woensdag 20 februari 2019

AANGIFTE tegen KRANT: Gooi en Eemlander ONWAARHEDEN in PUBLICA-TIE 100% BEWEZEN: POLITIE-AGENTE BEVESTIGT; werd NIET BELEDIGD!GRN: Via 'zijn' secretaresse... het is dus geen vrouw maar een man, die politie-'baas'!

DITMAAL: DANK, HILVERSUMSE POLITIE - 'GEEN BELEDIGING', ALDUS  AGENTE!Het is echt 'bijna leuk' om die NEP-KRANT:

   'De GOOI & EEMLANDER'
    steeds meer te ontmaskeren...

...ware het niet dat volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en...

...'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc.- gewoon PapaErik - wel wat beters te doen heeft.

Desondanks:


     'So don't even consider jerking me around!'


NEP-krant: Gooi & Eemlander:


van NEP-journalist: Leander Mascini

01/02/2019 om 13:18 HILVERSUM Er heeft vrijdagmiddag een Gele Hesjes-demonstratie plaatsgevonden bij theater Gooiland in Hilversum. Na korte
tijd hielden de handvol demonstranten het echter weer voor gezien.


Citaten:

G&E ONWAARHEID-1:

   'Het lijkt te gaan om de actievoerder die de
   demonstratie aankondigde in een video op
   YouTube. Daarin wordt ook koning Willem-
   Alexander beledigd.'

GRN: 'Wordt beledigd in de video' - waar dan? 

          Helemaal NIET WAAR - MASCINI LIEGT!

Dat was 'belediging/ laster en smaad', Mascini/ Schneider/ Gooi en Eemlander!


G&E ONWAARHEID-2:

  • 'Hij zou van zijn bed zijn gelicht door de politie wegens beledigingen aan het adres van de politie.'

GRN: Op welke bron baseert Mascini zich hierbij? Klaarblijkelijk uit zijn 'laster-duimpje' gezogen? Want: de politie ontkent... en bevestigt dat GRN betreffende agente helemaal niet beledigd heeft, laat staan dat dat 'de reden' geweest zou kunnen zijn om hem op vrijdag, d.d. 01-02-2019 om 06:00 uur 'van zijn bed te lichten'!

Rarara, wat is dat voor 'n rare = misdadige wijze van 'journalistiek' bedrij-ven?!!

Dat was 'belediging/ laster en smaad', Mascini/ Schneider/ Gooi en Eemlander!WAT VOORAF GING:


d.d. 08-02-2019: '#FreeErik #FreeNL deel-2: GELE HESJES BEVRIJDEN NEDERLAND


     SCHOKKEND!'

d.d. 20-02-2019: 'KEIHARDE BEWIJZEN: GOOI & EEMLANDER is NEP-KRANT


GRN DOET morgen dus AANGIFTE'
GRN: En ook het bellen met '0900-8844' bleek lachwekkend te zijn - morgen publicatie. Nu eerst die aangifte voorbereiden...

  • Contact met 0900-8844

Het nummer 0900-8844 is hét landelijke service?nummer van de politie. Met dit nummer kunt u bellen voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen. Is er wel spoed geboden, omdat u bijvoorbeeld een verdachte situatie ziet? Bel dan met het alarmnummer 112.Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

KEIHARDE BEWIJZEN: GOOI & EEMLANDER is NEP-KRANT - de REDACTIE VLUCHT WEG + WEIGERT WEDERHOOR: GRN DOET morgen dus AANGIFTE
Best veel werk maar nu staan ALLE BEWIJZEN ONLINE: Gooi & Eemlander = NEP!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik heeft beide 'heren' L. Mascini en H. Schneider alsook de regio-
nale krant 'De Gooi en Eemlander' echt meer dan genoeg kansen gegeven/ mogelijkheden geboden
 om passend te reageren op GRN's verzet tegen onjuiste berichtgeving over zijn persoon.

  • Nu is de maat vol. GRN gaat aangifte tikken, afspraak om 13:00 uur!

Het opgeslagen 'standaard-document' openen waar alle be-nodigde (persoonlijke en algemene) gegevens er al in ver-meld (met dat bijltje werd al vaker gehakt) en GRN hoeft 'alleen nog maar' de zaak te beschrijven en dan de reeds ingevulde aangifte/ het gewenste proces-verbaal meene-men.

Dan hoef je ook niets meer uit te leggen = kun je ver-wijzen naar jouw 'ontwerp-aangifte'.

Dat scheelt - vaak - een hoop gedoe en eventuele discussie(s) bij het (laten) opnemen van de gewenste aangifte door de dienst-doende agent(e)...

Ook doen: bewijsmateriaal uitprinten, verwijzing naar deze site met 100%-bewijs-video en klaar is Kees!

Echter: deze GRN is - uiteraard op formele wijze nog lang niet klaar met Mascini, Schneider en G&E... natuurlijk niet! En ook 'de rest van die club zal nog formeel aangepakt en ontmaskerd worden' = alles in de openbaarheid gebracht worden!


WAT VOORAF GING:


d.d. 07-02-2019: 'GELE HESSER GRN gaat verhaal halen/ maken bij krant...

d.d. 14-02-2019: 'GRN: GOOI & EEMLANDER = NEP-NIEUWS


AUDIO-BEWIJS: GOOI & EEMLANDER is NEP-KRANT - de REDACTIE VLUCHT WEG!


d.d. 15-02-2019: audio 1

  • 'We spreken af om kwart voor terug te bellen?!!'
d.d. 15-02-2019: audio 2 

  • 'Mijnheer? Schneider is als weg...'
d.d. 20-02-2019: audio 2

  • 'Mijnheer? Schneider beslist zelf of en wanneer hij reageert...'

GRN: aangifte dus!

GRN: Wie denken die...

   NEP-journalist L. MASCINI en die...

Bijna iedereen die ik vertelde over mijn overgang van de redactie in Amsterdam naar De Gooi- en Eemlander eind vorig jaar, maakte wel een opmerking over Gooische kak. Maar nu, na een paar maanden in het Gooi, zijn de keren dat ik de Gooise R heb mogen horen op één hand te tellen. Het valt allemaal best wel mee met dat kakkerige en keurige. Soms zelfs eerder het tegenovergestelde.

GRN: Heeft Leander het hier over zichzelf?
Als zijnde: 'het tegenovergestelde van keurig?'!!


   NEP-hoofdredacteur H. SCHNEIDER

Hugo Schneider hoofdredacteur regionale dagbladen TMG
Hugo Schneider (63) start per direct als hoofdredacteur regionale dagbladen bij TMG. Schneider nam deze positie sinds mei 2017 waar en is al ruim twaalf jaar als adjunct-hoofdredacteur betrokken bij de regionale kranten waar-onder het Noordhollands Dagblad, De Gooi- en Eemlander en Leidsch Dagblad. Daarvoor was hij hoofdredacteur van Haarlems Dagblad. Vandaag is Schneider tijdens de plenaire redactievergadering voorgedragen als nieuwe hoofdredacteur en zijn voordracht is bij acclamatie aangenomen.

van de NEP-KRANT Gooi & Eemlander wel niet dat ze zijn? NEP inderdaad en aldus GRN bedrijven 'ze' niet alleen tendentieuze 'journalistiek' maar zijn...


Dat zou - met diploma; wat is de zijne eigenlijk waard? - 'journalist' Mascini toch geleerd moeten hebben: 'hoor en wederhoor' alsook 'geen roddels of leugens als feiten poneren... daar krijg je problemen mee' - en terecht!

En dat zou - met jarenlange ervaring, ook bij de NOS (dan weet je het al) - 'hoofd-redacteur' Schneider (> 63 jaar) toch hebben moeten weten vóórdat de leugen-achtige beweringen van Mascini  op diverse internet-kanalen: Gooi & Eemlander, Gooi & Eembode, Noord-Hollands Dagblad... onder zijn (eind-)verantwoordelijkheid gepubli-ceerd werden?!

Twee opties: of Hugo controleerde niet/ onvoldoende wat 'zijn' Mascini daar - ten onrechte, nogmaals - schreef over GRN. Of Hugo deed dat wel en werkte aldus bewust mee aan - gepoogde - 'karakter-moord' van deze recht-zoekend burger GRN...

  • ...dat is nog veel erger!

En toen GRN - herhaald - poogde, zowel persoonlijk op locatie, schriftelijk alsook telefonisch poogde om met Mascini/ Schneider in gesprek c.q. overleg te gaan, werd/ wordt daar niet passend op gereageerd.

De EMMER = VOL: morgen eerst aangifte doen en voor die punten die niet in de aangifte komen: toch ook formele klacht bij de NVJ - eens kijken of GRN die ook (verder) kan ontmaskeren als 'de ene NEP-JOURNALISTEN-VERENIGING dekt de NEP-'journalist' Mascini en NEP-'hoofdredacteur' Schneider' of dat zij beide 'heren' en 'de Gooi & Eemlander' passend zullen gaan bestraffen... GRN publiceert.


Mascini, Schneider en G&E zijn keihard betrapt en 100% bewijs voorhanden dat MASCINI/ SCHNEIDER en GOOI EEEMLANDER...


   NEP'NIEUWS'-MAKERS
   en eveneens;

  NEP'NIEUWS'-VERSPREIDERS zijn!

   En dat pikt deze GELE HESSER alsook...

  • PRIVÉ-PERSOON GRN NIET... natuurlijk niet!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

VERLOREN & GEVONDEN: PAARSE MUTS - GELE VRIEND(INN)EN bij GELE HESJES-DEMO tegen Nepnieuws Onder Staatstoezicht op Fake Media Park
GRN: GELE OGEN en 'n GEEL HART = PAARSE MUTS terug naar GELE VRIENDIN!In slecht Nederlands heet dat dan: 'LOST and FOUND' - 'VERLOREN en GEVONDEN', aldus deze volhardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik:


       (bijna) GEVONDEN door GRN en terug naar GELE VRIENDIN?!!


Want: alle GELE HESJES...

   ...in heel NEDERLAND: HILVERSUM, AMSTERDAM, ROTTERDAM, UTRECHT en ook DEN HAAG, EMMEN, LEEUWARDEN, ENSCHEDE, MAASTRICHT enzovoorts zijn...

   ALLEMAAL VRIENDEN & VRIENDINNEN
   - ECHTE GELE FAMILIE VAN & MET ELKAAR.

Energie, vreugde, geestkracht, luchtigheid en lichtheid van het bestaan Marcel (17 januari 2013)WAT VOORAF GING:


d.d. 16-02-2019: 'Op H'sumse markt: 'DAT ZIJN BANDIETEN'... ALLEMAAL: de ROVERHEID, het NOS-FAKE-NEWS en RUTTE-3 REGERING.


HOE 'T VERDER GAAT:


Bij deze: kom je PAARSE MUTSIE maar bij mij (op-) halen GELE 'MUTS' en...

   dikke GELE BEZEMWAGEN-KNUF aan die:

   WANTEDGEZOCHT:

      GELE VRIENDIN...

     nu zonder PAARSE MUTS?!


d.d. 17-10-2011:

ZUSSIE: GRN HOUDT JE MUTSIE VOOR JE VAST, WANT DAN KUN JE...
'M WEER TRUG KRIJ-GEN....

  • GELE GROET aan de hele GELE FAMILIE in NEDERLAND!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia