dinsdag 27 november 2018

Rutte, Grapperhaus/ Dekker l#llen op tv mooi over 'recht'staat maar... doen in de praktijk niets ipv in te grijpen bij Wanorden van Advocaten!d.d. 15-11-2017 Good7YT - Grapper House (met lyrics ofzo) - Zondag met Lubach

Grapperhaus/ Dekker l#llen over 'recht'staat maar doen in de praktijk niets!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - publiceerde regelmatig over de zeer wanordelijke gang van zaken bij de beroepsgroep advocaten.

Waaronder: een behandeling van niet-daadwerkelijk ingediende klachten ('witte sportauto') maar een infantiele, prut-'samenvat-ting' ('zwarte scooter'); behandeling in verkeerde volgorde mid-dels pure chantage ('akkoord gaan met foute samenvatting of anders helemaal geen behandeling'/ mr. Meijer) en nochtans actueel - wraking van behandelend college (mr. Heenk & Co) bij klacht jegens ex-deken/ advocaat mr. Empel.

Als 1 van de wrakingsgronden werd de urgente oproep/ brief aan ministers Grapperhaus en Dekker genoemd, waarin om onmiddellijk ingrijpen werd verzocht bij deze lopende klachtza(a)k(en). Dit omdat er:

  • van een BEHOORLIJKE KLACHTBEHANDELING conform H9 Algemene wet be-stuursrecht bij vele (Wan-)Orden van Advocaten absoluut GEEN SPRAKE IS!

Let wel: omdat 'advocaten' een 'vrije beroepsgroep' is, dienen zij ter zake klacht-behandeling aldus verantwoording aan het ministerie van Justitie en Veiligheid af te leggen. Ergo: Grapperhaus en Dekker moeten ingrijpen nu de Orde van Advo-caten er een zooitje van blijkt te maken!

Bottom-line:

Grapperhaus en Dekker moeten die 'dames en heren - meesters in de rechten' aanpakken maar...

doen net alsof ze de aangetekend verzonden brief van GRN niet ontvangen zouden hebben

Hoe smerig is dat? Dat is de dagelijkse realiteit in kromstaat Nederland!

  • Grapperhaus en Dekker... het kan niet gekker!

En die Wan-Orden? Die drammen 'gewoon door'.. ditmaal met toezending van een - wederom - prut-'samenvatting'/ 'proces-verbaal' van gewraakte klachtzitting. Plus aankondiging van komende afwijzing:


Raad van Discipline d.d. :

   1. begeleidende brief d.d. 16-11-2018;

   2. 'verweerschrift' Heenk, Okkerse, Robers,
       Tan en Tomlow d.d. 12-11-2018;

   3. envelop d.d. 17-11-2018

Ergo: GRN wordt - vast - niet uitgenodigd om de wraking toe te lichten = o.a. melding te maken van non-reactie van het ministerie/ Grapperhaus & Dekker en krijgt vervolgens - zeer binnenkort - de afwijzing toegezonden. En dan? Weer terug naar Heenk & Co zonder dat er inhoudelijk door het ministerie werd gereageerd op geconstateerde malversaties bij betreffende Wanorden...

  • kromstaat Nederland anno 2018.

Echt, geachte lezers... het is allemaal en helemaal nep! Dat is de waarheid, niets dan de waarheid en geheel niet overdreven. Het 'systeem' lijkt mooi te zijn maar de praktijk is erger dan horror!d.d. 12-11-2018: 'Schokkend:


    Grapperhaus/ Dekker weigeren ontvangstbevestiging te zenden
    op aangetekend verzonden brief
d.d. 13-11-2018: 'Burgers-bedriegende Grapperhaus/ Dekker

                            verkrachten Vrouwe Justitia

GRN herhaalt:

  • NL is GEEN RECHTSTAAT maar een BANANENREPUBLIEK!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia