zaterdag 23 maart 2019

GRN OVERTRAD PERSRICHTLIJN bij OPNAME STRAFZAAK NICO VAN DEN HAM: PUBLIEK in beeld - EX POST TOESTEMMING svp. & 'TE VROEG AAN'?Naschrift: De video werd onmiddels aangepast...
RECHTBANK UTRECHT DOET MOEILIJK - PERSRICHTLIJN: EX POST TOESTEMMING!


Nou, nou, nou... wat ontzettend erg allemaal.

 • SchokkendRECHTBANK UTRECHT... maar niet heus! Moeilijk doen om 't moeilijk doen?!

Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft de persrichtlijn er nogmaals op nagelezen én de beelden bekeken...

 • en jawel, inderdaad:

   Die ÉCHTE MEDESTANDERS die NICO VAN DEN
   HAM kwamen STEUNEN, staan in het begin heel 
   eventjes op beeld terwijl ze naar binnen lopen.

   Echter:

   Daar hebben zij vast en zeker allemaal geen
   enkel bezwaar tegen, aldus journalist GRN.

   MARTINE LOUISE FOKKENS,
   GELE VRIEND FRANK en ERIC POORTMAN
   en JORIS TICHELAAR ...

   ...zullen alsnog om hun schriftelijke toestemming
   verzocht worden zodat de persrichtlijn tóch wordt
   nagekomen =

 • 'de opname NIET AANGEPAST hoeft te worden want het gefilmde steun-aan-Nico-publiek: geeft EX POST TOESTEMMING!'


OOK HET PUBLIEK KAN TOESTEMMING GEVEN: DAN WEER NIETS AAN DE HAND!


Persrichtlijn 2013, pagina 9:

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Landelijke%20Persrichtlijn.pdf

3.5.4

Er mogen geen beeld- en geluidsopnames wor-den gemaakt van getuigen, deskundigen, slachtoffers en publiekJournalisten kunnen hen zelf verzoeken om toestemming voor het maken van beeld- en geluidsopnamesIn uitzonderlijke omstandigheden kan de rechter het maken van beeld- en geluidsopnames desondanks verbieden.


Ook, rechtbank Utrecht: 'de beelden gestart op het moment dat de zitting nog niet officieel geopend is'.


GRN:

Wanneer 'opende mw. de rechter dan officieel?' Dat hoort GRN haar namelijk nergens zeg-gen en daarmee is 'het begin van zitting' dus sowieso arbitrair:

 • te vroeg of op tijd de opname gestart??'

Of vindt de rechtbabnk dat de opname pas gestart mocht worden toen de rechter zei:

 • 'Dan ga ik tóch beginnen!' op 01:40 minuten??

Is dat 'omdat' GRN (mogelijk) niet mag tonen dat beklaagde Nico van den Ham NIET WILDE ZITTEN?!


d.d. 22-03-2019: Brief recht?bank Utrecht

                          M. Kronemeijer - Teamvoorzitter 
                          Communicatie & Bestuursonder-
                          steuning aan journalist GRN.

d.d. 23-03-2019  Ontvangen - envelop
d.d. 19-02-2019: Marcus Jackson - HaHa Davis FIRST time going to see the JUDGE..🤣 HILARIOUS SKIT!!!NO JUSTICE, NO PEACE - NO JUSTICE, NO PEACE - NO JUSTICE, NO PEACE!WAT VOORAF GING:


d.d. 22-03-2019: 'NL-'recht' = kromspraak:


d.d. 24-03-2019: 'Video met beelden van de terechtzitting van Klokkenluider Nico van den Ham vandaag op zwart.'

Op verzoek van de tot op het bot corrupte rechtspraak is de video van de integraal opgenomen strafzaak tegen klokkenluider Nico van den Ham 
op zwart gezet.

   Later op de dag zal de video in een andere,
   aangepaste versie, worden teruggeplaatst


Nico van den Ham is door de aanhoudende gerechte-lijke misdrijven die de 6 officieren van justitie en 4 rechters, die beurtelings op zijn strafzaak zijn gezet, in samenspan op zijn persoon toepassen, uitgeput en totaal murw ge-slagen. Daardoor is Nico van den Ham al vele maanden niet meer in staat om artikelen te schrijven voor deze site. Nico zal echter proberen om in een videoboodschap te vertellen wat er nu weer gaande is. De bedoeling is om die video vanmiddag op deze site te publiceren. Zie ook in dit verband het artikel op de site van >>> Erik Groenendijk. d.d. 01-05-2014: Toonhole - '
Cartoon Court'


GRN: AMNESTIE voor NICO VAN DEN HAM!

Ensie: Amnestie, amnestia in het Grieks, betekent vergetelheid. Het is de algemene kwijtschelding van straf.

De algemene kwijtschelding van straf kan geschieden voor bepaalde misdrijven (vooral politieke), geldend voor veroordeelden en niet-veroordeelden.

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

OIA-30: al 5 JAAR = 1833 dagen GEEN LACH, TRAAN en KNUFFELEN van 3 DOCHTERS & PAPA = MISDADIG en ZIEK: STOP dit PAS-FAMILIEDRAMA!!
VANDAAG: 5 JAAR GEEN LACH, TRAAN en KNUFFELEN tussen DOCHTERS & PAPA!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - hoopt dat WIJKAGENT TREUR en ALLE andere ÉCHTE OUDERS van NEDERLAND begrijpen dat:

 • 1833 DAGEN ZÓNDER PAPA/ LINA, JÖRDIS, IMKE... MISDADIG & ZIEK IS! 
       STOP FAMILIEDRAMA: GEEF LJI HUN PAPA TERUG!!

MISDADIGE OVERHEID 100% BEWEZEN - OVER DE RUGGETJES VAN DRIE MINDERJARIGE MEIDEN en de (op-)rechte rug van altijd PapaErik.

 • SCHOKKEND en ONACCEPTABEL!!


d.d. 17-10-2013: Willy Alberti - 'De Glimlach Van Een Kind'


DÁT VERGEEFT GRN hun ziekelijk-egoïstische 'moeder', de criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'recht'ers NOOIT! Natuurlijk niet. Die - voor ons - verloren tijd komt namelijk nooit meer terug...

En ja: GRN zal dóórgaan met IEDEREEN in Neder-land WAKKER (pogen te) SCHUDDEN omdat:

dWAARHEID en

   PAPA's LIEFDE voor zijn DRIE 
   DOCHTERS LJI... ALTIJD HET 
   LANGSTE ZULLEN DUREN!!!

Red de kinderen van de 'beesten':

STOP criminele Jeugd'zorg' - STOP misdadige 'Recht'ers


OF WIJKAGENT STEUR ACHTERGROND = WAARHEID KENT en ÉCHT WIL WETEN?


Wilt u nu wél of toch geen kennismakingsgesprek met GRN?

 • Gaarne uitsluitsel, uiterlijk d.d. 29-03-2019!


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.Volhardend Vader

Za 23-3-2019 13:17

martin.treuer@politie.nl

Geachte wijkagent Treur, politie Midden-Nederland,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,

1. Met uw collega kwam u d.d. 13 maart 2019 bij volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik -  zonder aankondiging aan de deur voor 'een kennismakingsgesprek' en 'wat gaat u met Koningsdag doen'? GRN verwees naar zijn website www.stoppasfamiliedrama.blogspot.nl en weigerde - in 1e instantie en op dat moment - om met u en uw collega 'in gesprek te gaan'. Sterker nog: u werd beiden gesommeerd GRN's terrein te verlaten wat - uiteindelijk - ook werd opgevolgd. Echter:
 • In plaats van de verzochte brief werd door u ingesproken op mijn mobiele nummer met herhaald verzoek tot kennismaking.

2. Op d.d. 15 maart 2019 besloot GRN om u alsnog zélf uit te nodigen, onder 3 voorwaarden: u komt alleen, alles wat opgenomen en toestemming voor publicatie. GRN heeft niets te verbergen en gaat er vanuit dat dit ook voor de politie geldt maar - helaas - slechte ervaringen in het (recente) verleden maken dat 'better safe than sorry', de enige juiste strategie is!
 • Wat GRN overhaalde voor een 'open en eerlijk, prettig?' gesprek is dat de wijkagent aangaf zelf 2 dochters te hebben.
Dan zou Treur moeten begrijpen waarom GRN volhardt...


3. Helaas mocht GRN op zijn uitnodiging d.d. 15-03-2019, aan u gezonden via het algemene Twitter-account van de politie in Bussum-Zuid, te weten:
 • @Pol_BussumZuid, tot op heden geen reactie ontvangen.
Evenmin werd een 2e telefonische oproep van de wijkagent ingesproken en werden de dienstnummers van 'op bezoek willen komen?de'-agenten (nog) niet ontvangen, zoals duidelijk werd verzocht. GRN herhaalt, nu ook schrifjtelijk, andermaal dit verzoek - dank daarvoor!


4. Mogelijk is u mijn tegen-uitnodiging ontgaan? Of gaat u niet akkoord met de gestelde voorwaarden? GRN verwijst naar de meest recente publicatie én herhaalt: de laatste kans!


Indien GRN d.d. 29-03-2019 géén schriftelijke reactie (= per brief met postzegel) ontvangt, kan aldus de conclusie getrokken worden dat:
 • 'de politie helemaal geen kennis wilde maken maar wijkagenten stuurde om GRN - opnieuw - onder druk te zetten!'
Althans, zo ziet GRN dat (dan)... want: waarom ging de wijkagent niet in op de uitnodiging van burger onder redelijke en billijke voorwaarden? 

De politie wil(de) toch met GRN spreken als 'nazorg'' voor - onrechtmatige! - arrestatie d.d. 01-02-2019 ivm aangekondigde - én met toestemming van de burgemeester in Hilversum - demonstratie tegen niet-mijn-koning Willem-Alexander? En de politie wil(de) toch weten wat GRN met 'Koningsdag' gaat doen? Dit terwijl GRN zich op Fakebook reeds publiekelijk aangemeld had voor GELE HESJES-DEMO in Amersfoort.
 • Dit echter niet op 'Koningsdag' maar aldus GRN: 'De DAG VAN HET VOLK'!

5. Tot slot: de politie kán toch niets tegen volledige transparantie hebben?
 • Of heeft de top van de Nationale politie (mogelijk) wat = véél te verbergen?!
Waarmee (op dit moment) énkel de superieuren van wijkagent Treur en collega (die werden ook maar gestuurd )bedoeld zijn! Laat dat verschil goed duidelijk zijn voor iedereen...
 • GRN is tegen 'het huidige verdeel-en-heers systeem' en niet tegen de wijkagent(en)  die GRN niet kent en vice versa!
Dus: als wijkagent Martin Treur écht 'persoonlijk kennis wil maken' en écht interesse heeft in mijn driedrie keer ontvoerde dochters LinaJördis en Imke en hoe zij gestolen werden door hun ziekelijk-egoïstische 'moeder'/ mw. S.S. in samenwerking met o.a. criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'recht'ers...
 •  ...dan toont hij zich bereid om onder gestelde voorwaarden 'een vreedzaam en gezellig kopje thee te komen drinken'. Zo niet: dan kan eenieder haar/ zijn definitieve conclusie trekken = zal GRN weer meer volgers/ lezers krijgen! De keuze is nog 1 week aan 'de politie(top'!

In afwachting van uw (mogelijke en enkel schriftelijke) reactie verblijft,

drs. Erik M. Groenendijk MSc. - Bussums burger/ docent
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland


PS: Uiteraard zal ook deze mail weer worden gepubliceerd...d.d. 27-02-2019: 'OIA-29 & GELE HESJES NL: 'Mama (= NEP) bepaalde dat hij zijn vader nu niet kent'!


TOT SLOT:d.d. 10-04-2010: 
Willy & Willeke Alberti - 'Niemand laat zijn eigen kind alleen'...!
GRN: Dikke kusknuf voor LJI...


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia