-inzage:

100% bewijs van geheim-gehouden tussen-beschikking Mintjes die het Openbaar Ministerie opdracht met deadline geeft om hun visie op de zaak = artikel 12 procedure van GRN te geven.

Die deadline bleek al meer dan 1 jaar verstreken te zijn en niets… geen sjoege van het OM – die weten dat ze misdadige rechters beschermen en daarom in hun maag zitten met GRN en

 • 'de zaak' pogen dood te zwijgen – en ook het hof Arn-hel -= Mintjes deed daar niets aan.2018:


28 maart 2018:   Opeens uitnodiging van hof Den Bosch/ Boogaard-Derix = meer dan 2 jaar later = al die tijd meiden ontvoerd en nep-‘moeder’ S.S. verbrak ieder contact.

Ook misdadig: K16 nummer in Arn-hel wordt K18 nummer in Den Bosch en… verder geen ruchtbaarheid aan geven?

GRN gewoon in Den Bosch afwijzen en klaar zijn we met Erikie?

Never nooit niet. Keihard bewijzen van misdaden tegen de kinderen en tegen Vrouwe Justitia door de Paleizen van Misdaad te Arnhem? Van der Winkel en Blaisse en Den Bosch/ Boogaard-Derix!


07-05-2018: GRN zendt beide Paleizen brief met verzoek om onmiddellijke toezending van de geheim-gehouden tussen-beschikking/ mr. Mintjes d.d. 08-09-2017 alsmede het ambts-bericht van de officier van justitie en het schriftelijk verslag van de advocaat-generaal.


Niet alleen beide Paleizen maar...

...ook het OM speelde en speelt een zeer smerige

     drie meiden drie keer laten ontvoerende rol

     en dat zal eveneens aangetoond worden!


De feiten staan vast en deze GRN volhardt...


   
Toevoeging: ...in het belang van zijn drie dochters en al die andere kinderen en hun
   ouder(s) en oma's/ opa's die door 100% aantoonbaar, onomstotelijk bewijzen...
   
   voor LJI gaat PapaErik door het - ook dit allersmerigste, 'juridische' - vuur!
   Met hart en ziel tegen: criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'rechters'

   ...(nochtans) van elkaar gescheiden zijn/ waren! Samen veel sterker dan zij
   - Ouders In Actie voor Echte Ouders die Actie Actie Actie willen;

   niet 1x maar net zo lang totdat alle kinderen terug zijn en jeugd'zorg'ers en
   familie'rechters' allemaal in de nor zitten! Want daar horen ze thuis en dus 
   niet op het pluche van de Paleizen van Misdaad in NL...!...Want dat soort lafaards;

die smeerlappen moeten naar de EBI en... 

Wordt vervolgd...

 • uw (uit-)delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


'Alle zegen komt van boven?' of 'Slow death by chemtrails'? GRN denkt 't laatste en roept op 'omhoog te kijken' ipv. 'wir haben es nicht gewusst'?!
Toen GRN gisteren naar buiten ging om de brief d.d. 07-05-2018 aan de Paleizen van Misdaad van in ieder geval te Arnhem = Arn-hel, te weten nep-'presidenten' mrs. Van der Winkel (sof) en Blaisse (krombank) en - hoogstwaarschijnlijk;

ook die van niet: 's Hertogenbosch - het bos van de hertog - maar 'van het volk': Den Bosch, te weten 'voorzitter' mr. Boogaard-Derix bij de kantoorvakhandel aangetekend te versturen...

 • keek hij zoals altijd goed naar links, rechts en ook omhoog!

Vooral dat laatste zouden veel meer mensen moeten doen en dan niet roepen 'niets aan de hand; dat zijn gewone? vliegtuigstrepen' maar werkelijk eens wat langer kijken en dan zelf zien hoe snel de lucht...

 • van 'mooi blauw' = ochtend naar 'witte melkbrei' = middag, verandert!


En ja: dat komt echt door smerige = giftige 'chemtrails'...

   geen 'gewone' condens-strepen maar

   'aluminium, lithum, barium, strontium, troepium'!

Hartstikke dodelijk voor 'dier en mens'

  = slow death by chemtrails!


Binnenkort: geen 75% dode insecten maar 99% minder = niets meer en wie zorgt dan voor de bestuiving van gewassen? Stop uw geachte hoofd niet in een emmer met water maar kijk omhoog en word ook heel boos of ...
Na de insecten, daarmee de vogels - jaja: Usutu-virus... ammehoela! - zijn wij... de volgende 'hogere? soort' die zal uitsterven of tenminste sterk gereduceerd zal worden. Is het niet door 'weer een alles-vernietigende oorlog' dan door 'geplande honger als business'.


Precies volgens plan van 'de club tegen het volk' die,

aldus GRN, absoluut zo 'hun beschermende middelen en/ of pilletjes' hebben om de zeer schadelijke effec-ten voor hen wat te beperken of zelfs op te heffen, wedden?

    Gebruik 'de ogen in uw hoofd' en
    gebruik dat 'gezonde verstand' en'Honger' als geplande business-model voor 'de toekomst' - open u ogen/ oren, sta op!


Als er 'toekomst?ig' dan ueberhaupt nog iets wil groeien in door chemtrails-smurrie dat uiteindelijk 'omlaag' en op de grond komende, steeds meer vergiftigd rakende bodem.

Denkt u dat plantjes goed willen groeien in met o.a. zware metalen en ander troepium dat daar helemaal niet hoort te zijn, vergiftigde Nederlandse bodem?

Neen, vast niet en als toch, dan ademt u dat mensengif niet alleen in via de lucht maar krijgt u het straks hoe dan ook, alsnog/ voor de 2e keer en mmm, smullen maar:

 • 'lekker' op uw bordje als voedsel voortgezet!

Vindt u dat 'net zo smakelijk eten' als bij die fastfood-restaurants? GRN gaat daar nooit meer heen en hoopt dat ook u verstandiger wordt en;

 • 'heel lekker maar giftig' inruilt voor 'lekker, gezond en voedzaam'!

Cynisch: 'wat een 'geluk/ toeval'... als straks niets meer 'gewoon' wil groeien: het gen-gemanipuleerde zaad van Monsanto' groeit wel in de giftige grond en daarmee...

...heeft u gelijk het volgende 'business-model' van de zogenaamde 'elite' = 'club tegen het volk' te pakken!

Over de lijken van de geplande - nu middels gif en straks de - hongerdoden...


Vindt u die serie 'Hunger Games' echter nog steeds 'leuk en fantastisch' als u beseft dat dat precies is wat er te ge-beuren staat? Laat u niet vergiftigen; verzet u en maak ons weer 'echt mooi en trots' op Nederland!

Alstublieft: in uw eigen belang, in het belang van uw (klein-)kinderen...'Alle zegen komt van boven'...?

      GRN denkt - zeker! - van niet:

 • stop besproeien met dier- en mensengif = stop chemtrails!


d.d. 30-04-2018: 'Natuur?-lijk!

...hebben chemtrails/ geo-engineering + 75% insecten dood met elkaar te maken

 • eerst de (kleine) dieren dan volgen de mensen daarna al snel!'d.d. 03-05-2018: 'GRN houdt van 'groen' en...

      onbeschrijfelijk veel van zijn drie, nu 3x ontvoerde dochters LJI:Later - vandaag? -  meer over het Paleis van Misdaad te Arn-hel...

 • 'geduld en gezonde lucht', zijn schone zaken!Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia