maandag 13 maart 2017

Nu verliezen jeugd'zorg' - SVMN - en de tucht'recht'er - SKJ - 'alles'; hun - bewuste?! - verzaken en partijdigheid in de schijnwerpers; dit is collusie!


SKJ en SVMN worden exposed en zullen 'allesverliezen... zaaknr. 16.075T


'De onomstotelijke bewijzen werden verzameld en zullen allemaal en hoe dan ook... openbaar gemaakt worden; want...

  • de waarheid en echte liefde duren het langst'!


ma 13-3-2017 20:35

Van: drs. Groenendijk MSc. - PapaErikAan: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

tuchtrecht@skjeugd.nl); Secretariaat tuchtrecht | SKJ secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl); c.a.@skjeugd.nl

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Bussum, 13 maart 2017


Stichting Kwaliteitsregister Jeugd,
Geachte eerlijke, weldenkende Nederlanders,

1. Na de SKJ-schijnvertoning/ 'hoorzitting' d.d. 03-03-2017 wordt verwezen naar publicaties op de site,

waaronder recent, d.d. 05-03-2017:


'Tas, jas en telefoon mogen niet mee' en geen opname SKJ - hoorzitting:

en d.d. 10-03-2017:


Korte introductie casus 'SKJ- weg weg ermee' d.d. 05-03-2017: SKJ weigert - in strijd met de wet - audio-opname van hoorzitting! 

alsmede d.d. 12-03-2017:


Wat er bij SKJ gebeurt , is 'van den gekke'!
'Recht'er Jacquemijns werd gewraakt!2. De geloofwaardigheid van de SKJ als organisatie voor tuchtrechtelijke! behande-ling van klachten over jeugd'zorg' is bij het absolute nulpunt aanbeland...

Hetzelfde geldt voor de - reeds voorafgaande aan zitting beklaagde en op zitting ge-wraakte - 'voorzitter' mr. Jacquemijns.


3. Deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk heeft voorafgaande aan zitting alle (mo-gelijke) SKJ-verantwoordelijken opgeroepen om 'orde op zaken te stellen'

- Mooy, Stuifmeel, Van Teeffelen en Hageraats

maar geen van allen reageerde, laat staan dat zij ingrepen.

Niets doen = mede-schuldig, zo simpel is het. In het schandblok met hen!


4. De eenduidige en herhaalde collusie tijdens de schorsing van de zitting, waar een onbekende SKJ-'man met baardje' met de voorzitter in overleg trad - in de zit-tingszaal - en vervolgens zonder aanwezigheid van klager... met de advocaat van be-klaagde sprak, is schokkend.

Dat deze SKJ-'baas' alsook gewraakte 'voorzitter' mr. Jacquemijns beiden weigerden om zijn naam bekend te geven, bewijst andermaal dat het...

absoluut 'geen zuivere koffie is bij de SKJ'

  • Een juridische doodzonde... en dat weten ze!5. Groenendijk verzoekt de SKJ alsnog de naam van 'baas met baardje' bekend te maken zodat ook deze persoon formeel ter verantwoording geroepen kan worden.


Tevens herhaalt Groenendijk zijn verzoek aan het bestuur 

- of wie er dan ook formeel daarvoor bij de SKJ verantwoordelijk is? dat is niet te vinden...! -

om in te grijpen en mr. Jacquemijns door mr. Markx te laten vervangenToezending van het wrakingsprotocol wordt eveneens verzocht; mijn dank.


6. Tot slot herhaalt Groenendijk dat 'de SKJ' alsook beklaagde 'gezins'voogd mw. M.K. (alsook haar team'leider' dhr. S.S.) van 'niet-Veilig niet-Samen' Mid-NL reeds verloren hebben. 

Zij dachten ook mijn drie meiden voor de 3e keer door hun 'moeder', mw. Solvig S. te kunnen laten ontvoeren... zonder consequenties/ sancties voor hun eigen persoon.


Dat hebben zij mis... nu zullen zij 'alles verliezen'!

Want;
  • de onomstotelijke bewijzen werden verzameld
  • en zullen allemaal en hoe dan ook... zeker openbaar gemaakt worden;

...desnoods ook met volledige naamsvermelding van beklaagde 'gezins'voogd mw. M.K. en haar team'leider' dhr. S.S.!


Dit is pas het 'topje van de ijsberg'... deze smerigste doofpot wordt geopend. En alle 'leugens en bedrog' zullen als een boemerang op diegene die ze uitten en/ of onder-steunden, terugkomen. De waarheid en echte liefde duren namelijk het langst...


7. Drie kinderen zonder enige valide reden hun vader (te laten) stelen, is onvergefelijk en ergste misdaad na moord. 

Gatverdamme!

Wordt vervolgd...


Met volhardende 'groet',

drs. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo 

- in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadres-seerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de ge-adresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/ of verstrek-king van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernieti-gen.

Wordt vervolgd...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia