woensdag 17 april 2019

OIA-32, deel 2: NL-KINDEREN worden bewúst NAAR DE KL#TE GEHOLPEN door > 99% CRIMINELE JEUGDZORG ism. MISDADIGE FAMILIERECHTERS!OIA-32, video-5:
KINDEREN WORDEN 'NAAR DE KL#TE' GEHOLPEN' door CRIMINELE JEUGDZORG!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - wil de lezer vragen, zich eens te verplaatsen in de (GROOT-) OUDERS en OVERIGE FAMILIE die:

 • HUN (klein-) EIGEN KIND-EREN nu helemaal NIET of BIJNA NIET (meer) - MOGEN? - ZIEN!

Niet 1 week zónder je kind(eren), niet 1 maand, niet 1 jaar maar soms jarenlang... niet eens wetende waar je eigen kroost is en hoe het met hen gaat? Kunt u zich voorstellen hoe dat voelt? En nog veel erger dan voor de (groot-)ouders en overige familieleden + 'oude vriendjes en vriendinnetjes':

KUNT U ZICH VOORSTELLEN WAT DAT VOOR DIE KINDEREN BETEKENT? HOE DÁT VOOR HEN VOELT? ZÓNDER JE MAMA of ZÓNDER JE PAPA (of beiden) op te groeien?

Dit terwijl die wel écht van je houden, voor je willen én ook kunnen zorgen maar dat DOOR DE OVERHEID ONMOGELIJK GEMAAKT wordt?

Op grond van LEUGENS & BEDROG...

 •  ...dan WORDT U TOCH ÓÓK HEEL VERDRIETIG, BOOS én ACTIEBEREID 

In de reguliere = gekochte media worden de ouders die met JEUGDZORG te maken krijgen echter altijd weggezet als 'daar móet wel iets mis mee zijn anders krijg je geen jeugdzorg op bezoek' = verkoopverhaal voor de massa.

Want: in werkelijkheid is MET de MEESTE OUDERS HELEMAAL NIETS of BIJNA NIETS AAN DE HAND!

Dat is de waarheid en niets dan de waarheid die 'de massa' niet verteld 'mag' worden en helaas; 'pas geloofd wordt als er bij hen zélf wordt aangebeld'... dan zeggen zij ook:

'Maar, hoe kan dat nou? Wij zijn toch...

LIEFHEBBENDE, ZORGZAME én PRUDENTE OUDERS?!' Die desondanks:

 • HUN KIND(EREN) meestal TEN ONRECHTE werd(en) AFGEPAKT door CRIMINELE JEUGDZORG in samenwerking met MISDADIGE FAMILIERECHTERS!

En dat pikken zij niet, natuurlijk niet:


   ÉCHTE OUDERS

  = OUDERS

   IN ACTIE!
WAT VOORAF GING:


d.d. 17-04-2019, deel-1, video 1 t/m 4:


'OIA-32: ALLEMAAL ÉCHTE = liefhebbende, zorgzame, prudente OUDERS; tóch ALLEMAAL HUN KIND(eren) KWIJT?


NIEUW - NIEUW - INTERVIEWS ÉCHTE OUDERS/ FAMILIE - NIEUW - NIEUW:


OIA-32, video-6:


OIA-32, video-7:

OIA-32, video-8:

OIA-32, video-9:

GRN: Deel-3 volgt... zsm. Er moet eerst wat 'geknipt worden'!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

OIA-32: ALLEMAAL ÉCHTE = liefhebbende, zorgzame, prudente OUDERS; tóch ALLEMAAL HUN KIND(eren) KWIJT? STOP CRIMINELE JEUGDZORG!OIA-32, video-1: WSG? WEG ERMEE!
ALLEMAAL ÉCHTE OUDERS; ALLEMAAL HUN KIND(EREN) KWIJT - ONACCEPTABEL!


Vandaag was deze volhar-dend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HES-SER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenen-dijk MSc - gewoon PapaErik - 's middags naar Amster-dam gereisd om daar als OUDER(S) IN ACTIE - OIA, te gaan demonstreren op de BIJLMERDREEF 101:


Want:

  ÉCHTE OUDERS ZIJN...
   OUDERS IN ACTIE

Natuurlijk zijn dat ook: GROOTOUDERS - OPA'S en OMA'S - OOMS, TANTES, NEEF-JES, NICHTJES én soms zelfs ook INMID-DELS VOLWASSEN GEWORDEN KINDEREN DIE OPKOMEN VOOR DE KIN-DEREN VAN NU!

GRN heeft RESPECT voor ALLE ACTIEVOERDERS, zonder/ mét GEEL HESJE: dank voor jullie LIEFDE:

 • SAMEN ZIJN WIJ VEEL STERKER DAN 'ZIJ'!

Of ze nu WSG - WEG ERMEE heten, de 'William VERSCHRIKKELIJK Groep', of 'SAMEN/ VEILIG THUIS' = NIET-VEILIG, NIET-SAMEN en NIET-THUIS' et cetera, het maakt niet uit:

 • ALLEMAAL STELLEN ZE NIET DE BELANGEN VAN DE KINDEREN BOVENAAN maar HUN 'BELANGEN': GELD, MACHT en VIEZE ZAKEN!

Dat is de waarheid en niets dan de waarheid: ONACCEPTABEL - TERUG MET ONZE KINDEREN en WEL ONMIDDELIJK!

 • RED KINDEREN VAN 'BEESTEN': 'ZE' HOUDEN NIET OP, NIET VANZELF...

Dus: sluit u aan bij OUDERS IN ACTIE:
- ÉCHTE OUDERS en/ of


REGEL  'N GEEL HESJE en KOM OOK IN
PACIFISTISCHE OPSTAND:


 • VOOR DE TOEKOMST VAN ÓNZE KINDEREN!WAT VOORAF GING:


d.d. 15-04-2019: 'OIA-31:

     BURGEMEESTER Duiven/ RIK DE LANGE
     - medeplichtig 3x kinder-ontvoering -
     SMEERT 'M SNEL;NIEUW- NIEUW- TÉGEN JEUGD'ZORG' & VÓÓR ONZE KINDEREN - NIEUW-NIEUW


OIA-32, video-2
OIA-32, video-3
OIA-32, video-4
GRN: Nog veel meer video's komen eraan...

 • IN HET BELANG VAN ONZE KINDEREN
       & hun (GROOT)OUDERS en rest van de FAMILIE!!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

TOEKOMST is NIET 'ORANJE' maar HELEMAAL en ALLEEN MAAR... GEEL! NEDERLAND wordt weer ROOD-WIT-BLAUW maar nu MET GÉLE WIMPEL.d.d. 25-02-2019: Maarten Horst - 'F#ck De Koning' (insluiten lukte niet - dank!)

KICK OUT KING WILLEM loves MAARTEN HORST zijn 'F#CK DE KONING'-LIED!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - 'jatte' bovenstaande top-video van MAARTEN HORST - enkel en alleen omdat het 'insluiten' niet lukte???

Graag stuurt GRN, desgewenst, de bezoekers alsnog naar jouw eigen youtube-kanaal maar dan svp. 'iets veranderen aan de instelling???' zodat GRN naar jou 'delen' kan! Misschien dat het nu al gaat, maar GRN weet niet hoe: 'hij weet niet hoe, hij weet niet hoe'? Tip(s) zijn altijd welkom!

In ieder geval VEEL DANK en...

     ERE WIE ERE TOEKOMT:
   MAGICAL MAARTEN!

GRN heeft nog wat ijzers in het GELE VUUR maar daarover alléén 'meer' als de voorbereiding afgerond en de uitvoering gelukt is. Want: de AIVD en de politie Midden-Nederland lezen na-melijk ook mee...

Uiteraard houdt GRN zich aan alle wetten én is VREEDZAAM maar ook VASTBERADEN en GELE HESJES gaan MASSAAL naar AMERSFOORT!

DAG VAN HET VOLK 2019 - AMERSFOORT - WIJ ZIJN HET NEDERLANDSE VOLK!


Het Koninklijk Huis:

   'Koningsdag 2019 in Amersfoort'

Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn zaterdag 27 april 2019

aanwezig bij
de viering van Koningsdag in Amersfoort.'


GRNKoningsdag? Koningsdag?


WIJ ZIJN HET VOLK, WIJ ZIJN HET VOLK!


ROUTE KONINGSDAG AMERSFOORT 2019


De Koninklijke Familie bezoekt Amersfoort op 27 april tussen 11.00-13.00 uur. De Koningsdagroute in Amersfoort start op de Kleine Haag bij de Mariënhof en eindigt op het Eemplein.

De route die de Oranjes lopen is 1.075 meter lang en vol geprogrammeerd met evenementen en ont-moetingen, o.a. met de verhalenvertellers uit Amers-foort en de regiogemeenten. Op de kaart op deze
pagina kun je de persoonlijke verhalen van de ver-halenvertellers lezen.WAT VOORAF GING (selectie):


d.d. 23-04-2017:

'Kotst het Volk op 27 april niet alleen door (te) veel bier maar...

...vooral vanwege 50-jarige nep-'koning' Willem-Alexander:

LEVE DE VOLKSREPUBLIEK!'


d.d. 27-04-2018: 'Deel-2: niet 'Koningsdag' maar de 'DAG VAN HET VOLK' in Bussum 2018

 • = slapend rijk worden, modern blikgooien en toch nog drukke vrijmarkt...'

d.d. 01-02-2019: 'GELE HESSER GRN:


d.d. 12-02-2019: 'LAF, LAFFER, BROERTJES heeft FORMEEL GELIJK maar...


d.d. 28-03-2019: 'BEN JE NIET VÓÓR DE KONING, WORD JE GEARRESTEERD:       Leg uit VAN DER BURG!'

d.d. 14-04-2019: 'K.O.K.W. - ALS JE GELUKKIG WILT WORDEN - KICK OUT KING WILLEM = TOEKOMST VOOR DE JEUGD die...

 • tóch SLIMMER blijkt dan volwassenen?!'

ÉCHTE NEDERLANDERS = WAKKER, EERLIJK, ZÉLF-NADENKEND = WEG MET W.A.!


d.d. 06-05-2015: 
ThePostOnline - 'F#CK DE KONING!'

 • Doe ook mee en zend uw eigen Fuck De Koning-filmpje in en win PRACHTIGE PRIJZEN!'

d.d. 19-07-2018: 'Deel-5.

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia