dinsdag 12 juni 2018

Geen gif in GRN's tuin: 1e oogst = verse aardbeien, rode bessen - lekker - en slakken - bah! Belangrijker: STOP de Bayer-gifreus en chemtrails NU!Video-1: Ook (naakt-)slakken vinden aardbeien lekker... de egel lust weer slakken!GRN zit in tweestrijd: aan de ene kant wil hij die lekkere aardbeien niet delen met een stel - vele, niet slechts twee - naakt- (bruine en zwarte, grote en kleintjes) en gewone slakken  met diverse kleuren en met/ zonder strepen-behuizingen alsook bergen pissenbedden en zou ('als', dan alleen biologische) 'bestrijding nodig zijn' maar...

aan de andere kant... er is al niet meer zo veel van dat soort kruipend en kriebelend gedierte meer over en tja; moet GRN ze dan allemaal maar plat-trappen of doormidden knippen? Andere bestrijdingsmiddelen - gif - gebruiken?


Nou, neen. In 'mijn huis en tuin' komt geen gif. Njet.

Ooit verzamelde GRN die slakken 's avonds toen het donker werd - met een zaklamp en een emmertje - om ze later in het plantsoen ver weg 'om te kieperen' maar...

...dat leidde tot een politie-inval met groot machts-vertoon en twee wagens voor de deur. Dit 'omdat' de toen net-komen-wonen-buren aan de achterkant de politie hadden gebeld omdat ze 'verdachte activiteiten in de tuin zagen'. Hahaha, heel 'alert' maar helaas totaal 'verkeerd gedacht'... zo ziet u maar hoe zij werden en hoe je - ook u en ik - op het verkeerde been gezet kan worden.


Hoe dan ook: veel belangrijker is het afschuwelijke bericht dat het Duitse Bayer nu ook Monsanto heeft opgeslokt en dus...


   doorgaat met 'niets-goeds
   voor alles wat kriebelt'

   en het volk graag zou zien hongeren,
   al beweren ze zelf precies het tegendeel.

GRN verwijst o.a. naar publicaties op Niburu en... weigert om gif te spuiten. Helaas is hij ook 'te druk' om al die slakken te verzamelen, dus: 
d.d. 21-05-2012:

 • 'Bayer en de bijenholocaust; geen bijen geen voedsel'

Jarenlang al kampt de wereld met een ongewone bijensterfte in Europa en Noord-Amerika. Reeds 50 tot 90% van de bijenbevolking is al verdwenen.

Het bedrijf Bayer was al eerder indirect betrokken bij een holocaust. Nu weer, maar dit keer tegen de bijenbevolking.

Het volgende verhaal werd anoniem afgeleverd bij de website Red Ice Creations door iemand die beweert een insider te zijn in de landbouwindustrie. Bijen zijn absoluut een essentiëel onderdeel van onze voedselketen. Een internationale studie heeft uitgewezen dat van de 115 ver-schillende gewassen in 200 landen, de bestuiving in 75% van alle gevallen plaatsvindt door dieren, en dan in het bijzonder bijen. Men dacht eerst dat alleen de hongingbijen werden getroffen, maar al snel bleek dat ook dat het aantal hommels drastisch begon af te nemen. Deze crisis in bijenland kreeg ook een naam: Colony Collapse Disorder of CCD. In het begin hield men er verschillende theorieën op na als oorzaak voor CCD zoals varoamijten, straling van mobiele telefoons en een op AIDS lijkend virus.Nu is echter bewezen dat de dood van de bijen wordt veroorzaakt door twee pesticiden, te weten

Clothianidine (Clothianidine is een systemisch insecti-cide, ontwikkeld door het Japanse bedrijf Sumitomo Chemical Takeda Agro in samenwerking met Bayer CropScience.) en 

Imidacloprid (Imidacloprid (ISO-naam) is een veelge-bruikt insecticide. Het is een neonicotinoïde uit de nitro-guanidine-groep (andere leden van deze groep zijn clo-thianidine, thiacloprid, acetamiprid en thiamethoxam). Het werd in de jaren '80 van de 20e eeuw ontwikkeld aan het Yuki Research Center in Japan, dat deel uitmaakt van Bayer). 

Lees ookIG Farben 2.0 is er nog steeds en druk bezig de cannibismarkt over te nemen.En wat dacht u van die vliegtuigstrepen - chemtrails? 

d.d. 12-05-2018: Dagelijkse vergiftiging van lucht, bodem en water met;
d.d. 30-04-2018: ''Natuur?'-lijk! hebben chemtrails/ geo-engineering
                            + 75% insecten dood met elkaar te maken;

 • eerst de (kleine) dieren dan volgen mensen al snel!

Lieve buurman G. - graag gedaan!


Aanklikken om te vergroten:
En zo doen wij dat...
...in onze straat met buurman G. en de andere buurtjes:

er zitten nu zelfs zo veel bessen aan dat GRN zich (alleen) 'ziek zou eten' aan die vitamines en dus werd er met liefde een bakje rijpe rode bessen voor de deur gezet. Want: 

'Het ene moment zie je de buurman in de tuin rommelen en het andere moment is hij weer de hort op', goed zo! Later die dag stond het lege schaaltje met deze aardige memo op het muurtje achter en werd, toen we elkaar wel zagen, dat gezellige praatje gemaakt.


Kijk, daar houdt GRN nou van:

   'Een goede buur is beter dan een verre vriend'.

En uiteraard; 'graag gedaan' - 
de ene hand wast de andere en


Video-2: Liever 'slakken, pissenbedden en zand' dan 'bestrijdingsmiddelen/ gif':

Video-3: En afmaken met wat yoghurt, smullen maar!


En ja, beste leerlingen; yoghurt en 'schimmel'...

 • mmm, levende melkzuurbacteriën!

Wordt vervolgd...


Uw delen wordt gewaardeerd;        
daarvoor mijn oprechte dank!         


No justiceno peace - Luctor et emergo -
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!

'Als je nog eens beter kijkt dan is het niet zoals het lijkt' - NL-rechtstaat = bananenrepubliek! Is FB-groep (h)erken ouderverstoting te vertrouwen??d.d. 07-04-2012: MrWishky007 - 'Niets is wat het lijkt te zijn

 • Zo zie je maar, overal aan twijfelen

GRN 'voor'schrift: hier stond eerst een andere, ook leuke video (zie foutmelding) maar die werd verwijderd... is dat 'dankzij/ omdat' die hier gebruikt werd? Het (b)lijkt zo te zijn...GRN houdt echter niet van 'griezelfilms' - de maatschappij is al 'eng' genoeg... Onthoud als vaak-geldende regel:GRN naschrift: ook hier stond een leuk filmpje maar ook die werd verwijderd... is dat om deze site tegen te werken? Het (b)lijkt zo te zijn!


Manifestatie Opkomst voor Het Kind
Persbericht (vet = toevoeging GRN)

Woensdag 13 juni 2018 vindt op het Malieveld in Den Haag een manifestatie plaats van ouders die protesteren tegen de gang van zaken rond het Actieplan Waarheidsvinding van Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker.

Met dit actieplan voert de Minister een motie van de Tweede Kamer uit om te komen tot invoering van waarheidsvinding in procedures over maatregelen van kinderbescher-ming (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen). In zulke zaken worden van oudsher veel ongegronde beschuldigingen geuit tegen de ouders ter on-derbouwing van een verzoekschrift aan de kinderrechter. De professionals wimpelen verweer af met het mantra: "In het jeugdrecht gaat het niet om de waarheidsvinding". De Kinderrechter vertrouwt op de juistheid van wat de professionals zeggen.

Deze manifestatie is een reactie van onafhankelijke ouders op het congres Waar-heidsvinding van 10 november 2017 op de Erasmus Universiteit, georganiseerd door daartoe geselecteerde ouders uit "cliëntenraden". Op dat congres ontstond een vernietigende stemming gericht tegen de professionals. Het Actieplan gaat geheel voorbij aan de werkelijkheid tijdens het congres.

Tijdens de Manifestatie "OpkomstvoorhetKind" zal afstand worden genomen van het ambtelijk opgestelde Actieplan Waarheidsvinding en zal een visiedocument worden gepresenteerd met een tegengeluid.

Datum: Woensdag 13 juni 2018 Plaats: Malieveld Den Haag Tijd: Van 14:00 tot 18:00 uur

X Opkomstvoorhetkind.wordpress.com Opkomstvoorhetkind@gmail.com


 
GRN: In hoeverre de 'onafhankelijke ouders' werkelijk 'onafhankelijk zijn', valt nog te bezien en...

...wat voor 'tegengeluid' precies?

Wat houdt jullie 'Plan Prinsen' dan in? Door wie en hoe werd dat 'tegengeluid' opgesteld - wat is die reactie dan, inhoudelijk?

Dat de 'geselecteerde ouders' die in dergelijke "cliëntenraden" zitting namen, niet - kunnen - deugen dan wel erg naief zijn... moge duidelijk zijn.

Met klem verwijst GRN naar recente publicatie van PAS-expert dhr. Joep Zander (vet = toevoeging GRN):


d.d. 09-06-2018: J. Zander

 • Waarheidsvinding

Als je vindt dat er betere waarheidsvinding moet plaatsvinden in het familierecht dan kan het geen kwaad om zelf eens de werkelijkheid onder ogen te zien zeg ik bij deze even tegen al die mensen die aanstaande woensdag de toespraken gaan aanhoren op het Malieveld bij een of andere manifestatie tegen waarheidsvinding, oh nee voor waarheidsvinding. Ugh.

Zelf zal ik er niet bij zijn. Ik was aanvankelijk uitgenodigd om te spreken. Nadat ik weigerde om het volledig eens te zijn met een voorgebakken verhaal waarvan degene die me uitnodigde de essentie niet eens kon uitleggen, iets met een bredere jeugdtafel of zo, werd ik ineens geweerd. Het is maar dat u weet waarom ik er dus niet bij ben. Zoek het uit want ik heb geen zin het hier weer eens uit te leg-gen omdat ik dan lasterprocedures riskeer van mensen die theoretisch mijn maten zou-den moeten zijn. Want de waarheid tsja dat is lastiger als het je toevallig niet uitkomt heh?


 


 • Deel mailwisseling Zander en organisatie

Ik sta inderdaad niet geheel achter het plan van Prinsen en ik hou ook niet zo van dit soort voor of tegen keuzes waarbij de discussie wordt gesloten.

Ik vind het plan ook niet oplossingsgericht en het ontwijkt de werkelijkheid.

Als we zelf niet aan waarheidsvinding doen waarom zouden we dat dan van anderen kunnen eisen?


Ik begrijp een aantal van je zinnen in je mail niet helemaal zoals:

'Het lijkt mij daarom verstandig om vriendschappelijk tijdens dit manifest , ondanks naar ik bespeurd heb met dezelfde goodwill, niet samen te voegen'

succes ermee verder vriendelijke groet Joep Zander

GRN: Ook deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was verbouwereerd toen hij enkele weken geleden, volgens mij zonder enige aanleiding en zeker zonder concrete waarschuwing...

 • 'opeens' uit de FB-groep: '(h)erken ouderverstoting' werd gegooid.

Dat was erg jammer omdat dit 1 van de grotere groepen over dit trieste onderwerp = vele, vele PAS-familiedrama's is en je zou denken dat 'wij?' elkaar zouden moeten steunen. Waarom GRN die toch veel en inhoudelijk onderbouwd, publiceert nu uit die groep geweerd 'moest worden', is een raadsel tenzij... er even 'out of the box' - als advocaat van de duivel - gedacht wordt en die FB-groep/ organisatie niet werkelijk dat voorstaat wat zij zegt te willen. Grmpf.

Zou het echt zo erg zijn? Het lijkt er steeds meer op... helaas. Gaarne reactie van 'de organisatie' die toch net als GRN 'voor de goede zaak' strijdt? Dan zouden we elkaar moeten helpen in plaats van uit te sluiten, toch? Dat (b)lijkt GRN het meest logische/ effectieve...

 • samenwerken en niet tegenwerken!

Of is het een kwestie van: '(h)erken ouderverstoting' moet als 'merk' gepusht worden en GRN is dan 'een concurrent'? Nou, GRN interesseert dat helemaal niets: hem gaat het alleen om 'de zaak' en niet om 'zijn persoon' = is 'slechts een middel' tot doelen:


   1) terugvinden en -brengen van allerliefste dochters Lina, Jördis en Imke,

   2) het strafrechterlijk (laten) vervolgen van betrokken criminele jeugd'zorg'
       en misdadige familie'recht'ers en

   3) zeer grote schoonmaak van 'de overheid' = jeugd'zorg', 'recht'spraak en
       volks'vertegenwoordigingKort samengevat:

    Pacifistische Schuursponzen-Revolutie
 
GRN herinnert zich het ontvangst van vader Patrick Damhuis in Den Haag na zijn protest-wandeltocht en daar was 'opeens' wel 'Hart van Nederland' - wat hem uiteraard gegund werd; de goede zaak wordt altijd ge-steund - om tv-opnames te maken terwijl deze GRN nergens een podium 'gegund wordt' anders dan deze eigen website...


Met vele volgers, lezers en echte steunders; veel dank daarvoor - nogmaals! Maar:


Kan GRN het 06-nummer en mailadres van betreffende redacteuren krijgen?  Dank bij voorbaat. Alle bewijzen van criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'recht'ers zijn voorhanden... is dat waarom GRN niet op tv 'mag'? Omdat dan het leugens-kaartenhuis in elkaar dondert en dat... nu precies niet 'hun plan' is. Want 'die anderen' denken vol-gens GRN aldus:

 • 'er mag wel wat kritiek op tv. komen zodat het lijkt alsof we er wat aan doen maar in werkelijkheid gaan we gewoon door met onze misdaden'.

Volgens GRN is het allemaal 'voor de Bühne'/ slechts een schijnvertoning en niet gericht op werkelijke verandering... dat noemen ze in slecht Nederlands: 'controlled opposition'.

 • En daar werkt GRN - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia - evenmin aan mee... woensdag niet naar het Malieveld dus maar werken.

O ja, GRN herinnert zich ook nog - toen hij nog wel in die FB-groep mocht publiceren (1 artikel per dag) - dat hij een demonstratie op de Dam poogde te organiseren (ook mw. Anacaona plus 'n/ haar vriend waren, bleek later; dank jullie daarvoor!) en daar door (h)erken ouderverstoting wat flauwtjes op gereageerd werd met een 'neutraal advies/ wij doen er verder niets mee'.

 • Waarom zou dat nou geweest zijn? Wat (h)erkent u, eerlijke en zelf-nadenkende lezer van GRN-site? Precies; de waarheid duurt het langst!


Aanmelden bij: Ouders In Actie kan nog steeds en GRN gaat eerlijke, geheel onafhankelijke en strijdbare OIA verder op de kaart zetten...


Uw delen wordt gewaardeerd;
daarvoor mijn oprechte
dank!


No justice, no peace - Luctor et emergo -
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!