dinsdag 21 november 2017

'Kinderen-jatten'; niet in de doofpot maar voor iedereen te horen: audio-opname deel 1 - ontvangst door 'grijnzend-vriendelijke' BSN-beveiliger!


Deel 1 audio-opname 'hoor'zitting d.d. 10-11-2017 bij de SKJ
= nep-'toezicht' op de jeugd'zorg'! = samenspannend met!
Vorige publicatie met SKJ-video's; o.a. gebouw en nep-'rechter' Jacquemijns:


d.d. 16-11-2017:

Je kind(eren) kwijt
door bedriegende jeugdzorg en

   de klacht... gaat in de prullenbak van

nep-toezichthouder SKJ die...


  • samenspant met beklaagde!'

d.d. 14-11-2017: 'SKJ? weg ermee! Smerige Kinder Jatters!

  • In een 'stichting' rechtspreken?
  • Kwaliteit? blijkt crimineel!
  • Register? is niet verplicht!

Het is 1 grote nep!

GRN wordt ontvangen door dezelfde 'grijnzende' BSN-beveiliger als de 1e keer:


Hier verder met audio-opnames in verband met het verbod van de SKJ tot maken van wat voor opna-mes dan ook - Stichting Kwaliteits?register Jeugd =BSN-beveiliger: 'Zo, komt u verder... - zonder 'goede morgen'!


GRN: Nee. ik ga u geen hand geven... waarom zou ik dat doen?BSN-beveiliger: 'Ja, dat weet ik niet. Misschien voor de beleefdheid.'

GRN: 'U suggereert nu dat ik niet beleefd ben omdat ik geen hand geef?'
BSN-beveiliger: 'Jazeker'
BSN-beveiliger: 'Maar neemt u even plaats...'


GRN: De 'o zo fatsoenlijke' beveiliger komt nog net niet mee naar de wc!
Ditmaal was er slechts 1 'zeer vriendelijke' beveiliger van type BSN aanwezig; op 't kleine kamertje kon GRN weer;

  • heel eventjes 'frisse(re)?' lucht happen!


SKJ-secretaris herhaalt: 'geen audi-opname toegestaan' - veel te verbergen dus!


Daarna werd volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. door mw. Groen, de behandelend secretaris, ontvangen en vermanend toege-sproken aangaande de audio-opname die van hervatting van de d.d. 03-03-2017 ge-wraakte hoorzitting van de klachtzaak jegens;


'moeder'-voogd mw. Marieke K. van

   niet-Samen, niet-Veilig Midden-Nederland...

- de klacht jegens haar team'leider' Steven S. werd niet behandeld omdat hij niet eens bij de SKJ geregi-streerd blijkt te staan... hoe laf kun je zijn? waarom weigert hij zelf (ook) verantwoording af te leggen? -


...waarover in volgende publicatie meer; schokkend audio-bewijs!


De gehele audio is klaar, maar nu nog 'in stukjes hakken' en daar waar nodig; transcript opstellen...

dat kost helaas veel tijd en schoolwerk/ leerlingen gaan voor. Uiteraard. Groenendijk doet z'n best en meer dan dat kun je niet doen, nietwaar?

Mijn oprechte dank voor uw begrip c.q. geduld!


Wordt - hoe dan ook - vervolgd in deel zoveel van:No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia