dinsdag 12 februari 2019

LAF, LAFFER, BROERTJES heeft FORMEEL GELIJK maar... in de PRAKTIJK GEEN SCHEIDING DER MACHTEN in 'Media' = BANANENSTAD-HILVERSUM!NOCHTANS - MAAR VOOR HOE LANG NOG? - BURGEMEESTER BROERTJES IS NEP!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel'; drs.
E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt Hilver-sums burgemeester P.I. BROERTJES niet alleen TOTALE NEP maar ook:   GELE HESSER GRN meldt dat:

   over de ONRECHTMATIGE ARRESTATIE
   nog niet het laatste woord gesproken is en...

   OLLONGREN, GRAPPERHAUS/ DEKKER, RUTTE
   
   en NEP-KONING WILLEM-ALEXANDER
   nog VEEL VAN DE:

   GELE HESJES NEDERLAND
   GAAN MERKEN!


WAT VOORAF GING:


d.d. 11-02-2019: 'ZORGMELDING:


     Hilversum wordt geleid door 'n VERWARDE burgemeester BROERTJES...


HERHAALD:    ONRECHTMATIGE ARRESTATIE = GRONDRECHT VERTRAPT!!


   Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.
   Van: drsE.MGroenendijk MSc.
   Vrijdag 8-2-2019 13:09


  Burgemeester Broertjes, gemeen-te Hilversum,
  Geachte Wakkere, Eerlijke en Zelf-nadenkende Burgers,

  1. Zoals u weet, werd deze volhardend vader, recht-zoekend
  burger en overtuigd GELE HESSER Groenendijk op donder-
  dag om 16:59 uur kennisgeving van akkoord aangemelde be-
  toging en... 13 uur later, om 06:00 wordt GRN gearresteerd
  op grond van - vermeende - belediging van de koning.

  2. Met de ene hand 'toestemming geventot DEMONSTREREN,
      wetende dat de andere hand 13 uur later laat ARRESTEREN.

  • Dat strookt niet met elkaarburgemeester Broertjes!

  Kortheidshalve verwijst GRN naar meest recente publicatie:


  d.d. 08-02-2019: '#FreeErik #FreeNL deel-2:

    GELE HESJES BEVRIJDEN NEDERLAND - GELE HESSER GRN DEED 
    NIETS, TOCH KWAMEN 'ZE' HEM HALENSCHOKKEND!'
  3. Gisteren, d.d. 07-02-2019, was GRN dienaangaande op het gemeentehuis aan
  de balie om te pogen een afspraak met m.i. nep-burgemeester Broertjes te maken 
  maar.... dat moest schriftelijk/ per mail via de site. Aldus bij deze:

  GELE HESSER GRN verzoekt bij deze om een persoonlijk gesprek op korte
  termijn met uw persoonburgemeester Broertjes over deze...
  schokkende zaak:

  • GROENENDIJK-GATE!

  In verband met mijn schoolse verplichtingen
  als docent svp. een afspraak na 16:00 uur...
  dank!

  In afwachting van uw spoedigste reactie = 
  uitnodiging tot gesprek op het gemeen-te-
  huis, verblijft met publicerende groet...

  drs. E.M. Groenendijk MSc. - geboren Hilversummer, thans Bussum
  In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en in het belang van Nederland!

HILVERSUM - GELE HESSER GRN & NEP-burgemeester BROERTJES - HILVERSUM:


GRN:

  • PIJLTJE AANKLIKKEN VOOR GRN'S TELEFOONGESPREK MET HET GEMEEN-TEHUIS IN HILVERSUM...

GRN: Oh, wat zijn 'ze' in Hilversum laf, oh wat zijn 'ze' in Hilversum laf... stelletje machtsmisbruikers:

ONTMASKERT GELE HESJES GRN die NEP-burgemeester BROERTJES?

'GENTLEMAN or NOT a GENTLEMAN, NEEMT BROERTJES UITNODIGING AAN of BLIJKT HIJ LAF?'- THAT'S THE QUESTION?' die...

...iedere Wakkere, Eerlijke en Zelf-nadenkende Burger reeds nu kan beantwoorden... of verpest dat 'de spanning'? Spoiler-alert!'FORMEEL CORRECTE' = LAFFE REACTIE namens GEEN GENTLEMAN: BROERTJES!


PAS OP!!

ECHTE BURGERS NIET WELKOM IN HILVERSUM


RE:

Onrechtmatige arrestatie = grondrecht vertrapt!
Veilig-Hilversum <Veilig@hilversum.nl>
Ma 11-2-2019 16:35


Geachte heer Groenendijk,

Graag wil ik reageren op uw onderstaand bericht. Namens de burgemeester hebben wij al contact met elkaar gehad over uw aangekondigde betoging op 1 februari.

Er is binnen onze rechtstaat een hele bewuste scheiding gemaakt tussen het strafrecht (bevoegdheid Officier van Justitie) en het domein van de openbare orde (bevoegdheid burgemeester).

  • De burgemeester heeft geen bemoei-enis gehad met uw aanhouding op die dag. Dit is voorbehouden aan politie en justitie.

GRN: HAHAHAHA, JAJA, BROERTJES... GELOOF JE DAT ZELF? HAHAHAHA!

DE GEDANE ZORGMELDING WORDT HERHAALD:

GRN MAAKT ZICH ZEER GROTE ZORGEN OVER DE GEESTELIJKE VERMOGENS VAN (NOG) BURGEMEESTER BROERTJES VAN HILVERSUM - ER IS ECHT HE-LE-MAAL NIEMAND (ALLEEN HEEL DOMMEN en JOUW CLUPPIE) DIE GELOOFT DAT...

BROERTJES 'NIETS VAN GRN'S KOMENDE ARRESTATIE AF WIST'!OOK:

DE KORPSLEIDING VAN HILVERSUM WORDT BIJ DEZE AANGESPROKEN OP:

   HET MES-IN-DE-RUG-STEKENDE-GEDRAG
   van BETREFFENDE AGENTE AAN DE BALIE
   op het POLITIEBUREAU 'DE GROEST' in Hil-
   versum d.d. 30-01-2019.

   KLACHT ZAL WORDEN INGEDIEND!GAARNE ONTVANGT GRN NAAM/ DIENSTNUMMER VAN BETREFFENDE AGENTE en overige benodigde informatie tot het indienen van formele klacht = 


en uiteraard zal conform de 'LAFFE, FORMELE = GEEN GENTLEMAN-VERWIJZING VAN NEP-BROERTJES naar DE NEP-OFFICIER van JUSTITIE:


en IN DE OPENBAARHEID WORDEN GEBRACHT, UITERAARD!


Zie https://www.om.nl/onderwerpen/verdachte/aanhouding/ en zie ook https://www.politie.nl/themas/aanhouding.html


  • Als u van mening bent dat uw aanhouding onterecht was, dan leest u in deze folder wat uw rechten zijn:

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/onderwerpteksten/folders-en-downloads/folder-rechten-verdachten-volwassenen-def-090714.pdf

GRN KLIKTE DE LINK AAN en LAS DE FOLDER waarin NIETS STAAT over WAT TE DOEN BIJ ONRECHTMATIGE ARRESTATIE! WAT IS DAT VOOR EEN FLUT-VERWIJZING, MIJN-'HEER' KOEN KOKKELER?! GAARNE ALSNOG PER OMMEGAANDE EEN CORRECTE VERWIJZING NAAR RELEVANTE INFORMATIE TER ZAKE, DANK. 

Mocht u nog vragen hebben over het proces van het bewijs van kennisgeving rond de betoging, dan verneem ik dit graag.

GRN ONTVANGT GAARNE EEN BESCHRIJVING VAN HET PROCES VAN BEWIJS VAN KENNISGEVING IN HET ALGEMEEN én IN ONDERHAVIGE CASUS.


DONDERDAG OM 16:59 GEEFT BROERTJES TOE-STEMMING en OP VRIJDAG OM 06:00 WORDT GRN GEARRESTEERD, WAARVAN DIE NEP-BURGEMEES-TER NIET ALLEEN KENNIS DAARVAN HAD (dan wel GEHAD ZOU MOETEN HEBBEN) en ZICH - aldus - OP LAFFE WIJZE NU VERSCHUILT ACHTER POLITIE/ OPENBAAR MINISTERIE.


Want:

VINDT BROERTJES HET OOK NIET 'ERG RAAR' DAT OOK HIJ DONDERDAG GEEN AANLEIDING ZAG OM GRN'S BETOGING TE VERBIEDEN - EN DUS... DE UITLA-TINGEN 3X VAN GRN IN HET POLITIEBUREAU EVENMIN BELEDIGEND VOND DAT ARRESTATIE OM 06:00 UUR ÜBERHAUPT NOODZAKELIJK WAS - maar...


DAT NEP-OFFICIER F. VAN LENTHE GRN TOCH LIET ARRESTEREN?

WAARVAN BROERTJES OP DE HOOGTE MOET ZIJN GEWEEST - VOORAF of PAS ACHTERAF?

GAARNE VERNEEMT GRN WANNEER OFFICIER VAN LENTHE PRECIES TOT DE ARRESTATIE BEVAL én

WANNEER NEP-BURGEMEESTER BROERTJES DAARVAN OP DE HOOGTE WERD GESTELD?


Hoogachtend, Koen Kokkeler. = NEP-BURGEMEESTER BROERTJES
LAAGACHTEND, ERIK GROENENDIJK - GELE HESSER

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia