zondag 8 mei 2016

Schokkend: onomstotelijk audio-bewijs van bedrog 'recht'bank Arnhem/ (nog) president mr. Blaisse!

Direct naar schokkende audio-opname van niet-te-vertrouwen-
(nog) president mr. Blaisse:


   


In Arnhem wordt u opgelicht; 100% bewijs in Holleeder-slipstream

In slipstream’ van de zaak Holleeder bleek recent onomstotelijk dat de ‘rechtbank Arnhem in een zaak jegens blogger Sebatiaan Beens het vonnis/ oordeel reeds vóór de zitting klaar had liggen en zijn verweer daarmee bij voorbaat vaststaand gene-geerd zou worden... 

Ergo: de beschikking werd niet door de rechter - na het horen van de partijen en weging van alle argumenten - aldus besloten, maar reeds vóóraf  door de griffier opgesteld en door de rechter direct ná zitting - zelfs zonder dat hij  ‘zogenaamd overleg-/ bedenktijd’ nodig achtte - uitgesproken = overgenomen werd.Een schijnvertoning dus! Onbestaanbaar, maar ‘te Arnhem’ - en ook elders?! - dagelijkse recht’-spraktijk. U wordt hoe dan ook bedonderd.Afbeeldingsresultaat voor rechtszitting schijnvertoningConclusie: dit bewijst 100% dat de behandeling door de ‘recht-‘ = krombank Arnhem misdadig was omdat het oordeel = veroordeling van de ‘verdachte’/ afwijzing van ‘in rechte gevorderde' reeds van tevoren vaststond. Ongeacht wat de partijen op de te’rechtzitting naar voren zouden brengen…

'Klein' verliest het altijd van 'groot' in Nederland. Maar alleen als het om 'heel grote zaken' gaat, ontkomt de mainstream-media er niet aan om daarover te berichten, nu daar een ontluisterende audio-opname van gemaakt werd. Waarom (nog) niet over ons voortdurende diep-trieste PAS-familiedrama dat 100x erger is...?
PAS-familiedrama is veel erger en met meer - 100% - bewijs!

Afbeeldingsresultaat voor rechter liegtDat te Arnhem de ‘rechtstaat niet bestaat, maar er sprake is van een ‘rechters-dictatuur’… dat wist deze recht-zoekend burger en volhardend vader al eerder en daarover wordt op deze website sinds januari 2016 gepubliceerd

Niet eenmalig, maar de facto meerdere keren werd onomstotelijk, sluitend bewijs daarvan verzameld dat er in de vele juridische procedures naar het straf- maar ook naar het familierecht geen recht gedaan/ uitgesproken wordt, maar juist deze - daarmee dus niet! meer - ‘deze Rechtspraak’ zich zelf schuldig maakt/ maakten aan uiteenlopende en zeer ernstige misdadenWaar niet conform de wet vonnis wordt gewezen, maar volgens de eigen belangen of die van bevriende derden/ de ‘elite van huidige machthebbers’. Word wakker Nederland, wij wonen anno 2016 in een 'bakbanana-corruptie-bliek'... veel erger dan een bananen-republiek!

Uiteraard werd daarvan consequent aangifte gedaan bij de politie Gooi & Vecht-streek en ook de schriftelijke bewijzen - doorslaggevende correspondentie van en aan de ‘recht’bank, een kopie van beschikking en voorliggende minuut-akte met 100% be-wezen valseondertekening = krabbel door onbevoegde’ en feitelijke transcriptie van de audio-opname van zittingen - aangeleverd. Echter:


Afbeeldingsresultaat voor rechtszitting schijnvertoning
Ondanks mijn herhaalde navraag en de bevestiging dat ‘met het OM/ niet!-behandelend ovJ mr. Esbir Wildeman in overleg getreden zou worden’ en

hun melding dat ‘reeds nu te voorzien was dat resultaten van dit onderzoek naar uw aangifte van emotionele kindermis-handeling nog enige tijd op zich zou laten wachten


gebeurt er inderdaad al maandenlang helemaal niets...?

Politie pretendeert ‘wat te doen’ + oorverdovende stilte OM-beslisser

Niets verneemt deze burger omdat er niets gebeurt. Althans daarover wordt niet gecommuniceerd. Dit is niet-‘toevallig’ maar staat in direct verband met de lopende = misdadige procedures naar het familie-'recht’ en ingediend beklag ex art. 12 Strafrecht. ter zake de onjuiste, onbegrijpelijke beslissing van en daarmee - m.i. bewust - verzakende ovJ Esbir Wildeman van het OM.

Ondanks de ernstige en zeker strafbare delicten, zoals gepleegd werden in het ‘Paleis van Misdaad’ te Arnhem, en ondanks de door deze burger ‘kant en klaar met een strik erom’ aangeleverde en ook onomstotelijke, sluitende bewijzen daarvan… weigert het OM/ Esbir Wildeman, maar ook ‘zijn baas’; het College Procureurs-generaal/ weer ‘gezonde’ maar nog steeds onwerkzame voorzitter mr. Bolhaar en ook de ‘opperbaas’ van het Ministerie van ‘Veiligheid en Justitie’/ minister mr. Van der Steur (inhoudelijk) te reageren op expliciete vaststelling van deze misdaden en verzoek orde op zaken te (laten) stellen’.


Afbeeldingsresultaat voor rechter liegt

 


Nee, zij zwijgen allemaal - in crimineel samenspan; een daarmee bewezen bende oplichters, inderdaad! - en raaskallen verder op - door hen ‘(om)gekochte’ - tv/ main stream mediaDat is de waarheid en feitelijke gang van zaken in ons mooie Nederland; no way! Dat moet en gaat nu veranderen!

Keihard betrapt en geen uitweg meer mogelijk. Hun criminele strategie van deze ‘partners in crime exposed' - de schijnwerpers erop! Want: terwijl zij aangesteld werden om de eerzame en wetsgetrouwe burger(s) te beschermen, nu juist misda-digerechters en presidentpogen te beschermen en de burger in diskrediet te (laten) brengen. De omgekeerde wereld.

Hun misdaad loont... en wordt gesteund als diegene tot de ‘juridische elite’ behoort? Onacceptabel!


Maar als hun ambtelijke corruptie = ernstige misdaden jegens de ‘Jan met de Pet’ met grote gevolgen in de persoonlijke levens(sfeer) en hun ‘verkrachting van Vrouwe Justitia 100% bewezen wordt…  dan beschermen politie en OM - aldus in criminele organisatie - deze ‘recht’sdictators?
Onbestaanbaar en onacceptabel.

Het failliet van de ‘recht’staat bewezen;
de victorie begint te Arnhem!Eerlijk klein vs. misdadig groot: audio-opname bedrog mr. BlaisseBedrog-1: mbt ondertekening beschikking/ minuutakte


Keihard bewezen werd, maar door (nog) president mr. Blaisse - dit ‘namens het bestuur = ook mrs. Civile en Evers - van de ‘recht-‘ = krombank Arnhem tegen-gesproken/ werd ontkend = - oneervol - ontslaggrond, dat in de behandeling van sinds 2008 lopend PAS-familiedrama door o.a. mr. Van Son - als voorzitter/ ‘rechter’ - en mr. Sluijters - als ‘ziekegriffier - er op de minuut-akte (= oorspronkelijke, 1estartdocument) en de bijhorende ‘beschikking’ (= kopie van minuut-akte die geheel gelijk dient te zijn) drie verschillende handtekeningen staan

De feiten zoals vastgesteld na de - bemoeilijkte, maar uiteindelijk toch - want moet - toegestane dossier-inzage bij de krombank Arnhem zijn:


Afbeeldingsresultaat voor vervalste handtekening


Een van de handtekening van - niet-verifieerbare Aval’ als zijnde ‘Van Son’ - de rechter en de facto twee totaal verschillende handtekening-en - die op de beschikking en die de minuutakte -  die niet allebei van de griffier afkomstig kunnen zijn maar van een derde (nochtans onbekende; iemand van het zonnige terras of uit de koffiehoek die wel even een krabbel wilde zetten?!) persoon afkomstig moet zijn


Dat klopt natuurlijk niet... mr. Blaisse & Co! Onbestaanbaar.


Waar een ‘slimme/ aardigemedewerker dat voor mij wilde kopieren en daarmee 100% bewijs van hun bedrog-praktijken - middels simpele vergelijking van de handtekening onder de beschikking met handtekening onder de minuutakte - leverde... nogmaals dank! Dat is wettelijk - uiteraard - niet toegestaan en staat gelijk aan ‘valsheid in geschrifte’ zoals door de Hoge Raad werd bevestigd in vaste juris-prudentie. Waarom greep mr. Blaisse desondanks niet in, zoals herhaald en expli-ciet, dit schriftelijk en persoonlijk was verzocht?
Afbeeldingsresultaat voor nieuwe kleren van de keizerHaar ‘uitleg/ verhaaltje’ over ‘natte’ = manuele hand-tekening - waardoor het verschil tussen de digitale ondertekening op de beschikking en de manuele/ per-soonlijke ondertekening op de minuutakte volgens mr. Blaisse ‘verklaard’ zou worden’ - is onjuist en een door-zichtige en - vergeefse - poging om deze recht-zoekend burger te misleiden.

Afbeeldingsresultaat voor konijn uit hoge hoed toverenDeze afwijking is echter alleen te verklaren door de drie totaal verschillende personen die onderte-kenden... niet omdat 'digitaal en handge-schreven altijd iets van elkaar afwijken', zoals mr. Blaisse als 'geen-oplossing uit haar criminele hoed toverde'. Neen, betreffende twee handtekeningen - 'Aval' zowel op de minuut-akte als op de beschikking hetzelfde; het gaat dus om 'de griffier' - lijken in de verste verte niet op elkaar en zijn duidelijk van twee verschillende personen afkomstig! Ander-maal prima bewijs van haar misdadige aard en criminele oplichtingspoging en tegelijkertijd: ‘juridisch zum Kotzen’!


Precies zoals bij blogger Beens en zoals door volhardend vader E.M. Groenendijk beweerde en bewees, was het dus niet de ‘rechter’ mr. Van Son die - zonder te-’recht’-zitting - een ‘tussen -?- beschikkingopstelde en zelf van haar digitale handtekening voorzag, maar geschiedde dit 'im Einzelgang' door de griffier mr. Sluijters


Ergo: zonder zitting en zonder daartoe bevoegd te zijn, was het dit 'gif-dier' mr. Sluijters die wel even ‘krom zou gaan spreken’ en… daarbij keihard betrapt werd. Onomstotelijk aangetoond! Maar desondanks door de daarmee criminele (nog) ‘president’ mr. Blaisse ‘gedekt/ in bescherming genomen’ werd?


Over de ruggetjes van drie minderjarigen en hun altijd zorgzame,, liefhebbende en veilige vader? Dat zal ‘u’ gaan bezuren…!

Bedrog-2: mbt kul-verklaringen 'namens de kinderen'


Dat de ‘krombank Arnhem - en elders - in familiezaken zelfs zo ver gaat dat ze ‘verklaringen namens de kinderen’ die de facto van ‘oplichters van Samen Veilig - kuch, hoest- en proest - Midden Nederland; de zeer bijzondere curator mr. Hopmans en/ of ziekelijk-egoistische moeder afkomstig zijn desondanks als ‘hun mening/ wensenaanneemt, maar niet inzichtelijk wenst te maken - om ‘het kind’ = hun eigen leugens te beschermen - betekent feitelijk dat ‘alles wat ze willen namens de kinderen verklaard kan worden’ en dat helaas ook gebeurde.Afbeeldingsresultaat voor doorgestoken kaartZij verwijzen naar niet-bestaande of afgedwongen 'kinder'-verklaringen’ die - hoe kan het dan ook anders, zeer doorzichtig! - steeds precies dat zegt wat zij nodig hebben en vervolgens ‘op basis daarvan = op basis van gebakken lucht/ leugens’ de door de jeugd'hulp'verleners met de krom-bank vooraf afgesproken en voor de kinde-ren/ vader steeds negatieve beschikkingen’ worden afgegeven. Totaal bedrog!

Dat is doorgestoken kaart en een zeer smerige handels-wijze; het zich ook nog verstoppen achter drie jonge PAS-kinderen omdat niet-edel-achtbare, hooggeleerde maar - vanwege money-money-money?! - nu zeer diep gezonken 'Justitiabelen’ anders ‘de zaak’ zouden gaan verliezen, is van allerlaagst allooi.


Want: met hun bij voorbaat vaststaande, gekunstelde uitkomsten/ beschikking-en werd/ zal ons diep-trieste PAS-familiedrama nog jarenlang voortgezet/ -duren. Dat is zeker niet in het belang van de - ook 'mijn' - drie kinderen en daarom wordt deze enorme doofpot nu - en zonder voorbehoud geopend

Moge de 'doos van de waarheid' deze misdadigers vernietigen...!
Bedrog-3: mbt bezwaarschriften 'nietigheid van rechtswege'


Jegens valselijk opgemaakte en daarmee 'van rechtswege nietige' = direct te vernietigen (na vormvrij en ook zonder advocaat mogelijk-verzoek) -beschikking' werd d.d. 30-04-2015 door deze volhardend vader/ recht-zoekend burger direct een verzoekschrift 'nietigheid (-sverklaring) in-gediend. Toen werd deze door de krom-bank toen - ten onrechte! - als een 'ingediende klacht' geduid en werd 'zonder een advocaat' ook niet als een probleem gemeld. Mijn verweer daartegen werd toen/ vervolgens genegeerd... dat is bedrog!


Bijna 1 jaar later/ recent d.d. 18-03-2016 werd andermaal in een - ceteris paribus - zelfde situatie het d.d. 17-03-2016 gedateerde en persoonlijk bij de centrale balie tegen ontvangstbewijs - daarmee tijdig binnen 1 week! = wettelijke termijn - afgegeven beroep- = bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' vervolgens - ten onrechte! - door de krombank als 'hoger beroep' geduid, doorgezonden aan en geaccepteerd werd door het hof = sof Arnhem? Die vervolgens 'een verzuim constateerde' omdat er 'geen advocaat' werd ingeschakeld? Kul, zoals in artikel d.d. 03-05-2016 uitge-legd werd. Geen 'hoger beroep', maar vernietiging in 1e aanleg is vereist en werd verzocht!Beiden gaan voor de bijl... drie keer bedrog aangetoond. De rechtstaat wordt hersteld, te beginnen in Arnhem; zowel bij de krombank alsook bij het sof. Victorie voor het volk! Tatatataaaa...
Luister en huiver: dit is de feitelijke 'krom'-staat te Arn-hel:

Nogmaals de audio-opname van 'overleg- = misdaad in progress' gesprek d.d. 04-08-2015 met de 100% bewezen, misdadige en nu (nog; maar voor hoelang?) president krombank mr. M.J. Blaisse, klik:


Of hier het transcript van de zeer curieuze 'recht'sopvattingen van mr. Blaisse & Co. Ondanks foutieve handtekening onder de minuutakte - door een secretaresse ipv door de griffier = nietig van rechtswege - meent zij dat deze 'recht'sgeldig is. Dat is kul!


Nu komt dit als een boemerang op ‘haar eigen corrupte bordje terug. Naast wat water en brood een goede 'reminder' om uw zonden te gaan overdenken en uw leven - met psychologische hulpver-lening - te willen beteren. Eet smakelijk komende - tien? - jaren in de EBI te Vught; daar hoortu’en zult 'u' namelijk thuis - gaan noemen!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia