woensdag 22 februari 2017

SKJ poogt verzaken in doofpot te stoppen met besloten hoorzitting, geen toehoorders of video-opname toegestaan; totaal ongeloofwaardig dus...!


Oorverdovende stilte na openbaarmaking - trieste - SKJ-wangedragingen?!


 Stelsmatige
Kindermishandeling
Justificeren 
d.d. 21-02-2017: Vader/ burger Groenendijk versus SKJ

Melding overzichtspublicatie; klachtbehandeling jegens
Jacquemijns vereist; mogelijke staking van geplande hoor-zitting d.d. 03-03-2017 vereist bij toch 'doordrammen' met 

  • Onacceptabele 2e CvT-'voorzitter' en 'secretaris' C.A.

Citaat GRN:

'Allereerst wordt vastgesteld dat de SKJ op geen enkele wijze reageerde op mijn formele klacht-indiening jegens deze - onacceptabele want partijdige - 2e CvT-'voorzitter' Jacquemijns.

Niet door mr. Mooy/ 1e CvT, niet door mr. Van Teeffelen/ CvB, niet door drs. Stuif-meel, niet door - onacceptabele! - mr. Jacquemijns, niet door - onacceptabele! - mr. C.A. en ook niet - verzocht uiterlijk d.d. 20-02-2017 - door het bestuur/ Hageraats, voorzitter... allemaal 'oorverdovend stil'!SKJ poogt - nog steeds - door te drammen met kul/ Jacquemijns en C.A.


Zoals blijkt uit de audio-opnames die ik van - bevriende - journalist dhr. Van den Ham mocht ontvangen via de mail... dank Nico! Nogmaals; met mrs. Jacquemijns en C.A. zal de hoorzitting 'heel erg kort gaan duren' en wij niet tot een inhoudelijke behandeling van onderliggende, tuchtrechtelijke klachtzaak jegens 'gezins'voogd mw. M.K. zullen kunnen overgaan.

  • Schriftelijk verzoek d.d. 15-02-2017 door Nico per mail ingediend.


Door Nico zijn aanmelding voor de - geplande - hoorzitting d.d. 03-03-2017 en aan - nochtans, maar onacceptabele! - 'voorzitter' Jacquemijns gerichte verzoek om toe-stemming voor het maken van integrale audio-video opname (dit desnoods zelfs zonder be-klaagde 'gezins'voogd mw. M.K. in beeld te nemen) en - omdat SKJ niet reageerde - telefonische navraag...

....is de typische reactie van dit soort organisaties

  • 'afhouden/ doorschuiven, traineren en niet-terugmelden' 

voor iedereen gelijk duidelijk/ herkenbaar, nietwaar?! Irriteert u zich daaraan ook zo...?! Een schrale 'troost': dat 'doen ze' niet alleen bij klagende burgers maar ook bij controlerende journalisten... wel zo 'eerlijk'.


  • Een kwestie van: 'groot (-heidswaan?) tegen (vele) kleine(-en maken een mega-grote!). Samen zijn wij altijd sterk(er) dan zij...!Zijn 1e telefonische poging, d.d. 15-02-2017:


...om met - nochtans, maar onacceptabele! want partijdi-ge, aldus Groenendijk en dus formeel klacht ingediend hebbende tegen - Jacquemijns in contact te komen... te-vergeefs. Zo verklap ik u vast, maar desondanks 'leuk om te horen'. Pijltje linksboven aanklikken...

Want; dit overkwam niet alleen Groenendijk en Van den Ham... neen; 'zo gaat het nu overal en bij iedereen'... onbestaanbaar! Je wordt weliswaar - na goed zoeken naar de contact-gegevens/ het telefoonnummer en controleren op 'aanwezigheid van deeltijders; - 'vriendelijk? te woord gestaan door medewerkers die 'niets weten en/ of niets kunnen zeggen'; diegene die je poogde te bereiken... belt nooit terug!


  • Dat is niet-'toevallig' maar een bewuste 'strategie' van 'net in bespreking of vandaag afwezig te zijn; probeert u het morgen nog een keer'. Jaja...


Neen dus; wat zij plachten te doen is 'net zo lang traineren tot 98% van de klagende burgers gefrustreerd/ -desillusioneerd opgeeft en afdruipt'... en zij ondertussen hard roepen; dat 'het zo goed geregeld? is in Nederland en de klacht-behandeling op behoorlijke wijze?, 'conform de wet' zou plaatsvinden? Neen.


  • Het (b)lijkt nep; het is precies het omgekeerde bij de SKJ in deze trieste 'casus'... dat doorziet ieder eerlijke, weldenkende lezer! Onacceptabel.Zijn 2e telefonische poging, d.d. 21-02-2017:

En weer pijltje linksboven aanklikken... veel luister'plezier!
U heeft het zelf gehoord... ondanks de vriendelijke en beleefde navraag van jour-nalist Nico van den Ham en het informeren van mr. Jacquemijns door de medewerker van de SKJ - dank daarvoor! - werd hij niet teruggebeld of anderszins contact met hem opgenomen (aldus zijn recente update).
 
  • Alles-zeggend, nietwaar?!Ingrijpen bestuur/ Hageraats vereist; of definitief 'failliet SKJ-tuchtrecht'?!Groenendijk herhaalt dat jegens mr. Jacquemijns formeel klacht werd ingediend - maar genegeerd werd! - en behandeling/ ingrijpen door het SKJ-bestuur vereist is...  • Ook dhr. Hageraats/ het SKJ-bestuur werd persoonlijk/ op directe weg op verantwoordelijkheid aangesproken... Groenendijk verwacht ingrijpen!
  
  • Zonder reactie van de SKJ kan het zo maar zijn dat partijen d.d. 03-03-2017 'onverrichter zake' weer naar huis kunnen gaan... dat zou toch zonde zijn?
  
  • Ook: Jacquemijns is te vervangen door mr. Markx... of van een behoorlijke behan-deling van onderliggende klacht jegens de 'gezins'voogd van 'Samen Veilig' Midden Nederland kan... absoluut geen sprake zijn!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia