woensdag 26 april 2017

Dekt politie Zevenaar criminele burgemeester op Willem-Alexanderplein die 3 meiden liet ontvoeren en ots-beschikking negeerde? Dat (b)lijkt zo!Drie kinderen die door de rechtbank onder toezicht van jeugd'zorg', geplaatst werden... uitschrijven en naar het buitenland laten vertrekken? Negeren van de ots-beschikking, minachting van de rechtbank en medewerking aan 3e internationale kinderontvoering... Het gebeurde allemaal in de criminele gemeente Duiven; schokkend en onacceptabel.

Maar waarom weigert de politie Zevenaar aangifte in behandeling te nemen? Dit stinkt enorm; open die beerput. De bewijzen zijn verzameld en worden openbaar gemaakt...Dient politie Zevenaar niet de wet, maar criminele burgemeester De Lange?

Ja, dat lijkt er nu wel heel erg op... aldus deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik Groenendijk MSc. Dit gebaseerd op de feiten:


2016-06-27Onze drie meiden werden voor de 3e keer ontvoerd naar Duitsland (?)


Dit door hun - helaas - ziekelijk egoistische 'moeder' Solvig S. met medewerking van 100% criminele gemeente Duiven/ Gelderland middels overschrijving van de 'Basis-registratie Personen' (BRP) naar het RNI-deel daarvan (Register Niet-ingezetenen).

 • Betrokken: criminele 'burgemeester' De Lange, brrr... -> secretaris Papjes en teamleider Burgerzaken Hoogstraten.


Zie o.a. publicaties:

d.d. 03-07-2016: 'Onze 3 kinderen weer ontvoerd naar Duitsland?: mw. S.S. verdient eretitel 'moeder' niet (meer)...

Stop PAS-familie-drama'! In mijn hart en op mijn huid: ...onze Lina (14), Jördis (12) en Imke (10 jaar) en

d.d. 09-07-2016: 'Drie Nederlandse kinderen ontvoerd; Jeugd'zorg' en curator 'staan erbij en kijken ernaar'? Dat is misdaad tegen de meiden'! Opsporing Verzocht; waar zijn 'mijn' 3 dochters naartoe ontvoerd? - VIDEO.


2016-08-03:

Kinderen door de rechtbank Arnhem in ieder geval t/m deze datum = nog > 5 weken, onder toezicht geplaatst van 'niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland' en de 'zeer bijzondere kinder = moeder'-curator Hopmans.


Zie o.a. publicaties:


 drs. Roeters - brrr... 
d.d. 31-07-2016: 'Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland 'goed'! Schokkend.'

d.d. 08-08-2016: 'Raad voor de Kinder'bescher-ming' doet niets bij internationale ontvoering 3 Nederlandse meiden tijdens ondertoezichtstelling'!


Simpel toch?

Als de rechter onze 3 kinderen t/m 03-08 onder toezicht geplaatst heeft...


dan kun je niet als - daarmee criminele! - gemeente Duiven akkoord gaan...

met het verzoek d.d. 27-06 van deze 'moeder' S.S. aan de balie van burgerzaken om...

onze - op dat moment onder toezicht-staande - drie meiden uit te schrijven als inwoners van Neder-land/ gemeente Duiven te Gelderland, nietwaar?!


Dan maak je als gemeente Duiven het toezicht van SVMN op de kinderen, zoals de rechter in hun belang achtte, onmogelijk en...

...ga je direct in tegen de geldende ots-beschikking!

Daarnaast maak je als gemeente zijnde en sinds de transitie ook zelf 'verantwoordelijk voor uitvoering van de wet op de Jeugdzorg'... nu juist het werken van die 'profes-sionals' onmogelijk.


Heh?!

 • Precies tegengesteld aan dat wat je van 'n behoorlijke gemeente mag, neen moet kun-nen verwachten. Schokkend... onacceptabel.


Ergo

De gemeente minachtte de rechtbank, negeerde geldend recht/ belang van de kinderen zoals door de rechters bepaald en maakte de uitvoering van de ondertoezichtstelling onmogelijk...!

 • Dat kan natuurlijk niet. De rechtbank bepaalt, niet de 'moeder' en ook niet deze nep-burgemeester en/ of zijn gemeentelijke medewerkers!


2016-08-29Aangifte jegens criminele gemeente Duiven te Gelderland


Derhalve werd bij de politie Hilversum aangifte ge-daan tegen deze - 100% bewezen criminele gemeente/ dhr. De Lange, Papjes en Hoogstraten.

Leest u zelf de volledige tekst van dit verzoek tot vervolging naar het wetboek van Strafrecht van deze bestuurlijke misdadigers.Weer vijf maanden later... ontving vader/ burger Groenendijk deze anonieme flut-brief van de politie Zevenaar, afdeling 'Recherche' echter vanuit Apeldoorn bezorgd (= landelijk)...


2017-02-14'Uw zaak; we hebben op dit moment te weinig aanwijzingen of informatie om een onderzoek te starten


We bewaren uw zaak wel in onze administratie.

Krijgen wij nieuwe informatie? Dan kunnen wij beslui-ten uw zaak toch te gaan onderzoeken. Dit zullen wij u dan laten weten. Heeft u zelf intussen nieuwe infor-matie die ons kan helpen? Neemt u dan contact met ons op.'


Reactie:

Gatverdamme... hoe hypocriet en ongeloofwaardig kan een anonieme agent c.q. rechercheur wel niet zijn? Bahbahbah!

Alle onomstotelijke, wettig overtuigende bewijzen zijn verzameld en werden 'met een strik erom/ kant en klaar' aangeleverd. Dan beweren 'te weinig aanwijzingen of infor-matie te hebben om een onderzoek te starten'... betekent:

 • 'mijnheer Groenendijk, dikke vinger naar u; wij doen niets... lekker puh!'. Pardon? Wat een smerige 'streek'; dat is crimineel verzaken!2017-03-18: Uiteraard pikt Groenendijk dit niet en moet dus publiceren!


Recherche Zevenaar weigert misdadige gemeente Duiven te vervolgen...

ondanks bewezen medewerking aan 3e internationale kinderontvoering!

1x VIDEO en 5x AUDIO

Dit tijdens lopende ondertoezichtstelling!2017-04-08:

Is justitieel apparaat - politie, OM, MinVJ - van 'laag tot hoog' zo corrupt als wat?


Ja; 100% bewijs in PAS-familiedrama
en 3x (inter-)nationale kidnapping!
VIDEO-interview met

journalist Nico van den Ham
- melder van misstanden.


2017-04-11:

Burgemeester 'crimineel' noemen'Geen probleem' = dus waar!

'Je mag demonstreren... maar met je rug tegen de muur en alleen als je geld hebt - of als je (nu nog) de burgemeester van Duiven bent - dan is de vrijheid niet duur' - dan wordt de wet nochtans straffeloos genegeerd?

 • No way; De Lange & trawanten! Van uitstel komt geen afstel...!


Uw medewerking aan de 3e internationale kinderont-voering is bewezen en gaat uw ambtelijke loopbanen doen beëindigen!

Van het pluche naar de cel;
dat is pas recht(vaardigheid)! 
2017-04-26: Deze update met aankondiging van:


1) indienen klaagschrift bij politie Zevenaar jegens 'rechercheur/ teamleider'

2) indienen bezwaarschrift bij Officier van Justitie van het OM Oost-Nederland

3) meer onthullingen in voorbereiding en actie/ demonstratie...


wordt vervolgd.           Delen van dit artikel wordt gewaardeerd; bij voorbaat dank!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

zondag 23 april 2017

Kotst het Volk op 27 april niet alleen door (te) veel bier maar vooral van-wege 50-jarige nep-'koning' Willem-Alexander? Leve de Volksrepubliek!

'Koningsdag'? 'Dag van het Volk', zul je bedoelen! Weg met die 'Oranje-kliek'; leve de pacifistische revolutie! Waarom deze vader/ burger Groenendijk die Willem-Alexander voor geen euro-cent vertrouwt en of EenVandaag niet-mijn koning 'in zijn achterste kruipt' met haar onderzoek van het Opiniepanel naar komende 'Koningsdag' 2017...? Is Willem-Alexander 'nog steeds beetje dom'? Wij vieren: 'Dag van het Volk'!


Donderdag is het weer zover', aldus de reclame van de Staatsloterij. Inderdaad, op 27 april  is het weer 'Dag van het Volk' en dat is wat wij dan vieren...!
Niet jouw verjaardag, die 'beetje domme Willem';
dat interesseert ons werkelijk helemaal niets!

Wij zijn het Nederlandse volk en
het is ons volksfeest dat wij dan vieren!


Jij mag 'enkel als versiering' komen meedoen! Het volk viert ons mooie Nederland dat wij samen (op-) bouw(d)en en met elkaar zijn... daar mogen we 'best wel een beetje trots op zijn'!

 • Wij, de burgers van Nederland. Het Nederlandse volk.

Veel is 'goed', maar niet alles.. dus 'klagen blijft nodig en verbeteren kan altijd'. Dat is nu eenmaal onze volksaard; 'wij pikken geen gel#l en zeggen wat we vinden'!


'1x per jaar samen een feestje bouwen dat ons verbroederd', is welverdiend/ prima. Dus:

 • Op 27 april vieren we 'Dag van het Volk'. Ons eigen feest-dag... van het NL-volk!

En van niemand anders dus, zeker niet van die Willempie-Alexander en diva Maxima! Want:

 • hoeveel Nederlanders kotsen niet alleen van (te) veel bier, maar vooral van die huichelachtige - Oranje - macht?'hebberds'? Vast heel veel...!


En 'kotsen', lukt - ook zonder bier - 'dankzij' de problemen die deze Oranjes - of in hun naam - veroorzaakten dan wel bewust niet opgelost werden alsook door de > 50 criminele 'recht'ers en falende 'presidenten' van het 'Paleis van Misdaad' te Arn-hel... daar wordt volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk Msc. - en velen met hem - inderdaad kotsmisselijk van...!


Mijn opinie is dan ook duidelijk en gegrond:

 • Weg met niet-mijn 'koning' Willempie; 50 jaar oranje-ellende is al langer dan ons lief is!

 • Leve de Dag van het Volk en leve komende volksrepubliek van oprechte Nederlanders!

Ooit Oranje-gezind maar nu overtuigd tegenstander van iedere 'monarchie'!


Ons rood-wit-blauw wordt altijd gehesen om de doden te herdenken en ook om de bevrijding (?) te vieren, maar die...

 • oranje-wimpel verdween in de prullenbak; weg ermee!

Niets geen 'koningsdag' als Willem-Alexander zich - bewust?! - niet koninklijk gedraagt. Geen oranje T-shirts en geen oranje-wimpel en zeker geen felicita-ties voor neus-peuterende, alleen oog voor zijn eigen dochters hebbende maar drie burgerprinsessen-keihard-in-de-steek-latende - dus nep! - 'vader des vaderlands'!

 • Weg met slechte 'koning' Willem-Alexander!
 • Leve de - pacifistische - volksrevolutie!

Wij kunnen het zelf 10x beter dan 'Willempie en zijn slaafse lakeien' in Den Haag en op hoge posities bij de overheid verspreid over het land, incl. de 'recht'erlijke macht.

Nederland 'een parlementaire democratie'? Nederland een 'recht'staat? Een 'koning' die het volk dient? Groenendijk gelooft het allang niet (meer). Het is juist:

 • Nep-nep-nep; de oranje-ballon wordt doorgeprikt en de Oranje-kliek zal op de vlucht slaan; beter vroeg dan laat. In het belang van ons Nederland!Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik Groenendijk MSc. gaat dus geen staatslot kopen en zeker niet 'zijn verjaardag' vieren. Neen, bij de Staatsloterij werd/ wordje besodemieterd en

met niet-mijn 'koning' Willem-Alexander...
heb ik nog 'n hele zak appels te schillen!


Wat een miskoop...

die Willem-Alexander Claus George Ferdinand,(nog) Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg!

Uw 'regeer-feestje' is binnenkort afgelopen als het volk uw ware gezicht en aard (door-) ziet...

Staat uw vlucht-vliegtuig al gereed?!
Kortheidshalve wordt verwezen naar publicaties over deze nep-'koning' WA:


d.d. 17-02-2016F#ck de Koning; emotionele kinder-mishandeling/ PAS-familiedrama 'gesteund'.

 • De Nederlandse overheid 'steelt' onze kinderen!

F#ck de Koning! Nou, voor nog geen 17 miljoen zou ik dat willen doen...! Want: ons Nederland is Inderdaad Niet Gek!

Wij lachen dit decadente 'Oranje' keihard uit. Mijn respect is te verdienen, maar ook niet-mijn Koning kreeg dat niet bij zijn inhuldiging cadeau!

 • De facto breekt Koning Willem-Alexander zijn belofte aan het volk en heeft alleen oog (appeltjes) voor... zijn eigen drie dochters 'Amalia, Alexia en Ariane' (van Oranje).


d.d. 29-02-2016: Niet-mijn koning Willem-Alexander en zijn ezel(s). Ofwel: de verdwenen brief van Ministerie van Veiligheid en Justitie!

Ook de buurman doorziet het 'Kromrijk der Nederlanden' allang! De titel werd aangepast maar verder 1:1 overgenomen, want helemaal goed c.q. typisch voor de wijze waarop in 'zijn Krom-rijk' = ons Nederland daadwerkelijk 'het boeren-verstand' wordt afgedaan en bij het OM/ CPG en MinVJ vooral 'ezels' blijken te werken...


 • die 'schijt hebben aan de wet en kinder- of burgerbelangen.


d.d. 14-03-2016: Koning, minister, rechter, RvdK, SVMN, bijzondere curator; liegen doen ze - inderdaad - allemaal!

 • Een-twee-drie-vier... liegen doen ze met plezier!

d.d. 31-03-2016: Allerslechtste 1-april grap 2016: beweren dat Nederland een 'recht'staat is... feitelijk diep-triest en om te huilen!

 • They love krom en spreken onrecht;
In naam van 'koning Pils' --->d.d. 16-05-2016: Een beetje erg dom doen in PAS-familiedrama = komende ondergang van 'misdadig wegkijkende koning Kluns'...!

 • De koning dient het volk en niet andersom!
Een beetje dronken?


d.d. 22-05-2016: Onbestaanbaar PAS-familiedrama 'dankzij' bewust falende 'Horror'-Koning WA en 'Hangbuik'-Minister Van der Steur!

 • Voor wie nog gelooft in de Nederlandse 'recht'staat...


d.d. 28-05-2016Onomstotelijk bewezen: misdadige 'president' Van der Winkel/ Hof Arnhem, dito Minister 'Van der 5x Sorry' en 'koning Kluns'...! Keihard bewezen:

 • Criminele 'rechters/ besturen' in Paleis van Misdaad te Arn-hel!


d.d. 18-09-2016: De ware troonredeVIDEO

Koning Willem-Alexander laat 3 NL-kinderen keihard in de steek en 'recht'staat blijkt in casu 'een lachertje'... onbestaanbaar!


Kruipt 'EenVandaag'... Willem-Alexander diep in zijn - stinkende? -achterste?


Ken uw vijand... vandaar ook dat ik lid ben geworden van het EenVandaag Opinie-panel die woensdag dit - hoe diep kun je in iemands achterste kruipen? - onderzoek over binnenkort 50 jaar wordende - niet-mijn! - 'koning Willem-Alexander' deden:Onderzoek: Koningsdag

wo 19-4-2017 15:45
Van: EenVandaag Opiniepanel          
Aan: drs. Groenendijk MSc.

Ontvangt u te veel e-mailberichten van EenVandaag Opiniepanel? U kunt u afmelden.Beste deelnemer,

Dit jaar wordt koning Willem-Alexander 50 jaar.


   Hoe vindt u dat koning Willem-Alexander het doet?
   Vindt u dat de koning belasting moet gaan betalen of niet?
   En hoe veilig voelt u zich op Koningsdag?

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!

Met vriendelijke groet,
Redactie EenVandaag OpiniepanelWelkom bij het onderzoek over Koningsdag 2017.

Dit jaar wordt koning Willem-Alexander 50 jaar.
1. Hoe vindt u dat koning Willem-Alexander het doet?

 • Heel erg slecht!


2. Vindt u dat de koning belasting moet gaan
betalen of niet?
3. En hoe veilig voelt u zich op Koningsdag?

 • Niet minder dan anders - bangmakerij!4. Op welke politieke partij heeft u gestemd bij de laatste Tweede Kamer-verkiezingen?

 • Geen opgave / dat weet ik niet meer.


Wat ik stemde? Dat gaat EenVandaag helemaal niets aan; daarom hangt er ook een gordijntje in het stemhokje! Zeer opmerkelijk van deze vraag is echter dat (nog) grootste partij - minus 10 zetels! - in de volksmond ook vaak:

 • Vereniging Van Dieven genoemd...

...niet in het keuzelijstje voorkomt (of mogelijk toch gemist bij 'copy & paste'; helaas kan ik het niet meer controleren!)

Of de VVD is voor EenVandaag 'geen optie' en werd daarom niet vermeld... of dat is de persoonlijke keuze - en/ want opdrachtgever? - van EenVandaag-redactie en 'vanzelf-sprekend hun keuze'... vandaar dat 'alleen de rest' vermeld werd? Groenendijk denkt het laatste en onthult dat hij in ieder geval geen Rutte stemde.5. Hoeveel vertrouwen heeft u in Willem-Alexander als koning?


Heel veel vertrouwen, tamelijk veel vertrouwen, niet zo veel vertrouwen, weet niet / geen mening of juist:

Helemaal geen vertrouwen!


6. Hoeveel vertrouwen heeft u in Máxima als koningin?


Heel veel vertrouwen, tame-lijk veel vertrouwen, niet zo veel vertrouwen, weet niet / geen mening of juist:

Helemaal geen vertrouwen!7. Als u Willem-Alexander 'n rapportcijfer zou geven voor zijn koningschap, welk cijfer zou dat zijn?

 • Wat hij verdient: een dikke, vette 1... als 'ie tenminste zijn naam opschrijft; anders een 'nul'!8. Als u Máxima een rapportcijfer zou geven voor haar tijd als koningin, welk cijfer zou dat dan zijn?

 • Wat zij verdient: een lelijkeenge 1; als ze d'r naam opschrijft, anders '0'!9. Willem-Alexander zit inmiddels vier jaar op de troon. Hoe vindt u dat Willem-Alexander het tot nu toe gedaan heeft als koning?
10. Hoe vindt u dat Máxima het tot nu toe gedaan heeft als koningin?
  
 • Helemaal niet goed!


11. Als u kijkt naar Willem-Alexander als koning: wat vindt u op hem van toe-passing?


Afbeeldingsresultaat voor willem en poetin drinken bierPresenteert hij zich op een goede manier aan de mensen in het landIs hij een koning van alle Nederlanders?

Is hij geloofwaardigWeet hij wat er speelt in het landSlaat hij de juiste toon aan?

Is hij een goede vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland?


         Helemaal oneens - 6x!12. Wat vindt u van het idee van een ‘koningsdiner’ om de 50e verjaardag van de koning te vieren?

 • Een slecht idee

 

13. Hoe had de koning zijn 50e verjaardag volgens u moeten vieren

Door het mooiste cadeau aan het volk te geven...14. Bent u zelf uitgenodigd voor het koningsdiner, of kent u iemand die is uitgenodigd?
15. Wat gaat u doen op Koningsdag?

   
 • Niks dat met 'Koningsdag' te maken heeft dus!


16. 'Ik had liever gezien dat prinses Beatrix wel aanwezig was bij de viering van Koningsdag dit jaar.'
 
 • Weet niet/ geen mening... 'met pensioen' is met pensioen, toch?!


17. Wat vindt u ervan dat prinses Beatrix niet meer aanwezig is bij de viering van - de Dag van het Volk! - Koningsdag? En wat vindt u ervan dat de jongere generatie de viering overneemt en de oudere generatie een stapje terug doet?

 • Weg met het 'koningshuis'... leve de Volksrepubliek Nederland!
Van 'Vieren' opeens naar 'Angst aanjagen'welke agenda volgt EenVandaag?18. Veiligheid; we stellen u nu enkele vragen over uw gevoel van veiligheid op Koningsdag.

Voelt u zich op Koningsdag even veilig in Nederland, of minder dan op andere dagen?

Weet niet/ geen mening; laat u in ieder geval nooit 'bang maken'... dat is precies wat 'ze' willen; dan heeft u 'verloren'! U bent slimmer, neem ik aan!


19. Op Koningsdag ben ik...20. In hoeverre bent u bang - gemaakt door EenVandaag? niet! - dat er op Koningsdag een aanslag wordt gepleegd in Nederland?

 • Geen mening; nogmaals, laat u in ieder geval nooit 'bang maken'... dat is precies wat 'ze' willen; dan heeft u 'verloren'! U bent slimmer, neem ik aan!21. De kersttoespraak en maatschappelijke kwesties. Los van wat de koning zegt, wat vindt u er in het algemeen van dat de koning zich uitspreekt over grote maatschap-pelijke kwesties?

 • Een slechte zaak


22. Wat vindt u inhoudelijk van de manier waarop de koning zich uitspreekt over grote maatschappelijke kwesties als verdeeldheid? Licht uw antwoorden toe:

 • Heel slecht

De ware troonrede: koning Willem-Alexander laat 3 NL-kinderen keihard in de steek en 'recht'staat blijkt in casu 'een lachertje'... onbestaanbaar!23. De regering is verantwoordelijk voor alles wat de koning zegt. Zou u het wenselijk vinden als de koning in het openbaar zijn eigen mening uitspreekt als het gaat over politieke kwesties?

'Koninklijke familie' is stinkend rijk; natuurlijk moeten ook zij belasting betalen!


24. 'De koning, koningin en prinses Beatrix moeten op dezelfde manier als andere Nederlanders belasting gaan betalen over hun inkomen en hun vermogen.'


 • Mee eens!

Er moet een grondwetswijziging plaatsvinden om de koning, koningin en prinses Beatrix belasting te laten betalen.'

versus - hoe bedoel je manipulerend... wij betalen allemaal belasting, maar voor - bij hen zou het opeens 'te ingewikkeld zijn'? Wat een complete onzin!Gatverdamme, EenVandaag... 'hoeveel % meer kijkers' krijgt het programma hierdoor? Dit is nep-onderzoek!

 • ‘De procedure is zo ingewikkeld... dat ze beter      geen belasting kunnen betalen.’ = kul.

Grootst mogelijke onzin... wat nou; 'procedure is zo ingewikkeld'? Lariekoek. Dat begrijpt zelfs ieder kind.

Onze aangiftes voor de (inkomsten-)belasting zijn ook 'heel ingewikkeld' maar vrijgesteld... worden wij evenmin!

Willem-Alexander en Maxima kunnen nog altijd de 'belastingtelefoon bellen'; vragen om advies (hulp bij aangifte/ huba). Of zij net zo 'goed geholpen' worden als wij?25.  Moet in het regeerakkoord opgenomen worden dat de koninklijke familie belasting moet betalen?

 • Ja

Toelichting: gelijke behandeling... bovendien: ze zijn ontzettend rijk. Belasting betalen dus... net als het volk. Dat is logisch.


26. Het inkomen van de koning zou onder de Wet Normering Topinkomens moe-ten vallen. 'De koning mag 'n bruto jaarsalaris ontvangen van maximaal 181.000 euro.'

 • Mee eens


27. Wat is volgens u de beste bestemming voor paleis Soestdijk?

 
 • Paviljoen met gratis park28. 'Ik zou liever zien dat paleis Soestdijk openge-steld wordt als museum over het leven van Juliana en Bernhard.' - een Oranje-supportershome dus?

Mee oneens


Lang leve de pacifistische revolutie; weg met de monarchie en Oranje-kliek!


29. Moet Nederland een monarchie blijven of een republiek worden?

 • Republiek worden


30. Vindt u dat de koning(in) van Nederland ook politieke invloed moet hebben, of moet hij/zij zich beperken tot ceremoniële functies?
  
 • De koning(in) moet zich beperken tot ceremoniële functies - beter: geen!


Toelichting:
 • Alleen maar 'lintjes-knippen' en 'handjes-schudden'... verder niets!

Want: 'politieke invloed' is direct in strijd met, NOS-citaat:

   'Voor Willem-Alexander en de constitutionele monarchie is het van wezenlijk
   belang dat er geen enkele twijfel ontstaat over de politieke onpartijdigheid
   ??? van het staatshoofd'.31. Hoeveel vertrouwen heeft u dat Willem-Alexander zijn werk als koning van Nederland goed doet?32. Wat zijn volgens u de sterke punten van Willem-Alexander als koning?

 • Geen enkele


33. Wat zijn volgens u de zwakke punten van Willem-Alexander als koning?

 • Alles!
 

34. Wie van het Koninklijk Huis is uw favoriet?

 • Weet niet/ geen mening


35. En waarom?
36. Verwacht u dat we over 25 jaar nog een koning of koningin in Nederland hebben?37. Wat zijn de belangrijkste herinneringen die u heeft aan 50 jaar Willem-Alexander?

 • Dat hij op de tribune in zijn neus te peuteren in zijn oranje T-shirtje... het ware gezicht van 'Willem-Alexander'... weg ermee!


Hartelijk dank voor het invullen van dit onderzoek.

De resultaten worden volgende week bekend gemaakt bij EenVandaag.
Nou... die resultaten staan voor 'simpele schoolmeester' Groenendijk al vast:


     * Weg met die nep-'koning' en

     * Leve de Volksrepubliek van eerlijke,
        weldenkende Nederlanders.

     * Leve de pacifistische revolutie!
Wordt vervolgd. In het belang van...

...drie sinds d.d. 27-06 tijdens t/m in ieder geval d.d. 03-08 lopende ondertoezicht-stelling van SVMN en 'zeer bijzondere' moeder-curator Hopmans en met de mede-werking van de criminele gemeente Duiven te Gelderland/ (nog) burgemeester De Langevoor de 3e keer ontvoerde......Nederlanse-burgerprinsessen
in het belang van Vrouwe Justitia en dus...

in het belang van... ons allemaal.
Delen van dit artikel wordt dan ook gewaardeerd; bij voorbaat dank!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia