maandag 9 oktober 2017

‘He, Stef; heb je Groenendijk al geantwoord?’ 'Eh, neen Mark; ik smeer hem snel’; ‘hihihaha; dat hebben we samen mooi samen opgelost, Stef!’
d.d. 09-10-2017: 'Rutte-2: als ratten verlaten ze het zinkende schip - Plasterk, Hennis en Blok.

 • Rutte-3 is absoluut niet zee-waardig en zal op de klippen vergaan!'

Volhardend vader en recht-zoekend burger:


Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.


Papastraat, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:

1. Klachtbehandeling door NOvA/ Wan-Orden en Raad/ Hof van Discipline is misdadig!

2. Politie en OM weigeren 100% bewezen! criminele ‘burge-meester’ Duiven te vervolgen!

3. Rutte delegeerde naar minister Blok die blijft zwijgen en de politiek verlaat…schokkend!
Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Tav. minister-president drs. M. Rutte (VVD)

Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
Telefoon: +31 70 3564100(Nog/ weer?) minister-president Mark Rutte,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,


1. Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. pikt het niet dat zowel de minister-president Rutte alsook minister Blok van het ministerie van ‘Veiligheid en Justitie’ d.d. 02-07-2017 aangeschreven werd ter zake het Hof van Discipline/ = NOvA die...

weigerde om de wet uit te voeren (zie bijlage 1).


2. Vervolgens, d.d. 10-08-2017 = pas 5 weken later, zond dhr./ mw. Nawijn een ontvangstbevestiging namens Rutte waarin gemeld werd dat ‘met het MinVenJ afgestemd was dat van Blok/ MinVenJ een inhoudelijke reactie - ingrijpen is vereist! - zou komen (bijlage 2).


3. Van het MinVenJ, ook aangetekend verzonden, werd echter geen ontvangstbeves-tiging en ook geen enkele reactie ontvangen, laat staan dat minister Blok ingreep bij - 100% bewezen - crimineel ‘hof van = sof zonder discipline’… schokkend!De minister is namelijk de enige toezichthouder op realisatie van de...

- wettelijk vereiste! -

behoorlijke klachtbehandeling door de NOvA/ hof van discipline


wat - in deze casus zeker! en vele andere zaken ook? - nu juist niet werd gerea-liseerd!


4. Blok deed helemaal niets en Rutte controleerde niet of zijn opdracht werd uitgevoerd… wat toch makkelijk na te vragen is in de ministerraad:He, Stef heb je die Groenendijk al geant-woord?’…’eh, neen Mark; ik smeer hem snel’; ‘hihihihahaha dat hebben we samen maar mooi samen opgelost, Stef!’;

zo moet het ongeveer gegaan zijn, nietwaar?!

Want:


minister Blok/ het ministerie van VenJ zwijgt… maar bevestigde wel in de media dat Blok binnenkort de politiek gaat verlaten.

Dit zonder Groenendijk te antwoorden en zonder in te grijpen bij een crimineel sof zonder discipline

hoewel Rutte/ ministerie van Algemene Zaken daartoe opdracht gaf!


Ergo: muiterij in kabinet Rutte-2… Blok schoffeert Rutte en Vrouwe Justitia waarmee Groenendijk ‘de lul’ is? No way! Dat pikt Groenendijk niet van lulletjes-rozenwater!

 • Onmiddellijk ingrijpen is vereist en dat is beiden al sinds d.d. 02-07-2017 bekend.


Niet ingrijpen =

ontmaskerd als een stelletje slechte toneelspelers = 

volksverraders!5. 
Mag Groenendijk u ook herinneren aan die 100% criminele ‘burgemeester’ De Lange in het gemeen-te huis op het Willem-Alexanderplein 1 te Duiven in Gelderland die mijn drie dochters die in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 onder toezicht stonden van gi-Samen Veilig Midden Nederland, zoals door de rechtbank Arnhem/ mr. Van Son in hun belang geacht was, maar desondanks op verzoek van de ‘moeder’/ Solvig S. d.d. 27-06-2017 uit het bevolkingsregister werden geschreven (van de BRP naar het RNI-deel) en aldus ‘groen licht’ gegeven werd voor huidige, 3e internationale kinderontvoe-ring!

 

Schokkend!

 • De gemeentelijke overheid verleende mede-werking aan 3x kinderontvoering en negeer-de geldende ots-beschikking!

Onacceptabel; de rechter bepaalt… 

niet de gemeen-te, niet de ‘moeder’, niet gi SVMN/ Marieke K. en Scholtus S. en niet de zeer bijzondere curator Hopmans. Althans… in een rechtstaat is dat zo.

Rutte delegeert maar doet niets en Blok die smeert ‘m snel… conclusie:

 • Nederland is een kromstaat; nepper-dan-nep.

Alleen maar ‘schone schijn’ maar feitelijk geen inhoud… een lege huls; een schijnvertoning!6. De vereiste strafaangifte werd gedaan door Groenendijk (met veel moeite gerealiseerd) maar de anonieme! politie Zeve-naar weigerde

na overleg met een anonieme! officier van Justitie’ de aangifte van een 100% strafbaar feit


- te weten o.a. medewerking aan onttrekking aan het gezag van jeugdzorg (art. 279 Sr.) -

ook maar in behandeling te nemen!Ergo: OM en politie dekken een 100% criminele burgemeester’/ de gemeen-te Duiven en weigeren de wet uit te voeren

internationale kinderontvoering en misdadige overheidsdienaren wordt niet bestreden maar juist gesteund! Precies de omgekeerde wereld.


Ook de anonieme - hoe laf kun je zijn?! - politie Zeve-naar en het OM blijken niet de wet/ Vrouwe Justitia en het volk te dienen…

 • maar enkel en alleen de criminele ‘elite’/ burgemeester; onacceptabel! Schokkend ook.


7. Kortheidshalve wordt (andermaal) expliciet verwezen naar o.a. recente publicaties:

d.d. 01-09-2017: ‘ Who the f#ck is Blok? 'Stoere Stef' - minister Blok is lafaard als 'ie crimi-nele 'burgemeester' Duiven niet laat oppakken! Een blok-aan-ons-been!


d.d. 02-09-2017: ‘Criminele gemeen-te Duiven maakte 3e, internationale kinderontvoering mogelijk; deed 'gezellig' mee met weer escalatie van PAS-familiedrama!


d.d. 02-09-2017: ‘Politie weigert criminele burgemeester op 50 m van bureau op te pakken ondanks 100% bewijs medewerking aan internationale kinderontvoering!’


d.d. 16-09-2017: ‘Gatverdamme: OM/ Van der Burg dient Vrouwe Justitia niet; heeft 'schijt aan de wet'. Het OM 'poept op mijn = alle kinderen'... (in figuurlijke zin)!’
d.d. 25-09-2017:

‘Beste burger met volle blaas (v/m) en boze agenten; welke boom zoekt u het liefste uit om aan-/ onder te zeiken? Neen; 'Akerboom' is geen boom!’


d.d. 09-10-2017:‘Rutte-2: als ratten verlaten ze het zinkende schip - Plasterk, Hennis en Blok. Rutte-3 is absoluut niet zee-waardig en zal op de klippen vergaan!’


De overige publicaties ter zake en aanvullende kromzaken zijn tevens bestanddeel van deze brief en zijn hierbij als ingelast te beschouwen. Meer onthullingen, inclusief audio-opnames van enkele van de > 50 criminelen in het Paleis van Misdaad te Arn-hel, volgen…8. Rutte-neen, geen 3! & Co zijn gewaarschuwd;

alle bewijzen zijn verzameld en op/ bij diverse locaties/ personen veiliggesteld.

 • Kromstaat NL en alle criminelen worden in alle openbaarheid ontmaskerd


9. Mijn eisen zijn eenvoudig samen te vatten:  a) de meiden terug naar NL en wonend bij vader;

  b) herstel Vrouwe Justitia in ere en strafvervolging criminelen;

  c) realisatie van echte democratie en reorganisatie geldsysteem!Een simpel abc-tje voor Rutte en zelf uit te (laten) voeren… door Blok, Van der Burg, Akerboom of wie dan ook. Per wanneer? Meteen!10. Nogmaals, Rutte:

 • ingrijpen of oprotten!

Wordt vervolgd en openbaar gemaakt.


Ervan uitgaande ‘mini-ster-president?’ Mark Rutte naar behoren te hebben bericht, verblijft met volhardende groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - Luctor et emergo:
In belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Bijlagen:

1. Brief GRN d.d. 02-07-2017 ingrijpen vereist!

2. Brief MinAZ/ S.J. Nawijn d.d. 10-08-2017Wordt vervolgd. Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Rutte-2: als ratten verlaten ze het zinkende schip - Plasterk, Hennis en Blok. Rutte-3 is absoluut niet zee-waardig en zal op de klippen vergaan!zie ook:'Recht'-spraak bestaat niet in NL - Rutte delegeert maar doet verder niets!d.d. 21-08-2016: 'Redt minister Blok/ MinBZK
3 ontvoerde Nederlandse kinderen of

     bewijst, ook gij, Blok?, zich als puur misdadig
     door niets te doen of af te schuiven?

Blijken Ministerie van VJ, MinOCW, MinVWS en MinBZK... allemaal 1 pot nat?

Nadat in recente publicaties d.d. 19-08-2016 en d.d. 18-08-2016 tot in detail werd uitgelegd/ aangetoond dat de Raad voor de Kinder'bescherming' - als onderdeel van het MinVJ/ te weten drs. Roeters/ dr. Jansen - akkoord ging met criminele, bewust verzakende - gecertificeerde instelling - 'Samen Veilig' Midden Nederland en ook zelf niets wenste te doen tegen de huidige internationale kinderontvoering tijdens lopende ots, zoals door de rechtbank Gelderland juist in hun belang was geacht, werd aldus de (eind-)verantwoordelijke '5x-sorry' minister Van der Steur opgeroepen om NU, onverwijld, 'orde op zaken te (laten) stellen'.
d.d. 26-01-2017: de Gelderlander

'Stef Blok volgt Van der Steur op als minister Veiligheid en Justitie'

VVD-minister Stef Blok (Wonen) volgt Van der Steur op als minister van Veiligheid en Justitie. Dat meldt RTL Nieuws. Blok blijft daarnaast minister voor Rijks-dienst en Wonen.'

Klachtbehandeling 'advocaat Hopmans' blijkt nep: waar is toezicht van Blok?


d.d. 18-06-2017:

'Als 'recht'ers corrupt blijken, is volksopstand aanstaande Tuchtrechter advocaten (hof van = sof zonder Discipline) heult met beklaagde deken!

 • Klachtbehandeling advocatuur en tucht-'recht'spraak is als een slechte soap!


d.d. 12-08-2017:

'Middelvinger naar 'minister-president of landverrader' Mark Rutte & Co...

verdedig je 'Vrouwe Justitia' of... 'laat je 3 ontvoerde meiden in de steek'?!
Bewezen criminele 'burgemeester' niet oppakkenBlok is dan zelf crimineel!d.d. 01-09-2017'Who the f#ck is Blok?

'Stoere Stef' - minister Blok is lafaard...

als 'ie criminele 'burgemeester' Duiven
niet laat oppakken! Een blok-aan-ons-been!'


En Rutte kan wel (willen) delegeren naar Blok maar...Steffie gaat er vandoor - cashen in het bedrijfsleven? - en negeert aldus de ex-pliciete opdracht d.d. 10-08-2017 namens het-volk-misleidende-Mark - Werd dat tussen beiden afgestemd?!

S.J. Nawijn/ Rijksvoorlichtingsdienst - ministerie van Algemene Zaken/ Rutte:Even wachten... 3 maanden later en zonder enige reactie!!! gaat die minister Blok-aan-ons-been er vandoor en ook

 • Rutte-me-tut weigert in te grijpen en dus... geen pizza!

Andre levert, het publiek is blij; bij Rutte krijg je niets dan ellende!
Daar trapt het wakkere volk niet in, Rutte = praatjes maar geen daden!


d.d. 30-08-2017: 'Totaal ongeloofwaardige Rutte; doe het volk een plezier en rot op! Ga svp. de eendjes voeren...! U bent een

 • nep-'minister-president' die NL verraadt!'

Zie nogmaals de duidelijke brief Groenendijk d.d.
02-07-2017 en afschuif-/ temporisatiebrief die
namens Mark Rutte d.d. 03-08-2017 door Nawijn/
hoofd communicatie algemeen regeringsbeleid werd ondertekend...

maar sindsdien: helemaal niets!

 • Geen vervolg; enkel huichelend 'mooi weer' spelen = Rutte & kliek!

d.d. 29-09-2017'Jeanine - Jea-nein-e! Rutte, Blok, Hennis, Plasterk enz. zijn...
         
    zo nep als wat! Met z'n smerige lachje --->

Drie kinderen werden ontvoerd en nep'president'
Rutte beloofde actie maar... er gebeurt niets!'


Dat is geen 'recht' maar een kromstaat; dat is geen democratie maar neppen van het volk; dat is geen daadkrachtig minister-president maar een lulletje rozenwater!


- Lulletje rozenwater (soms ook gespeld als lulletje rozewater) is een bargoense uitdrukking voor een man met gebrek aan ruggengraat, of met een slap en enigszins onderdanig karakter.

Een lulletje rozenwater is een doetje. -


Het Nederlandse Sinterklaasjournaal bracht...


...in 2011 een gefingeerde ambtenaar in beeld, ge-naamd L. Rozenwater, die (met actrice Martine Bijl als) burgemeester mr. drs. Nicolette Wellicht ten Overvloede van gefingeerde gemeente Averecht op onbeholpen wijze assisteerde.

Dat pikt het volk niet;
weg met die bedriegers;

...weg met al die bewuste verzakers;

...weg met Rutte 1-2-en neen, geen 3!

Blok verlaat zinkend schip - het ministerie VenJ = Sodom en Gomorra:


En vindt zichzelf 'zielig? en doet huiliehuilie';

Blok vindt de werkdruk te hoog - terwijl hij maan-denlang helemaal niets deed met die opdracht van Rutte en ook eerder weigerde om in te grijpen bij de kromspraak in het PAS-familiedrama waar 3 NL-kinderen, voor de 3e keer, ontvoerd werden (hoogst-waarschijnlijk naar Duitsland) met medewerking van de 100% bewezen, herhaald; criminele overheid!

Hoe 'dapper' ben je dan? Inderdaad: niet,
aldus GRN.

 • Memento mori, Blok! En ook hier; in deze wereld weet iedereen hoe Stef Blok werkelijk is... niet te vertrouwen want in casus bewust verzakend!d.d. 19-09-2017: The Post Online 'Stef Blok (VVD):

Werkdruk minister van Veiligheid en Justitie is ‘niet meer van deze tijd’ Maar hij raadt opknippen ministerie af.

Als je ziet wat je hier als minister allemaal op je bord krijgt. Veel operationele dingen, tal van indivi-duele benoemingen.' Volgens Blok is dat ‘niet meer van deze tijd’ en moet er kritisch worden geke-naar het takenpakket. De minister kan dan ‘hoofd én tijd’ vrijmaken voor hoofdzaken, zoals werkbezoe-ken, nieuw beleid, wetten door het parlement loodsen en incidenten managen, aldus Blok.'d.d. 06-10-2017de Gelderlander - 'Stef Blok keert niet terug in het kabinet'

VVD-minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie keert niet terug in een nieuw kabinet. Dat bevestigt zijn ministerie na berichtgeving in Het Financieele Dagblad.'

Dat in die 1e krant... kwali-tijd om failliet te gaan?!

En Rutte? Die o-zo-hetero-man... gaat weer los bij Toppers? Dolletjes, man?!


d.d. 02-09-2015: RTL Nieuws

- 'Gordon op de koffie bij Mark Rutte'

Gordon is vanochtend gezien bij het ministerie van Algemene Zaken, de werkplek van minister-president Mark Rutte. Speciaal voor Mark Rutte nam Gordon zijn suikervrije taarten mee.

Op Facebook maakt Gordon bekend dat hij vereerd is dat de premier hem heeft uitgenodigd in zijn torentje. Zijn taarten vielen goed in de smaak en het was een gezellig onderonsje waarbij er vooral veel werd gelachen. De VVD was ook vereerd met het bezoek van de zanger. "We kunnen de geruchten bevestigen. Onze premier had hoog bezoek", schrijven ze op Twitter. ...

De zanger is een overtuigd VVD'er en trad al eerder op bij feestjes van de liberale partij.'


d.d. 08-10-2017: Volksnieuws uit Amsterdam Noir


'Junkie Gordon’ feliciteert billenmaatje Rutte met regeerakkoord: ‘Ik vind je ongelofelijke kanjer’

...bralde ‘Junkie Gordon’.

“Ook nu vertrouw ik er weer op dat je de komende vier jaar weer alles zal geven om dit land nog beter te maken voor de Ultra-Rijken &Ratten in pak(Video) en de BN-hoeren zoals ik dan en het nu al gaat en Top hoe je die ‘Bijbelse Boy Segers’ heb om kunnen lullen dat je niet een ‘Duivelse ‘Homo bent, hihihihihhihihihi.''
Waarom komt Rutte niet gewoon 'uit de kast' - als 'ie daar in zit?


Tot slot:

Groenendijk gelooft wel in artikel 1 van onze Grondwet en heeft niets tegen de homoseksuele medemens (of alles daartussen in) die gelukkig met elkaar zijn en zich als normaal-fatsoenlijke mensen gedragen (wat ze in hun bed doen; gaat ons niets aan... andersom net zo; dat is iets persoonlijks).

Groenendijk haat echter 'vuile flikkers' die enkel wegduiken en hun reet figuurlijk/ letterlijk? afvegen met de wet en het fatsoen.

 • Dat soort vuile flikkers (kunnen homo's maar ook hetero's zijn) moeten door de plee gespoeld worden; in ons aller belang - gay or not gay!


Wordt vervolgd. Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia