vrijdag 15 februari 2019

Deel-2: Landelijke GELE HESJES Lawaai-Demonstratie in Hilversum - GRN = THUIS-DEMONSTRATIE én veel ZIN de GELE FAMILIE te ONTVANGEN...GELE HESJES NEDERLAND: LAWAAI-DEMONSTRATIE naar FAKE MEDIA PARK-4:
GRN HEEFT THUIS-DEMONSTRATIE én VEEL ZIN de GELE FAMILIE te ONTVANGEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft morgen samen met de GELE HESJES NEDERLAND (bijna) een THUIS-DEMONSTRATIE...

Want: Erik Michiel Groenendijk werd geboren in Hilversum en woont nu in Bussum! Dat is vlakbij elkaar, twee stationnetjes en 5 minuten reistijd, fietsen kan ook en lopen over de hei is een prachtige wandeling! Na het laatste lesuur - hoera: voorjaarsvakantie, 1 week geen wekker! - en thuis-brengen van de schoolspullen, besloot GRN toch maar geen middagdutje te gaan doen en ondanks de moeheid... nogmaals de deur uit te gaan.


Want:

het was zo'n lekker weer dat GRN een flinke portie zonnestralen besloot mee te pikken en het aangename met het nuttige te verbinden.

In het zonnetje en met (bijna) lege rugzak:

Op naar het FAKE MEDIA PARK in HILVERSUM
voor...
    
      ...wat GELE HESJES VOORPRET:WAT VOORAF GING:


d.d. 15-02-2019:

'GELE HESJES KOMEN NEDERLAND...
en HILVERSUM WAKKER SCHUDDEN:


       en VOOR GELE FAMILIE...'
NIEUW - NIEUW - GRN voorpret: FAKE MEDIA PARK HILVERSUM - NIEUW - NIEUW:


FAKE MEDIA PARK-5:

FAKE MEDIA PARK-6:

FAKE MEDIA PARK-7:
FAKE MEDIA PARK-8:GRN: Maakte nog meer filmpjes... deel-3 komt er zsm. aan!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justiti

GELE HESJES KOMEN NL en HILVERSUM WAKKER SCHUDDEN: LAWAAI-DEMONSTRATIE TEGEN NOS want FAKE-NEWS en VOOR GELE FAMILIE...LANDELIJKE LAWAAI-DEMONSTRATIE GELE HESJES tegen NOS/ FAKE MEDIA:

GRN HEEFT THUIS-DEMONSTRATIE én VEEL ZIN de GELE FAMILIE te ONTVANGEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft morgen samen met de GELE HESJES NEDERLAND (bijna) een THUIS-DEMONSTRATIE...

Want: Erik Michiel Groenendijk werd geboren in...

  • Hilversum en woont nu in Bussum!

Dat is vlakbij elkaar, twee stationnetjes en 5 minuten reistijd, fietsen kan ook en lopen over de hei is een prachtige wandeling!

Na het laatste lesuur - hoera: voorjaarsvakantie, 1 week geen wekker! - en thuis-brengen van de schoolspullen, besloot GRN toch maar geen middagdutje te gaan doen en ondanks de moeheid... nogmaals de deur uit te gaan.


Want:

het was zo'n lekker weer dat GRN een flinke portie zonnestralen besloot mee te pikken en het aangena-me met het nuttige te verbinden.

In het zonnetje en met (bijna) lege rugzak:

Op naar het FAKE MEDIA PARK in HILVERSUM...

  • ...voor wat GELE HESJES VOORPRET:ZONNIG WANDELEN naar FAKE MEDIA PARK-2:
GRN en HASSAN op FAKE MEDIA PARK-3:
GRN: Meer GELE VOORPRET volgt... deel-2 enzovoorts.


       - 12:00 uur CENTRAAL STATION LOPEND naar FAKE MEDIA PARK!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justiti

GELE HESSER GRN ZEGT WEER 'JA' maar is WEL VOORZICHTIGER: MERIJN & RIVER krijgen (2e) KANS - GELE HESJES LATEN ZICH NOOIT SILENCEN!d.d. 23-03-2018: The Dodo - Tiny Donkey Thinks He's Actually A Dog

  • Tiny Donkey Is Pretty Sure He's Actually A Dog | This tiny donkey’s so small he lives in the house — he even knows how to go outside with his dog sib-lings to pee!

GRN:'Een ezel stoot zich geen tweede keer...' & 'Put your money - voor een treinkaartje/ OV-studentenkaart?! - where your mouth is'!


NAZI-KRANT: 'TELEGRAAF' WERD AFGEWEZEN - MERIJN & RIVER krijgen (2e) KANS:


VanMerijn (162403) <162403@buas.nl>
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 20:00
Aanstoppasfamiliedrama@outlook.com

Onderwerp:
Interview naar aanleiding van facebook contact


Beste Erik,

Ik heb via Facebook contact gehad met gelehesjes-nederland.nl en dit e-mail adres gekregen om vervolg contact via te laten gaan. Wat fijn dat je met ons mee wil denken en open staat voor contact.


Wij, Merijn en River, zijn studenten en hebben de opdracht gekregen om een beter beeld te geven van een bepaalde groep binnen de samenleving die, zoals dat heet, 'gesilenced' wordt. We hebben de gele hesjes gekozen aangezien dit een zeer relevant onderwerp is en dit vaak (goed al dan niet goed) in het nieuws verschijnt.We zouden graag een informeel gesprek met jou aangaan over de gele hesjes en het hoe en het wat daar om heen. Dit zou via Skype kunnen maar we zouden ook in Utrecht af kunnen spreken als dat uit zou komen.

Ik denk dat we een interessant gesprek kunnen voeren. Ik hoor daarom graag of jij hier ook zo over denkt en of het binnenkort uitkomt om een keer af te spreken of een Skype-gesprek te voeren.

Met vriendelijke groeten,


Mede namens RiverMerijn

GRN ZEGT OPNIEUW 'JA' MAAR IS WEL VOORZICHTIGER - TIJD IS KOSTBAAR!


Hallo Merijn en River,

prima.. maar:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/12/gele-hesjes-grn-helaas-in-kou-gezet.html

Stop PAS-Familiedrama NU:

GELE HESJES GRN - helaas in kou gezet door DANNY-JOURNALIST in spe: jammer, zonde van mijn tijd en NOOIT MEER DOEN - is nu al druk genoeg!

stoppasfamiliedrama.blogspot.com

Komen jullie zaterdag ook naar Hilversum?

  • Dan weet GRN dat jullie echt zijn en ook willen investeren!

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/02/nos-fake-news-landelijke-demonstratie.html

NOS = FAKE NEWS: LANDELIJKE DEMONSTRATIE GELE HESJES in HILVERSUM - meer NEP-NIEUWS van G&E: RECTIFICATIE/ SCHADEVERGOEDING!

d.d. 06-11-2018: 

  • ' GSTV. NOS Journaal allemaal nepnieuws ? Wel als het aan ARNOLD KARSKENS ligt. Hij biedt zijn Zwartboek NOS Journaal...
Telefoonummer?

GELE GROET, Erik
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justiti

NOS = FAKE NEWS: LANDELIJKE DEMONSTRATIE GELE HESJES in HILVER-SUM - meer NEP-NIEUWS van G&E: RECTIFICATIE/ SCHADEVERGOEDING!d.d. 06-11-2018: 'GSTV. NOS Journaal allemaal nepnieuws?

Wel als het aan ARNOLD KARSKENS ligt. Hij biedt zijn Zwartboek NOS Journaal aan de Tweede Kamer aan.

GELE HESJES NEDERLAND PIKKEN 'T NIET: LAWAAIDEMONSTRATIE HILVERSUM:


d.d. 14-02-2019: 'GRN: GOOI & EEMLANDER = NEP-NIEUWS

  • Volg je geen nieuws, dan ben je niet geïnformeerd, Volg je het nieuws dan word je ge MIS informeerd'!!'


   Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd
   GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M.
   Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik -

   ROEPT ALLE ECHTE NEDERLANDERS OP:

   ZATERDAG d.d. 16-02-2019
  TE KOMEN NAAR HILVERSUM - 12:00 UUR  CS

   en OOK UW WOEDE TE LATEN HOREN OVER AL
   DAT NEPNIEUWS ONDER STAATSTOEZICHT alsook
   DE NEP-GOOI-EN-EEMLANDER VERSPREIDEN!

  LANDELIJKE DEMONSTRATIE
  GELE HESJES NL in HILVERSUM!MEER NEP-NIEUWS van de G&E: RECTIFICATIE & SCHADEVERGOEDING!


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.
Van: volhardend Vader
Do 14-2-2019 23:45
Aan: redactie@gooieneemlander

Gooi en Eemlander/ hoofdredactie, journalist Mascini en chef regionaal Wegman, Geachte Wakkere, Eerlijke en Zelf-nadenkende Burgers = GELE HESJES NEDERLAND,

In reactie op onderstaand mailbericht met het telefoonnummer van de hoofdredactie van uw NEP-KRANT meldt GRN het volgende:

1. 'Vermoedelijk zullen ze u weer terugverwijzen naar mij, maar dat merken we dan wel weer.' -

Met een dergelijke aankondiging geeft u m.i. toe dat 'bellen met de hoofdredactie zal leiden tot terug-verwijzing naar niet-eind-verantwoordelijk-voor-publicaties' en der-halve 'vermoedelijk zinloos = zonde van GRN's tijd is'.


2. Desondanks zal GRN morgen pogen de eindredactie telefonisch te bereiken... waarbij andermaal verwezen wordt naar mailbericht d.d. 08-02-2019 aan


GRN eist niet alleen RECTIFICATIE - en zal indien noodzakelijk daartoe ook een KLACHT bij de NVJ indienen (= weer meer publiciteit!) - maar ook SCHADEVER-GOEDING ivm. KARAKTERMOORD!

De G&E zal merken dat je geen volhardend vader, recht-zoekend burger en over-tuigd GELE HESSER kan afstempelen als 'hij heeft de koning beledigd', zoals uw journalist in uw regionale krant deed.

   Een JOURNALISTIEKE BLUNDER
   of...

   WELBEWUST GRN FRAMEN?

   In beide gevallen...
   gaat de GOOI & EEMLANDER TEN ONDER!

3. Ook: recente Mascini- en G&E-publicaties hebben GRN genoodzaakt om de ge-maakte audio-opname te publiceren. GRN LAAT ZICH NIET INTIMIDEREN en/ of 'IN DE ZEIK NEMEN'!

Hoe schokkend:

  • DE GOOI & EEMLANDER VERANDERDE = ACHTERAF, REEDS GEPUBLICEERD ARTIKEL MBT GROENENDIJK.

Ook:

   WEDEROM PUBLICEERDE G&E...
   IN STRIJD MET DE WAARHEID!

Een nadere uitleg zal GRN IN ALLE OPENBAARHEID na gepoogd telefonisch overleg, vanmiddag d.d. 15-02-2019, PUBLICEREN.

Uiteraard: in maatschap-pelijk en persoonlijk belang.

Wie denken 'ze' bij de G&E wel niet dat ze zijn/

...maken? NEP-NIEUWS, inderdaad.


Tot slot: GRN verwijst naar LACHWEKKEND BEWIJS van de BULLSH#T van de GOOI & EEMLANDER...GRN: GOOI & EEMLANDER = NEP-NIEUWS

  • 'Volg je geen nieuws, dan ben je niet geïnformeerd, Volg je het nieuws dan word je ge MIS informeerd'!!


GRN: Recente, nieuwe én STIEKEM AANGEPASTE PUBLICATIE  van NEP - KRANT ; ' De GOOI en EEMLANDER ' dwingen GELE HESSER om de audio toch te publiceren.

Met GELE OVERWINNINGSGROET,

drs. E.M. Groenendijk MSc. -
In het belang van ECHT NIEUWS!BIJLAGE 1:


Van: Wim Wegman <w.wegman@hollandmediacombinatie.nl>
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 16:09
Aan: stoppasfamiliedrama@outlook.com
Onderwerp: Nummer hoofdredactie De Gooi- en Eemlander

Geachte heer Groenendijk,


   Zoals beloofd het nummer waar in contact kan
   komen met de hoofdredactie van De Gooi- en
   Eemlander:

   072-hoofdredactie

   Vermoedelijk zullen ze u weer terugverwijzen naar
   mij, maar dat merken we dan wel weer.

   Met vriendelijke groet,

   Wim Wegman - Redactiechef De Gooi- en Eem-
   lander w.wegman@hollandmediacombinatie.nl - signature_1616145680

Holland Media Combinatie B.V. - Seinstraat 28, 1223 DA Hilversum - www.hollandmediacombinatie.nl - KvK 37014187 BTW NL0010.44.102.B.01
BIJLAGE 2:


Gesprek met hoofdredacteur en L. Mascini...

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.
Volhardend Vader
Vr 8-2-2019 13:25
redactie@gooieneemlander.nl;


Gooi & Eemlander/ hoofdredactie n journalist Mascini,
Geachte Wakkere, Eerlijke en Zelf-nadenkende Burgers,


1. Zoals u zich vast herinnert, was deze volhardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd GELE HESSER Groenendijk gisteren naar uw kantoor gekomen om navraag te doen over uw recente publicatie over GRN/ Gele Hesjes.

Kortheidshalve verwijst GRN naar mijn publicatie dienaangaande:

2. GELE HESSER GRN verzoekt bij deze om een persoonlijk gesprek op korte termijn... 

met de hoofdredacteur alsmede betreffende 'journalist' L. Mancini over deze schokkende zaakL

   GROENENDIJK-GATE!

In verband met mijn schoolse verplichtingen als
docent svp. een afspraak na 16:00 uur... dank!

3. In afwachting van uw spoedigste reactie = uitnodiging tot gesprek op de redactie?, verblijft met publicerende groet...

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Geboren Hilversummer, thans Bussum

In het belang van de kinderen m, Vrouwe Justitia en Nederland!


EERDERE, GELE HESSER in wording GRN-VIDEO'S: FAKE MEDIA PARK HILVERSUM:2017-12-28 Hilversumse televisietoren - Man bijt NOS?
2017-12-28 Welkom - ? - op het Media Park Hilversum
2018-02-04 Gemanipuleerd nieuws vanaf het Media Park te Hilversum2018-08-10 Fake Media Park Hilversum!
2018-08-10 De ondergang van het Fake Media Park
2018-11-30 Gele Hesjes pre party Fake Media Park Hilversum


GRN: WORD WAKKER, WORD WAKKER...
d.d. 09-09-2016: Dub FX  Fake Paradise [ Official Video ]

Naschrift: VOOR DE 'HARDE KERN' is er een YELLOW AFTER PARTY in BUSSUM - 5 minuten met de trein...
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justiti