zondag 26 mei 2019

GELE HESSER GRN 💛 'VRIJHEID?' in NL en wil dat ook zo houden... alléén Eendracht maakt macht: eerst ÉCHTE DEMOCRATIE dan 't VOLK BEPAALT!GRN 💛 LINKS, MIDDEN en RECHTS mét/ zónder GOD, WIT/ ZWART - ÉCHTE NL-ers:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is trots op de HARDE KERN in MOKUM maar houdt niet van TEN ONRECHTE BESCHULDIGEN/ BESCHULDIGD WORDEN!

  • Daar heeft GRN inderdaad een GRONDIGE HEKEL AAN...

Pikt dat van niemand en zegt dat dan ook eerlijk én direct recht-in-het-gezicht! Ongeacht links, rechts met of zonder hesje en ongeacht de kleur daarvan. Maar: in plaats van weer/ nog steeds? onderling gedonder, egotripperij of links/ rechts-gedoe geeft GRN de voorkeur aan:

het GEZAMENLIJKE DOEL:


'Democratie is een bestuursvorm waarbij het volk zelf stemt over de wetten, of de vertegenwoordigers kiest die de wetten maken. Hierbij is het volk dus baas in eigen gebied, en

  • kunnen er geen maatregelen en wetten opgelegd worden als de meerderheid van de bevolking het er niet mee eens is.'


en ONAFHANKELIJKE
   RECHTSTAAT

en EERLIJKE WEL-
   VAARTSVERDELING.

Éérst samen 'n ÉCHTE DEMOCRATIE bevechten...
...en dan gaat HET VOLK weer ÉCHT STEMMEN:

dán pas 'LINKS, MIDDEN of RECHTS'...HET GEWONE VOLK = 80% TÉGEN:

1% NEP-ELITE en 19% MEELOPERS

= de OVERHEID/ POLITICI!WAT VOORAF GING:d.d. 19-05-2019: 'Deel-2 Den Haag: GELE HESJES NL ZIJN INCLUSIEF
                                                         dus NIET LINKS, NIET RECHTS maar...

  • ALLEMAAL GÉÉL = ORIGINAL en Oranje = dood, Rood = Links!'
en bijvoorbeeld ook:
WAAR WE HET OP DE DAM o.a. OVER HADDEN en GRN'S MENING:Wordt vervolgd...

     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

RED DE WERELD - STOP NEP-ELITE! HOE LANG 'ZWEMMEN ALLE ZWANEN NOG IN HET WATER...?' RED het GROEN én UWZELF - DOE MEE met GÉÉL!
'ALLE ZWANEN ZWEMMEN (nog) IN HET WATER' - RED GROEN, DOE MEE MET GÉÉL!


Uiteraard was deze volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - zaterdag d.d. 25-05-2019 weer demonstreren met de GELE FAMILIE in AMSTERDAM maar...


Wikipedia: Zwanen zijn de grootste watervogels uit de onderfamilie Anserinae (zwanen en ganzen). Op een na worden alle soorten in het geslacht Cygnus ingedeeld. De uit-zondering is de coscorobazwaan (Coscoroba coscoroba), die tot het aparte geslacht Coscoroba wordt gerekend.

ALLEMAAL GEEL én...

  GROEN MOETEN
  WE DOEN!

    In de volgende publicatie (kort) verslag van

  • de DEMO in MOKUM en GELE OVERDENKINGEN...WAT VOORAF GING:


d.d. 23-04-2019:

    'De ZON = GEEL, de LUCHT = BLAUW
     en 'SLUIERBEWOLKING' = écht NEP!d.d. 19-05-2019: 'Deel-2 Den Haag: GELE HESJES NL ZIJN INCLUSIEF     Oranje = dood, Rood = Links!'


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia