zaterdag 4 augustus 2018

Vergiftiging van het volk = uw kind(eren) en uzelf, gaat in zomervakantie 'gewoon' door - kijk, denk na en word ook erg boos: STOP chemtrails NU!GRN: We MOETEN CHEMTRAILS STOPPEN - onmiddellijk!

d.d. 29-06-2018: Vitali feiten - 'Zonnen onder de chemtrails'

Geen 'complotdenker' maar wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende GRN: kijk omhoog!


Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft weliswaar een 'smart?'-phone maar neemt die bijna nooit mee.

Dat is echt heerlijk... niet-bereikbaar niet-traceerbaar zijn, probeert u toch (weer) eens! Hoewel die GRN 'niets te verbergen' heeft, hecht hij zeer grote waarde aan zijn privacy. Dat er steeds meer 'big brother is watching us' gaande is, wordt dan ook - met alle liefde - gehaat. Want, pas op:

'Ze' = de 'club tegen het volk' wil alles van ons weten maar wij mogen echter niets werkelijks over hun leden(-bestand) ver-nemen... omdat wij (de 80%) dan allemaal meteen in opstand zouden komen tegen de 1% nep-'elite' en hun 19% meelopers (= parasieten)!


Waar bevindt u zich? Wat doet u daar? Wat zegt u en tegen wie? Wat zijn 'de plannen'? Wat zijn uw echte interesses en ook diepste angsten? Welke producten/ diensten koopt u? Wat vindt u 'lekker'?

Enzovoorts; net zoals dat op het internet gebeurt - 'alles wordt voor altijd opgeslagen'...

Met slechts 30 dagen betaalgegevens kunnen 'ze' al een goed-treffend profiel van u opstellen waarmee ze ons 'beter kennen dan wijzelf'... en daar maken 'ze' misbruik van. Absoluut.

 • Observeren, manipuleren en toekomstig: elimineren als je niet wilt luisteren naar 'de elite'... neen, dank u!

GRN is liever ontzettend 'offline';
waar dat tenminste (nog) kan...

Groot voordeel van 'nul mobiel-gezeur' is dat GRN in de trein wel om zich heen kijkt, dan soms leuke personen ontmoet/ praatje maakt en regelmatig 'naar buiten en ook omhoog naar de lucht' kijkt.

Tip: dat zou u ook eens vaker kunnen doen!'s Ochtends vroeg is de lucht vaak nog 'blauw met af en toe een witte (echte) wolk' maar dan... komen de chemtrail-gif-spuiters, u weet wel; van die vlieg-tuigstrepen hoog in de lucht die dan uitwasemen en binnen 2 uur...

...is onze blauwe lucht - en de zon = vitamine D -

 • helemaal niet meer te zienAlarm - alarm - alarm; luid de klokken!

Die gifstrepen verspreiden zich namelijk over de gehele hemel en vormt een vieze, wit-achtige melkbrei. Bah, bah en nog eens bah!

Een versluierende deken van nep-'wolken' bestaan-de uit miniscule deeltjes zware metalen zoals o.a.: 'aluminium, barium, strontium, lithium = giftig' maar ook zilverjodide...

   Wikipedia: toxicologie en veiligheid zilverjodide

   Zilverjodide wordt algemeen beschouwd als een schadelijke, vervuilende en toxische ver-
   binding. Inname van jodiden, waaronder zilverjodide, leidt tot huidirritatie, overmatige
   slijmproductie, hoofdpijn en irritatie van slijmvliezen. Andere symptomen zijn mentale
   uitputting, bloedarmoede en gewichtsverlies. Chronische inname kan leiden tot argyrie,
   dat gekenmerkt wordt door het blauwgrijs worden van ogen, huid en slijmvliezen. Chronisch
   huidcontact kan leiden tot permanente verkleuring van de huid.

...en ander 'troepium' (dat net zo schadelijk is als loodverbinding) wordt over mens, dier en natuur gevormd. Let wel: dat is geen 'fijn cocooning' maar:

 • bewuste, dagelijkse vergiftiging als kakkerlakken = geo engiNEEring!


GRN: Ingrijpen door 'de overheid' - in Den Haag of gemeentelijk - hoeft niemand te verwachten... zij weten dat allang en zijn deel van 'het probleem' en zullen zwijgen = niet reageren op aangetekende brieven terzake. Als ze wat zouden doen dan kost hen dat (figuurlijk = exit politieke 'carriere' of soms letterlijk = worden gezelf- of vermoord) 'de kop'... en verkiest de huidige kliek van lafaards om 'mens, dier en natuur' te (laten) vergiftigen.

Dit 'omdat' hun bazen met chemtrails/ geo-engiNEEring het volk willen deci-meren = langzaam vergiftigen, ziek-laten worden, vermoorden! Dat is (deel van) de waarheid, aldus GRN.

 • En neen; dat pikken wij niet...


Hoogste tijd voor 'de grote schoonmaak';
het is al vijf over twaalf geweest!

   Neem een schuurspons en poets ons Nederland
   weer schoon:

   Weg met die smerige nep-'elite' (1%) en weg 
   die parasiterende 'politici/ bestuurders' (19%)!

Lang leve de schuursponzen-revolutie!
Onthoud: samen zij wij altijd sterker dan zij!Reguliere media; 'zwijgenbagetelliseren of ridiculiseren' = waarheid mag niet?!


GRN was dan ook enigzins verbaasd toen hij d.d. 26-07-2018 in de regionale krant; 'de Gooi en Eemlander' een dubbelzijdig artikel las van de hand van 'Marcel Vink': 

Zijn intro:   'Weerstand tegen regenmakers'. 

 • 'Nu ons land deze periode langzaamaan verdroogt, rijst de vraag of we de natuur niet een handje moeten helpen. Neerslag opwekken, het kan al lang. In een land als China wordt het weer al volop beinvloed. Maar experts in Nederland zien dat niet zitten.'


GRN: Neen, natuurlijk 'zien niet alleen die experts dat niet zitten'... maar geen zelf-nadenkend burger wil dat wij 'voor weergod' gaan spelen! Je moet niet gaan klooien met 'de natuur'... dat komt namelijk - altijd - als een boemerang op ons terug!


Toch worden dhr. Vink en de G&E bedankt voor de


Vink schrijft over een Nederlander 'August Willem Vervaart' waar Wikipedia over zegt:

Onder regen maken verstaat men het vermogen om op kunstmatige wijze ergens regen te laten vallen. In Nederland en België is er meestal niet zo'n behoefte aan, maar de mens is in staat om regen op te wekken. Regendansen en processies om regen op te roepen zijn in sommige landen als eeuwenoude tradities nog steeds in gebruik, maar het effect hiervan is nooit bewezen. In de jaren dertig van de twintigste eeuw heeft de Neder-lander August Willem Veraart (1881-1947) als eerste proeven gedaan om regen op te wekken.

 • Vink: 'Er bestaan inderdaad technieken om het weer te beinvloeden', zegt Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline.

 • Vink: 'Bart Verheggen, klimaatonderzoeker aan het Amsterdam Univer-sity College, herkent eveens wat de Chinezen doen. 'Zilvernitraaat of zilverjodide in de lucht met raketten, of vliegtuigen', legt hij uit. Hij voegt er wel aan toe dat dit alleen zin heeft als er al bestaande wolken zijn. 'Met een strakblauwe lucht valt er weinig te bereiken.

 • 'Vink: 'Weerman Reinout van den Born van MeteoGroup gelooft niet zo in weersmanipulatie. 'We moeten het met een korreltje zout nemen. Het is duur, arbeidsintensief en milieubelastend.'


GRN: Twee van de drie 'experten' geven toe dat weersmanipulatie bestaat... alleen Reinout zit nog met zijn kop in een emmer water.

Of dat 'doen alsof' is? Want hij weet wel te melden dat het:

   'duur, arbeidsintensief en milieubelastend' is.

Inderdaad, redenen te meer om dus onmiddellijk te stoppen met gifsproeien, nietwaar?!
GRN: 'Geen wetenschapper die zich daaraan zal wagen', zegt die Verheggen... maar of dat waar is? Dat betwijfelt GRN ten stelligste en gelooft - kijk maar omhoog en denk zelf na! - dat er ook/ juist in Nederland 'gesproeid en gesproeid wordt met de ergste gif-cocktails! Dat weet iedere WEZB (wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burger). Onthoud dus - svp. - geachte dames en heren... ook 'het weer' is allang niet meer natuurlijk maar wordt reeds jarenlang en op grote schaal = wereldwijd gemanipuleerd = geo-engiNEE-ring. Dit door middel van het (uit-)sproeien van gigantische hoeveelheden schadelijke zware metalen, chemicalien en nanopartikelen = dodelijke chemtrails, giftige vlieg-tuigstrepen.


Echt geen 'gewone condenssporen'...
...maar gif-gif-gif:

d.d. 07-07-2018: 'Wat nou droogte in NL

  'Het regent, het regent... de piloten spuiten gif.
  Ja, iedere dag overal, gif gif gif'!

Denk na en stop 'slow death by chemtrails'!


Gevolgen geo-engiNEEring en 5G zijn voor mens, dier en natuur desastreus:


Het ook niet raar dat reeds >75% van de insecten in Nederland zijn dood gegaan - bestuiving door bijen/ hommels enz. in gevaar - en daarmee ook de vogels te weinig eten kunnen vinden en hun aantallen sterk dalen (bijv. merels en boerenzwaluwen)!

d.d. 30-04-2018: ''Natuur?'-lijk! hebben chemtrails/ geo-engiNEEring + 75% insecten dood met elkaar te maken;

 • eerst de (kleine) dieren dan volgen mensen al snel!'


Nu u dit weet - check maar verder op het internet, be our guest - dan is het ook niet raar dat er steeds meer mensen in Nederland chronisch ziek worden/ zijn; last hebben van de ademhalingswegen, meer hart-/ vaatziektes en problemen met het zenuwstelsel krijgen enzovoorts. (Mede) ten gevolge van, inderdaad.

Je hoeft geen dokter of expert te zijn om dat verband te zien en de enige juiste conclusie te trekken:


Erg jammer = staatspropaganda, werd het tot dan toe 'informatieve/ interessante' artikel voor GRN in een klap ongeloofwaardig toen 'journalist' Vink met deze toevoeging in een apart 'nieuws'blok (rechtsonder) eindigde:


'Voer voor complotdenkers

Complotdenkers geloven heilig dat chemicalien die in de lucht worden geschoten, ook andere doelen die-nen. Ze zijn ervan overtuigd dat het moedwillig verspreiden van deze chemische en ziekmaken-de stoffen ervoor zorgen dat militaire opsporings-systemen worden verstoord, of dat er wordt getest voor biologische oorlogsvoering.


Zichtbare strepen in de lucht zouden daarop duiden.

 • Wetenschappers geven niettemin aan dat chemtrails helemaal niet bestaan.'

GRN vraagt zich af 'wat voor weten?schappers' dat dan wel niet zijn en belangrijker...

 • gelooft niet dat zij de waarheid spreken! Integendeel.

Het volk wordt voorgelogen en aan de lopende band bedrogen maar - eindelijk - trapt er nu niet (meer) in en...

 • verzet zich 'met man/ vrouw en macht, voor onze kinderen en zichzelf'!

En nogmaals: samen zijn wij veel sterker dan die 'club tegen het volk'!

d.d. 31-07-2018: MindToMind


Eindelijk is er dan een Nederlandstalig boek over Chemtrails!
'Hemel onder Vuur' - Een diepgaand onderzoek naar Chemtrails

Het is geschreven door journalist Fred Teunissen.

Fred verdiepte zich twee jaar lang in het mysterie van de Chemtrails. In het boek doet hij verslag van zijn bevindingen en maakt hij de lezers deelgenoot van zijn intense bezorgdheid.

Chemtrails bevatten nanodeeltjes van metalen en andere stoffen die zo onvoorstelbaar klein zijn dat ons afweersysteem ze niet herkent. Ze worden opgenomen in vitale organen en ver-oorzaken daar ontstekingen die ons ziek makenFred Teunissen toont aan dat het 'sprayen' maar één kant van de chemtrail-medaille is. De andere kant is namelijk het 'zappen' ofwel het met hoog-frequente elektromagnetische energie doorstralen van de met chemtrails bewerkte atmosfeerOok dit zappen heeft 

 • ingrijpende gevolgen voor de gezondheid van al wat leeft en groeit!

Fred Teunissen pleit voor een SkyLab. Een burgerinitiatief dat onafhankelijk van de overheid en met geavanceerde meetapparatuur vast gaat stellen wat er zoal uit de hemel op ons neerdaalt. Dit initiatief is onderdeel van zijn achtpuntenplan om het chemtrail-tij te keren.


GRN heeft (nog) geen tijd om 'Hemel onder Vuur' te lezen maar... hoorde/ las 'goede recensies'. Misschien iets voor in de (lees-)vakantie?

Gewoon even omhoog kijken, geeft 'de - onacceptabele - samenvatting' (laten-we-daar-samen-iets-aan-doen-'vakantie')! Kijk ook deze documentaire voor duidelijke uitleg:

d.d. 07-03-2015: Irma schiffers


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia