dinsdag 12 april 2016

Rechtbank/ Hof Arnhem verkrachten Vrouwe Justitia en laten drie meiden bij hun 'psychische' moeder opgroeien!

Politiek: het volk laat zich niet (meer) besodemieteren en staat op!


Afbeeldingsresultaat voor harteloos persoonMet 'haastige verkiezingsavond' bij de NOS en grote posters in abri's op straat/ station werd gepoogd om ons daarvan te overtui-gen dat die Poetin een slechte man is en 'wij tegen zijn agressie moesten gaan stemmen' - maar...

tegelijkertijd dronk niet-mijn 'koning' Willem-Alex 'gewoon gezellig een biertje met diezelfde Russische schurk'! Zegt dat veel over Rusland of juist (ook) alles over de 'gespleten persoonlijkheid/ het bedrog van de Nederlandse (nog) machthebbers?


Ergo: als Poetin een schurk zou zijn - een lieverdje is hij niet, dat geloof ik zeker maar - dan is koning Wim-Lex dat zeker ook/ des te meer!Want: aan de ene kant 'gezellig zaken doen' met Poetin maar aan de andere kant ons tegen hem/ Rusland pogen op te zetten; dat is hypocriet en voor nadenkende burgers totaal ongeloofwaardig! Wie is/ zijn daar nu werkelijk de grootste schurk(en)?

Het is/ was pure propaganda van oorlog-hetzers/ de 'elite' die ook zeker geen 'democratische idealen' maar hun eigen criminele agenda najagen. Duidelijk is: 'de pot verwijt de ketel dat 'ie pik-zwart ziet'... hoogste tijd om een nieuwe te kopen!Zie artikelen: 'koning keurt dochters stelen goed', samenspan van 'koning' Pils en het Ministerie VJ/ Van der Steur = 'de verdwenen brief', 'liegen doen ze alle-maal' en allerslechtse 1-april 'grap' ooit. Nog steeds werd de daarin genoemde/ naar verwezen - want niet-bestaande?! - MinVJ-brief niet ontvangen... wat een kul! 


Het volk wil vrede/ мир = mir. En: привет друг = hallo vriend!

 


Fantastisch dus dat 1:2 Nederlanders dat doorhadden en tegen het associatie-verdrag met de Oekraine stemden. Dat geeft de burgers alhier nieuwe moed! Let wel: niets tegen de 'gewone' Oekrainer alsook: in Zwitserland houden ze wel 4x per jaar een referendum en dat werkt prima! De 'elite' is erg bang voor meer directe demo-cratie omdat zij dan namelijk (een beetje van) hun macht verliezen ten gunste van het volk! Hulde aan 'tegen = voor Nederland'-stemmers...!

Rechtspraak: krombank/ sof Arnhem zijn crimineel, erger dan maffia!


Inderdaad en daar is geen woord van gelogen! De diep-trieste en (nog) choqueren-de (?) waarheid en niets dan de waarheid/ feiten. Geen uitspraak van een 'ver-drietigeboze man' - dat zou iedereen in vergelijkbare situatie zijn, logisch - maar daadwerkelijke stand van zaken in 'Paleis van Misdaad' te Arnhem. Helaas tekenend voor huidige recht = kromstaat Nederland. Wat is er van ons mooie land geworden?


Waar deze recht-zoekend burger bij diverse te'recht'zittingen = 'treur-spelen' de behandelende 'Justitiabelen' - waaronder mrs. Van Son, Sluijters, Kuypers, Kroon (familiekamer) alsook Van Groeningen, Van Gameren, Van der Mei, Van Leeuwen (wrakingskamer) - de waarheid in hun criminele gezichten wenste te melden en dit ook met plezier 'luid en duidelijk' zei: 'u bent een misdadiger, allemaal'... u dient zich allen diep te schamen!Afbeeldingsresultaat voor misdadige rechter Deze 'rechters en griffiers' zijn bewezen 'misdadigers'! En zo werden zij - dit op grond van de onomstotelijke bewijzen daarvan! - dan ook genoemd.

Ergo: van 'zwarte toga met witte bef' naar 'zwart-wit gestreept op water en brood'...!


Dat deze 'boze vader/ opstandige burger' = volhardend vader en recht-zoekend burger desondanks niet werd gearresteerd door de parket-politie te Arnhem vanwege evidente 'minachting/ belediging van de voorzittende magistraten/ rechters en griffiers' is opmerkelijk en kan maar een ding betekenen, niet-waar...?!


Verwezen wordt naar d.d. 27-01-2016 gepubliceerd 'het sprookje van de Nederlandse rechtstaat' en d.d. 01-02-2016 'de wrakings-kamer is het rechte pad nu helemaal kwijtgeraakt' alsmede d.d. 11-02-2016 'laf doordrammen met PAS-familiedrama' ter zake de wrakingskamer.


Terzake de misdadige familiekamer wordt verwezen naar bewust-falende 'politie/ OM' d.d. 13-02-2016, de afwezige 'hulp'verlening d.d. 21-02-2016 en d.d. 08-03-2016 ingediende 'beklag niet-vervolgen van een strafbaar feit' = artikel 12 procedure met vergelijking van daarmee 100% bewezen valselijk 'proces-verbaal' met feitelijke transcriptie van deze 'krom'zitting d.d. 03-12-2016; schokkende oplichting... integraal audio-bewijs voorhanden!
Rechters: bewust, eenduidig en herhaald misdadiger noemen is prima!

Hoezo 'mag' dat? Waarom laten zij zich dit welgevallen? Waarom wordt hen - niet! - beledigende - want de waarheid in het gezicht zeggende - vader desondanks niet ter plaatse of later - na aan duidelijkheid niets te raden over latende publicaties - gearresteerd? 


Dat zou ik namelijk zelf doen als het gezegde niet zou kloppen... de enige reden waarom de volhardend vader niet 'op het politiebureau uit-genodigd werd' is voor ieder logisch denkend en eerlijk mens/ mede-burger duidelijk:


Omdat deze recht-zoekend burger gelijk heeft! En dat ook 'in casus' = PAS-familiedrama zelfs onomstotelijk kan/ reeds heeft bewezen!


Tegen de waarheid zijn namelijk geen leugens opgewassen en tegen de integrale audio-opnames is geen tegengif mogelijk en ook 'het gezag van de rechter' helpt niet omdat die juist niet meer wordt erkend vanwege hun aangetoond 'de boel besodemieteren'. Dit zijn 'rechters' die zich niet aan de wet(ten) houden, maar juist bewust en herhaald overtraden en kinderbelangen daarmee vertrapten. Precies zoals dat door deze vader consistent en volhardend beweerde en nu openbaar gemaakt wordt.


Zowel bij - door hen zeker overwogen - arrestatie van deze vader na 'beledigen' met: 'u bent een misdadiger'-melding op zitting en bij - dit
 
Afbeeldingsresultaat voor schijnwerper
conform de wet vereist! - honorering door het OM/ ovJ mr. Esbir Wildeman van - zoals expliciet verzocht met gedane - aangiftes en start van onderzoek/ vervolging van rechters & Co - zouden anders namelijk juist hun misdaden tegen de kinderen en diepe min-achting voor de Nederlandse wetten in de schijnwerpers komen te staan...

 Dat willen ze natuurlijk niet en 'aldus moet' de vader/ burger zo snel mogelijk 'kapot/ monddood gemaakt worden'. En werd het betitelen van 'rechters = krommers' te Arnhem als misdadiger geduld.  Ze leken er nog trots op te zijn ook/ daaraan genoegen te ontlenen. Maar alleen in hun achterkamertjes 'durven' ze, maar met hun familienaam/ foto en misdaden bekend worden bij het publiek/ volk is hun grootste nachtmerrie (en aanstaande!); wat een lafbekken...!
Nu meer burgers doorzien dat misdadige 'rechters' = zwart togatuig 'krom'spreken en na het gooien van een stoel naar de 'rechter' zijn ze bang voor hun eigen hachie en baantjes geworden.

'Als kat in het nauw met nieuwe misdadige sprongen'... pogen ze dit te voorkomen maar dat zal tevergeefs blijken. Hun 'oplossing':


Burger: vogelvrij-verklaring door verzet tegen misdadige 'rechters'


De recht-zoekend en wetsgetrouwe burger/ volhardend vader werd zowel 'vogelvrij/ als persona non grata' bestempeld en zijn meiden (verder) afgepakt als straf - vooral voor de drie kinderen/ dochters van nu 14, 12 en 10 jaar zelf...! Arme meiden: Lizzy, Juultje en Babetje - gefingeerde namen; leest u zelf van onze dochters/ vader-tijd samen: papaweekendverslagen 2014/ 2013 en verslagen 2012/ 2011.

Daarmee kon weliswaar de waarheid tegen niet-'weledelgestrenge krommers' in hun face gezegd worden - 3 meter afstand - en dit zelfs nog op fatsoenlijke wijze: 'u bent een/ alle 3 misdadiger(s) ' maar dat interesseert hen in een achterkamertje niets en na 30 minuten 'bent u uw kinderen kwijt' vanwege misdadigers die schijt hebben aan de wet?


 

Afbeeldingsresultaat voor al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt ze welNooit. De waarheid moet gezegd/ van de daken geschreeuwd en op facebook gedeeld worden. Stop dit PAS-drama NU

Het zijn hypocriete misdadigers die het verkiezen om 3 meiden hun altijd lieve, goede papa desondanks af te pakken. Dit enkel en alleen om 'de deksel op doofpot te houden van familiedrama en systeem-falen' in - niet-openbaar - achterkamertje van Paleis van Misdaad pogen te verdoe-zelenMet rechtsgang of -staat heeft dat niets te maken; integendeel. Dit is feitelijk een 'rechters-dictatuur'! Stop dat NU!


Dan heb je geen eer en moet je 'geweten'
en 'hart' ook erg klein/ afwezig c.q. van ijs zijn. In de buurt, de vereniging of bij het dineren de 'edel-achtbare rechter, griffier, president' spelen, maar 'op het fijne werk' feitelijk de levens van drie onschuldige kinderen en hun vader kapot (pogen te) maken in niet-openbare zittings-kamertjes met onjuiste bordjes; 'audio-opnames zijn niet toegestaan' en valselijk opgemaakte = van rechtswege nietige 'beschikkingen/ proces-verbalen'?! Wat zijn dit voor eng soort 'mede-mensen'? Wat denken deze mensen wel niet dat ze zijn? Criminelen!


Volk doorziet uw bedrog, onthoud: 'hoogmoed komt voor den val'!

Denken deze 'rechters & Co'/ de 'elite' nu werkelijk dat zij boven de wet staan en zij nooit door de mand zullen vallen? Zijn wij nu zo slim of zijn zij nu zo dom? In wat voor zieke (denk-) wereld leven zij? In ieder geval niet 'de onze' en 'de uwe' wil het Nederlandse (en Russische) volk zeker niet!Steeds meer door 'u' 'genaaide maar dappere burgers' doorstaan aangedaan leed & ellende en staan op. Wij blijven vechten tegen uw soort misdadigers van het allerlaagste allooiDie weliswaar hypocriet 'mooi weer en hun recht-schapenheid en plichtsgetrouw' spelen en - dit enkel zogenaamd! - 'in dienst van het volk staan', maar feitelijk inderdaad erger zijn dan de maffia.

Die alleen in dienst staan van het eigen salaris/ de beslismacht en hun misplaatst aanzien/ status. Waarschijnlijk zelfs in dienst van de Afbeeldingsresultaat voor bilderberg maffia
'Nieuwe' (?) wereldorde en 'Bilderberg- conferenties & Co' staan waarvan iedere deelnemer als verdacht sujet/ 'terrorist tegen het volk' door eerlijke dienders 'nader onderzocht' moet worden; inclusief niet-'koninklijke' leden van Oranje daar...!


Vandaar mijn vele en 100% noodzakelijke alsmede bewezen - alle documenten/ transcript en toelichtingen werden meegeleverd bij de - aangiftes jegens de (non-) gedragingen van betreffende 'rechters/ griffiers/ besturen en 'hulp'verleners' die absoluut naar geldend wetboek van strafrecht te vervolgen zijn! Ongeacht de koppen in de krant of 'een crisis van de rechtstaat'... dat is altijd beter dan huidige

...kromstaat, rechtersdictatuur, nep-parlement en non-democratie!

Terug naar de basis, terug naar klein en begrijpbaar. Niet de door deze schurken geplande terugkeer naar 'centraal/ groter en erg gevaarlijk' zoals met 'meer angst zaaien, dan minder vrijheid om veiligheid zogenaamd te verbeteren = minder democratie en meer uitbuiting/ (loon-/ hielenlikken-) slavernij' en uiteindelijk tot zeer enge staatsvormen als dan openlijke NWO. Stop dat NU.Macht corrumpeert en dient altijd gedeeld, maar ook 
gecontroleerd te worden. Big is powerful en small is beuatiful.

Beste medeburger onthoud: vele kleintjes maken een enorme reus die keihard op de tafel gaat slaan... uw hulp is gevraagd: sta op!Voor onze kinderen: klein volk staat op tegen grote tirannen!

Er waren - komen? - tijden dat de 'Bastille' bestormd werd door de woedende volksmenigte... l'histoire se repete? Herhaalt de ge-schiedenis zich of leren we van - onze - burgerfouten en pakken we die zichzelf zo ziende (en misbruik-makende deel van) 'de eliteeindelijk en voorgoed eens op/ aan...?

Wij zijn namelijk met veel meer! Zij 'zijn/ moeten' bang zijn, niet wij/ u!

Afbeeldingsresultaat voor toekomst kinderen
Geen 'pappen en nathouden' met slechts de veroordeling van een paar mede-mis-dadigers hier en daar = 'de kleine vissen' maar 'altijd' blijft 'het (veel) grote (-re) geld in andere belasting-/ brievenbusparadijzen - zoals aan er de Zuidas/ bij ABN AMRO en zeker ook bij die andere banken, al werd dat vandaag expliciet werd 'ontkend' = bevestigd door hun NOS - buitenschot.

De 'grootste schurken = huidige wereldleiders/ machts-'puppets' en veelal onbekend maar allermachtigste grootkapitaal' blijven daarmee ongemoeid... Dat zijn echter nu juist de 'echte (vechters-) bazen die - indirect/ op de achtergrond - hele landen/ volken/ en zelfs de aarde' oplichten... al 'eeuwen'lang. Stop dat NU!

De tijd is rijp voor de pacifistische revolutie: wij zijn het volk en jullie dienen ons te dienen. Niet andersom, zoals het nu feitelijk helaas is!


Wij 'gewone burgers' weten niet half wat er 'achter de schermen allemaal gebeurd en wat zij allemaal weten en technisch allang kunnen'. Wij lopen tenminste 50? jaar achter... maar u weet ook dat 'kennis is macht'; het onthouden van kennis is machtsmisbruik en geeft hen ten onrechte 'n 'niet in te halen' voorsprong. Hoezo?


Zij willen dat wij 'dom blijven en braaf luisteren' zodat zij 'de touwtjes in handen kunnen houden en baden in weelde'. Herkent u dat? Dat voelt u toch net zo? Wij/ u, de 80% die niet bij deze 1% nog onbekende allergrootste schurken/ 'elite' en de 19% omgekochte BN-ers (?!) - willen! - horen... wordt wakker! U leerde van uw ouders toch ook: 'samen spelen, samen delen...?Afbeeldingsresultaat voor roze bril afzetten

Dat is binnen handbereik als 'de roze bril' afgaat en wij allemaal werkelijk gaan zien, niet alleen kijken met/ naar de marketing- 'mooie ogen'... Doe er dan wat aan, stem niet op hen en sta op! Besef dat niet (meer) de gekozen regeringen - die niet eens naar ons luisteren! - maar globale bedrijven werkelijk bepalen 'hoe of wat'. 


Foutje, bedankt! dat hun VW-'sjoemelsoftware' uitlekte, ook 5x 'sorry' zeggen, terwijl (nog steeds?!) minister Van der Steur die laatste keer zelfs eigenlijk al wegliep uit de 2e Kamer, maar gewoon blijft 'plakken' = zwaartekracht? en door PvdA/ VVD-volksverlakkers! op het pluche enzovoorts... vindt u ook niet dat het de hoogste tijd is voor een echte verandering?!


Geen 'NL show-verkiezingen' = 'zoals in Noord-Korea' wordt ons 'geleerd' - met slechts ander 'trek'-poppetje = de huidige politici, maar change en 'gewone' mensen die samen bepalen. Het volk aan de macht, weg met de 'leiders' die niet doen wat wij willen! 


Afbeeldingsresultaat voor grieks antiek parlementWij kunnen dat zelf beter! Het moet beter, voor de toekomst van onze kinderen (en onszelf).

Herstel de echte 'demo- = het volk cratie = bepaald'...!


Van de Grieken: ευχαριστίες φίλους: bedankt vrienden! Maak alstublieft gebruik van uw gezond verstand en luister naar uw eerlijke hart! Maak ons mooie kleine Nederland 'groot'; een divers land dat met Vrijheid Gelijkheid en Broederschap samen in vrede wil leven. Verbonden, juist door onze verschillen; een eerlijk en rechtschapen land om weer trots op te zijn; hup voor dat = ons eigen Nederland! 'Samen voor elkaar', heette dat bij Van Kooten/ de Bie. Leve de tegenpartij; daar horen wij bij! Stem voor 'tegen'! Een duidelijker stemadvies kan ik niet geven...


Wees burgerlijk ongehoorzaam, stel vragen en accepteer geen l#lkoek als antwoord. Ga de 'barricaden op' en claim het recht op de waarheid/ feiten en verdedig onze (nog) vrijheid. Vooral tegen deze allergrootste schurken... de rest is 'peanuts' voor een verenigd Nederlands volk. Wij passen niet in dat NWO-keurslijf; wij eisen onze (eigen) waarde op. Wij pikken 'uw k#t met peren-onzin' niet!Multi-culti samenleving/ de Nederlander is eendrachtig sterk!


Want: 'de Nederlander' bestaat wel degelijk, Maxima: zij/ hij is woonachtig binnen de grenzen van ons kleine kikkerland/ overzee delen van het 'burgerrijk der Nederlanden' en bezit een paspoort met NL-sticker. Is 'geel, groen, blauw en/of zwart, wit, bruin' meestal hetero maar LBGT kan ook - whatever! wat volwassen mensen vrijwillig onder elkaar 'fijn vinden', is hun eigen zaak - of wil helemaal geen gefriemel (meer) aan het lijf; ons volk gaat naar de protestantse, katholieke, hervormde of gereformeerde kerk toe op zondag, op zaterdag gaan gelovige joden naar hun synagoges en dragen 'n keppeltje, eten kosher - doe wat je gelooft, shalom! - en op vrijdag gaan de schoenen uit - netjes - en gaan de mannen/ vrouwen - apart, dat vind ik als 'kaas' dan weer jammer - naar de soennitische en sjiietische moslims naar de moskee en ja, sommige moslima dragen een hoofd-doekje - dat ik echter 'niet'-zie, waar is het verschil? Kosher of halal = (bijna) 'hetzelfde'. Salem aleikumga in vrede... mooi toch, dat wens ik jou ook! En: sommige van onze mensen blijven na vrijdagwerktijd het hele weekend in bed liggen of zijn juist actief met hun hobby's bezig. Prima toch? Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is...Afbeeldingsresultaat voor leven en laten leven

Leven en laten leven; met respect en liefde voor elkaar. 'Wie kan nemen en geven, kan in vrede leven', leerde Klazien uut Zalk ons... weet u nog?! Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn actueler dan ooit; aan welke - goede/ onze - kant staat u? Samen zijn we sterker dan zij!Afbeeldingsresultaat voor vrijheid gelijkheid en broederschap


Wij zijn/ worden weer baas in eigen Nederland. Wilt u meer te zeggen hebben over ons mooie land/ kleine plekje op aarde? Dan gaan we dat met elkaar regelen! De sneeuwbal van de waarheid is aan het rollen gebracht en die kan 'de elite' - ondanks alle 'onzin en doorzichtige propaganda/ nieuwsmanipulatie van NOS & Co' - niet meer stoppen!Misdaden/ negatieve beinvloeding 'recht'sgang 100% bewezen!

Bewezen middels de - als deelnemer aan het gesprek = zitting wel degelijk altijd toegestane eigen - zelfs verdekte en niet van tevoren gemelde, zie artikel integrale audio-opnames van (uw) te'recht'-zittingen waarmee in casus bijvoorbeeld 100% vaststaat dat diverse 'proces-verbalenvalselijk werden opgemaakt en er geen 'zakelijke weergave van datgene wat door partijen gedaan en gezegd werd' vermeldden maar 'knip-en-plak'-werk van 'n 'slechte leerling' bleek!Zwaar onvoldoende:
dat betekent steunlessen maar dan in het cachot...  want niet te vergelijken met 'n 'spiekbriefje' maar keihard crimineel.


Afbeeldingsresultaat voor crimineel achter tralies

Dat deze niet!-'justitiabelen' in deze zaak/ dit PAS-familiedrama bewust 'logen & bedrogen = de boel besodemieterden' werd reeds onomstotelijk en herhaald door volhardend vader/ recht-zoekend burger aangetoond maar (nochtans) genegeerd... dat is de facto puur misdadig. Onbestaanbaar!


'Rechters' te Arnhem - en elders! - keuren het 'drie kinderen/ dochters hun eigen lieve en goede vader stelen' en vice versa 'uit naam van de koning' = kennelijk in opdracht van 'Willempie van Oranje-Nassau = eens prins Pils, nu altijd Konijn Pils' desondanks 'gewoon goed'... dat zegt alles! Bah. Wat een 'hypocriete bende misdadigers'!


Is bestorming van het 'Paleis van Misdaad' te Arnhem nodig...?!


Waar essentiele omissies - ten nadele van de vader/ kinderen - of een verdraaide waarheid aangetoond werden; waar zelfs door daartoe niet-bevoegde, want niet op zitting aanwezige personen - dan kun je uiteraard ook geen correcte, volledige samenvatting van feitelijke gang van zaken opleveren, zoals helaas herhaald gebleken is en structureel blijkt - ondertekend werd! Conform de wet en volgens de Hoge Raad staat dat gelijk aan plegen 'valsheid in geschrifte' en is strafbaar naar artikel 225 Sr.!Waar de ontvangen 'beschikkingen' eveneens feitelijke onjuistheden = leugens bevatten en daarmee 'van rechtswege nietig = non-existent' zijn, maar de door vader/ burger correct en tijdig ingediende bezwaarschriften tot vernietiging van deze aldus valselijk opgemaakte 'beschikkingen= wc-papier' geheel genegeerd of juist 'verkeerd ge-interpreteerd/ geduid' werden... wat een kul!

Waar overduidelijk voor ieder kind/ eerlijk burger naar 'voorgekookte/ bij voorbaat vaststaande oordelen' werd toegeschreven = kromspraak en geen - vereiste - openbare uitspraak voorgenomen werd omdat 'met het zenden van een kopie van het vonnis aan de partijen voldaan zou zijn aan het openbaarheidsvereiste', aldus mr. Sluijters/ griffier = flagrante leugen, waarvan aangifte werd gedaan.


Waar de wel professionele en deskundige PAS-expert Zander wel/ niet werd benoemd en vervolgens - let wel: dit geheel buiten zijn of vaders zijn schuld'! zie 'eigen valkuil-artikel' met uitleg in detail - weer werd ontslagen zonder dat omgangsherstel mogelijk werd gemaakt.Een doorziene, slinkse en zeer hatelijke 'strategie/ werkwijze' van de 'krom'bank Arnhem, de RvdK, SVMN en bijzondere curator/ mr. 'trol' Hopmans en advocaat van de moeder/ mr. Verbeke uit dezelfde VJAR-trollenfamiliePas op voor deze zeer 'enge mensen', u bent reeds gewaarschuwd - nadere publicatie over de 'trollen-familie' en 'Verprutst Thuisvolgt.


Het sprookje van de Nederlandse rechtstaat blijkt een nachtmerrie


De 'recht = krom'bank alsook het 'gerechtshofSof' Arnhem zijn de facto misdadige organisaties die in crimineel samenspan - met hun 100% bewezen, keiharde leugens & smerig bedrog! - pogen om drie lieve, minderjarige dochters hun papa af te pakken. Onbestaanbaar!Afbeeldingsresultaat voor al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt ze wel
Zij pretenderen 'de rechtstaat' te vertegen-woordigen en conform de wet te oordelen, maar in werkelijkheid zijn het arrogante misdadigers die geen enkele notie nemen van kinderbelangen/ -rechten en onze Nederlandse of Europese wet(ten). Zie ook EVRM - art. 8 recht op familieleven. Een 'tenzij' bestaat in casus niet; alles lariekoek en gebakken lucht!

Als ze/ 'deze mrs. in de rechten' het dan niet 'in court' van vaders zijn feitelijke, 'steekhoudende argumenten en onomstotelijke bewijzen' versus de door advocaat van moeder samen met in hetzelfde bestuur van de R'damse vereniging jeugdadvocaten-zittende bijzondere curator en SVMN teamleider/ gezinsvoogd gepretendeerde 'onjuiste zorgen en gemaakte rook' kunnen 'winnen', wordt andermaal overge-gaan tot botte leugens/ bedrog!


Dit in een in vergeefse poging - dat zal ze nooit lukken en ja, deze burger kijkt goed om zich heen, dank voor uw medeleven -  'afmaken van de irritante = 'zijn' dochters zeer liefhebbende en volhardend vader/ recht-zoekend burger'.Chronologie van oplichting/ kinderen stelen; gepoogde 'dood'-steek!

Omdat er 'zoveel gebeurde/ -t', is een chronologisch overzicht handig voor de burger(s)/ ook voor mij! - om deze criminele 'werk'wijze en de vele begane strafbare (non-) gedragingen van de niet-'justitiabelen' van krombank/ sof Arnhem te kunnen volgen:


 • d.d. 23-03-2014 Laatste gezamenlijke papaweekend

Afbeeldingsresultaat voor pas familiedramaZie bijvoorbeeld het 58e en 57e verslag voor ons grote plezier samen. Omdat de vader (enigszins) poogde/ gedwongen werd - ivm toen bij het Hof Arnhem lopende terugkeer-procedure van de kinderen naar geboorte-streek/ leefomgeving Bussum en de Meent - om de helaas onplezierige waarheid over het 'ouderlijk conflict' te vertellen, werd ons de 'omgang zoals die hoort te zijn' door zeer bijzondere curator/ 'trol' mr. Hopmans afgenomen omdat 'de veiligheid van de kinderen in de meest ruime zin van het woord in gevaar zou zijn.' Kul. Hoe onredelijk, partijdig, ondeskundig! Ook: wat intens gemeen!

Het enige 'gevaar' was/ is dat onze (oudste) kinderen zo de feiten/ waarheid = dat wat hun papa zegt, gaan horen en begrijpen/ voelen. Dat alleen hij de waarheid vertelde en dus niet hun 'lieve/ goede?' moeder, jeugd'zorg' en 'hallo met D.... Hopmans'. Het leugenverhaal van helaas ziekelijk-egoistische moeder en criminele 'hulp'verleners kwam in gevaar. Dat was/ is de ware en enige 'reden' waarom wij elkaar niet (meer) zien... al > 2 jaar lang, vandaag 752 trieste dagen.

- tussenliggende 'beschikkingen, aangiftes en vader's pogingen tot herstel van de omgang, o.a. samen met PAS-expert Zander  worden vanwege leesbaarheid - u bent al bijna bij de 'ontknoping' - in periode d.d. 23-03-2014 t/m begin april 2015 = bijna 12 maanden, worden hier niet herhaald/ vermeld. - • d.d. 10-04-2015 Opdracht: alles doen omgang te herstellen

Door de 'krom'bank/ misdadige 'rechter' mr. Van Son & Co werd besloten dat het in het belang van de kinderen was dat 'alles in het werk gesteld moest worden om de omgang met hun eigen vader te (laten) herstellen' en werd als opdracht voor de partijen/ belanghebbenden meegegeven.

Door vader werd dit zeker serieus genomen en opnieuw zelf actie ondernomen en pragmatische oplossingsvoor-stellen gedaan, maar de RvdK; totaal passief, SVMN 'gezins'voogd; 'Er is niets gebeurd en ook curator 'Trol'mans deed niets anders dan; 'Ik heb d.d. 02-12-2015 met de (oudste) kinderen = moeder gesproken en zij willen u nu helemaal niet meer zien tot ze ouder/ 18 zijn'. Wat 'n 'professionelekul. Dat zeggen/ willen niet de meiden, maar enkel de moeder/ curator; bah! Totaal ongeloofwaardig = PAS-familiedrama! • d.d. 03-12-2015 Zitting Van Son, Sluijters, Kuypers, Kroon 


De laatste familiezitting leidde tot wraking waarbij als 2e, ook daad-werkelijk aldaar genoemde wrakingsgrond jegens mr. Van Son: het bedrog/ 'misdadige gang van zaken omtrent benoeming/ ontslag en betaling van PAS-expert dhr. J.Zander' maar die 2e wrakingsgrond werd juist niet in het aldus valselijk opgemaakte 'proces-verbaald.d. 03-12-2015 vermeld. Selectieve weergave/ omissies = valsheid in geschrifte - art. 225 Sr. Integrale audio-opname voorhanden.

Afbeeldingsresultaat voor omissies proces-verbaal • d.d. 21-01-2016 Wraking familie- & wrakingskamer afgewezen


(Gepoogde) 'behandeling' van niet-mijn wrakingsgronden leidde logischerwijs ook tot wraking van behandelend wrakingskamer maar deze werd - een wettelijke onmogelijkheid! - per direct en door henzelf afgewezen. Kul. Wij misdadige keurmeesters keuren het eigen rottende vlees desondanks goed...! Eveneens integrale audio-opname met transcript voorhanden; tevens werd aangifte gedaan...!Jegens de krommers: mrs. Van Groeningen, Van Gameren, Van der Mei en Van Leeuwen werd ook de waarheid in hun gezicht gezegd: 'u bent een misdadiger, allemaal!'


Dat de initiele wraking jegens de familiekamer/ Van Son & Co eveneens afgewezen werd, behoeft geen nadere toelichting dan: 'de ene crimineel helpt de andere crimineel'... het 'Paleis van Misdaad' stinkt erger en is dieper dan een beerput!
 • d.d. 11-03-2016 Omgang 'definitief' ontzegd met 1:377e BW?

Ten onrechte 'voelde mr. Van Son & Co zich voldoende geinfor-meerd' om zonder voortzetting van gewraakte zitting en op basis van wederom smerige leugens/ bedrog - zich als laffe honden pogen te verbergen achter/ verwijzen naar de gemaakte/ afgedwongen 'verkla-ringen van de kinderen'! - te besluiten het verzoek van 'trol' Hopmans toe te wijzen en de omgang 'definitiefte staken...?! Het is/ bewijst een definitief failliet van de Nederlandse 'recht'staat!Met 1) komende aangiftes - wordt vervolgd, nadere publicatie ter zake binnenkort! vanwege opnieuw feitelijke onwaarheden = 'bedrog, valsheid in geschrifte en machtsmisbruik/ rechtsweigering' en 2) reeds gerealiseerde bezwaarschriften 'nietigheid van rechtswege' - aangaande de familie-'krom'-zitting alsook ter zake de misdadige wrakingsprocedure werd direct gereageerd door recht-zoekend burger/ volhardend vader.


Crimineel '1-2 tje' tussen (nog) presidenten 'krom'bank/ sof Arnhem

Dat het nog veel erger is dan u denkt, blijkt uit de schaamteloze en open misdadige wijze waarop de krombank en sof Arnhem vervolgens poogden om in crimineel samenspan de burger/ vader niet alleen 1) het bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' d.d. 05-02-2016 ter zake de wrakingskamer geheel te negeren en 2) het beroep- = bezwaar-schrift d.d. 17-03-2016 'nietigheid van rechtswege' ten onrechte te duiden als een 'hoger beroep' en doorzending van de 'krom'bank/ acceptatie door het sof ondanks herhaalde melding van klager dat dit niet correct is en 3) het beklag ex. art. 12 Sr. bij het Sof Arnhem vanwege reeds 100% bewezen misdaden van de krombank (voorals-nog) niet in te schrijven 'omdat de sepotbrief niet bij de aangiftes zou passen'...


Onzin: het 'niet - willen! - begrijpen' door het sof Arnhem valt namelijk alleen de politie Gelderland-Midden en zeker niet deze burger/ vader te verwijten.

Bovendien werd deze 'verwarrende om-nummering' reeds duidelijk in het beklag zelf toegelicht: PL0900 de politie Gooi & Vechtstreek = PL0600 door de politie Gelderland-Midden! Ook op de ingediende klacht bij deze politie - alsmede bij OM/ CPGMinVJ - ontving recht-zoekend burger geen enkele reactie...

 • d.d. 22-03-2016 Mail krombank: uw bezwaarschrift aan Sof

Alleen per mailbericht d.d. 22-03-2016, 14:17 uur werd door D.S. - secretarieel medewerker de - bewust onjuiste, 'smerigste' - mede-deling gedaan dat 'uw beroepschrift d.d. 17-03-2016 is doorgezonden naar het Sof Arnhem'. Totaal onjuist en bewuste 'misinterpretatie' van de krombank. Want: met ingediende beroep- = de facto bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' werd eenduidig om de vernietiging in 1e aanleg = door de krombank verzocht en niet om behandeling in 2e aanleg = hoger beroep bij het Sof verzocht. Kul.


Afbeeldingsresultaat voor handjeklap criminelen

Voor het instellen van een hoger beroep - dat onmogelijk is omdat de behandeling in 1e aanleg nietig is en er dus helemaal geen hoger beroep/ appel ingesteld kan/ behoeft te worden - staat een wettelijke termijn van 3 maanden en dat zou - indien zo bedoeld geweest - tot d.d. 11-06-2016 zijn. En met advocaat, hoewel onnodig!


 • d.d. 22-03-2016 Correctie, verzoek retour en behandeling

Per omgaande werd 'correctie' van vermelde naam/ beroep- naar bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' bij zowel de krombank en het sof ingediend. Dit middels urgente schriftelijk verzoeken, aan deze beide criminele organisaties per aangetekendeen mail verzonden - ondertekende brief d.d. 22-03-2016 gedaan om:

1) retourzending bezwaarschrift aan de krombank en


2) navraag over c.q. formele klacht- indiening over het uitblijven van de wettelijk vereiste ontvangstbevestiging en de inhoudelijke behandeling van ingediend beklag ex. artikel 12 Sr. door het Sof 

 • d.d. 29-03-2016 Rappel separaat aan krombank en Sof

Van de krombank en Sof Arnhem werd opnieuw 1 week lang geen enkele reactie ontvangen - ondanks direct mailbericht! - en aldus werd  d.d. 29-03-2016 een rappel verzonden. Wederom aangetekend per post en directe mailverzending. De brief aan het krombankbestuur met (nog) president mr. Blaisse & Co en deze brief aan het Sof-bestuur Arnhem bleven 9 dagen onbeantwoord; paniek in het 'Paleis van Misdaad'?!


 • d.d. 31-03-2016 Twee separate Sof-reacties, geen krombank

'Namens de - niet met naam bekend gemaakte - griffier' zond de medewerker P.T. pas d.d. 31-03-2016 gedateerd en d.d. 01-04-2016 ontvangen een ontvangstbevestiging van mijn beklag ex. art. 12 Sr. d.d. 08-03-2016 maar geen formele inschrijving 'want':

'Alvorens wij uw klaagschrift kunnen inschrijven vernemen wij graag tegen welke beslissing van de ovJ uw beklag zich richt. In de stukken troffen wij namelijk aangiften aan gedateerd d.d. 15-12-2015 en d.d. 21-01-2016. De meegezonden sepot-brief betreft, gezien de proces-verbaalnummers geen van beide aangiftes.'


Wederom schandalig en onjuist/ afgestemde kul tussen de politie, het OM en misdadige Sof Arnhem! Zij deden die omnummering PL0900 = PL0600 werd tevens duidelijk uitgelegd en niet de burger. Daarvoor is hij niet verantwoordelijk en heeft daar ook geen invloed op! Alle sluitende bewijzen werden geleverd, Sof!


Kortheidshalve wordt verwezen naar mijn 1e brief d.d. 03-04-2016 als reactie op 'nochtans' niet inschrijven = niet behandelen van beklag 'niet-vervolgen van een strafbaar feit' - gepleegd door de krombank, wederom per mail en aangetekende post verzonden.


Als tweede brief van het Sof, eveneens d.d. 31-03-2016 gedateerd en d.d. 01-04-2016 maar nu ondertekend door (nog) president mr. Van der Winkel, dit namens het gehele bestuur, waar mijn klacht vanwege non-reactie binnen termijn op beklag ex. art. 12 Sr- zeker gegrond! desondanks - als 'kennelijk ongegrond' verklaard werd - middels afleidingsmanoeuvre 12 weken ipv dagen - maar geheel niet gereageerd werd op gedane verzoek tot retourzending van het bij de krombank ter behandeling = vernietiging van 'beschikking/ proces-verbaal' na indiening van bezwaarschrift d.d. 17-03-2016.  


(Nog) president mr. Van der Winkel & Co bewees zich - en dit wederom, zie aangifte d.d. 16-10-2016 vanwege hun 'valsheid in geschrifte'/ PL0900 2015-313175 - als misdadig en doortrapt met zijn medewerking aan krom-misinterpretatie d.d. 31-01-2016 middels zijn niet willen reageren op de 2x gemelde onjuiste duiding van mijn bezwaarschrift tot vernietiging in 1e aanleg kennelijk als 'hoger beroep' in 2e aanleg te accepteren.Afbeeldingsresultaat voor stok doorgeven

Het eenduidig criminele stokje wordt overgedragen van de krom-bank/ mr. Blaisse naar het Sof/ mr. Van der Winkel. Beide Arnhem.


Veel belangrijker dan 'klacht termijnoverschrijding' maar waar geen reactie van Van der Winkel op volgde terwijl het zijn shop is! Volgt u het nog? Ik hoop het. Zie bijlagen voor nadere uitleg...


Wie zwijgt, stemt toe en Sof-bestuur is aldus verantwoordelijk/   medeplichtig - middels non-reactie in de 2e Sof-brief - aan voort-during deze 'ernstigste' misdaden tegen de kinderen/ hun vader.


Kortheidshalve wordt verwezen naar mijn 2e brief d.d. 03-04-2016 als reactie op 'nochtans' niet inschrijven = niet behandelen van beklag 'niet-vervolgen van een strafbaar feit' - gepleegd door de krombank, wederom per mail en aangetekende post verzonden. • d.d. 01-04-2016 Volgende stap Sof-bedrog; 'verzuim' beklag

De vervolgstap = fase 2 in het feitelijke bedrog van Sof Arnhem/ het gehele bestuur werd uitbesteed aan griffier R.R. die - 1 dag na niet-reageren op te late 'ontvangstbevestiging maar feitelijk ook: non-inschrijving = non-behandeling van beklag artikel 12' door mr. Van der Winkel en non-reactie op 2x verzoek tot retour-zending van bezwaarschrift aan de krombank - aldus d.d. 01-04-2016 per 3e Sof-brief 'verzuim in uw hoger beroep familiezaak' melde en recht-zoekend burger/ volhardend vader daarvoor zelfs tot uiterlijk d.d. 15-04-2016 de tijd wenste te 'geven'... wat een kul!


Afbeeldingsresultaat voor smerig

Hoe smerig en doortrapt! Je zendt een 'beroep- = bezwaarschrift tot vernietiging' aan de krombank dat door hen ten onrechte aan het Sof wordt doorgezonden en ondanks 2x oproep tot de juiste duiding/ behandeling door hen, in plaats daarvan door het Sof als een 'hoger beroep' wordt ingeschreven en dan vanwege verzuim, want zonder advocaat 'ingediend', een 'herstel'-termijn van nog < 2 weken te geven, want pas d.d. 05-04-2016 ontvangen... wat een juridisch treurspel en onmogelijk/ onbestaanbaar!


Geen behoorlijke rechtsgang, maar de facto misdaden in bewezen crimineel samenspan van niet-'justitiabelen' - de misdadigers mrs. Blaisse/ Van der Winkel & Co! • d.d. 06-04-2016 Confrontatie krombank/ Sof met misdaden

Om 'van het kastje naar de muur sturen' verder te voorkomen, werd de krombank en het Sof Arnhem d.d. 06-04-2016 samen aangeschreven per aangetekende brief en mailverzending.

Het Sof voelde dit klaarblijkelijk aankomen/ stap 3 in misdaden en ook (nog) president Van der Winkel was die dag druk aan het (laten) tikken en zond d.d. 06-04-2016 een brief met 'definitief - de deur in het gezicht smijten = uw klachtdossier sluiten' welke d.d. 07-04-2016 werd ontvangen (kruisende post). Afbeeldingsresultaat voor kruisende post

Op mijn laatste brief d.d. 06-04-2016 en daarin gestelde antwoord-termijn d.d. 09-04-2016 ontvangst mijnerzijds werd van de krom-bank en Sof Arnhem niet tijdig/ nochtans geen antwoord ver-nomen... typisch; misdadig machtsmisbruik/ rechtsweigering!De waarheid is hard, maar eerlijk en getuigt van echte liefde


Gelooft u nog steeds dat wij in Nederland een rechtstaat hebben? Dat er in het Paleis van Misdaad te Arnhem recht wordt gedaan?Afbeeldingsresultaat voor opa piet en sint op paard

Hoewel deze volhardend vader erg teleurgesteld was toen hij als groter kind ontdekte dat 'de Goedheiligman' niet bestaat, toch wil hij daar graag in laten geloven als de kinderen daarmee - dit met alle kleurtjes samen -  leuke liedjes zingen en pepernoten/ schuimpjes kunnen smikkelen - leve Piet!


Recht-zoekend burger weigert echter in 'krom'spraak te geloven


Want: in ons PAS-familiedrama werden drie meiden destijds - in 2008! - juist kort daarvoor, Kerst en Oud & Nieuw in triest BlijfHuis gesleurd waar de oudste - daar jarig - toen meldde: 'Dit is de meest stomme verjaardag ooit, ik wil dood!'


En nu zelfs geen omgang meer? Dit 'dankzij' misdadige Van Son, Sluijters, Kuypers, Kroon & Co! Deze 'recht'zaken = zowel bij de krombank als Sof Arnhem stinken veel erger dan vieze luiers...!Afbeeldingsresultaat voor drie gelukkige meiden


Lieve meiden, Lizzy, Juultje en Babetje, daarom blijft jullie papa strijden voor herstel van de omgang, gezag en samen spelen, samen delen. Jullie weten dat jullie gelukkig een altijd lieve, zorgzame en veilige vader hadden/ zullen hebben; denk maar na en/ of kom de foto's maar bekijken. De thee is zo gezet... 


Toen jullie geboren werden, beloofde ik jullie 'altijd alles te doen om goed voor jullie te zorgen'... dat deed, doe en blijft jullie vol-hardend vader ook altijd doen! Omdat papa ontzettend veel van jullie houdt, jullie mist en enorm trots op de 'drie zusketiers' is! Afbeeldingsresultaat voor echte liefde overwint alles latijn


Alles komt goed, houd vol. Het glas is half-vol en hoop doet leven! Doe je best op school en veel plezier, geniet van de lente!

Dikke kusknuf, altijd jullie PapaNo justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’


Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia