woensdag 24 januari 2018

Criminele 'jeugdzorg' en nep-'toezichthouder' SKJ spannen samen tegen gegrond klagende vader en organiseren/ keuren kinderontvoering 'goed'!Recente SKJ-publicaties en Paleis van Misdaad te Arn-hel/ Van der Winkel:


d.d. 09-12-2017: 'SKJ-'overheids'bedrog: verbod op audio-opname in huisregels is in strijd met de wet en

     
      'het openbaarheidsbeginsel: het recht op (interne) 
      openbaarheid: de interne openbaarheid garandeert
      dat betrokkenen inzage hebben in alle stukken, de
      externe openbaarheid maakt dat de samenle-
      ving de rechtsgang kan controleren!'


En ja, geachte dames en heren, beste medeburgers...

 • juist dat CONTROLEREN, IS absoluut NOODZAKELIJK want;

nu maken 'ze' er 'n potje van! Erger dan dat: echte ouders worden besodemieterd en hun kind(eren) gestolen; 'dader(s)' alsook de 'hulp'verleners gaan vrij-uit...?

 • Dat is geen 'recht'spraak maar kromspraak; dat is crimineel en onacceptabel. Want: absoluut niet in het belang van de kinderen!


d.d. 16-11-2017: 'Je kind(eren) kwijt door bedriegende jeugdzorg en de klacht gaat in de prullenbak van nep-toezichthouder SKJ die samenspant met beklaagde!

 • Nep-'rechter'-Jacquemijns:


d.d. 14-11-2017: 'SKJ? weg ermee! Smerige Kinder Jatters! In een 'stichting' recht-spreken?

 • Kwaliteit? blijkt crimineel! Register? niet verplicht! Het is 1 grote nep!

d.d. 10-11-2017'Oma zei altijd: 'wie niets verkeerds doet, heeft niets te vrezen';

 • SKJ is bang voor meer bewijs van hun bedrog; weigert audio-opname!'d.d. 19-02-2017:

'Liegende rechters te Arnhem worden beschermd

...terwijl strafvervolging vereist is;

na criminele 'goedkeuring' 3e internationale kinderontvoering!'


Navraag 2e beklag en indiening 3e artikel 12-procedure leidt tot 'dreigen met';


 • 1 jaar gevangenisstraf als GRN de gemaakte audio-opname van de kromzittingen te Arn-hel openbaar zou maken! De waarheid is verboden!

Dat is hoe het er in de NL-KROMSTAAT werkelijk aan toe gaat, geachte medeburgers! En GRN... die pikt dat never nooit niet; u toch ook niet? Dank voor uw steun!


d.d. 25-08-2016 overzicht van onbehoorlijke, zelfs strafbare (non-) gedraging-en van het Sof; zoals het niet willen-behandelen van ingediende 2e beklag artikel 12 Sv. jegens deze onmogelijke, partijdige en onredelijke, zelfs criminele 'recht'ers mrs. Van Son, Kuypers en Kroon alsmede 'griffier' dhr. Kraehe - te zijn gewezen en...


d.d. 31-08-2016: formele indiening van 3e beklag niet-vervolgen van een straf-baar feit na - aldus Groenendijk; politiek-gemotiveerd - sepot van hovJ mr. Vuylsteke - opnieuw een vuile OM-streek!

...opgeroepen te zijn om 'orde op zaken te stellen' aangaande de misdadige gang van zaken 'in zijn Paleis van Kromspraak' d.d. 01-09-2016;
Bewijst nep 'rechter' Jacquemijns iedereen dat zij gewetenloos is met afwijzing?


U begrijpt dat GRN - keihard aangetoond! - geen enkel vertrouwen (meer) heeft in de 'rechterlijke' macht; de verwijzingen van de SKJ/ mr. Jacquemijns naar criminele beschikkingen alsmede aantoonbare SKJ-leugens bewijzen de samenzwering tussen;

de 'jeugdzorg'; nep-SKJ-'rechters'/ nep familie-'rechters' = crimineel; alle drie! Ongelooflijk?

Maar helaas... wel de waarheid en niets anders dan de gehele waarheid!

 • Vergelijkbare PAS-FAMILIEDRAMA'S 'overko-men' duizenden kinderen/ ouder(s) ieder jaar en dat MOET STOPPEN!


Klacht GRN (o.a.): 'de rechtbank Arnhem/ mr. Van Son gaf aan alle partijen de opdracht om alles te doen om de reeds maanden-lang geblokkeerde omgang tussen de drie dochters en hun vader te herstellen maar SVMN deed in 'n periode van 9 maanden...

 • helemaal niets om dat te bewerkstelligen!' SVMN negeerde opdracht rechter en liet kinderen in de steek!


SVMN: 'wij hebben letterlijk 1 dag voor de daarop volgende zitting naar mw. Solvig S. gebeld om te vragen of omgang plaats had gevonden en...

...deden zelf helemaal niets om dat te bereiken

anders dan te herhalen 'omgangshuis' dat vader altijd had en zou blijven weigeren - zoals op zitting, voor de opdracht 'alles te doen om', aan de rechtbank was gemeld!'

 • Opdracht rechter: 'alles doen om', praktijk: 'SVMN deed niets'!


GRN: 'deed meerdere pragmatische oplossingsvoorstellen om herstel van de omgang (en observatie) in de vertrouwde omgeving van het vaderlijk thuis te laten plaatsvinden maar die werden steeds geweigerd. Ook wist GRN zelf om PAS-expert dhr. J. Zander bereid te vinden om een onderzoek naar ouderverstoting te doen en te bemiddelen bij het omgangsherstel. Hij werd ontslagen voordat hij iets kon uitrichten en dit is

 • 100% de RECHTBANK ZELF TE VERWIJTEN!


Zie ook de zeer duidelijke publicaties van dhr. Zander:

-----------------------------------------------------------------------------------------

d.d. 10-08-2015: 'Rechters liegen nooit natuurlijk'


'Rechter van Son (Rechtbank Arnhem) schakelde mij in bij een omgangszaak. Toen de rechtbank de ge-geven opdracht opzegde of ongedaan maakte, althans vond dat hij voorwaardelijk was, waarbij de voorwaarden evident niet konden worden voldaan, concludeerde ik dat ik mijn handen er dus vanaf moest trekken.

Van Son probeerde dat valselijk weer te geven als een keuze van mij, waarna ik haar in enkele korte zinnen per mail nogmaals duidelijk maakte wat mijn ware reden was:

 • Ik blijf van mening dat u een onvoorwaardelijke opdracht heeft ver-strekt en daarna eenzijdig die opdracht hebt opgebroken, waarmee u zowel zakelijk als inhoudelijk een voor mij onbetrouwbare partner bent gebleken. U doet de betrokken kinderen daarmee tekort.’


d.d. 17-01-2016: 'Mishandelen rechters kinderen?'


Conclusie: Er was een serieuze briefwisseling met een relevante functionaris waarin geen poging werd gedaan mijn beschuldiging van geestelijke kindermis-handeling te weerleggen. De rechtbank beschouwt mij als deskundige met een oprechte betrokkenheid. Dan mag ik aannemen dat ze mij serieus nemen.

Dat ze mijn brief beantwoorden zonder in te gaan op mijn beweringen over mishandeling, kan dan ook alleen maar worden gezien als een indirecte erkenning van die mishandeling.

Overigens is ook de bewering over het valselijk voorwenden van openbaarheid niet weerlegd.

-----------------------------------------------------------------------------------------


RECHT- = KROMBANK ARN-HEL: 'Er heeft na 8 maanden 'niets-doen' door 'moeder', niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland en moeder-'curator' Hopmans geen omgang plaatsgevonden en... daarvan geeft misdadige nep-'rechter' mw. mr. L.A. van Son 'de schuld aan vader' en ontneemt de kinderen/ hem ieder recht op omgang!!!


MW. VAN SON & CO... U BENT EEN MISDADIGER

- AANGIFTES WERDEN GEDAAN -

DE POLITIE/ OM alsook HOF WEIGEREN AANGIFTES
C.Q. ARTIKEL 12 PROCEDURES TE BEHANDELEN

NEDERLAND IS EEN KROMSTAAT!

Dit zodat de 'moeder' = mw. Solvig S. snel - tijdens lopende ondertoe-zichtstelling = 3e internationale kinderontvoering - weer naar Duitsland vertrekken 'kan' = georganiseerde kidnapping van overheidswege!Beroep tegen criminele afwijzing wordt ingesteld - uiteraard:


Begeleidende brief nep-'secretaris' mw. mr. Groen:

Afwijzing-bij-voorbaat-vaststaand-nep'rechter'-Jacquemijns pagina 1
U begrijpt dat GRN heel boos blijft? Dank u!

 • In het belang van alle kinderen en Vrouwe Justitia; stop SMERIGE KINDER JATTERS!d.d. 19-01-2018'OIA pikt het niet; Ouders In Actie - hier met onze kinderen!

 • Samen tegen criminele 'jeugdzorg' + misdadige familie'rechters' - strijders meld u aan!' Samen zijn wij namelijk veel sterker dan zij!
Wordt vervolgd... uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; oprechte dank!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia