zondag 3 juni 2018

Rutte, Grapperhaus en Dekker... kan het nog gekker? Jawel: bij Paleizen van Misdaad te Arn-hel en Den Bosch plus bij Wan-Orden van Advocaten!



Video-1:   Misdadige (non-) praktijken bij Paleizen van Justitie 100% bewezen!

(De video opgenomen voor deze boodschap aan Rutte, Grapperhaus en Dekker wordt morgen gepubliceerd... oproep aan niet-mijn 'koning' Willem-Alexander)




Rutte, Grapperhaus en Dekker huichelen over de ruggetjes van drie minderjarigen:


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk - gewoon PapaErik - moet iedere keer keihard 'lachen als een boer met kiespijn' als hij die Mark Rutte, Ferdinand Grapperhaus of Sander Dekker op tv. hoort huichelen over...

 • 'de Nederlandse rechtstaat' want:

'recht(vaardigheid)' bestaat helemaal niet (meer) c.q. heeft nooit bestaan! Dat is een sprookje of beter gezegd 'n dag- en nacht-, alsmede op suggestie van geachte volger J.K.: ook een ochtend-, middag- en avond-merrie!

Het volk wordt gepoogd wijs te maken dat we in Nederland in een democratische rechtstaat leven maar... controleert u dat ook? GRN - noodgedwongen - wel en dan blijkt het in werkelijkheid 1 grote smerige bende te zijn: een kromstaat waar de indi-viduele burger helemaal niet beschermd wordt door de wet(ten) maar hij/ zij het altijd verliest tegen 'de overheid'. Dit ongeacht alle bewijzen van het tegendeel... dat is de waarheid. 

 • Onacceptabel en onvergefelijk. Want over de ruggetjes van drie meiden! 


En dan alleen maar van die huichelende praatjes van Rutte, Grapperhaus en Dekker, in hun 'nette?' pakken en vers-van-de-kapper-koppen met arrogante (glim-) lachen op tv. waar 'ze' die beweren dat;

   'alles goed geregeld is in Nederland'.

   Ja, ammehoela - niets van waar!

Precies het tegenovergestelde is helaas de...
...feitelijke stand van ons ooit mooie, trotse land:


 • Nederland is geen 'recht' maar kromstaat - een bananenrepubliek!

Met bijbehorende publicatie:

d.d. 28-05-2018: 'Grondrecht op 'eerlijke' rechtsgang door Paleizen van Misdaad Arnhem en Den Bosch keihard vertrapt





En dat niet alleen bij die Paleizen van Misdaad te Arnhem en Den Bosch maar ook bij de Orde? = Wan-Orde van Advocaten Nederland:



Het vervolg:

Video-2:

   Misdadige (non-) praktijken bij
   Wan-Orden van Advocaten

= Raden zonder Discipline 100% bewezen!






en bijbehorende publicatie:

d.d. 02-06-2018: 'Stop met geloven in 't sprookje van de goede overheid
                                                                        = een dag en nachtmerrie;






Wordt vervolgd...


 • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!

       No justiceno peace - Luctor et emergo -

       Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!

Blokkeringen/ tegenwerking door FB (b)lijkt in strijd met recht op vrije meningsuiting - 'om mensen bij elkaar te brengen' of i.o. staatscensuur?!



'Wat jammer nou' dat NL-'RECHT'staat in werkelijkheid NIET BESTAAT: 100% bewezen!





Overtreedt Facebook de Grondwet door zonder valide reden te blokkeren = censuur?


Nederlandse Grondwet - artikel 7:

Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of tele-visieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.


Huh? Betekent dat niet dat Facebook = Fakebook met haar door-lopende, steeds onterechte blokkeringen aan censuur doet? De vrijheid van meningsuiting ten onrechte poogt in te perken? Dat
FB mogelijk, aldus gezien, de wet overtreedt? Waar staat in de gebruikersvoorwaarden dat FB boven de wet (b)lijkt te handelen?

   Niet FB maar de wet bepaalt... toch?

Of is dat 'te simpel gedacht' van deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik; wat vindt u? GRN gelooft niet in 'de rechtstaat', dat staat vast maar wat denkt u als 'buitenstaander'/ niet-ervaringsdeskundige?

Vindt u het ook niet erg opvallend dat GRN keer op keer 'lastig gevallen wordt door FB' zodat de schokkende waarheid moeilijker te vinden is en publicatie(s) aldus een minder groot bereik krijgen? FB was er toch voor om met elkaar in contact te komen?

 • In werkelijkheid is het 1 grote spionage-tool en wordt 'elkaar informeren/ waarschuwen' juist tegengewerkt - weer ontmaskerd: het (b)lijkt fakebook!



Bussum, 18 april 2018, 00:34
Ha die Facebook,

is het weer zover? GRN publiceert de waarheid over recht = kromstaat NL en bijna di-rect weer een blokkering.

 • FB bewijst keer op keer aan censuur te doen en dat wordt gepubliceerd...




Alarm: Paleis van Justitie Arnhem = Paleis van Misdaad Arn-hel - 100% bewijs dat 'pre-sidenten' mrs. Van der Winkel en Blaisse criminelen zijn!


http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/
2018/04/alarm-paleis-van-justitie-arnhem-paleis.html

Onmiddellijk opheffen die blokkering;

 • zo maakt FB het alleen maar erger en ontmaskert zichzelf!

Met menselijke groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


en
Bussum, 03 mei 2018, 02:38 uur

En weer is FB ten onrechte aan het blokkeren!

 • Wat is er mis met deze bruine boterham met kaas en komkommer die GRN eet?



Gaarne onmiddellijkk blokkering opheffen: in iedere groep werd 1x artikel geplaatst.

 • Hoezo misbruik van de functie?
       GRN is gewoon lekker snel!

Wordt gepubliceerd... functie weer inschakelen dus!

Met volhardende 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GRN houdt van 'groen' en onbeschrijfelijk veel van zijn drie en nu 3x ontvoerde dochters LJI: de zonnebloemen zijn weer thuis in Bussum gezaaid! 

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/05/grn-houdt-van-groen-en-onbeschrijfelijk.html


en


Bussum, 27-05-2018, 02:14 uur

Helemaal geen misbruik van functie...

GRN plaatst dit artikel 1x in verschillende groepen:

GRN kleurt bij op het strandje waar zijn leerlingen niet komen: rustig, gezellig en mooi weer;

of zijn 3 ontvoerde dochters LJI ook in de zon zaten?


http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/05/grn-kleurt-bij-op-het-strandje-waar.html





Wat is daar mis mee? Gaarne onmiddellijk blokkering opheffen: wordt gepubliceerd.

Met volhardende groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia







Eerdere FB-pogingen om GRN het zwijgen op te leggen - ergo: GRN zegt de waarheid:



d.d. 11-03-2018: 'FB blokkeert waarheidsstrijder GRN meteen
                            en zonder enige reden:







d.d. 30-03-2018: 'GRN dankt zijn lieve volgers en delers; toppie
                           - dat geeft de burger moed.







d.d. 29-04-2018:


Doet u mee NL weer mooi en trots maken?

 



d.d. 11-05-2018: 'FB censureert GRN's berichten





En niet alleen het platform FB maar ook (beheerders van) diverse groepen pogen GRN 'mond'dood te maken door hem eruit te gooien - zoals bijvoorbeeld '(H)erken Ouderverstoting'; waarover tzt. nader gepubliceerd wordt - en door 'prive'-personen

 • die achter zijn rug om vuil spuien... hoe 'dapper'; kuch kuch!




GRN dankt betreffende tipgever/ -geefster andermaal en zal nog nader contact opnemen ivm. de geplande publicatie over;

   trollen en trol-groepen op FB.

Iedereen - behalve die trollen, nep-'moeder' S.S. en
                enkele andere, niet-eerlijke 'mensen' -

wenst deze GRN nog...


 • ...een mooie, gezellige en eerlijke zondag toe!


Wordt vervolgd...



 • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!

       No justiceno peace - Luctor et emergo -

       Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!