woensdag 31 januari 2018

BJZ Gelderland/ Yvonne R. steelt eerst drie dochters van echte vader en wil dan jaren later 'mijn vriend op LinkedIn worden'? F#ck you, Yvonne!Neen, mw. Yvonne R.; nooit worden wij LinkedIn-'vriend' - GRN haat u/ uwen!


https://www.linkedin.com/notifications/Yvonne heeft u een connectieverzoek gestuurd

Foto van Yvonne R. - Yvonne R. gezinsvoogd
bij Bureau Jeugdzorg Gelderland

Negeren Connectieverzoek van Yvonne R. weigeren
Vernietigend rapport Nationale ombudsman: jeugd'zorg' partijdig - dramde door!


2012/129: Vader klaagt over passage in AMK-rapport over mogelijk seksueel misbruik van zijn kinderen

Gescheiden vader van drie kinderen klaagt over de Bureaus Jeugdzorg Noord-HollandBureau Jeugdzorg Gelderland

   partijdig bijv.naamw.Uitspraak: [pɑrˈtɛidəx] niet eerlijk;

   - bij een bepaalde stelling of kant aansluiten, 
     iemand of iets bevoordelen; wie één persoon of één groep voortrekt

Een - rancuneuzeex-vriendin van vader (niet de moeder) meldt bij het AMK zorgen over de omgang van de vader met haar eigen kind. In het eindrapport staat dat er mogelijk sprake is van grensoverschrijdend seksueel gedrag tegenover -ook???smerigste leugens ooit; gatverdamme!!! - zijn kinderen.


De rechter heeft geoordeeld dat deze passage geschrapt moet worden, dit is leidend voor beide BJZ.

De een had het dossier daarop moeten aanpas-sen,

de ander in de plannen voor omgang tussen vader en zijn kinderen uitdrukkelijk afstand nemen van deze passage.

  • De Nationale ombudsman vindt dat BJZ Gelderland door dat niet te doen de schijn van partijdigheid heeft gewekt.

Waarheid is 100x erger dan Ombudsman al concludeerde: BJZpartijdig!


BJZ Gelderland loog aantoonbaar de familie-'rechters' - herhaald! - voor, o.a.:

over de wens van de kinderen om wel weer bij hun vader te overnachten bij de door de rechter vastgestelde maar door zeer bijzondere moeder-'curator' Diana Hopmans jarenlang geblokkeerd werd omdat zij;


  • 'de veiligheid van de kinderen in de meest ruime zin van het woord bedreigd achtte' - hoezo mw. mr. Hopmans?

Noch BJZ Noord-Holland, noch BJZ Gelderland, noch die moeder-'curator' zijn in de jarenlange ondertoe-zichtstelling op bezoek geweest bij de vader thuis om de... altijd liefdevolle,
zorgzame en veilige omgang tussen de drie dochters en hun papa 'te observeren'.

  • Hoe kun je dan zoiets verstrekkends beweren? Complete onzin!

- Dit terwijl de vorige Nationale Ombudsman eveneens oordeelde dat BJZ Gelderland - dit op herhaald, uitdrukkelijk verzoek van de vader - op zaterdag de omgang tussen de kinderen en hun vader had moeten observeren, in plaats van hun 'aanbod' = eis: 'we kunnen alleen vrijdagmiddag 'n uurtje op bezoek komen' - als vader net uit zijn werk kwam, er dan gekookt moet worden en dan zou 'moeder'-voogd Marja M./ Yvonne R./ Marieke K.; team'leiders' Werner L. en Steffen S. en/ of D. Hopmans wel even gaan opschrijven; 'hoe weinig tijd hij dan voor de meiden zou hebben' = op dat moment!

Dat is uiteraard niet-representatief en dus stelde deze vader voor om tijdens schoolvakanties of op een zaterdag, wanneer we altijd wat leuks samen deden, de positieve '8 handen op 1 buik'-omgang te komen bekijken, logisch toch? En vooral: een eerlijk beeld van de werkelijke gepaste en lieve omgang zou geven...


Ze waren 'welkom' om te komen kijken in het vertrouwde, vaderlijk thuis en dus ook niet in een kantoorgebouw ergens van BJZ; in een zogenaamd 'omgangshuis' dan? Neen, ook dat niet; natuurlijk niet; gewoon thuis! -


Maar dat... werd nu juist steeds geweigerd omdat nep-jeugd-'zorgers van 3 verschillende Bureaus Jeugd'zorg'

en die moeder-'curator' Hopmans dan namelijk hadden moeten opschrijven wat de vader al vanaf het begin van het ouderlijk en wordend tot systeemconflict zei;

     kom niet aan mijn kinderen of
     aan onze liefdevolle omgang!

Als je dat toch doet dan krijg je met mij te maken en dat tot mijn laatste snik en ademteug! GRN volhardt.Wie denken die ratten van jeugd'zorg' wel dat ze zijn?

  • Hetzelfde zouden we eens bij hen moeten doen!

Het enige dat mij stopt, is dat GRN dit die kinderen niet gunt... -

De 'echte reden' voor criminele 'hulp= emotionele kindermishandeling! door BJZ?


'De 'moeder', mw. Solvig S., moest geholpen worden om van die lastige Groenendijk af te komen',

die na door haar gewenste 'scheiding' (we waren niet getrouwd maar, aanvankelijk, wel gemeenschappelijk ouderlijk gezag) namelijk;

   'n echte vader = PapaErik wilde blijven,
   zoals hij altijd was en is voor zijn meiden;

   dus geen 'weekend-suikeroompje' wilde spelen!'Daarom' werd GRN - geheel ten onrechte van het meest erge dat een man/ vader kan overkomen; bahbahbah! dit 'zodat hij wel zijn mond zal houden; want wie wil daarmee in verbinding worden gebracht, zelfs als er helemaal niets van klopt? dat is hoe smerig BJZ-Nederland werkelijk denkt/ handelt, beste niet-ervaringsdeskundige.... gelooft u svp. nooit de zielige reclames van niet-Veilig niet-Samen! Zij helpen kinderen niet maar maken kinderen en ouder(s) juist bewust kapot! - beschuldigd, zonder dat de volgens het AMK-protocol vereiste aangifte bij de politie werd ge-daan!

Ergo: 1 grote k#t-leugen van het AMK/ BJZ Noord-Holland, samen met de fake-moeder/ Solvig S., BJZ Gelderland, niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland (= BJZ Utrecht), moeder-'curator' Hopmans en

> 50 criminele familie'rechters' die in 35 'rechts'zaken keer op keer de leugens en het bedrog van jeugd'zorg' bleven goedkeuren en...


zich zelf herhaald en aantoonbaar...


'dreigt' GRN met 1 jaar gevangenisstraf als hij zijn onomstotelijk audio-bewijs openbaar maakt;

wat 'n laffe 'man' die Van der Winkel, aldus GRN -

...misdadig = in strijd met de wet, gedroegen!


Feit:

Kinderen en ouder(s) worden naar de knoppen 'geholpen' door jeugd'zorg'!


Met dit als gevolg hebbende; 3 huilende dochters...

en dat pikt deze PapaErik niet! U toch ook niet? Sluit u dan aan bij OIA - Ouders In Actie...

welkom medestrijders! In het belang van onze kinderen en Vrouwe Justitia;

in het belang van ons allemaal in het belang van een toekomst voor ons en voor onze kinderen!Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia