zaterdag 19 augustus 2017

'Verward' SKJ-bestuur/ vz. Hageraats, heeft behandeling nodig: je eist ontslag nep-'rechter' Jacquemijns, hij 'begrijpt' + bevestigt 'klacht'...?!


De SKJ keihard ontmaskerd en zakt steeds verder in haar stinkend moeras
:


De 'beperkte' voorgeschiedenis:


d.d. 28-07-2017: 'Neem ontslag! SKJ-'voorzitter'

mr. E.M. Jacquemijns of wordt oneervol verwijderd.

                       1 jaar na klacht... geen behandeling
                              is crimineel te noemen!'   --->


d.d. 30-07-2017: 'SKJ - WEG ERMEE;

Klachten over 'jeugdzorg' worden helemaal niet eerlijk naar het 'tuchtrecht' behandeld maar...

 • gepoogd in de doofpot te stoppen!


d.d. 10-08-2017: 'Geen klacht maar ontslag:

SKJ-tucht'rechters' mbt. falende jeugd'zorg'ers verzaken bewust...


 • en vereiste, behoorlijke! klachtbehandeling blijkt... nep!' GRN 2e oproep aan SKJ-bestuur tot ontslag Jacquemijns = 2 weken reactietijd:Volhardend vader/ rechtzoekend burger


Dhr. drs. Groenendijk MSc.
Papastraat
Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft: Zaaknr. 16.075T-Tv

1. Kul SKJ-mail d.d. 03-08-2017;
niet klachtencommissie maar het bestuur is aan de beurt!

2. Onmiddellijk opstappen/ ontslag Jacquemijns vereist; uw ‘klachtbehandeling is onzin!

3. Publicatie brief d.d. 10-08-2017 op: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - SKJ

Tav. het bestuur/ mr. R.S. Hageraats (voorzitter);

J. Winters-Vierhuizen (penningmeester/ BPSW); H.E. Bakker (NIP); E.H.M. Loykens (NVO) en C.M. de Waard (BPSW).

Jan van Eijcklaan 2 - 4
3723 BC Bilthoven

r.hageraats@nji.nl - dat is zijn hoofd’bezig’heid; ‘directeur’ transformatie bij de NJI

secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl - gaarne onmiddellijke doorzending aan het bestuur!                                                                                   Bussum, 10 augustus 2017

Stichting-?-Kwaliteits-?-register Jeugd bestuur, mr. Hageraats,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers van Nederland,

in reactie op uw non-reactie ter zake mijn urgente brief d.d. 30-07-2017 alsmede de totaal misplaatste ‘klachtbevestiging?’ d.d. 03-08-2017 door een anonieme secretaris van de SKJ-klachtencommissie meldt deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. het volgende:


1. er werd d.d. 30-07-2017 geen klacht ingediend - dat werd reeds d.d. 24-01-2017 gedaan en door de SKJ geheel genegeerd! - maar:

   a) om uw inhoudelijke reactie als bestuur zijnde op schokkende vaststellingen
   van SKJ wan-gedragingen zoals in mijn brief d.d. 30-07-2017 (en voorgaande) be-
   schreven en

   b) werd om het onmiddellijke ontslag van uw (nog eventjes) plaatsvervangend
   ‘voorzitter’ mw. mr. E.M. Jacquemijns verzocht om diverse redenen - zie o.a. de
   website!


2. om herhalingen te voorkomen, verwijst Groenendijk kortheidshalve naar meest recente publicatie d.d. 10-08-2017 ter zake waarvan de inhoud als integraal onder-deel van deze 2e oproep aan het bestuur dient te worden beschouwd.


Geen klacht maar ontslag:

 • SKJ-tucht'rechters' mbt. falende jeugd'zorg'ers verzaken bewust en vereiste, behoorlijke! klachtbehandeling blijkt... nep!

In hun 'gelikte' SKJ-filmpjes ziet het er allemaal 'betrouwbaar' uit…

maar feitelijke SKJ-praktijk is van a tot z juist...


3. Tot slot:

Groenendijk herhaalt de inhoud van zijn brief d.d. 30-07-2017 en meent dat SKJ-bestuur/ voorzitter Hageraats ‘binnen 3 dagen’ = uiterlijke ontvangst door Groenen-dijk (dit per mail en vervolgens ondertekende na-zending per post!) d.d. 14-08-2017 (= aldus een totale reactieperiode van > 14 dagen!):

   a) bevestiging en behandeling van formele klacht-indiening jegens die anonieme
   nep-‘secretaris’ van de SKJ-klachtencommissie om het drietal redenen zoals in de
   web-publicatie d.d. 10-08-2017 beschreven werd;

   b) de schriftelijke bevestiging van ontslag op staande voet van mw. Jacquemijns of
   dan toch haar ‘vrijwillige vertrek’ en

   c) uw begrijpelijke? uitleg waarom niet het bestuur zelf reageerde maar waarschijn-
   lijk - of deed beklaagde, anonieme ‘secretaris’ dit op eigen houtje? - juist in opdracht
   van het bestuur - wie anders van de SKJ als niet ‘op eigen houtje’? - geschiedde!Dat klopt toch nietWat? Vindt u het ‘erg vervelend, SKJ-bestuur

 • dat het bedrog en de leugens van de hele SKJ doorzien
en onomstotelijk bewezen worden!

Vervelend, nietwaar… dat - mogelijk ook? - u ‘allemaal’ keihard ontmaskerd wordt en het einde van uw maatschappelijke loopbanen in zicht komt?! Want: dit valt niet meer ‘goed te spin-dokteren’…


 • met Groenendijk heeft u’ de verkeerde - of juist ‘n hele goede volhardend vader en recht-zoekend burger - te pakken!

Wordt vervolgd, uiterlijk d.d. 14-08-2017 en uiteraard weer - = vandaag! - gepubli-ceerd! Ervan uitgaande het SKJ-bestuur naar behoren te hebben bericht, verblijft

met onthullende ‘groet’,

drs. Groenendijk MSc. - PapaErik
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaVerzending:

d.d. 11-08-2017:

Per directe mail aan mrs. Hageraats en Winters; alleen die van de 'voorzitter' bleek actueel maar die van Winters was helaas niet up-to-date... 


d.d. 11-08-2017:

Nagezonden ondertekende brief, per aangetekende post. Verzendbewijs... weer, inmiddels 8,35 euro genegeerd geld. Hierbij verzoek tot restitutie van de portokosten door die SKJ!


SKJ-bestuur antwoordt niet = vindt zichzelf ook nep - wie zwijgt, stemt toe!


Meer dan 2 weken zijn verstreken sinds Groenendijk het SKJ-bestuur, met her-halingsbrief hierboven, opriep tot - persoonlijke, inhoudelijke - reactie, hun pas-sende ingrijpen en onmiddellijk ontslag van die 'voorzitter' Jacquemijns...

...alleszins een 'redelijke en billijke' termijn, nietwaar? Wettelijk ook, by the way.


Maar u raadt het al:

inderdaad d.d. 14-08-2017 werd geen mailbericht van de SKJ ontvangen en

ook d.d. 15-08-2017 tot heden...

            ...geen post.


Ergo:

Het SKJ-bestuur bewijst zich of totaal misplaatst 'zeer arrogant' of...

 • is het met Groenendijk eens; SKJ werd keihard betraptontmaskerd; weet na zinloos gebluf en kul-klacht? - neen; 2e ontslag oproep! - en nu...

niet 'wat ze nog kan antwoorden'?!

 • Simpel: niets.

Geen enkel antwoord, uitleg of nieuw voorstel kan nu nog 'geloofwaardig' weerleggen dat... - 'hahaha' -

de SKJ keihard ontmaskerd werd als een 'bende bedriegers'...

die niet eens in staat bleken om een behoorlijke klachtbehandeling con-form H9 Awb. tot stand te brengen en...

als 'mrs. in de rechten en met zijn allen... tegen één'

...het desondanks aflegden tegen deze drs. schoolmeester MSc.! Dan bent u niet geschikt voor uw taak en leerde meester Groenendijk u die - belangrijke - les en uw strafwerk komt nog...De SKJ-'spelletjes?' zijn uit en over...

 • het voltallige bestuur mag eerst nog Jacquemijns ontslaan en dan: zelf vertrekken! Daaaaaaag neppperds.


Geen enkele uitweg voor de SKJ anders dan:Verzonden d.d. 19-08-2017 aan (nog) 'voorzitter' Hageraats en SKJ-secretariaat.

Wordt vervolgd...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

vrijdag 18 augustus 2017

Demmink onschuldig? Rutte geen homo? Eerlijke, weldenkende Neder-landers weten wel beter; Vrouwe Justitia wordt te Arn-hel gekneveld...!


EBI = Extra Beveiligde Inrichting/ Vught - naar de gevangenis... Rutte/ Blok?!

Leve de vrije bikers - weg met criminele overheid; nu pacifistische revolutie!


Vooraf: Groenendijk heeft geen last van motorclubs... en zolang die zich aan de wet houden, mogen ze van mij gezellig 'broembroem' doen! Vrije jongens en meisjes; oeps, 'mannen en vrouwen' uiteraard...

daar heeft deze volhardend vader en recht-zoekend burger Erik Groenendijk/ Bussum juist (normale mate van) respect voor.

 • Die laten zich niet door... zelf-vaak-criminele 'overheid betuttelen'!

En Groenendijk herinnert zich 'bikers die zieke kinderen een onvergetelijke dag bezor-gen met een rit op de motor'... klasse!

Zelf zat Groenendijk eens bij een maatje - 'que'est que si que sakki? was zijn 'beste Frans'; wat een lol hadden we tijdens die 'kayak-vaarvakantie' in de Gorges du Tarn! - achterop zo'n plat racemonster... wemwem, wat ging dat hard. Binnen de toegestane snelheid, uiteraard, maar dat was al genoeg. Met het krijgen van kinderen verminderde de wens om zelf te rijden... het is toch gevaarlijker zonder 'auto-omhulsel' om je heen!

Groenendijk stelt dus voor het NL-EN woordenboek als volgt aan te passen:


Definitie 'fag(s)' - Nederlandse vertaling:

 • 'Vuile flikker(s)'!

- zie filmpje South Park links op de site:


     1. 'An extremely annoying, inconsiderate person
     most commonly associated with politics.'

     = een extreem irritant, onbezonnen persoon
     meestal geassocieerd met 'politici'... zoals:


     2. Mark Rutte en Stef BlokCitaat, Pink Rainbow/ E. Kwintslag;

'In onze tijd moet elke homoseksueel openlijk voor zijn geaardheid uit kunnen komen. Dat geldt ook voor de premier van Nederland. Een eerste, voorzichtige stap uit de kast, zo zie ik het.'
Homo's zijn net als u en Groenendijk (= alleen daar ff. wat anders) maar;Dat vinden ook eerlijke, weldenkende medeburgers met een homo-/ lesbisch, daartussen in of geen seksuele overtuiging. Niet-'belangrijk' is wat mensen in hun bedje doen, maar


Dat bepaalt of je een 'vuile flikker' bent en
is onafhankelijk van 'wat je lekker vindt met je (eventuele) partner'!


Dus:
 • Grijpen Rutte/ Blok onmiddellijk in     bij PAS-familiedrama en herstellen  Vrouwe Justitia in ere...

of zij bewijzen zij zich als... 'vuile flikkers'?!


En ook tegen homo's of lesbiennes en alles er tussen in: make love, not war!


In de kaaswinkel waar ik als student mijn huur bij elkaar verdiende, was de baas ook homoseksueel en nooit heeft hij ooit eens 'iets geprobeerd'. J. was een hele aardige, goede baas en over zijn verhalen/ met hem moest ik altijd lachen; ik ben zelfs een keer bij hem en zijn vele jaren vriend O. in Buitenveldert ge-weest met zijn zusje enz. en dat was heel gezellig; ook heerlijk Indonesisch gegeten!

In de klas verdedigt deze docent Groenendijk altijd de 'warme jongens en meiden', uiteraard, en als je dan uitlegt dat als 'hetzelfde gezegd zou worden' op grond van huidskleur of geloof, dan wordt je wel boos... dan snappen alle leerlingen dat.  

 • Pesten wordt sowieso niet-geaccepteerd en discriminatie op grond van een seksuele overtuiging is net zo erg als op kleur/ geloof en kan niet!


'Leven en laten leven', zo werd Groenendijk opgevoed en dat is ook zijn overtuiging: wij willen allemaal - zo veel mogelijk - vrijheid en niemand heeft het recht om zich te bemoeien wat 2 (volwassen) mensen met elkaar in bed doen, dat is z.i. niet meer dan logisch. U pikt het toch ook niet als anderen zich met uw eigen liefdes-/ levenspartner bemoeit? Natuurlijk niet: back-off!


Op de terugweg van het station naar (t)huis zwaait Groenendijk dan ook - als ze er zijn - naar 'het de mw. met het leuke tuintje; het oude echtpaar dat altijd puzzelt; het jonge gezin met daarnaast; het jonge homo-paar met modellen-bureau en het oude homo-paar in de eigen straat met twee van die kleine hondjes (ja, zulke; ze kwispelen altijd lief).

 • Ieder vogeltje hokt zoals hij/ zij, hij/ hij of zij/ zij of hij, zij dat wenst...


Groenendijk vindt dat iedereen mag weten waar hij/ zij verliefd op wordt (onder voor-waarde, voor iedereen geldt: wel leeftijd-passend!) en wat zij met elkaar in bed willen doen (en altijd met wederzijdse instemming!); dat is 'none-of-my-business' en

Groenendijk gunt iedereen op de eigen wijze geluk in het leven... ja, toch?!

Zie artikel 1 van de Grondwet die door Groenendijk regelmatig wordt opgedreund in de les... wij maken geen onderscheid, beste leerlingen. En waar je ook vandaan komt; in de les praten we Nederlands. En: als je Nederland dan 'zo slecht vindt' dan ga je dus als je 18 bent verhuizen naar ergens anders? Prima, graag komt Groenendijk dan op bezoek maar tot dan...

'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!', die NL-uitdrukking ken jij ook vast/ heb je dan nu geleerd. Dat zei oma ook altijd tegen ons.

Al is dat 'gender-neutrale' een onzinnige 'hype'... wat een onzin!

Zijn er geen belangrijkere, echte problemen die op te lossen zijn? Voor mij blijft het... 'dames en heren'/ 'jongens en meisjes' en wenst Groenendijk niet op de gemengde wc. te moeten gaan po-epen naast een mooie vrouw...


Nederland wil niet bestuurd worden door een stelletje 'vuile flikkers'!


Voor Rutte/ Blok en

ook Van der Winkel/ Blaisse geldt:


uw 'opwindende?
= staats-ziekelijke'macht?-spelletjes'... zijn 'over en uit!

 • Ingrijpen, aftreden en oprotten!


Wordt vervolgd...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


donderdag 17 augustus 2017

NL is geen rechtstaat (meer) en keihard bewijs in diep-triest PAS-familie-drama met 3e, intern. kinderontvoering. Hof te Arnhem is zelf misdadig!Met haar is alles gelukkig weer goed gekomen.


Het Paleis van Misdaad echter...


is niet te genezen! Dus:

 • Onmiddellijk ontslaan en

vervolgen naar het wetboek van Strafrecht...
die hele hap!

Groenendijk is sterker dan ooit.

              Want: samen met jullie!


NL-'rechters' helemaal niet 'onafhankelijkbetrouwbaar' maar... zelf crimineel:


De 'gemiddelde' burger van Nederland krijgt in haar/ zijn leven 1 keer te maken met een rechtbank/ hof en het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen... 'onder de indruk zijn' van die statige gebouwen met marmer, bewaking en een staatsieportret van niet-mijn koning WA.

Helaas geloven de meeste mensen dan ook...

dat we in Nederland in een 'rechtstaat' leven waar de individuele burger tegen de willekeur van de over-heid beschermd wordt. Dat de rechters onafhankelijk en betrouwbaar zijn = eerlijk, conform de wet hun afwegingen maken en dan uiteindelijk een bindend oordeel afge-ven = de beschikking, het laatste beslissende woord waar de partijen zich dan aan te houden hebben.

Dit doen we zodat de tegenstanders op te'recht'zitting elkaar niet buiten de rechtszalen 'in de haren - of erger - vliegen', zodat mensen niet aan 'eigen-richting' gaan doen.

Echter:

 • de rechtspraak staat of valt dan bij de onafhankelijk- en betrouwbaarheid van die ambtenaren die voor de rechterlijke macht werken  = 3e been van 'trias politica' vormen.


Wat nou als volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc., wonende te Bussum dit - uiteraard 100%; onomstotelijk en wettig overtuigend -

...kan bewijzen (slechts het 'topje van de ijsberg' werd nochtans op deze site gepubliceerd)...

...dat meer dan 50 'rechters, griffiers, secretariaats-medewerkers

en beide presidenten' van het Paleis van Justitie te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel...

 • zich niet aan de wet(ten) hielden en

Vrouwe Justitia in ons diep-trieste PAS-familiedrama jarenlang verkrachtten!


Feitelijk. Dat is onacceptabel...

 • PapaErik Groenendijk pikt dat niet!
Hoezo wijst het OM aangiftes tegen criminele 'rechters' af?


d.d. 11-08-2017:

'Na dossierinzage: 

geheime tussen-beschikking van hof Arnhem gevonden - Mintjes - die corruptie van crimineel Paleis van Misdaad/ OM aantoont!'

d.d. 15-08-2017:

'Ontsla vice-president hof Arnhem/ Mintjes:

zij wil als 'slager het stinkende vlees van collega-rechters en presidenten gaan keuren?' Dat kan niet.'

OM vervolgt wel burgerboefjes maar laat crimineel 'toga-tuig' gewoon? zitten!


Groenendijk verwijst naar publicatie d.d. 17-07-2017:

'Is OM-baas mr. Van der Burg bang voor wat 'eerlijke' concurrentie?

Wie ondermijnt er nu wat?

   Dient het OM wel de rechtstaat of...

...alleen 'de elite'?!'Groenendijk's drie dochters werden nu in totaal al drie keex ontvoerd, sinds d.d. 27-06-2016 met criminele hulp van o.a. Paleis van Misdaad te Arn-hel en na maanden, neen jarenlang temporiseren/ afhouden van mijn ter zake door het OM afgewezen aangiftes blijkt dat er zelfs een tussen-beschikking werd achtergehouden/ mr. Mintjes die behandeling d.d. 23-12-2016 vastlegde, maar nooit nagekomen werd...

...'omdat' het arrondissementsparket Arnhem/ Leeuwarden (het OM) wel snel alle - 100% gegronde! - aangiftes seponeerde...

 • maar tot op heden weigert dat met vereiste stukken! te onderbouwen.


'Logisch'; dat kan het OM namelijk niet.


Er is namelijk geen enkele, plausibele 'reden' te bedenken waarom 'rechters' die aangetoond de (familie-)wet negeerden; waar de verkeerde = valse handtekeningen onder beschikkingen staan maar desondanks als 'rechtsgeldig' werden aangemerkt door 'president' Blaisse (= keiharde leugen!); waar het hof beschikking in hoger beroep afgeeft terwijl bezwaarschrift tot vernietiging van rechtswege bij de rechtbank werd ingediend en ga zo maar door...

...nog steeds niet door het OM = de Rijksrecherche vervolgd werden voor 100% aangetoond; diverse criminele gedragingen!

 • Schokkend onprofessioneel, feitelijk misdadig van OM/ Van der Burg!
De wet geldt toch voor iedereen?!

Dus:

ook criminele not-'abelen' zijn te vervolgen...
als zij zich schuldig maken aan strafbare (non)-gedragingen! Juist zij dienen 'smetteloos' te zijn!


Gebeurt dat niet, maar weigert het OM te vervolgen, dan negeert de officier van Justitie de afgelegde ambtseed en is de feitelijke werkweigering = meten met twee maten, de facto een strafbaar feit en dient door Rijksrecherche vervolgd te worden.


Groenendijk kent - inmiddels - de wet beter dan al die 'mr. in de rechten' bij elkaar...

of die mrs. weten zelf ook dondersgoed dat zij de boel besodemieteren, maar;

'dat mag niet uitkomen en spannen ze samen'. 

Gatverdamme!

Doorzien en aantoonbaar met nieuwe ontwikkeling:

 • het hof trekt haar p#k terug = erkent impliciet dat GRN gelijk heeft!

Hof Arnhem kan niet oordelen over misdrijven gepleegd door o.a. hof Arn-hel!


Beklagzitting 18 augustus 2017

di 15-8-2017 08:52

Van: H.P. (Hof Arnhem-Leeuwarden) H.P.@rechtspraak.nl
Aan: drs. Groenendijk MSc.
 • 'Beste meneer Groenendijk,

Reactie GRN:

1. Niet 'beste' meneer, mw. H.P. - wij staan niet op vriendschappelijke voet, integendeel. Groenendijk meent dat uw 'vrijwillig ontslag' gepast is.

2. Net zoals 'Geachte heer Groenendijk' als aanhef boven uw brief gebruikt had moeten worden zoals in formele brieven gebruikelijk, nietwaar?!


 • De behandeling van uw beklagzaak onder nummer K16/0751 zal niet aanstaande vrijdag plaatsvinden, gezien de omstandigheden dat u een klacht tegen de voorzitter hebt ingediend...


Reactie GRN:

1. Omdat Groenendijk een klacht tegen de voorzitter = mw. mr. Mintjes indiende, vindt de beklagzaak niet plaats... dat is wat mw. H.P. = het hof zegt. Zonder mijn klacht-indiening zou behandeling dus wel hebben plaatsgevonden. 

2. Schokkend misleidend is dat het hof aldus poogt om Groenendijk daarvoor verantwoordelijk te maken voor het niet doorgang hebben, terwijl dit juist/ enkel en alleen aan Mintjes/ het hof zelf te verwijten valt.

Zij is het namelijk die het OM niet op de vinger tikte voor het niet-indienen van de vereiste stukken, uiterlijk 2 maanden na d.d. 08-09-2016 = aldus d.d. 08-11-2016 zodat behandeling reeds d.d. 23-12-2016, zoals door Mintjes zelf vastgelegd, had moeten plaatsvinden!

3. Vanaf d.d. 08-11-2016 tot heden = periode van ruim 9 maanden! deed het hof Arn-hel/ Mintjes helemaal niets...

behalve Groenendijk ten onrechte - want: 'hof slager keurt het eigen - verrottende! - hof-vlees', dat kan niet! - uitnodigen voor 'horen in raadkamer'.


En pas nadat Groenendijk het hof in de voor hem gedachte valkuil liet vallen = door ook Mintjes te ontmaskeren als 'deel van het probleem/ de criminele kliek'...

vervolgens formeel klacht indiende en haar oneervol ontslag alsmede strafvervolging eiste, 'zag het hof dan toch in dat...

...dit - inderdaad! -
niet kan'.

4. Maar in plaats van toe te geven...

dat 'het hof zelf niet om de stukken van het OM vroeg en zelf niet de geheime tussen-beschikking niet aan Groenendijk zond enz.'...


poogde het hof om ten onrechte:

   a) dit aangever in de schoenen te schuiven en

   b) na 9 maanden wachten op helemaal-niets-doende OM = negeren van tussen-
   beschikking vervolgens......weer op het - bewust! - verzakende OM te - willen - gaan wachten!


Ja, daaaaaaag! Voelt het hof zich wel helemaal lekker = geestelijk gezond?


Wie is er nu 'de baas' in NL?


De rechter(s) van het hof of het OM? Nu blijkt het die laatste te zijn... heh? Ja, het OM is de baas, niet de rechter/ Mintjes..

die is onderdanig aan mr. Van der Burg!

 • Van enige scheiding der machten is geen sprake.

Sterker nog:

de rechterlijke macht staat onder controle van het OM terwijl dit...
andersom behoort te zijn! Schokkend.


 • ...en er nog geen ambtsbericht van de officier van justitie en schriftelijk verslag van de advocaat-generaal binnen is.


Reactie GRN:

1. dat is de werkelijke 'reden' voor het afgelasten van de - onheuse/ onwettige! - 'behandeling' van ingediend beklag en niet de klacht!

2. nogmaals: dat had het OM al uiterlijk d.d. 08-11-2016 moeten inleveren, maar niet deed.


3. dit terwijl het beklag d.d. 08-03-2016 werd ingediend!

Dat is al 1 jaar en 5 maanden geleden maar het hof Arn-hel vindt dat kennelijk 'normaal'...

4. Groenendijk meent dat dit misdadig is en ont-maskerd (bijna) het hele hof als dat wat ze zijn: een sof... een mislukking(nog) onder 'leiding' van 

'president' Van der Winkel.5. oneervol ontslag en strafvervolging van...

mrs. Blaisse en Van der Winkel werd aan de Raad voor de Rechtspraak/ Bakker (en MinVenJ in planning!) voorgelegd.


 • Zodra deze binnen zijn, krijgt u van ons bericht...


Reactie GRN:

1. Dacht het niet. Daar gaat Groenendijk niet mee akkoord.

2. Het hof te Arnhem bewijst andermaal een criminele bende te zijn.

3. In plaats van criminelen oppakken, weer... Groenendijk besodemieteren.Dat pikt Groenendijk niet.

Vrouwe Justitia wordt verkracht door het sof te Arn-hel... en dat is onacceptabel. Niet alleen voor hem, maar voor alle eerlijke en weldenkende medeburgers!


 • ...en zal naar de bevoegdheid van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden worden gekeken.

Reactie GRN:


1. Pas als het OM stukken zou inleveren, dan pas zal het hof Arnhem 'gaan bekijken of zij eigenlijk wel bevoegd zijn'... dat is wat ze zeggen.

'Hahaha'. - sarcastisch bedoeld.


Hoe 'Ahhhhhhhhhhhh' is het sof wel niet?!

Weer maakt het onderdanige hof - luister nu maar eens naar deze meester of anders stuurt 'ie je eruit! - haar eigen handelen afhankelijk van het OM terwijl 'voor ieder kind duidelijk is' dat...

- en ongeacht van het schandalige niet-leveren van die stukken = 'redenen' van seponering - 

 • ...het hof Arnhem geen beklag ex art. 12 Sv. over datzelfde sof Arn-hel kan behandelen!


2. Dat is (schijn van) belangenverstrengeling en wettelijk - uiteraard - niet toegestaan! Het hof wil daar nu echter nog niet eens over nadenken... bahbahbah!


3. Maar dank 'u' voor uw 'slimheid'; wederom keihard bewijs dat het hof zelf de wet(ten) aan haar 'spannende? hoge, zwarte' laarzen lapt! Meer dan schandalig.

Groenendijk meent dat onmiddellijke behandeling door het hof Utrecht gepast is.


Hopende...
u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mr. H.P. - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Afdeling strafrecht locatie Arnhem - kamer G 2.28
www.rechtspraak.nl - bereikbaar: ma t/m vr


Reactie GRN:

1. Hopende het hof, de Raad voor de Recht?spraak, (nog) minister Blok - MinVenJ - en (nog) -president Rutte 'hiermee voldoende te hebben gewaarschuwd'.

2. 'Vriendelijk groet van H.P.?'... dat is niet gemeend. Ze vindt Groenendijk vast niet aardig...Groenendijk 'slaat terug' en verwijst naar de Raad voor de Recht?spraak:


Bussum, 16 augustus 2017,
per mail: 17 augustus 2017

Hof Arnhem, mw. L.Z.; H.P.; N.F. en A.H.I., 
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlandse medeburgers,

1. Met open vizier verwijs ik het hof Arnhem en... u persoonlijk naar mijn brief d.d. 16-08-2017 (bijlage) aan de Raad voor de Rechtspraak waarin L.Z. en H.P. werden op-geroepen om 'vrijwillig ontslag' te nemen,

gelet op uw medewerking aan in de doofpot willen houden van ons diep-trieste PAS-familiedrama.


PapaErik hangt met alle gewicht aan kloten? van de Raad voor de Recht-spraak

Baas Bakker moet ingrijpen bij 'Paleis van Justitie'?
te Arn-hel!

 • Alarmklok geluid voor Vrouwe Justitia...

want: is Nederland nog wel een 'recht?'staat?2. Bij deze vult Groenendijk dat dringende advies aan be-treffende mw.? N.F. die, namens de griffier - welke; wat is de naam van desbetreffend griffier? die daartoe opdracht gaf! - d.d. 03-07-2017 Groenendijk te kunnen oproepen voor behandeling te Arnhem van een beklag ex art. 12 Sv. over diverse personen werk-zaam bij... het hof te Arnhem!

Dat kan natuurlijk niet en als N.F. dat niet zelf begrijpt en haar? handtekening/ paraaf daaronder plaatst dan is zij totaal niet-geschikt voor de huidige functie.

Hetzelfde geldt voor… 'griffier' mw. A.H.I. die haar handtekening zette maar verder helemaal niets deed; geen melding aan aangever en geen stappen tegen het OM (zie 3).

Ook 'vrijwillig ontslag' van N.F. en A.H.I. is meer dan gepast, binnen 2 weken beves-tiging of uw naam zal (mogelijk) voluit vermeld moeten worden.


3. Tot slot verzoekt volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk om de onmiddellijke toezending - 1e exemplaar/ in kopie - van de tussen-beschikking d.d. 08-09-2016/ Mintjes (voorzitter) en A.H.I. (griffier), zoals deze bij dossier-inzage bleek te bestaan maar aangever niet alleen verzwegen werd, maar ook niet werd toe-gezonden. Een foto maken werd verboden...

Gevolg: Groenendijk beschikt niet over alle noodzakelijke stukken - tussen-beschikking Mintjes - en aangezien hij verkoos om zichzelf te vertegenwoordigen,


 • is toezending daarvan aan deze burger vereist... nietwaar?!


Dat dit niet geschiedde is:

   a) niet-'toevallig' maar bewust! en tenminste
   als...

   b) een grote schande = manipulatie/ bedrog te
   duiden,

aldus Groenendijk. 


Ervan uitgaande het hof te Arnhem = sof te Arn-hel aldus naar behoren te hebben be-richt, verblijft in afwachting van uw onmiddellijke melding naam griffier, toezending tussen-beschikking en bevestiging van uw 'vrijwillig ontslag'...

met strijdbare groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Ondertekend en per aangetekende post d.d. 17-08-2017 nagezonden.


Boel besodemieteren en 'toevallig' net op vakantie zijn/ gestuurd worden?


En hoe 'toevallig'... de onheuse oproep verzen-dende medewerker mw. N.F. - in opdracht van die onbekende 'griffier' - is tot 28 augustus 2017...

'op vakantie' gegaan/ gestuurd?

Zij kan nu dus 'geen antwoord geven' op urgente vragen.

Ook: vandaag d.d. 18-08-2017 werd een (bijna) 'lachwekkende' reactie van (nog maar kort!) 


'president' Van der Winkel van het hof = sof te Arn-hel ontvangen... publicatie en reactie volgen zsm.!

Wordt vervolgd...


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia