donderdag 30 augustus 2018

#RedNederland: Weg met Rutte-3! Niet alleen bij Han ten Broeke - het is Sodom en Gomorra in beide Kamers en heel vieze torentje te Den Haag!
Het vervolg - video 2 - vindt u hieronder:


Wikipedia:

Sodom en Gomorra waren twee steden waarvan de verwoesting door God in de Hebreeuwse Bijbel wordt vermeld in Genesis 18-19. 

Er is tot op heden geen archeologisch bewijs gevonden dat deze steden daadwerkelijk hebben bestaan.

Sodom en Gomorra behoorden volgens de Bijbel tot de pen-tapolis (Grieks, 'vijfstad'), samen met de steden Adama, Ze-boïm en Bela. In de Koran wordt grotendeels dezelfde be-schrijving van de steden en de gebeurtenissen gegeven.


Sodom en Gomorra lagen in Kanaän en waren - volgens de Bijbel en Koran - berucht vanwege de "verdorvenheid" van de inwoners.

De naam Sodom heeft geleid tot de term sodomie, een uitdrukking voor 'zondige', verboden seksuele contacten. Sodomie wordt weleens gebruikt om homoseksualiteit mee aan te duiden.
30 AUGUSTUS 2018


Zojuist is op de site van HP/De Tijd een artikel over mij gepubliceerd.

In 2013 heb ik een kortstondige en intieme relatie gehad met een jongere medewerkster van de fractie. Dat was daarmee een ongelijkwaardige relatie.

 • Niet in de zin van macht of gezag, maar wel gezien het feit dat ik kamerlid was en zij een medewerkster van midden twintig.

Als ik daar nu op terugkijk, had ik mijzelf dat nooit mogen toestaan. Het was niet ok, had niet mogen gebeuren en zal nooit meer gebeuren.


Op enig moment heeft mijn toenmalig fractievoorzitter Halbe Zijlstra mij op de hoogte gesteld van het feit dat de medewerkster mij beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Halbe heeft dit – terecht – heel serieus genomen.

Hij had de medewerkster meteen voorzien van een advocaat en haar aangeraden aangifte te doen. Ik heb de aantijging met kracht weersproken.

Los van de ongelijkwaardige relatie is er naar mijn mening niets onoorbaars voorgevallen. Halbe adviseerde mij daarop om dan aangifte te doen van smaad, waarna ook ik een advocaat heb ingeschakeld.

Al snel bleek echter dat de medewerkster en ik deze kwestie het liefst achter ons wil-den laten. Dat leidde vier weken later tot een juridische overeenkomst waarin we ‘agree to disagree’ afspraken en overeenkwamen de kwestie te laten rusten en er-over te zwijgen. En zo is het de afgelopen vijf jaar gegaan.


Halbe vond de getroffen afspraak onbevredigend en heeft de kwestie voorgelegd aan de integriteitscom-missie. De commissie heeft zowel met mij, de mede-werkster, als ook de fractieleiding gesproken.

Met de gesloten overeenkomst, het oordeel van de integriteitscommissie en het feit dat beide partijen dit achter zich hebben kunnen laten, heb ik de afgelopen vijf jaar kunnen blijven functioneren.

Natuurlijk heb ik de berichten gelezen die een verband legden tussen een vermeende kwestie en een eventueel ministerschap. Daarover het volgende. Bij de formatie was het glashelder dat Halbe Zijlstra vóór mij in de rij stond.

Toen Halbe aftrad, dook mijn naam weer op. Maar niemand hoefde daar over na te denken, ik kon simpelweg geen minister worden. Want nog voordat de kwestie rond Halbe speelde, zat ik al in een medisch traject waardoor ik een paar maanden uit de roulatie ben geweest. Inmiddels gaat het beter.


De afspraak hield vijf jaar stand. Tot vandaag.

Nu is de kwestie openbaar geworden en is een situatie ontstaan die ik niet kan beheersen. Dat wil ik mijn familie, vrienden, mijzelf, maar zeker ook mijn fractiegenoten en partij, niet aandoen.

Ik heb de afgelopen dagen goed nagedacht over de onbeheersbare gevolgen van deze publicatie. In dit vak leef je in een glazen huis en mag je integriteit geen onderwerp van discussie worden. Daarom heb ik, hoewel ik mijzelf en anderen recht in de ogen kan aankijken, toch besloten mijn kamerlidmaatschap neer te leggen. Ik heb de kamervoorzitter daar zojuist van op de hoogte gesteld.


Ik neem deze beslissing met pijn in mijn hart, want ik heb mij de afgelopen jaren met volle overtuiging en enthousias-me ingezet.

   Han ten Broeke


Reactie Klaas Dijkhoff:

“Ik respecteer het besluit dat Han genomen heeft.  Los van de fout die hij zelf ook onderkent, was Han een Kamerlid met veel gezag in de Kamer en in binnen- en buitenland. Voor velen in de fractie en de partij was hij een mentor en

VERKLARING VAN NU 1VANDAAG-MEDEWERKSTER:


d.d. 30-08-2018: Telegraaf - WOUTER DE WINTHER

   Oud VVD-medewerkster bestrijdt
   versie Han ten Broeke'

DEN HAAG - De voormalig VVD-medewerkster waar het af-tredende Kamerlid Han ten Broeke een ongepaste relatie mee had aangeknoopt in 2013, bestrijdt de versie van de parlementariër over het gebeurde.

GRN: Wat voor ongepast gedrag vertoonde Han ten Broeke dan 'precies'? Dijkhoff had hem meteen ontslagen...

dan moet het dus toch wel er smerig/ vies zijn geweest, nietwaar? Toch ongepast; 'in de zin van macht of gezag'. Waar blijven de smeuige? details:

 • Vertel Han (bah)!

Vertel medewerkster (respect)...


GRN:

    De allerergste VuVuDu-er moet nog weg...

    ...samen met die hele nep-'regering'!d.d. 31-08-2018: Metro

 • 'VVD-er vertrekt om ongepaste relatie'

Han ten Broeke (49) zou in 2013 een relatie met een toen 25-jarige medewerkster hebben gehad.


d.d. 26-12-2011: Shockwave


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

BRD-Konsulin Speyrer versucht PapaErik zu verarschen u. läβt 3 entführte Kinder im Stich! Botschafter Brengelmann greif ein: Ultimatum 12:00 Uhr!

GRN: Komplimente an d.d. 30-12-2014: DirtyWhitePaint - 'Du bist Scheiße!'

Konsulin Speyrer laesst Scheisse schreiben/ Botschafter Brengelmann schweigt!Seit dem 27sten Juni 2016 werden unsere drei Toechter Lina Osasu, Jördis Imani und Imke Abeni irgendwo versteckt gehalten von der sogenannten = Fake-'Mutter' Solvig S. - Frau S.S. - und ferngehalten von jeglichen Kontakten oder Umgang mit diesem lieben Vater Erik - GRN.

Das war, ist und wird niemals im Interesse der Kinder sein. Ganz im Gegenteil: was Frau S.S. mit krimineller Hilfe der Niederlaendischen und Deutschen Behoerden jetzt schon Jahrenlang abzieht, ist unakzeptabel und unverzeihbar!


Das ist krank! Das ist emotionaler Kindes- (und Vater) Misshandlung!


Und das schlimmste: die Deutsche Behoerden wissen ganz genau wo die Kinder sind - jeden Monat wird das Kindergeld ueberwiesen und gehen die Kinder auch in die Schule, sind also auch dort eingeschrieben worden.

Sie halten aber zusammen den Mund und machen so mit bei der Instandhaltung dieses PAS-Familiendramas...
d.d. 29-08-2018: 'Wo ist Euer Anstand BRD-Botschafter D. Brengelmann (selber Vater) und Konsulin P. Speyrer?Konsulin Speyrer und

<--- Botschafter Brengelmann

wurden angeschrieben und gebeten zu helfen um konkrete Kontaktwiederherstellung moeglich zu machen.

Letztendlich brauchen Speyer/ Brengelmann nur ins Einwohnemeldeamt nach zu schauen bzw. 'nach schauen zu lassen' und...


 • LJI und GRN werden wieder gluecklich!

Wie es - bis jetzt - weiterging?

Nicht auf die angegebene Adresse sondern auf meine andere Mailadresse empfing dieser Vater und Hollaender, drs. E.M. Groenendijk MSc. - einfach PapaErik - eine anonyme Nachricht des Deutschen Generalkonsulats:Ihre Schreiben bezüglich der Entführung Ihrer Kinder


Informationen Amsterdam
info@amsterdam.auswaertiges-amt.de

Wo 29-8-2018, 14:02


Sehr geehrter Herr Groenendijk,

das Generalkonsulat Amsterdam bestätigt hiermit den Eingang Ihrer E-Mails vom 14.8. und 27.8.2018.

Die Bundesrepublik Deutschland und die Niederlande sind Vertragsstaaten des Haager Übereinkommens über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführungen (HKÜ) vom 25.10.1980. Das HKÜ regelt die Rückführung eines widerrechtlich in einen Vertrags-staat verbrachten oder dort zurückgehaltenen Kindes im Wege der internationalen Rechtshilfe.

Das HKÜ eröffnet auch die Möglichkeit, einen Antrag auf Ausübung des Umgangsrechts zu stellen (Art. 21 HKÜ). Jeder Vertragsstaat bestimmt eine zentrale Behörde, welche die ihr durch dieses Übereinkommen übertragenen Aufgaben wahrnimmt. Die zentralen Behörden nach dem HKÜ kommunizieren direkt miteinander ohne Beteiligung der Aus-landsvertretungen.


Das Generalkonsulat rät Ihnen, sich mit Ihrem Anliegen an die deutsche oder niederländische zentrale HKÜ-Behörde zu wenden

Die deutsche zentrale HKÜ-Behörde ist das Bundes-amt für Justiz (BfJ) 

(https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/HKUE/HKUE_node.html##), Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn, Tel: 0049-228-99410-40 oder 99410-5212, Fax: 0049-228-410 99 5050 oder 410 99 5401, E-Mail: int.sorgerecht@bfj.bund.de.


Zentrale Behörde in den Niederlanden ist die „Centra-le autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca), Bezoekadres: p/a Ministerie van Justitie en Veiligheid, Turfmarkt 147,   2511 DP Den Haag, Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, Tel: 070-3706252, Fax: 070-3707507, E-Mail: kinderont-voering@minvenj.nl“.

  Das Generalkonsulat Amsterdam hat
  im HKÜ-Verfahren keine Zuständigkeit

 und kann Ihnen daher leider nicht weiterhelfen.

Es steht Ihnen außerdem frei, den Rechtsweg zu beschreiten. Die niederländische Botschaft in Berlin kann Ihnen sicher geeignete Rechtsanwälte benennen.

  Das Generalkonsulat hofft,

  dass diese Informationen hilfreich für Sie sind.


Mit freundlichen Grüßen


Generalkonsulat
der Bundesrepublik Deutschland

Honthorststraat 36-38
1071 DG Amsterdam

Tel  (0031 20) 574 77 00
Fax (0031 20) 676 69 51

www.amsterdam.diplo.de


GRN's Reaktion:
BRD-Botschafter Brengelmann:

   greifen Sie jetzt ein!

Wo sind meine Kinder?


Sie wissen das ganz genau...

 • nix abschieben sondern Kontaktwiederherstellung, sofort!Botschafter Brengelmann - Frau Speyrer laesst Bloedsinn antworten!


Ultimatum:

   d.d. 31-08-2018, 12:00 Uhr!

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Von: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Do 30-8-2018, 17:39


Geehrte BRD, anonyme Respondent (Frau Speyrer?),
Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkend burgers,


Nein! Das hilft mir gar nichts...

 • das ist reinste Verarschung!

Und das nimmt GRN nicht hin, Frau Speyrer/ Herr BrengelmannGRN wiederholt:

 • wo sind meine Kinder? Sofort!

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/08/brd-konsulin-speyrer-versucht-papaerik.html

BRD-Konsulin Speyrer versucht PapaErik zu verarschen u. läβt 3 entführte Kinder im Stich! Botschafter Brengelmann greif ein: Ultimatum 12:00 Uhr!
stoppasfamiliedrama.blogspot.com

Mit publizierenden 'Gruessen',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - PapaErik - Im Interesse der Kinder und Frau Justiz!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Hypocriete Vera Bergkamp (= D'666) schuift schuld af op politie maar liet zelf keihard mijn 3x ontvoerde dochters; Lina, Jördis en Imke in de steek!
Slechts een 'klein' krantenartikel maar zo gaat het overal...
ook 'in het groot'. Niet incidenteel maar structureel.

Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - blijft doorgaan met 'de massa wakker schudden'...   In de Telegraaf vandaag...

   een artikel over zeer enge D666-politica:

<--- Vera Bergkamp:

   d.d. 30-08-2018: 

   'De politie kan ouder wel aanpakken!'


   GRN: Nu 'opeens' wel?

   Maar in 2008 t/m... 'toen? niet!?

   De politie - en het OM - handel(d)en in ons diep-
   trieste en voortdurende PAS-familiedrama...

   dus:

...in strijd met de wet - zoals GRN toen reeds zei en aangiftes deed - want die werd tussendoor niet veranderd!!

Ergo:

GRN had en heeft op alle punten 100% gelijk:
Dit terwijl hij ieder weekend zelf aangifte op grond van art. 279 Sr. deed en niet-'Samen' niet-'Veilig' Midden Nederland - ondanks uitgesproken ondertoe-zichtstelling - weigerde om in te grijpen!

Weigerde om mw. S.S. een schriftelijke aanwijzing te geven tot onmiddellijk herstel van de geblokkeerde omgang, zoals rechtbank Arnhem had vastgesteld! 


SVMN vond maandenlange, illegale blokkering van de omgang prima en steun-de, net als de zeer bijzondere 'curator' Hopmans enkel en alleen mw. S.S. - niet de    kinderen en zeker niet deze vader!

   Hoe kan het dan het sof in Arn-hel na door GRN aange-
   vader?

   Hoe kan dat nou? (cynisch, welteverstaan)


GRN stond en staat in zijn/ het recht maar des-ondanks werden drie kinderen hun eigen, goede vader afgenomen!

 • Hoe kan dat nou?!!

Drie keer werden zij ontvoerd en de laatste keer zelfs met misdadige hulp van de 100% bewezen crimine-le 'burgemeester' (H.B.I.) Rik de Lange  Duiven/ Gelderland.

GRN hield en houdt zich aan de wet, ging de 'konink-lijke' weg maar tevergeefs. Sinds d.d. 27 juni 2016 weet deze PapaErik niet eens waar zijn eigen kinderen nu zijn, hoe het met hen gaat of hoe ze er nu uitzien!

 • Schokkend! Onacceptabel en onvergefelijk!

Tienduizenden euro's advocaat- en griffiekosten werden uitgegeven om... 'gewoon Papa' voor zijn eigen drie dochters te kunnen zijn, zoals hij dat altijd was, is en blijft! Zonde van die energie, de tijd en het geld want:

de 'recht'staat is in Nederland feitelijk - na > 35 zit-tingen heeft GRN meer dan genoeg, enkel negatieve ervaringen opgedaan (u ook?) - een kromstaat is!


Dat 'wij in NL in een democratische rechtstaat leven', is een keiharde leugen; een fabeltje... 

 • de facto niet waar!

En ja: dat bewijst GRN in al zijn publicaties  op deze site.GRN: Bergkamp reageert niet dus moet die vraag zelf beantwoord worden:

Omdat 'de overheid' zich - dat 100% bewezen! - misdadig gedroeg/ gedraagt en medewerking verleende/ -t aan 3e, internationale kinderontvoering in drie gevallen, het bewust negeren van geldende ots-beschikking van de rechtbank, herhaald machtsmis-bruik en schending van de afgelegde ambtseed om maar enkele, zeer ernstige, strafba-re feiten op te sommen!

 • 'Dat mag niemand weten; dat stoppen we in de doofpot',


..denken, zeggen, doen politici zoals die van D'666:

   Vera Bergkamp.

   Totale D666-hypocrisie!

   = 'Pragmatische' leugens en bedrog!

In de krant 'het ene zeggen/ mooie praatjes houden' maar
...in werkelijkheid 'het andere = niets doen en kinderen in de steek laten'!
Zorgzame. prudente en veilige vader, recht-zoekend burger GRN volhardt, vecht door!


Want: het allerbelangrijkste:

PapaErik stelde en stelt wel altijd de belangen van zijn kinderen bovenaan. Als enige.

GRN gelooft dat de waarheid en zijn echte liefde voor LJI - en andersom - het langste duren.

Want wij houden echt van elkaar
Eerdere publicaties over satanisten/ NL-politiekhun hypocrisie/ leugens en bedrog:


d.d. 16-12-2017: 'Kinderen kapotgemaakt door de NL-overheid:

Geen waarheidsvinding bij jeugdzorg/ Veilig Thuis en
d.d. 18-12-2017: 'Jeugdzorg is nep en de politiek is nep;
d.d. 19-03-2018: 'In deze tijd wordt D'66 ontmaskerd als enge D666-satanisten 
                          en VVD als VuVuDu = Vereniging Van Dieven!
d.d. 07-08-2018: 'OIA-25: in opstand!


     Verdrietige, boze en actie-voerende ouders gezocht!


GRN: Als er zich genoeg OIA-ers aanmelden, gaan we georganiseerd demonstreren... graag, welkom!

 • Echte Ouders zijn Ouders In Actie - OIA!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia