zondag 27 november 2016

Wettelijke scheiding van Rijksrecherche en Openbaar Ministerie (b)lijkt niet gewaarborgd te zijn en de criminele gemeente Duiven niet vervolgd?


Melding van criminele gemeente bij Rijksrecherche werd 'onmogelijk' gemaakt:

Korte voorgeschiedenis:

reeds d.d. 06-11-2016 werd uitvoerig gepubliceerd over de kul van hoofdofficier van justitie, dhr. mr. Nieuwenhuizen van het Openbaar Ministerie Den Haagnaar aanleiding van 2x gepoogde, telefonische melding bij de Rijksrecherche/ (nog) directeur Trip van reeds 100% bewezen criminele gemeente Duiven te Gelderland met als 'resultaat':

Je belt de Rijksrecherche en krijgt het OM dat 'ophangt en afpoeiert!

  • Gesprek-1verbreken van de telefoonverbinding enkel 'vanwege' der eerlijke melding van het maken van een audio-opname door burger en

 
Transcript 1e telefoongesprek met dhr. F.D. d.d. 19-07-2016, vanaf 12:16 uur.

  • Gesprek-2weigering met de Rijksrecherche door te verbinden en ver-wijzing naar de politie voor het doen van aangifte - is geschied maar nu al bijna 3 maanden geen enkele reactie van betreffend Openbaar Ministerie!Transcript 2e telefoongesprek met mw. L. d.d. 19-07-2016, vanaf 13:17 uur.
Scheiding telefoontjes van Rijksrecherche en OM (b)lijkt niet goed gewaarborgd


 Van het OM Den Haag/ (nog) hoofdofficier van justitie mr. Nieuwenhuizen werd d.d. 29-09-2016 gedateerd deze - wat betreft verantwoordelijkheidsbereik en inhoudelijk - kul-brief ontvangen.

Niet alleen werd hovj Nieuwenhuizen daar 'de les gelezen' ter zake zijn 'trieste' rol in de, vergeefse, poging het PAS-familiedrama en - 100% bewezen - criminele gemeente Duiven te Gelderland in de doofpot pogen te stoppen en hem ook gewezen op de facto niet dan wel onvoldoende waarborgen van de wettelijke scheiding tussen beide overheidsdiensten als gevolg van de gekozen organisa-tiestructuur met OM-Service?-center ter afhandeling van alle telefoontjes... ook die expliciet voor de Rijksrecherche bestemd zijn! Dat is principieel en wettelijk onjuist, aldus Groenendijk. 

Want: bijvoorbeeld ook burgermeldingen omtrent een criminele agent of dito (hoofd)officieren van justitie, 'recht'ers, (nu nog) 'presidenten' van Paleis van Justitie en (hooggeplaatste, diep-vallende) medewerkers op diverse Ministeries alsmede hun 'bazen'... komen bij het OM - 'correct' aldus mr. Nieuwenhuizen - of de politie - altijd eerst aangifte doen; hoor/ lees gesprek 2 - of nergens terecht omdat de telefoonverbinding wordt verbroken - hoor/ lees gesprek 1. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?


  • Dat is geen 'recht' doen laten gelden... maar 'het tegendeel', nietwaar?!


Weer (b)lijkt te gelden: de kleine man wordt 'gepakt' en de 'grote boeven' gaan steeds vrijuit. Daar heeft Groenendijk/ het volk meer dan genoeg van... herstel Vrouwe Justitia in ere. Pak een bezem en help mee de boel schoon te vegen! Een land zonder 'recht'staat is een verloren land; ons Nederland verdient beter. Drie Nederlandse meiden verdienen hun eigen vader! Stop PAS-familiedrama... NU!


Aan het OM Den Haag/ mr. Nieuwenhuizen werd deze brief d.d. 22-10-2016 als expliciete repliek ondertekend en d.d. 07-11-2016 per post gezonden.

Je zou toch denken dat 'daarmee de feiten duidelijk zouden zijn'... en ook dat wat dient te geschieden; vervolging van de criminele gemeente Duiven - de burgemeester De Lange, Papjes en Hoogstraten!

Zou mr. Nieuwenhuizen wat geleerd hebben en nu wel - willen - gaan handelen?

De vraag stellen, is hem beantwoorden... neen dus. 

De hovj Nieuwenhuizen blijft de melding van 100% criminele gemeente Duiven/ Gelderland negeren en blijft melden dat het 'geen probleem? zou zijn' dat de burger de Rijksrecherche niet te spreken krijgt, hoewel het op hun website vermelde tele-foonnummer werd gebeld en 1) eerst de telefoon-verbinding werd verbroken en 2) er enkel naar de politie werd 'terug'verwezen en ook in zijn laatste brief blijft mr. Nieuwenhuizen pogen om de gegrond klagende burger - ten onrechte - in diskrediet te brengen. Is Nederland anno 2016 een 'recht'staat, zoals minister-president Rutte steeds beweert...?


Op betreffende 2e kul-brief van mr. Nieuwenhuizen, gedateerd per naderhand 'gestempelde datum' d.d. 24-11-2016 werd per direct...

d.d. 26-11-2016 door de volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. gereageerd per expliciete brief.

Groenendijk meent van Nieuwenhuizen nu volgende te mogen verwachten:

uiterlijk d.d. 03-12-2016

1. Erkenning van zijn onjuiste beweringen ten aanzien van mijn persoon zoals in recente brief d.d. 26-11-2016 werd beschreven en zijn schriftelijk, persoonlijk en oprecht alsmede ter zake doende excuses. Met eigen, 'natte' handtekening...

2. Behandeling van het klaagschrift, opgesteld d.d. 04-08-2016 jegens DVOM-medewerker C.H. - aldus mr. Nieuwenhuizen onjuist meldend, maar dat ‘gelooft’ Groenendijk eigenlijk niet… wat zegt dhr. C.H. daar zelf van? - conform Awb. en 'herziene uitspraak' alsmede melding van de (eventueel) opgelegde sanctie.3. Erkenning van geen/ onvoldoende scheiding van tele-foongesprekken voor de Rijksrecherche of het Openbaar Ministerie. Onmiddellijk herstel en doorschakeling met de Rijksrecherche onder RR-nummer zonder tussenkomst van een OM-Service?center is vereist.

4. Onmiddellijke aangifte dan wel collega hovj’s daarvan te overtuigen om de vereiste strafvervolging van de gemeente Duiven/ De Lange, Papjes en Hoogstraten - alsnog - te starten en zending van schriftelijke bevestiging daarvan.

5. Openbare aankondiging van zijn persoonlijke terugtreden als hoofdofficier van justitie binnen één maand na heden, dit op grond van gebleken - aldus Groenendijk - totale ongeschiktheid voor deze functie!De waarheid mag, neen moet gezegd worden en duurt het langst, nietwaar?!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

zondag 20 november 2016

Weigert directeur Trip van Rijksrecherche strafvervolging van criminele gemeente Duiven en laat 'simpele' medewerker het vuile werk doen...?!


Wie de waardeloze praatjes van Rutte (nog) gelooft, is 'stekeblind of erg dom'?!

Minister-president drs. Rutte zijn plan voor ons mooie Nederland is in werkelijkheid heel anders:

  • 'maak alles kapot wat de burgers lief is'... 

en vertelt onzin op tv; wat een hypocrietWie ondanks al die jaren ellende Rutte (nog) gelooft, is als verward persoon te duiden en moet wakker- geschud worden.

Red ons Nederland van Rutte! Behoed ons land voor zijn rampenplan... wie niets doet tegen de 100% bewezen, criminele (non-)gedragingen van diverse overheidsinstanties (ook binnen diverse ministeries), inclusief de 'recht'erlijke macht en daarmee ons diep-trieste PAS-familiedrama, opnieuw, liet escaleren, is 'geen knip voor de neus waard'. Dan ben je geen leider en geen echte man en geen minister-president waardig... dan ben je, drs. Mark Rutte, - tenminste - 'erg nep' en iedereen gaat het zien! Want:Drie Nederlandse meiden van toen 14, 12 en 10 jaar werden in diep-triest PAS-familiedrama niet-'recht'sstaat Nederland d.d. 27-06-2016 ontvoerd naar 'een onbekende bestemming in Duitsland' na illegale overschrijving van onze kinderen van de BasisRegistratie Personen naar het Register Niet-Ingezetenen op het gemeentehuis aan het Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven (toeval bestaat niet).

Dit terwijl de rechtbank Gelderland juist - in naam van diezelfde koning WAhad geoordeeld dat de kinderen in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 onder toezicht van 'Samen Veilig' Midden Nederland zouden staan... dat stinkt - inderdaad - gigantisch! De kinder- (vader)belangen vertrapt!


Feit: de gemeente Duiven/ Gelderland, (nog) burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten werkten op criminele wijze mee aan negeren van de beschikking van de rechters en gaf 'groen licht' voor de huidige interna-tionale kinderontvoering... onbestaanbaar! Wie denken zij te zijn en boven de wet te kunnen staan? Is de macht hen naar het hoofd gestegen? Dat (b)lijkt wel zo te zijn... want:Deze gemeentelijke overheid Duiven handelde aldus geheel tegengesteld aan het oordeel van de rechtbank Gelderland... uiteraard is dat een grof schandaal, totaal onacceptabel en onwettig ook!

Niet de gemeente, maar de rechtbank heeft het laatste woord/ bepaalt... wie denken De Lange, Papjes en Hoogstraten wel niet dat zij zijn?

Inderdaad; misdadigers, aldus Groenendijk.Jegens deze - corrupte - personen werd dan ook aangifte ge-daan en expliciet om hun vervolging naar het Strafrecht ver-zocht. Dan zal het wel 'goed' komen, denkt u? We leven toch in een 'recht'staat, denkt u? Was het maar waar...

d.d. 21-10-2016 Wat doet Mark Rutte tegen - ook crimineel? - wangedrag op Ministeries, net als bij het OM en 'recht'bank/ 'hof' Arnhem? Wat nou; 'recht'sstaat? Kul.

'Democratische rechtsstaat' van Rutte bestaat alleen in zijn - natte? - dromen!

Zijn 'machtsgeile ministers' en overheidsvazallen; maken kapot wat je lief is!

MinBZK/ minister dr. Plasterk meende, na herhaald contact met de gemeente Duiven (= de daders); 'niets onrechtmatigs of strafbaars te kunnen ontdekken...'? Wat een nul, wat een  complete onzin; wat een 'verward persoon'. 

Zie publicatie: d.d. 18-10-2016 Minister Plasterk (b)lijkt zelf crimineel; hij wil kinderontvoering mogelijk makende gemeente Duiven niet aan-pakken... nu optreden of aftreden?! 

Weigering om de criminele gemeente Duiven aan te pakken? Rot op, Ronald!

Totaal ongeschikt als 'minister' gebleken na zijn onheuse, aldus Groenendijk de facto smerige weigering om recht te doen laten gelden! Hoe durft deze Plasterk zijn gezicht nog 'publiekelijk' = enkel met bewaking, te tonen? Hij moet zich doodschamen...!MinVJ/ minister mr. Van der Steur

Zie o.a. publicatie d.d. 12-09-2016 Weigert Van der Steur om criminele Raad Kinderbescherming, gemeente Duiven, jeugdzorg en curator te vervolgen na 3e kinderontvoering Dld.?! Zoek en gij zult vinden... 'werk'zaam bij Ministerie 'Veiligheid en Justitie'? Neen


Van der Steur speelt de 'grote afwezige' en blijft oorverdovend stil... geen enkele reactie ondanks meldingen van de criminele gedragingen van de gemeente Duiven, maar ook van vele 'recht'ers van het 'Paleis van Misdaad te Arn-hel' en zelfs na aangetoond verzaken van 'zijn eigen'; Nationale Politie, Raad voor de Kinder'bescherming', het College Procureurs-generaal en Rijksrecherche wordt er door deze min-ister niet opgetreden?!

Sterker nog: deze Groenendijk kreeg een dagvaarding vanwege - vermeende! - 'belediging en/ of smaad' jegens een Bussumse wijkagent die vrijdagmiddag d.d. 15-04-2016 'opeens' voor de huisdeur stond om; 'het gaat over uw kinderen'... te spreken. Zie o.a. publicatie d.d. 03-06-2016... meer volgt na komende zitting bij de politierechter d.d. 22-11-2016 te Lelystad!

  • Klaarblijkelijk geldt: 'wij... dekken elkaar en laten 3 minderjarige meiden - en hun vader alsook Vrouwe Justitia - daarmee keihard in de steek'... gatverdamme! Eveneens ongeschikt... voor alles!


Een super-mislukt Ministerie, waar niet de wet maar willekeur heerst en mis-daad/corruptie welig tiert. Weg met, aldus Groenendijk gelet op non-ingrijpen; onbetrouwbare en mislukte Van der Steur... COR-feestbeesten in het Amstel-hotel met dure Armani-pakken, zelf een verlovingsfeest in de NL-ambassade in Frankrijk maar geen huur betalen?, niet-optreden tegen 100% bewezen, criminele gemeente Duiven leidend tot huidige, 3e, internationale kinderontvoering in ons PAS-familiedrama en negeren van definitief failliet van de 'recht'staat in casus te Arn-hel... en ga maar door! Schokkend en onmenselijk.MinOCW/ minister dr. Bussemaker

Zie o.a. publicatie d.d. 30-05-2016.

Misdrijven MinOCW, OM Adam/ Mid-Nl 100% bewezen; maar het MinVJ/ mr. Van der Steur weigert strafvervolging?!

Oftewel de 'MinisterieOCW en de Commissie Westerhof'-doofpot: een 1e, korte introductie.

Zowel zij als staatssecretaris Dekker: ongeschikt

Verdacht, maar aangifte 3x geweigerd door de politie na bevel van het Openbaar MinisterieBOA-directeur mr. De Lange en KAC-secretaris mr. ing. Peijnenburg.Gemeente Duiven/ De Lange, Papjes en Hoog-straten leverde(n) drie Nederlandse kinderen en hun volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. hele gemene, zelfs criminele streken...

...weg met beschikking-negerende 'bestuurders' = misdadige ambtenarenZie d.d. 31-07-2016.Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, ge-meente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland' goed'! 

Steeds 'gekker Gelderland'; Commissaris Cornielje is zelf 'schrijnende kwestie'!
De bazen zwijgen en sturen 'simpele medewerker' om vuile werk op te knappen

U wilt weten wat de Rijksrecherche met directeur Trip - als onderdeel van separaat aangeschreven CPGvoorzitter Bolhaar alsook minister Van der Steur/ MinVJ - met mijn schriftelijke meldingen, recent:

  • brief d.d. 07-11-2016 aan Rijksrecherche - ook aan CPG/ Bolhaar en het MinVJVan der Steur gezonden per separate, aangetekende post - 

alsmede telefonisch d.d. 19-07-2016 en gedane aangifte d.d. 29-08-2016 jegens de criminele gemeente Duiven deed...?


Helemaal niets... zij weigeren allemaal om inhoudelijk te reageren, laat staan de ge-paste stappen = strafvervolging in te (laten) stellen!

D
e wettelijk verantwoordelijke bewinds-lieden/ personen weigeren om de betrapte, criminele gemeenteambtenaren te vervolgen en reageren op geen enkele wijze op melding van reeds bewezen, misdadige gemeente = het definitieve failliet van de 'recht' = kromstaat!Dit is de werkelijke praktijk in de Nederlandse 'recht'staat anno 2016... die be-staat niet, dat is een leugen, slechts een schijnvertoning! De 'big boys en ladies' zwijgen omdat zij weten dat zij zouden moeten ingrijpen, maar dat bewust niet doen om de belangen van 'hun corrupte vriendjes/ systeem' te beschermen... over de ruggetjes van drie minderjarigen en hun eigen vader. Dat (b)lijkt de feitelijke waarheid te zijn... onbestaanbaar!


  • Niet de wet, maar machtsmisbruik regeert in ons NL, aldus Groenendijk.


Want:
in plaats van onmiddellijk ingrijpen door directeur Trip, voorzitter Bolhaar/ CPG en/ of door minister Van der Steur, zoals inderdaad wettelijk vereist is en van de overheid verwacht mag worden, doen zij juist helemaal niets... 

anders dan hun smerige en onmiddellijke 'dood-zwijgen en pogen om de doofpot te hanteren'.

Dr. hart?-patient Plasterk verkoos het om eerst de deur in het gezicht van de klagende burger te smijten en pas daarna niet (meer) te reageren op de belas-tende correspondentie van deze drs. Groenendijk MSc. Niet-bevoegde en niet-'namens Trip' antwoordende rechercheur P.B.


In reactie op mijn brief d.d. 07-11-2016 aan Trip/ RR- ook aan het CPG/ Bolhaar en MinVJ/ Van der Steur -... werd van dhr. Trip, Bolhaar en Van der Steur nochtans geen enkele reactie ontvangen. De bazen zwijgen... dat stinkt enorm!

Alleen een onbekende en daartoe niet-bevoegde 'Rijks- en informatierechercheur dhr. P.B.' d.d. 11-11-2016 volgend e-mailbericht:


Uw brief van 9 november 2016vr 11-11-2016 08:24
Van: Rijksrecherche Info (Rijksrecherche)
Aan: drs. Groenendijk MSc.Geachte meneer Groenendijk,

op 9 november 2016 heeft de Rijksrecherche uw brief, gericht aan de directeur van de Rijksrecherche, in goede orde ontvangen. Daarin vraagt u om alsnog onder-zoek te doen naar de wijze waarop twee door u op 19 juli 2016 gevoerde telefoon-gesprekken met het Openbaar Ministerie te Den Haag zijn verlopen. Daarbij was en bent u mogelijk nog steeds in de veronderstelling dat het om medewerkers van de Rijksrecherche ging. Al eerder heeft u daarover een klacht ingediend. In verband daarmee laat ik u het volgende weten.

Op 11 augustus 2016 bent u per email op de hoogte gesteld dat de medewerkers in kwestie onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie vallen. In verband daarmee is uw klacht, inclusief de door u ter beschikking gestelde USB stick, op de-zelfde datum voor verdere be- / afhandeling overgedragen aan de afdeling klachtenad-ministratie van het AP Den Haag. Uit uw brief blijkt dat de Hoofdofficier van Justitie te Den Haag uw klacht heeft behandeld en daarop op 28 september 2016 schrif-telijk heeft gereageerd. In zijn reactie heeft hij onder meer bevestigd dat de mede-werkers in kwestie onder zijn verantwoordelijkheid vallen en op grond daarvan uw klacht heeft behandeld. Mocht u het met de uitkomst van uw klacht niet eens zijn, dan kunt u dat kenbaar maken bij de Nationale Ombudsman. De Rijksrecherche is en blijft in deze, zoals eerder aan u kenbaar gemaakt, geen partij.

Uw hernieuwde schrijven, die tevens is gericht aan de minister van V&J en het College van Procureurs-Generaal, geeft in verband met vorenstaande geen aanleiding om het eerder ingenomen standpunt te herzien. Dat betekent con-creet dat aan uw verzoek geen uitvoering zal worden gegeven en dat uw brief wederom aan de klachtenadministratie van het Openbaar Ministerie wordt overgedra-gen. Nadere correspondentie in deze met de Rijksrecherche is zinloos en zal verder onbeantwoord blijven.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
met vriendelijke groet,


P.B.
Rijks- / Informatierechercheur
Reactie:

Een beroep doen op de wet(ten) en die overheidsorganisaties die deze zouden moeten uitvoeren, (b)lijkt inderdaad zinloos te zijn als zijn 'bazen' de urgente brieven onbeantwoord laten en niet tegen 100% bewezen, criminele gemeente Duiven optreden ondanks aangifte en meegeleverd wettig en overtuigend bewijs...

  • Rechercheur P.B. heeft alle burgers van Nederland geïnformeerd dat de Rijksrecherche weigert om criminele overheidsdienaren te vervolgen.


'Kortheidshalve' verwijst deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk naar:

zijn brief d.d. 17-11-2016 aan de Rijksrecherche

aldus verzonden als mailbijlage d.d. 18-11-2016

en per aangetekende post d.d. 18-11-2016 - wederom expliciet aan directeur Trip geadresseerd - nagezonden.


Let op waar het om gaat: OM, CPG, MinVJ zwijgen als het graf en ook directeur Trip van de Rijksrecherche weigert om primair; de criminele gemeente Duiven naar het Strafrecht te vervolgen en poogt af te leiden met - onterechte - afwijzing van mijn secundaire klacht; 'Rijksrecherche bellen, maar het OM-Servicecenter aan de lijn krijgen die vervolgens de verbinding verbreekt als Groenendijk melding maakt van audio-opname van het telefoongesprek'.

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

zaterdag 19 november 2016

Ontvoerde 1e dochter Lina Osasu, geb. 19 nov. 2001, moet nu op afstand worden gefeliciteerd. Toch is je papa altijd bij je... van harte, m'n lieverd!

Allerliefste 1e dochter Lina Osasuvan harte gefeliciteerd met je 15e verjaardag!


De voorbereiding...De lekkerste... 
Ook van oma en opa de felicitaties en een dikke knusknuffel...Oma kon niet zingen ivm ziekteopa weet je en papa deed zijn best...

En ook van een beetje Latijn en Grieks schrik je niet...


Pater diligit et multo tibi est valde: felix sit dies natalis carissimi filiarum. Amor vincit omnia!

Σου εύχομαι κάθε ευτυχία και χρόνια πολλά. Απόλαυσε την μέρα των γενεθλίων σου!En al denk ik dat je 'geen player' bent, toch vond ik het bovenstaand plaatje bij je passen! Ik wens je voor dit jaar weer een goede gezondheid - mens sana in corpore sano - veel zonneschijn en toch ook het besef dat wij altijd bij elkaar horen... je weet mijn mailadres, telefoonnummer en natuurlijk ben je altijd welkom thuis. Zonder vragen en met open armen; kom maar langs... daar waar je hoort te zijn!

Weet dat je vader, je oma en opa en de rest van je familie in Nederland vandaag met je meeviert... en taart gaat eten.
'Gewoon' in het Nederlands... jouw en je vaderstaal:

Er is er een jarig, hoera, hoera,
Dat kun je wel zien, dat is zij!
Dat vinden wij allen zo prettig jaja
En daarom zingen wij blij...

Zij leve lang, hoera, hoera,

Zij leve lang, hoera, hoera,

Zij leve lang, hoera, hoera

En natuurlijk zingen wij ook allemaal voor jou:

Lang zal jij leven, Lang zal jij leven,
Lang zal jij leven in de gloria

In de gloria, in de gloria, Hieperderpiep, hoera, Hieperderpiep, hoera!

Vannacht 'vierde ik met je mee om 0:00 uur'...


en was 'de eerste?' die jou toen feliciteerde met 1hele dikke ver-jaardagskusknuffels!

Ik hartje jou heel erg veel... in gedachten op je feestje vandaag!

Van altijd hoorbare, lieve baby... naar nu afwezige, 15-jarige tienerdochter?


Wat verheugden wij ons (ruim) 15 jaar geleden op de geboorte van ons allereerste wereldwonder... ja, jij; Lina OsasuZo zag jij er 'in de buik' uit en nee, wij wilden niet weten of jij een jongetje of een meisje zou worden. Ontzettend gelukkig was ik met... het gezonde meisje met alles erop en eraan dat jij bleek te zijn... einsamzweisamdreisam!

Je vader waakte in grootste liefde de gehele 1e dag en nacht over jou (en moeder). Een klein, lief en kwetsbaar mensje was je daar, toen nog maar met alle kracht van de wereld al in je. Heel zachtjes ademend maar altijd geluidmakend... fijn om naar je te kunnen luisteren en te horen dat je 'springlevendtussen ons lag te slapen.


Welkom in ons midden. Het was die nacht dat ik je beloofde 'altijd goed voor je te zorgen en alles te doen om je gelukkig te maken'. Die belofte heb ik waargemaakt - voor zover dat mij mogelijk werd gemaakt - en daar blijf ik dan ook ontzettend trots opOok jij voelt en zult je herinneren dat je vader altijd alles voor je deed en blijft doen... want:

Jij bent mijn oudste dochter en ik blijf altijd je papaLina Osasu S. - Amsterdam.


Dankzij/ ondanks je ouders ben je op deze wereld gekomen en samen zorgden wij tot 2008 voor jou, daarna ieder apart en in 2016 weet je eigen vader niet eens waar je bent, hoe het met je gaat en wordt er niet meer met elkaar gebeld...?

Dat is niet wat jij - en ik - verdient... en dat wat jou - en je zusjes - verteld werd/ wordt over je - 2x - ouders - zeker - niet de waarheid. Maar daar zal ik nu niet mee 'lastigvallen'... vandaag vieren wij jouw - bij ons - zijn!

Eet dus lekker veel taart in met slingers versierd huis. laat je verwennen met de cadeaus en begin je nieuwe, 15e levensjaar gelijk goed... lieve jongedame!

Je vader zal straks pogen om je telefonisch te bereiken om je ook persoonlijk te feliciteren, maar of dat gaat lukken? En ja, ik mis je kwebbelstem, brutale ogen en 'praatjes' enorm... uiteraard mist papa ook Jördis Imani en Imke Abeni ont-zettend, net zo veel!

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Ontvoerde 1e dochter Lina Osasu, geb. 19 nov. 2001, moet nu op afstand worden gefeliciteerd. Toch is je papa altijd bij je... van harte, m'n lieverd!

Allerliefste 1e dochter Lina Osasuvan harte gefeliciteerd met je 15e verjaardag!


Pater diligit et multo tibi est valde: felix sit dies natalis carissimi filiarum. Amor vincit omnia!


Σου εύχομαι κάθε ευτυχία και χρόνια πολλά. Απόλαυσε την μέρα των γενεθλίων σου!En al denk ik dat je 'geen player' bent, toch vond ik het bovenstaand plaatje bij je passen! Ik wens je voor dit jaar weer een goede gezondheid - mens sana in corpore sano - veel zonneschijn en toch ook het besef dat wij altijd bij elkaar horen... je weet mijn mailadres, telefoonnummer en bent natuurlijk altijd welkom thuis. Zonder vragen en met open armen; kom maar langs... daar waar je hoort te zijn!

Weet dat je vader, je oma en opa en de rest van je familie in Nederland vandaag met je meeviert... en taart gaat eten. Straks een videoverslag met zingen! Een klein voorproefje:
'Gewoon' in het Nederlands... jouw en je vaderstaal:

Er is er een jarig, hoera, hoera,
Dat kun je wel zien, dat is zij!
Dat vinden wij allen zo prettig jaja
En daarom zingen wij blij...

Zij leve lang, hoera, hoera,

Zij leve lang, hoera, hoera,

Zij leve lang, hoera, hoera
En natuurlijk zingen wij ook allemaal voor jou:

Lang zal jij leven, Lang zal jij leven,
Lang zal jij leven in de gloria

In de gloria, in de gloria, Hieperderpiep, hoera, Hieperderpiep, hoera!

Vannacht 'vierde ik met je mee om 0:00 uur'...


en was 'de eerste?' die jou toen feliciteerde met 15 hele dikke ver-jaardagskusknuffels!

Ik hartje jou heel erg veel... en in gedachten op je feestje vandaag!

Van altijd hoorbare, lieve baby... naar nu afwezige, 15-jarige tienerdochter?


Wat verheugden wij ons (ruim) 15 jaar geleden op de geboorte van ons allereerste wereldwonder... ja, jij; Lina OsasuZo zag jij er 'in de buik' uit en nee, wij wilden niet weten of jij een jongetje of een meisje zou worden. Ontzettend gelukkig was ik met het gezonde meisje met alles erop en eraan dat jij bleek te zijn... einsam, zweisam, dreisam!

Je vader waakte in grootste liefde de gehele 1e dag en nacht over jou (en moeder). Een klein, lief en kwetsbaar mensje was je daar, toen nog maar met alle kracht van de wereld al in je. Zachtjes ademend maar altijd geluidmakend... heel fijn om naar je te kunnen luisteren en te horen dat je 'springlevend' tussen ons lag te slapen.


Welkom in ons midden. Het was die nacht dat ik je beloofde 'altijd goed voor je te zorgen en alles te doen om je gelukkig te maken'. Die belofte heb ik waargemaakt - voor zover dat mij mogelijk werd gemaakt - en daar blijf ik dan ook ontzettend trots opOok jij voelt en zult je herinneren dat je vader altijd alles voor je deed en blijft doen... want:

Jij bent mijn oudste dochter en ik blijf altijd je papa. Lina Osasu S. - Amsterdam.


Dankzij/ ondanks je ouders ben je op deze wereld gekomen en samen zorgden wij tot 2008 voor jou, daarna ieder apart en in 2016 weet je vader niet eens waar je bent, hoe het met je gaat en wordt er niet meer met elkaar gebeld...? Dat is niet wat jij - en ik - verdient... en dat wat jou - en je zusjes - verteld werd/ wordt over je ouders - zeker - niet de waarheid. Maar daar zal ik nu niet mee 'lastig-vallen'... vandaag vieren wij jouw - bij ons - zijn!

Eet dus lekker veel taart in met slingers versierd huis. laat je verwennen met de cadeaus en begin je nieuwe, 15e levensjaar gelijk goed... lieve jongedame!

Je vader zal straks pogen om je telefonisch te bereiken om je ook persoonlijk te feliciteren, maar of dat gaat lukken? En ja, ik mis je kwebbelstem, brutale ogen en 'praatjes' enorm... uiteraard mist papa ook Jördis Imani en Imke Abeni ont-zettend, net zo veel!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia