maandag 18 februari 2019

GELUKKIG MAAR... ALLES KOMT GOED: GELE HESSER GRN is van '666'-AF, nu 668 ABONNEES = ECHTE MENSEN & GELE FAMILIE: JOIN THE FAMILY!GELUKKIG MAAR... ALLES KOMT GOED: GRN is van de '666'-ABONNEES AF, nu 668:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - gelooft niet in goden en/ of godsdiensten maar wel in 'goed en kwaad', dat iedereen een keuze heeft; 'hoe zich te gedragen in deze wereld?'!

GRN LEEFt..


Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, wat zoveel betekent als "Een mens moet bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam."


Wilt u zich als 'een mens' of als 'een beest' gedragen? Wat vinden andere mensen eigenlijk - echt - van u? Zijn uw ouder(s) en uw kin-d(eren) 'TROTS op en BLIJ met' u? Bent u zelf ook nog wel een beetje/ heel erg GELUKKIG? Enzovoorts...

Maak uw keuze(s): AAN WELKE KANT STAAT U?
                            LEEFT U eigenlijk WEL-BEWUST?

En ja:

iedereen maakt fouten en
dus ook GRN en die GELE HESJES maar denk altijd zelf na en u weet toch:Van je fouten leer je - althans dat is de bedoeling - en...d.d. 02-08-2018: Yazz - THE ONLY WAY Is Up!
RED UW ZIEL en DE WERELD: STOP SATANISTEN, STOP NWO, STOP RUTTE-3 - NU!


Wikipedia: 666

Het getal van het Beest, ook wel aangeduid als het
teken of symbool van het Beest, is een in Openbaring
13:17-18[1] genoemd getal dat op de Antichrist zou
duiden.

De Griekse aanduiding voor dit getal is:
"ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ" ("zeshonderd zestig zes").
In Openbaring wordt verteld dat Johannes in een vi-
sioen het Beest uit de zee en het Beest uit de aarde
ziet.

Over het laatste staat in Openbaring:

"Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht
heeft het getal van het Beest ontcijferen; er wordt
een mens mee aangeduid.

Het getal is zeshonderdzesenzestig".

ALLES KOMT 'GOED' OVERWINT uiteindelijk als GELE FAMILIE het 'KWAAD'!


GRN: Gelukkig... maar:


GRN: Gele Hesjes, Gele Hesjes, GELE HESJES NEDERLAND...
         Gele Hesjes, Gele Hesjes -  HEROVEREN ONS LAND!!

d.d. 12-11-2014: 
Travelling - Netherlands:

  • Top 10 Tourist Attractions


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

ECHTE, EERLIJKE en OPEN MENSEN in BUURT en BIJ GELE HESJES NL: 2 CHEMTRAIL-VLIEGTUIGEN IN 1 KLAP - SAMEN VEEL STERKER DAN 'ZIJ'!

WAT VOORAF GING & MEER:


GRN: Helloe, Eteshed Yemem - Hallo, alles goed?


    d.d. 10-02-2019:

    'GELE HESJES AMSTERDAM zijn INCLUSIEF:

    DISTANTIËREN ZICH VAN EXTREMEN!

    ALLEMAAL en HELEMAAL:

    ECHTE NLers HEBBEN EEN GEEL HART!'


Wikipedia:

De Berbers of Imazighen zijn de bewoners die al voor de komst van de Arabieren in de zevende eeuw leefden in Noord-Afrika, met name hedendaags Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, in de Egyptische oases van Siwa en Gara, in Mauritanië en in Mali.

Ook de oorspronkelijke bewoners van de Canarische
Eilanden, de Guanchen, worden door sommigen als Berbers beschouwd. De Guanchen hadden ooit een eigen taal die verwant is aan de Berbertalen van Noord-Afrika maar is uitgestorven.

De Berberse vlag is een vlag die is aangenomen voor de Berbers. Het wordt momenteel gebruikt door Berberse activisten in diverse Noord-Afrikaanse lan-den en in de diaspora in West-Europa.

ECHTE, EERLIJKE en OPEN MENSEN in de buurt en BIJ GELE HESJES NEDERLAND:


Kijk, zulke 'gewone = echte gesprekken met andere mensen' - oud en jong - in de buurt maken deze volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER, 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - blij. GRN heeft plezier ge-noeg en ondertussen wordt er...

zowel NIEUW CONTACT IN DE BUURT gelegd maar ook... aan GEEL 'UITLEG-WERK/ NATUURBESCHERMING' gedaan.


Dat zijn:

   2 CHEMTRAIL-

   VLIEGTUIGEN IN 1 KLAP!

GRN herhaalt:

   SAMEN ZIJN WIJ VEEL STERKER DAN 'ZIJ':

  • WIJ ZIJN SAMEN HET VOLK!


IEDERE DAG, ALTIJD en OVERAL: LANGZAME VERGIFTIGING DOOR CHEMTRAILS!
---
---


---


---GRN: STOP CHEMTRAILS ONMIDDELLIJK!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia