woensdag 20 juni 2018

Docent GRN na 1 week weer vrijgelaten uit de gevangenis - direct weer start - omdat schapen 'mak moeten blijven' ipv. hard waarheid te blaten!


GRN: Niets geen malware/ virus of andere troepium... weer 1 week FB-censuur!


NOG STEEDS/ weer PUUR-CENSUUR:


Deze actie is geblokkeerd

Het lijkt erop dat een van de apparaten waarop je bent aangemeld bij Facebook is besmet met malware (schadelijke software). Je bent tijdelijk geblokkeerd voor Face-book om zo je account te beveiligen. Verwijder de malware van het besmette apparaat als dit mogelijk is. We bieden je instructies als je Facebook op het betreffende apparaat opent. Het probleem is mogelijk ook binnen een aantal dagen automatisch opgelost.

  • Als je denkt dat je dit ten onrechte ziet, laat het ons dan weten.


Gedaan, herhaald:

  • Niets besmetting. pure FB-CENSUUUR

Keihard ontmaskerd en wordt gepubliceerd...

d.d. 17-06-2018, 12:23 uur

Deutschland-Mexico= Schadensfreude in den Niederlanden! Wenn Fuβball 'Krieg' ist dann heute: Blitzabstürz der Mannschaft! Die Nordsee tröstet... http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/06/deutschland-mexico-schadensfreude-in.html

drs. E.M. Groenendijk MSc. - In het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaBussum, 13 juni 2018, 12:35 uur

En weer blijft FB ten onrechte melding maken van 'besmet apparaat' - onzin. Alles schoon etc.

  • Gaarne blokkering = pure censuur ONMIDDELLIJK OPHEFFEN

Wordt gepubliceerd, dank! drs. E.M. Groenendijk MSc.Facebook:

   Je hebt ons verteld dat je bericht geen spam is
   - GESLOTEN

Ons antwoord -Vandaag

Bedankt dat je ons wat vertelt over dit bericht. We hebben nog eens gekeken en vonden dat het voldeed aan onze Richtlijnen voor de community, dus we herstellen het bericht. Onze excuses voor het ongemak.

We waarderen dat je de moeite hebt genomen om contact met ons op te nemen over dit bericht, zodat we het konden corrigeren.

GRN blaat niet als 'enkel zwart schaap' in de kudde; steeds meer wakkere mensen:


Deze altijd volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - laat zich niet intimide-ren en niet opsluiten... niet door Fakebook - GRN gaat gewoon door met publiceren en zal meer aandacht gaan besteden aan al-ternatieve verspreidingskanalen (komt dat vakje: 'beleggings- en portefeuilletheorie' toch nog van pas = risicospreiding) - en even-min door de politie...

  • natuurlijk niet!


Waarom ook?

Hij overtreedt geen 'richtlijnen voor de community' en poogt zich aan de Nederlandse wet(ten) te houden als een brave burger.

Maar GRN is 100% zeker geen 'mak schaap'-burger en zal nog veel meer van zich laten horen en zien.

Wordt vervolgd.

In het belang van de kinderen...


- waaronder #Bring Lina, Jördis en Imke Back -

in het belang van Vrouwe Justitia en...


De kans dat GRN zich niet laten muilkorven is... 1000%. Ongeacht Fakebook of Nep-Politie.


De kanskaart is een type kaart uit het bordspel Monopoly, vergelijkbaar met een "Algemeen Fonds-kaart". In de originele Engelstalige versie van spel heet een derge-lijke kaart "Chance card". Wanneer de speler met zijn pion terechtkomt op een van de vakjes op het speelbord die aan kanskaarten gekoppeld zijn, moet de speler een kans-kaart nemen en hardop aan zijn medespelers voorlezen wat er op de kaart staat. De kanskaarten kunnen zowel in het voordeel als het nadeel van de speler werken, en de mate waarin ze het spel beïnvloeden, varieert. In Nederlandse versies van het spel zijn de kanskaarten vaak blauw. Ze liggen in het middelste deel van het bord, rechtsonder in de richting van "Start". De teksten van de kanskaarten, in de versie voor Nederland met de oorspronkelijke bedragen in guldens:Heeft u gezond verstand en een scherpe tong?

   Dan gaat u in Nederland 'naar de gevangenis':

lukt het FB niet om u de mond te snoeren dan sturen die Overheids Misdadigers 'simpelweg'...


de Nationale Nep-Politie op je af... hoe zonde van ons belastinggeld!Boete voor te snel rijden ƒ 15
Betaal schoolgeld ƒ 150
Ga verder naar Barteljorisstraat. Indien u langs "Start" komt, ontvangt u ƒ 200
Reis naar station "West" en indien u langs "Start" komt, ontvangt u ƒ 200
Ga verder naar "Start"
Ga drie plaatsen terug
Ga direct naar de gevangenis. Ga niet langs "Start". U ontvangt geen ƒ 200
Ga verder naar de Herestraat. Indien u langs "Start" komt ontvangt u ƒ 200
De bank betaalt u ƒ 50 dividend
Verlaat de gevangenis zonder te betalen
Repareer uw huizen. Betaal voor elk huis ƒ 25, betaal voor elk hotel ƒ 100
U wordt aangeslagen voor straatgeld. ƒ 40 per huis, ƒ 115 per hotel
Uw bouwverzekering vervalt, u ontvangt ƒ 150
Aangehouden wegens dronkenschap ƒ 20 boete
Ga verder naar Kalverstraat
U hebt een kruiswoordpuzzel gewonnen en ontvangt ƒ 100Een gevangenis (of, afhankelijk van de context, penitentiaire inrichting, vroeger ook: tuchthuis of cachot) is een gebouw of gebouwencomplex om gedetineerden een gevangenisstraf uit te laten zitten. De gevangenis heeft in de volksmond veel bijnamen, zoals: bajes, bak, cel, lik, nor, petoet, jilla en traliezicht. In bewaring gesteld zijn heet vaak zitten, brommen of bakken.

De gedetineerden of gevangenen zijn veroordeeld voor een of meer overtredingen en/of misdrijven. Een rechter bepaalt of iemand mag worden opgesloten in een gevangenis. In geval van civiele gijzeling zal iemand door de gerechtsdeurwaarder in een huis van bewaring geplaatst worden. In Nederland vallen de gevangenissen onder de Dienst Justitiële Inrichtingen; in België onder het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, een dienst van de Federale Overheidsdienst Justitie.


Weer in de FB-gevangenis en ook de Nationale Politie vindt waarheids-GRN irritant
:d.d. 11-05-2018: 'FB censureert GRN's berichten


d.d. 03-06-2018: 'Blokkeringen


'om mensen bij elkaar te brengen' of i.o. staatscensuur?!'

En - bijna lachwekkende - intimidatiepoging van de Nationale Politie, ditmaal van Gooise Meren:

d.d. 23-08-2017: 'Pure intimidatiepoging politie Gooise Meren:
                           drs. Groenendijk MSc... niet gearresteerd, maar'Als er 1 schaap over de dam is, volgt de rest'... luidt het spreekwoord en al vele 'zwarte, witte en gele of anderskleurige' maar niet-makke schapen gingen u voor:Zorg dat u aan de goede kant...
van de geschiedenis komt te staan:

die van eerlijke en zelf-nadenkende mensen...

   opstandige schapen vertrappen
   - als nodig - 'hun mooie? gazon'!

Want nogmaals:

  • samen zijn wij veel sterker dan 'zij'!
Uw delen wordt gewaardeerd;        
daarvoor mijn oprechte dank!         


No justiceno peace - Luctor et emergo -
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!