maandag 23 mei 2016

Onbestaanbaar PAS-familiedrama 'dankzij' bewust falende 'Horror'-Koning WA en 'Hangbuik'-Minister van der Steur

Voor wie nog gelooft in de Nederlandse 'recht'staat...

Heel lang geleden geloofde ik ook dat wij in Nederland 'alles best wel aardig gere-geld hadden'; in theorie althans. Nu 'schaam' ik mij daarvoor dat ik niet eerder die bedriegende 'Oranje-bril' afzette. Want: ons Nederland is helemaal niet (van de) 'Oranje(s)'. Integendeel.

Zij dienen ons te dienen en niet andersom! Hoe arrogant kan 'de koninklijke familie & Co' - badend in het goud; jaarlijkse bijdrage van het volk van > 100 miljoen euro - wel niet zijn? Uiteraard juich ik wel voor 'het Nederlands elftal' als er tenminste wat te vieren zou zijn... deze keer ga ik dus de Zuiderburen steunen. Hup Rode Duivels Hup! Laat met uw Mannekes zien hoe er (misschien) wel 'in de pot gepiest' moet worden! Maar nu terug naar onze lage Landen:Afbeeldingsresultaat voor we the peopleWe, the people; wij, het volk zijn Nederland. Wij, de 'gewone' vrouw en man = burger van dat 'hele kleine stukje aarde' - spierwit of heel donker en alles er tussen in; met levensovertuiging/ geloof of gelovend in 'aliens'; vrolijk wordend van het andere of hetzelfde geslacht... whatever; en ga zo maar door - wij maken samen Nederland uit. Wij hebben de macht en jullie 'mogen' alleen beslissen en regeren met 'gratie des Nederlandse volkes'.

Jullie zijn te vervangen en steeds meer wakkere medeburgers gaan het heft/ 'de macht' in eigen hand nemen. Dat betekent echter geen 'anarchie, chaos of wetteloosheid' - hoewel het 1e helemaal niet tot het 2e hoeft te leiden, hoewel dat gezegd wordt - maar juist 'echte vrijheid, zelfbestuur en herstel van de rechtstaat'. Wij zijn veel slimmer dan 'de elite' placht te denken!Afbeeldingsresultaat voor wapperende nederlandse vlagKijk maar naar de 'kleinschalige' projecten in de zorg of kleine scholen waar de leerling beter gekend wordt; kleine dorpjes of (volks-) buurten waar iedereen elkaar kent en er 'bij tegenspoed' wel hulp en naastenliefde komt...

waarom 'moet' alles groot, groter...

...tot grootst fiasco? Neen!

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.Afbeeldingsresultaat voor volksverlakkers
Big is (mogelijk) powerful,
maar small is beautiful.

  
Geen super-staten of meer onzinnige EU-dictaten maar nu 'gewoon' terug naar - dus geen isolement en verder samenwerken met onze (buur-)landen - het Kikkerlandje en direct, begrijpelijk maar vooral... een eerlijk landsbestuur

Als 'de elite' het ons niet meer kan uitleggen... omdat hun (non-) gedragingen keer op keer - steeds na de verkiezingen, steeds achteraf en dan niet aftreden maar enkel '5x sorry' zeggen - niet in het belang des landes/ volkes blijken... dan wordt het idd. 'de hoogste tijd om de biezen te pakken voordat er overhemden van de lijven gescheurd gaan worden', zoals dit in Frankrijk geschiedde.Uiteraard ben ik voorstander daarvan dat deze 'elite-criminelen' in vele/ alle gele-dingen en organisaties van de overheid - let wel: de 'goeden' daar moeten nu ook hun mond gaan opendoen en met hun bewijzen de vele doofpotten openbreken, desnoods anoniem - conform de wet van Strafrecht hun 'verdiende loon' krijgen. 

 
Tenminste 10 jaar EBI Vught blijft suggestie/
mijn 1e gevoel van 'volkse' gerechtigheid.
 
Afbeeldingsresultaat voor volksverlakkersWant 'alles goed geregeld' blijkt 'veel een enorm zooitje' te zijn. De daadwerke-lijke praktijk anno 2016 blijkt 'het tegenovergesteldete zijn van wat 'ons brave burgers door de NOS en niet-mijn (nog) minister-president mr. Mark Rutte' wordt voorgehouden. Zij 'liegen' knalhard en gelukkig... dat zien nu steeds meer mede-Nederlanders en ook zij pikken dat niet (meer)!  Ons mooie Nederland is 'dankzij' de opeenvolgende volksverlakkers conform 'die mooie? VOC-mentaliteit' nu de facto een 'bakbanana-corruptie-bliek' geworden! Onacceptabel.

Waar niet de wet geldt, maar 'het bedrog van de heersende elite' en ja, dit inclu-sief de 'rechterlijke macht'. Macht corrumpeert, ook en juist daar waar je dit het minste zou 'mogen' verwachten. Zelfs de in casus betrokken 'rechters' en 'recht'bank-bestuur blijken misdadigers te zijn die niet de wet(ten) houden/ onze rechtstaat dienen, maar slechts hun corrupte eigen belangen. Waar 'klein het altijd verliest van groot', zelfs als de wet aan de kant van 'klein' staat... dan wordt 'leugen en bedrog' toegepast. Onbestaanbaar, maar waar!
Keihard bewijs van 'volk uitbuiten en misleiden' tot aan de top


Dit werd onomstotelijk en sluitend, herhaaldelijk bewezen door een/ deze 'gewone' school- 'meester-met-wel-gezond-verstand' die 2x3 = 6 'rechters' gewoon mocht 'beledigen = de waarheid in hun gezicht zeggen' en hen 'jullie zijn allemaal mis-dadigers' mocht noemen zonder voor 'belediging van een rechter in functie' weg-gevoerd te worden door parketpolitie. Waarom niet? 

Omdat de eerzaamrecht-zoekend burger en volhardend vader altijd de waar-heid sprak en spreekt. En niets dan de waarheid, hoe 'hard' = rechtvaardig, die ook is voor deze misdadigers van allerlaagst allooi! Binnenkort zullen betreffende audio-opnames op de site gepubliceerd worden zodat ieder eerlijk burger kan horen 'wat dat voor grote, zeer gemene boeven zijn'!

 
De echte en grootste misdadigers die ik ken, dragen allemaal een zwarte toga en lie-gen dat ze barsten, dit kennelijk ook zonder enig menselijk gevoel of -medeleven.


Afbeeldingsresultaat voor paleis van justitie arnhemZeker in het 'Paleis van Misdaad' te Arnhem wordt 'uit naam van de Koning' krom-gesproken en levens van 'gewone Nederlanders' ten onrechte kapotgemaakt. Drie kinderen van nu 14, 12 en 10 jaar die 'dankzij' de - nogmaals; 100% feitelijk bewezen! - misdaden van de corrupte rechtspraak in samenwerking met dito jeugd'-hulp'verlening hun eigen, altijd liefhebbend, veilige en zorgzame vader al sinds d.d. 21-03-2014 = 2 jaar en 2 maanden = 26 maanden niet meer 'mogen' zien... hoe kan dat in 'keurig' Nederland? Onbestaanbaar. Ernstige schending van hun kinder-rechten!Afbeeldingsresultaat voor familiedramaEen sinds 2008 en voortdurend, vooral voor onze meiden diep-triest PAS-familiedrama veroorzaakt door een m.i. ziekelijk-egoistische moeder, daarbij geholpen door de onredelijke, partijdige (zie het rapport Nationale Ombudsman 2012/ 129) en de zeker ondeskundige jeugd'hulp'-verlening SVMN/ RvdK/ 'trol' Hopmans en juridisch toegestaan door criminele 'rechters' van de 'recht'banken/ ge-'recht's-hoven te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en vooral: Arnhem.
 


Afbeeldingsresultaat voor familiedramaDoor 'het staatshoofd'/ niet-mijn 'koning Kluns' benoemd maar als hij dan verzocht wordt om daar-voor te zorgen dat de politie/ het OM/ CPG aan het werk gaat en bewezen criminele 'rechters' aanpakt - nadat burger door partijen steeds 'gepiepeld/ -peopled' wordt dan verwijst hij keer op keer naar een 'niet-bestaande' MinVJ-brief die door volhar-dende burger nooit werd ontvangen - want nooit verzonden - en ook niet nogmaals - in kopie - gezonden werd. Niets.


Afbeeldingsresultaat voor familiedramaConclusie: als een volhardend vader die van zijn kinderen houdt en altijd goed voor hen was, het niet pikt dat ook 'zijn kroost' naar het andere eind van Nederland - op 2 uur OV-tijd enkele reis, geen auto - wordt ontvoerd middels de smerigste en absoluut onjuiste 'AMK/ moeder-zorgen' =

valse beschuldigingen en hij in zijn jarenlang verweer het onomstotelijke en sluitende bewijs van een 'recht'staat = schokkende doofpot/ -schandaal vergaarde maar deson-danks, of beter gezegd; juist omdat 'geen van partijen de vingers wilde branden' werd besloten om hun eigen falen op de drie minderjarige kinderen en hun lieve papa af te blijven wentelen. Door niets te - willen - doen aan de 100% bewezen, misdadige praktijken in de krombank en bij betrokken 'hulp'verlening.
Afbeeldingsresultaat voor familiedramaEn zelfs de 'opperbaas = misdadiger koning Kluns' vindt zijn drie eigen meiden 'wel belangrijk en lief' maar heeft schijt aan onze/ de drie burgerprinses-sen die hij klem laat zitten. Schijt heeft aan nako-ming van de wet door 'zijn rechters en minister van Veiligheid en Justitie'/ mr. Van der Steur. Zelfs niet eens het fatsoen heeft om desbetreffende 'MinVJ-brief' aan burger te doen (laten) toekomen waarnaar hij liet verwijzen om 'niets te hoeven?doen/ zijn satijnen witte handschoentjes 'schoon' te houden, terwijl ondertussen 'zijn' misdadige rechters 'diepe ellende en onmense-lijk verdriet' veroorzaken... 


Afbeeldingsresultaat voor bloemenzee familiedramadat is niet 'koninklijk' maar 'zeer dom en m.i. zelfs als 'misdadig' te duiden. Deze 'koning Kluns' komt zijn belofte aan het volk bij zijn inhuldiging ter zake deze 'casus' zeker niet na... integendeel. Drie burgerprinsessen laten stikken, is het volk laten stikken. Dan dooft het 'Oranje licht' en worden de hooivorken tevoorschijn gehaald; dan komen goede burgers in opstandDat is niet meer dan logisch en in het belang van de kinderen, alsook Vrouwe Justitia en zelfs in belang van de toekomst van alle Nederlanders!
Afbeeldingsresultaat voor familiedrama ruben en julian
In memoriam; moge zij samen in vrede rusten

Wat niet alleen bij deze zaak, maar in vele... heel veel smerige zaken blijkt 'het Nederlandse politie- en rechtssysteem de facto zeer verrot/ corrupt te zijn'! Volgens recent onderzoek op plaats 8 op de internationale ranglijst van minst? = meest! corrupte landen... tot aan/ juist in de 'top/ elite'. Hoezo 'keurig gere-geld'? Hoe hoger je komt, hoe meer corruptie je zult vinden. Deze feiten vertellen precies ook 'mijn' dit diep-trieste PAS-verhaal.Weg met die Oranje wimpel/ bril; weg met 'koning Kluns'
Leve het fiere Rood-Wit-Blauw van de echte Nederlanders!

Ons volk blijft recht-door-zee en wil samenleven 
naar de wet, in vrijheid en met blijheid voor allen! 1) d.d. 07-09-2015 Brief aan MinVJ:


'Nu einde PAS-familiedrama, Nederland is (g)een rechtstaat?'

Aangetekende verzending van opsomming van de meest smerige - alsook diverse - strafbare (non-) gedragingen van diverse betrokken partijen zoals:

Ministerie van OCW/ KlachtAdviesCommissie, het Min. VWS/ met Inspectie Gezond-heidsZorg (IGZ) en Inspectie van JeugdZorg (IJZ), Regionaal Tuchtcollege Adam (RTGA), Centraal Tuchtcollege Den Haag (CTG) ivm NI(F)PBJZ-NL, Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Adam (KGDW) en vooral: Krombank/ Sof Arnhem, Raad vd Kinder'bescherming' de GI 'Samen Veilig' Mid-Nl. met hun teamleider S.S. en gezinsvoogd M.K., zeer bijzondere curator mr. 'Trolmans' maar ook de Nationale Ombudsman/ mr. Van Dooren, het OM A'dam en OM Mid-Nl. en het College Procu-reurs-generaal die 'in crimineel samenspan' drie kinderen en hun vader al jaren-lang 'emotioneel mishandelen' met diep-triest PAS-familiedrama!


Afbeeldingsresultaat voor pas familiedrama

Citaat GRN:

'De Nederlandse wet(ten)/ rechtstaat is in ernstig 
verval geraakt en ook deze 'minister' is - per direct - door de 2e Kamer middels motie van wantrou-wen uit zijn machts- (misbruikende) positie te verwijderen!'


2) d.d. 20-09-2015 Brief aan 'koning Kluns':


Wanneer is onze Prinsessendag?' - 548 dagen geen omgang
 • Citaat GRN: 'Als gesteld vertrouwen in politie, OM/ CPG en Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt beschaamd en zelfs 'rechters' aange-toond blijken te liegen/ bedriegen dan is de koning gevraagd!

Ergo: als de 'recht'staat - te Arnhem en elders - niet conform de wet functioneert; de politiekorpsen G&V/ Gelderland Midden, het OM/ ovJ. mr. Esbir Wildeman, het CPG/ mr. Bolhaar en het Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken'/ mr. Van der Steur herhaald en bewust 'de boel besodemieteren' - 

dit in crimineel samenspan met o.a. 'Paleis van Misdaad' te Arnhem, RvdK, jeugd-'hulp'-verlening SVMN en 'trol' Hopmans - met als grootste slachtoffers drie geheel onschuldige minderjarigen dan is het tijd voor een pacifistische revolutie. De 'ko-ninklijke, wetsgetrouwe' weg leidde enkel tot hun/ uw bedrog; onbestaanbaar en onacceptabel

Een 'koning' die alleen oog heeft voor zijn eigen drie A-prinsessen maar mijn drie burgerprinsessen bewust in PAS-familiedrama klem laat zitten 'dankzij' deze partijen verdient de titel 'Kluns' met ere...

wat een lafaard, wat een hypocriet, wat een slappe Oranje-l#l. F#ck de koning; leve de Volksrepubliek der Nederland(ers)...!

3) d.d. 22-09-2015 Mail namens 'koning Kluns':
Afbeeldingsresultaat voor drie jonge vrouwen onder paraplu
 • Citaat KWA:
'Wij geven alleen algemene informatie over wet- en regelgeving van de Rijksoverheid

Wij gaan niet in op uw persoonlijke situatie.
Om die reden kunnen wij uw vraag niet beantwoorden.'


4) d.d. 24-09-2015 Brief aan 'koning Kluns, MinVJ, 2e Kamer':


 • Citaat GRN: 'Van overheidswege werden met de smerigste leugens 3 meiden hun liefhebbende, veilige en zorgzame vader afgepakt en iedere omgang/ voortgezet vaderschap na 550 dagen onmogelijk gemaakt, in strijd met o.a. EVRM!'

 
 • Citaat GRN: 'Wie denken 'personen' wel niet dat ze zijn zonder enig recht tussen drie dochters en goede vader te komen...? De (grond-) wet/ mensenrechten aan de laars te lappen en dan zonder schaamrood van een 'recht'staat huichelen!'


Alsmede mijn brief d.d. 27-09-2015 aan het MinisterieVJ, het College Procureurs-generaal en de 2e Kamer met aanklikbare finale oproep:en zeer duidelijke, uitvoerige motivatie = onomstotelijk en sluitende bewijslast van ernstigst plichtsverzuim/ misdadige (non) handels-wijze(n) en daardoor jarenlang, diep-triest PAS-familiedrama. Het is even lezen, maar diept-triest en werkelijk schokkend...! Arme meiden.

5) d.d. 05-10-2015 Brief namens 'koning Kluns':


 • Citaat KWA: 'Op verzoek van Zijne Majesteit de Koning bericht ik u, dat de Koning uw brief van 20 september jl. heeft ontvangen en ter behan-deling in handen heeft gesteld van de staatssecretaris - mr. Dijkhof/ VVD - van Veiligheid en Justitie.'
   
Afbeeldingsresultaat voor dijkhof staatssecretaris

6) d.d. 12-12-2015 Brief aan 'koning Kluns, MinVJ, 2e Kamer':
 
Wederom werd '
koning Kluns en lakeien' opgeroepen een einde te (laten) maken aan ons diep-trieste PAS-familiedrama en tot de vereiste vervolging naar wetboek van Strafrecht over te gaan in verband met - 100% bewezen! - ernstig, bewust
taak-verzuim en strafbare (non-) gedragingen van o.a. de 'krombank en Sof Arnhem', RvdK, SVMN en de zeer bijzondere curator'trol' mr. Hopmans.


Afbeeldingsresultaat voor vrouwelijke trol

Met 'volledige' samenvatting/' dossier meegezonden

(bijlage A t/m E - 66 pagina's) 

waaronder brieven:
d.d. 10-12-2015 en d.d. 29-11-2015

en aangifte d.d. 13-12-2015 jegens mrs. Van Son, Kuypers en Kroon - meervoudige familiekamer


7) d.d. 11-01-2016 Brief namens 'koning Kluns'/ non-reactie MinVJ:


  Afbeeldingsresultaat voor koning willem alexander
Citaat KWA:
 
 'Op verzoek van Zijne Majesteit de Koning bericht ik u, dat de Koning uw brief op 16 dec. ontvangen heeft en ter be-handeling in handen heeft gesteld van de minister - mr. Van der Steur/ VVD - van Veiligheid en Justitie.'

Nadat 'koning Kluns' d.d. 12-12-2016 bericht werd, dat zijn 'staats-secrelakei mr. Dijkhof' niet reageerde en daarmee 'mijn door de koning ter behandeling aan hem in handen gegeven correspondentie' negeerde, deed hij niets anders dan 'nogmaals' dezelfde opdracht te verstrekken, maar ditmaal aan de Minister?


Afbeeldingsresultaat voor dikke van der steurWat een kul en doorzichtige temporisatie'strategie'...!

Dat is niet 'koninklijk' maar getuigt juist van zijn 'aller-laagste allooi/ kennelijk geen geweten'. Want:


Kan een staatssecretaris zijn eigen post/ opdracht van de koning niet afhandelen? Vier maanden niets doen en zijn opdracht negeren dat vindt 'koning Kluns' helemaal niet erg, maar 'probeert het gewoon nog een keer'? In plaats van met de vuist op tafel te slaan en deze staatssecretaris ter verantwoording te (laten) roepenAfbeeldingsresultaat voor dijkhof en van der steur
Ergo: deze 'koning Kluns' deelt 'schijn'-opdrachten uit aan 'de kleine sukkel die niet reageert' en 'probeert' het dan maanden later nogmaals 'bij de grote sukkel'? 

Reeds 'wetende' dat hij evenmin = nooit! zal reageren...! 

De recht-zoekend burger en volhar-dend vader = iedereen die 'hen niet past' wordt 'gewoon' niet serieus ge-nomen maar enkel van het kastje naar de muur gezonden... met helemaal niets!

8) d.d. 15-01-2016 Brief aan 'koning Kluns, MinVJ, 2e Kamer':


Punt 4niet-mijn koning WA wil zijn vingers niet branden en schuift d.d. 11-01- 2016 vervolgens weer af op niet-reagerende MinVJ zoals dat reeds na 1e 'genegeerde opdracht van koning Kluns' d.d. 05-10-2015 bleek. Het MinVJ bewees niets te willen doenniet mr. Dijkhof en ook niet mr. Van der Steur - omdat deze burger inderdaad keihard gelijk heeft... maar dat niet 'mag' krijgen.Afbeeldingsresultaat voor vrouwe justitiaErgode wet wordt genegeerd en dat vinden ze allemaal 'prima'... dit over de ruggetjes van drie minderjarigen en hun eigen vader! Dat wordt nooit geaccepteerd door deze recht-zoekend burger...!

Waarom wordt er - nochtans, ondanks alle 100% bewijzen; geen emmer maar een badkuip = 100 ordners vol en diverse audio-opnames beschikbaar - geen... 'schone Draeck' gemaakt'? Simpel:


Dan dondert namelijk hun hele 'criminal enterprise' in elkaar en belanden zij stuk voor stuk in de gevangenis. Toch zal de recht-zoekend burger en altijd volhardend vader hoe dan ook 'zijn' gelijk gaan krijgen = recht doen laten zegevieren. Vrouwe Justitia en de waarheid/ de feiten staan namelijk aan onze kant.


 

Echte liefde voor 'de = mijn' kinderen overwint alles.

9) d.d. 25-01-2016 Brief aan 'koning Kluns, MinVJ, RB Arnhem'

d.d. 21-01-2016 Indiening van weer bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' tot vernietiging van wrakings'beschikking' mrs. Van Groeningen, Van der Mei, Van Leeuwen en Van Gameren;


mijn directe reactie op deze onmogelijke 'beschikking' en 

het zestal wrakingsgronden zoals ingediend maar door hen zelf genegeerd werden en niet-correct = onvolledig in het daarmee valselijk opgemaakte 'proces-verbaal' vermeld staan 

alsmede d.d. 25-01-2016 bezwaarschrift/ rappel na non-reactie en hun 'hautaine' afwijzing per mail d.d. 26-01-2016.


Voor nadere uitleg ter zake de misdaden van de wrakingskamer wordt verwezen naar allereerste publicatie d.d. 21-01-2016.
10) d.d. 04-02-2016 Brief namens 'koning Kluns'
 • Citaat KWA: 'Hiermee bevestig ik u de ontvangst door Zijne Majesteit de Koning van uw brieven van 15 en 25 januari jl. Onder verwijzing naar het antwoord van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat u eerder heeft ontvangen, moet ik u meedelen dat het voor de Koning helaas niet mogelijk is verdere tussenkomst te verlenen.
 • Ik begrijp dat dit niet het antwoord is dat u wenst. Desondanks hoop ik dat u het mij toestaat u mijn goede wensen over te brengen.'


Afbeeldingsresultaat voor hypocrisie

Reactie GRN:

Er werd helemaal geen MinVJ-brief ontvangen en ook niet nog- c.q. eerst-maals nagezonden door MinVJ of 'koning Kluns' ondanks mijn herhaalde en expliciete verzoek daartoe. Wat hebben zij klaarblijkelijk te verbergen...? Hun grote be-drog en oplichting van het volk

Nederland komt in opstand. Weg met die 'vuile huichelaars'!

11) d.d 
29-02-2016 Brief aan 'koning Kluns' en MinVJ


inmiddels 709 dagen geen omgang ondanks geldende zorgregeling!
 • Citaat GRN: 'Hierbij verzoekt recht-zoekend burger/ volhardend vader van drie eigen dochters - Lizzy, Juultje en Babetje (gefingeerde namen) - dan ook zowel het Ministerie VJ/ mr. Van der Steur alsook kabinet van de Koning/ Willem-Alexander persoonlijk om onverwijlde toezending per post van betreffende/ onbekendeniet bestaande? brief van het MinVJ.'


   Afbeeldingsresultaat voor koning kijkt weg


Citaat GRN: 'Tevens wordt het MinVJ verzocht - onverwijld - inhoudelijk te reage-ren op diverse correspondentie voor zover dat niet in deze onbekende/ niet-bestaande brief werd gedaan en CPG/ OM daartoe aan te zetten onverwijlde sepot-/ vervol-gingsbeslissing te nemen aangaande uitstaande aangiftes jegens meerdere - 100% bewezen! - misdadige ‘justitiabelen’ van o.a. het RTGA/ CTG, de KGDW en de ‘krom’-bank Arnhem zelf: jegens (nog) president mr. Blaisse, mrs. Van Son en Van Groeningen etc.'
12) d.d. 27-04-2016 Brief aan 'koning Kluns'

Het 'criminele samenspan' tussen politie/ OM en Justitie/ krom-bank Arnhem en SVMN/ RvdK/ bijzondere 'trol' Hopmans werd in publicatie d.d. 28-04-2016 toe-gelicht waarnaar ter vermijding van herhaling nu verwezen wordt.

Mijn brief d.d. 27-04-2016 met: - verwijderd na aangifte -

1) formele klacht-indiening jegens de politie Gooi & Vechtstreek/ wijkagent XYZ 
  
2) navraag klacht-indiening ivm kul-omnummering door politie
  
3) en stand 'onderzoek' aangifte 'emotionele kindermishandeling' en aangiftes van overige delicten.

13) d.d. 03-05-2016 Brief namens 'koning Kluns'Weer deed 'koning Kluns' of zijn neus bloedde en liet hij mr. Beuker, namens Directeur van Kabinet van niet-mijn koning


drs. Breedveld berichten: • Citaat KWA: 'Hiermee bevestig ik u de ontvangst door Zijne Majesteit de Koning van uw brieven van 29 februari jl. en 27 april jl. Tot mijn spijt moet ik u nogmaals meedelen dat het voor de Koning niet mogelijk is verdere tussenkomst te verlenen.'

Kortheidshalve wordt verwezen naar publicatie van dit 'criminele 1-2tje' tussen 'koning Kluns' en - afgesproken - 'niet-reagerende rondbuik-lakei' mr. Van der Steur van het MinVJ d.d. 16-05-2016.

14) d.d. 16-05-2016 Mail aan 'koning Kluns, MinVJ, 2e Kamer':

In het kader van 'hoor- en wederhoor' en ter bespoediging van de verzochte, on-verwijlde toezending van betreffende MinVJ-brief met 'het antwoord van minister Van der Steur' waarnaar 'koning Kluns' d.d. 04-02-2016 liet verwij-zen maar niet werd ontvangen (want werd nooit toegezonden), werd d.d. 16-05-2016 per direct mailbericht en post-verzending:

1) de politie, het OM en de 2e Kamer direct over publicatie mbt 'de onvindbare MinVJ-brief' geinformeerd en nogmaals verzocht:

2) gaarne ontvangt burger betreffende MinVJ-brief onverwijld; dank daarvoor bij voorbaat. Nadere publicaties en formele stappen voorbehouden/ in planning. Wordt vervolgd...

3) Leve de Volksrepubliek der Nederlanders; weg met niet-mijn 'koning Kluns'!


Terwijl vaststaat dat 'het Kabinet = drs. Breedveld = 'koning Kluns' daarmee op de hoogte was dat deze burger hun 'criminele kul in samenspan' niet pikte, liet hij vervolgens 'uit de hoogte/ op meest arrogante wijze' en zonder ondertekening c.q. naamsvermelding van het/ de 'archief-beheerder' melden:Daarmee 'te doen alsof het kabinet van niets weet' en er 'weer/ een nieuw ver-zoekschrift' ingediend zou zijn met het rappel per mail? Terwijl na daadwerkelijk 'hulpverzoek aan - gebleken - 'Kluns-koning' d.d. 20-09-2015 bijna 6 maanden lang geen inhoudelijk antwoord gegeven, maar slechts afgeschoven werd op een niet-bestaande?! c.q. niet- (nogmaals) gezonden MinVJ-brief.
MinVJ/ 'koning Kluns' doen niets en steunen krombank Arnhem?!

Maar... ondertussen pakten de aangegeven misdadigers van krom-bank Arnhem de al meer dan 2 jaar ten onrechte 'dankzij' de zeer bijzondere 'trol'-curator mr. Hopmans geblokkeerde omgang zonder enige valide reden en gedurende deze periode niet van toepassing geachte art. 1:377a BW - uiteindelijk d.d. 11-03-2016 toch 'definitief' afgenomen en werd er - ceteris paribus = geen enkele - werkelijke - poging tot omgangsherstel door SVMN 'er is niets gebeurd' c.q. 'trol' Hopmans '1 dag voor zitting bellen met kinderen = moeder' gedaan - 1:377a 'opeens' en op aangetoond misdadige wijze 'wel van toepassing?' geacht door de bewezen criminelen mrs. Van Son, Kuypers, Kroon en SluijtersAfbeeldingsresultaat voor papa en 3 dochters
Wat een kul. En zeker ook niet in het belang van de kinderen... mijn drie dochters waar jullie van afblijven!

Hier met mijn lieve meiden


Bij Papa zijn jullie altijd welkom en wordt er echt van jullie gehouden...Nogmaals: dit ondanks ongewijzigde omstandig-heden! Ondanks de door volhardend vader/ recht-zoekend burger 3x gedane prag-matische oplossingsvoorstellen tot omgangsherstel alsmede het aanbrengen van PAS-expert dhr. J. Zander ter bemiddeling die echter door krombank Arnhem werd ontslagen - artikel: de valkuil doorzien en luistert u zelf - de oren zullen gaan 'klapperen' - het integrale 'overleg'-gesprek met Blaisse/ de (nog) president van de krombank Arnhem waarin precies deze misdadige 'oplossings'-strategie al werd doorzien - voordat er omgang tot stand kon worden gebracht ...
Afbeeldingsresultaat voor papa en 3 dochters
 dat is niet alleen inhoudelijk een schijnvertoning zijnde bedrog maar

ook op formele gronden onbestaanbaar!

Dit gelet op door 'rechtersledengriffiers en besturen' herhaald gepleegde 'valsheid in ge-schrifte'.

Middels valselijk opgemaakte 'beschikkingen/ proces-verbalen' die 'van rechtswege nietig' en aldus te vernietigen zijn = enkel 'goed' om als wc-papier te gebruiken! Keihard bewijs van het failliet van de 'recht'-staat Arnhem = Arn-hel.

Meer audio-opnames openbaar; voor Vrouwe Justitia en mijn meiden
Publicatie van de integrale audio-opnames volgt binnenkort - zie reeds openbaar en feitelijk trans-script van 'recht'zitting bij meervoudige familiekamer - d.d. 03-12-2015 en 'recht'zitting van de wrakingskamer met de criminelen - daar dan ook benoemd als 'misdadigers' - mrs. Van Groeningen, -der Mei, -Leeuwen en griffier Van Gameren d.d. 21-01-2016


Dit is de feitelijke stand van de 'recht = kromstaat/ 'corruptie-bliek van koning Kluns' anno 2016.
  
Wat een 'klierige klunzen'... in het cachot met dit soort verderfelijke 'types' = diep-gezonken 'elite'.!Vrouwe Justitia wordt verkracht en mijn drie burger-prinsessen blijkt 'niet-onze Vater des Vaterlandes' aantoonbaar geen ene zier te interesseren. 'Koning Kluns' laat zich liever - ten onrechte - toewuiven door (nog) 'slapende' burgers die hun 'Oranje bril' ook gaan afzetten, want... uw hele 'koninkrijk/ leven' is een grote nep. Weliswaar een paleis van goud, maar ook een hart van steen en een verstand van een ezel, dat PASt deze 'koning Kluns' als gegoten; als 'kleren van de laatste koning'...!Afbeeldingsresultaat voor koning in 2e kamerMaar dat past het volk niet; weg met die hypocriete tiran en zijn slaafse lakeien.

Herstel de rechtstaat en ons mooie Nederland... zonder 'misdadige monarch' en zijn kliek, maar geleid door wel verstandige, eerlijke en liefdevolle - echte! niet de huidige (bijna alle) ons al vele jaren oplichtende en binnenkort massaal weggestemde - volksvertegenwoordigers

Meer directe democratie via referenda en openbaarheid; herstel van de controle-rende functie van echte journalisten en onafhankelijke media; en tot slot, zeer belangrijk... grote schoonmaak in de 'Paleizen van Misdaad', bij diverse Ministeries waaronder 'Vuiligheid Jokkebrokken' en bij het CPG, het OM, bij de Nationale politie en de gehele jeugd'hulp'verlening.Want:
Eindconclusie: 'koning Kluns en zijn vazallen bedriegen ons'!


Ondanks de vaststaande, ernstige strafbare (non-) gedragingen door - reeds 100% bewezen! - wetsloeders en herhaald verzoek tot vervolging naar het Strafrecht aan de politie, het OM, CPG, de 2e Kamer, 'koning Kluns' alsook zijn...

Afbeeldingsresultaat voor van der steur

...'dikbuik-lakei' Van der Steur van aldus vast-staand Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrok-kenwerd inmiddels 'beruchte' MinVJ-brief niet 'nogmaals' (dit in kopie) verzonden... 


neen, het 'antwoord waarom niet tegen corrupte 'rechters' opgetreden wordt'... blijft onvindbaar = wordt (bewust!) niet gegeven.Want: dat is namelijk onmogelijk. Geen uitweg of gel#l-smoesjes mogelijk maar 'gewoon' keihard betrapt... en schaakmat, 'koning Kluns & Co'.


Afbeeldingsresultaat voor guillotine koning

Na 'fotorolletje, bonnetje en hart/ hersenen' bij de politie/ het MinVJ nu ook de 'verloren brief' = weigering PAS-familiedrama te (laten) beeindigen! Aldus 'goed-keuring' van 'koning Kluns' aan de voortdurende emotionele kindermishandeling en ernstige schending van hun en ook mijn mensenrechten! Onacceptabel.

In naam van het volk en de wet: aftreden 'koning Kluns & Co'!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia