donderdag 8 november 2018

Ze zijn allemaal zo fake... die politici, rechters, bestuurders, advocaten enzovoorts: ook de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden gewraakt!GRN: Dat/ die slimme meisje(s) heeft/ hebben gelijk...
 

d.d. 20-05-2015: Sigrid Eggermont

  • Het is - echt - allemaal fake!!
Klachtbehandeling van advocaten is hartstikke nep - Ministerie moet ingrijpen!


Vorige week maandag, d.d. 29 oktober 2018, ging volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - voor behandeling van de jegens ex-deken/ advocaat mr. Van Empel ingediende klacht naar Arnhem om het aldaar aanwezige college... te moeten wraken.

Kort en bondig: GRN had geen vertrouwen dat de klacht 'netjes en eerlijk' behandeld zou worden door het college Heenk & Co.En dat pikt GRN niet van die 'vrije vogels'...

...zijnde de beroepsgroep van 'advocaten'!

Het ministers-duo Grapperhaus en Dekker werd d.d. 29-10-2018 per aangetekende brief opge-roepen om onmiddellijk 'orde op zaken te stellen'...

  • = in te grijpen bij de Wanorde(n) van Advocaten:


De 'samenvatting' van de Wanorde van Advocaten versus 'niets dan de waarheid':d.d. 01-11-2018:

    'Advocaten...
                         ...f#cken het volk met
                          voorbedachte rade!

    Ministerie van Justitie en Veiligheid =

    Grapperhaus en Dekker moeten ingrijpen bij
    Wanorde van 'Advocaten'!'

    Videoverslag van gewraakte klachtbehandeling:


En vandaag publiceert GRN de gang van zaken...
volgens 'de raad' - commentaar volgt nog!


d.d. 02-11-2018:


    Begeleidende brief

  • Raad van = zonder Discipline Arnhem-Leeuwarden


Plaatsvervangend griffier
mr. L.M. Roorda aan: 

   mrs. HeenkOkkerseRobersTanTomlow

   en aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.

Proces-verbaal zaak 18-067 gewraakte klachtbe-handeling jegens mr. Van Empel d.d. 29-10-2018:

   pagina-1pagina-2pagina-3envelop
d.d. 04-11-2018:


   'Arrogante advocaten ontmaskerd:

    MinisterieJV = GrapperhausDekker
                          moeten ingrijpen...
   
    bij Wanorde Arnhem-Leeuwarden;


GRN: Tot op heden...

geen reactie van Grapperhaus en/ of Dekker;

  • rarara, hoe kan dat nou?

    Nederland zou 'n 'recht?'staat zijn?
    Absoluut en zeker weten van niet!!


Met vrolijkere, ware afsluiting:


    d.d. 03-02-2017: Michael Humblé Entertainment
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia