woensdag 9 mei 2018

NEDERLAND = GEEN RECHTstaat! Aanhoudende lavastroom BEWIJZEN zal misdaadpaleizen doen verdwijnen! Misdadigers naar EBI #RevolutieNU~!


GRN's stroom aanhoudende waarheidslava zal Misdaadpaleizen doen laten verdwijnen!Voorgeschiedenis: ingediend beklag art. 12 Sr. door Hof Arn-hel 2 jaar getraineerd!d.d. 15-08-2017: 'Ontsla vice-president hof Arnhem/ Mintjes:

d.d. 17-08-2017: 'NL is geen rechtstaat (meer) en keihard bewijs in diep-triest PAS-familie-drama met 3e, intern. kinderontvoering.


d.d. 25-08-2017: 'Het 'sprookje van een rechtstaat' blijkt in NL feitelijk een nachtmerrie te zijn:
d.d. 21-10-2017: 'Schokkend: bewezen criminele 'rechter' Mintjes, tevens vice-president van het hof Arnhem...
Probleem:   ziek-makende propaganda van...

                 Paleis van Justitie te Arnhem =

                 Paleis van Misdaad te Arn-hel

Reactie:      'als je er wat van zegt, dan krijg je

                  straf;

                  - presidenten? 'mierenneukers'...

Oplossing:   weg met Van der Winkel en Blaisse! -   •  Samen zijn wij veel sterker dan dat criminele tuig in toga!


Maar dan in het echt want:   dit kan zo niet langer!d.d. 15-04-2018: 'Keihard bewijs:


  • misdaden tegen drie meiden door (nog) 'presidenten' Van der Winkel, Blaisse = Arnhem en...

...(mogelijk)
Boogaard-Derix = Den Bosch!!!'
d.d. 18-04-2018: 'Groot alarm - luid alle klokken - loei de sirenes want 100% bewijs...

       Paleis van Justitie Arnhem = Paleis van Misdaad Arn-hel


d.d. 20-04-2018: 'Bah: criminele 'jeugdzorg' + misdadige 'rechterspresidenten' te Arn-hel:Aanhoudende waarheidsstroom bewijst = Misdaadpaleizen moeten verdwijnen:Volhardend vader en recht-zoekend burger:

Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat, BussumBetreft:
1. Brief Ge’recht?’shof’ te Den Bosch namens mr. Boogaard-Derix d.d. 08-03-2018 terzake KL16 Arn-hel naar KL18-nummer en publicaties op: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/

2. Onmiddellijke toezending van de 'geheim-gehouden' tussen-beschikking van mr. Mintjes d.d. 08-09-2017 alsmede het ambtsbericht van de officier van justitie en het schriftelijk verslag van de advocaat-generaal

3. Publiekelijk ontmaskerd als criminelen: Van der Winkel en Blaisse – naar de EBI met jullie; leve de grote schoonmaak = pacifistische sponzenrevolutie in Nederland anno 20NU…!
De recht- = krombank en gerechtshof = sof Arnhem/ -hel

Tav. (nog) sof-‘president' dhr. mr. A.R. van der Winkel
en (nog) krombank-‘president’ mw. mr. drs. M.J. Blaisse

p/a Sector Strafrecht
Postbus 9030
6800 EM  Arnhem - beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nl


alsmede


Het gerechtshof = sof? Den Bosch

Tav. (nog) voorzitter ge’recht’shof Den Bosch
Mw. mr. drs. B. Boogaard-Derix

p/a Postbus 70583
5201 CZ 's-Hertogenbosch


Bussum, 07 mei 2018


Hof = sof en recht- = krombank Arnhem, Van der Winkel/ Blaisse,
Hof = meedoen aan doofpotterij Den Bosch, Boogaard-Derix,

Geachte eerlijke en weldenkende Nederlandse medeburgers,


1. Neen… criminelen Van der Winkel, Blaisse en (mogelijk) Boogaard-Derix;

‘u’ komt nooit van volhardend vader, recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. af! Sterker nog: ‘u’ komt dankzij die GRN in de gevangenis en zijn drie dochters thuis in Bussum. Waarom?

  • Omdat hij echt van zijn drie dochters LJI houdt en zich wel aan ‘de wet’ wil houden!


2. Hoezo? Dat weet u al sinds d.d. 07-08-2015 toen aangifte gedaan werd jegens (voormalig bij het Paleis van Justitie te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel werkzame) nep-‘rechter’ mw. mr. drs. L.A. van Son en ‘uw’ administratief medewerker dhr. Kraehe (die ondertekende met en zich uitgaf voor ‘mr.’ Kraehe terwijl hij dat niet was = strafbaar feit).

GRN noemt als voorbeeld om ‘uw’ herinneringen op te frissen; het 2e beklag ex artikel 12 Sr. als voorbeeld van misdaden onder ‘uw’ lei-ding en ‘goed’-keuring (ook jegens ‘u’ werd aan-gifte gedaan, weet ‘u’ weer?) te noemen!


3. Keiharde bewijzen zijn door GRN vergaard (en bij - geïnformeerde - vertrouwelingen ver-spreid voor de eigen veiligheid) dat ‘de rechtsstaat’ in NL helemaal niet bestaat…


Zowel schriftelijk - bijvoorbeeld de valse handtekeningen onder de van-rechtswege-te-vernietigen-na-gedane-verzoeken van nep-’beschikking-en/ proces-verbalen’ - en gemaakte audio-opnames van ‘overlegge-sprek‘ = leugens van Blaisse, het valselijk interpreteren van bezwaar-schrift als zijnde een ‘hoger beroep?’, het geheimhouden van tussen-beschikking Mintjes en weigering toezending kopie, het weigeren om 2e artikel 12 procedure te behandelen ‘omdat’ de ‘PL-nummers niet over-een zouden komen met de sepotbrief’ terwijl aangetoond werd en audio voorhanden is dat de politie dat zelf deed en

·       bij de 3e artikel 12 procedure dan ruim 2 jaar lang opnieuw ‘be-handeling weigeren’ om maar enkele, smerige voorbeelden te noemen. Jullie zijn de facto… misdadigers!


4. Want: gevolgd door ‘slager wil het stinkende vlees desondanks gaan goedkeuren’-poging van het hof Arnhel om het 3e beklag ex art. 12 Sr. (bij de 2e werd net gedaan alsof die ‘niet in onze administratie voor-komt’) jegens misdadige mr. Van Son = nep-familie ‘rechter’ die het kinder- en vaderrecht op omgang (EVRM) op basis van een misdadig complot ontnam!

·      Hoe wets-ontrouw en geestes-ziek zijn ze daar in Arn-hel wel niet; schokkend!

Waarna de ‘moeder’ =  mw. Solvig S. enige tijd later - lang van tevo-ren en in overleg met ‘de overheid’ - met criminele hulp van nep-‘bur-gemeester’ drs. De Lange te Duiven/ Gelderland (aangifte gedaan; door anonieme Zevenaarse agent  in opdracht van de eveneens ano-nieme officier van Justitie geseponeerd en indienen van beklag ex art. 12 Sr. = reeds 3x zinloos…) en zelfs tijdens lopende ondertoezicht-stelling van ‘niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland’ en ook zeer partijdige = ‘moeder’-curator Hopmans (de jeugd’zorg’)  onze drie dochters LJI kort voor de zomervakantie van de BRP naar het RNI-deel overgeschreven en aldus…

·       ‘groen licht’ gegeven voor nu 3e internationale kinderontvoering naar Duitsland.


5. Sinds d.d. 27-06-2016 zijn drie dochters ‘van de aardbodem verdwenen’ en werd door mw. S.S. ieder contact tussen de kinderen en hun vader verbroken. Geen ‘iedere maandag om 19:00 uur bellen’ en 2-maandelijkse ouderinformatie, zoals door de NL-rechter was ge-oordeeld… helemaal niets. PapaErik weet niet hoe het met zijn dochters gaat, waar ze zijn of hoe ze er - na bijna 4 jaar geen omgang, geen foto’s… niets - nu uitzien.

Dat is onacceptabel want absoluut niet in het belang van de kinderen en vader ( of mw. S.S.)!

Amor omnia vincit’ en GRN pikt dat dus niet - dit is door de overheid georganiseerde poging tot vader-vervreemding = PAS - en zal binnen-kort zeker zegevieren, want:

·       luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!


6. Iedereen in Nederland en daarbuiten kan op internet sinds d.d. 27-01-2016 (= slechts het ‘topje van de ijsberg’ aan) de bewijzen lezen van de misdadige (non-) gedragingen van die mr. Van Son/ dhr. Kraehe alsmede ‘uw’ eigen misdadige (non-) gedragingen, doofpotterij en intimidatiepoging (verwijzing Van der Winkel naar ‘1 jaar gevangenis bij publicatie van audio-opnames’).

·       GRN herhaalt dat ‘alle bewijzen = de feiten’ van de genoemde > 50 misdadige andere ‘rechters, griffiers en secretariaatsmedewerkers’ gepubliceerd worden; hoe dan ook!


7. Aangifte werd jegens hen maar ook versus het gehele (wrakings-) bestuur inclusief beide nep-‘presidenten’ = verzoek tot strafvervolging (als klachtdelict geregistreerd, maar… daar werd nietsmee gedaan door Nationale politie/ Openbaar Ministerie alsook toen; Ministe-rie van Veiligheid en Justitie/ toen Opstelten, daarna Van der Steur en Blok = elders terug en huidige ‘clown’ Grapperhaus van Ministerie van Justitie en Veiligheid = Dekker weer terug!).

·       Van laag tot hoog… in echt alle geledingen van ‘de NL-overheid’ 

stinkt het niet alleen gigantisch naar corruptie en wetteloosheid maar GRN kan dat ook keihard bewijzen!


8. Om er nog maar een paar te noemen: ook het Ministerie van Onderwijs/ toen drs. Dekker en dr. Bussemaker;  nep-‘Commissie Westerhof’ en criminele BOA-directeur drs. De Lange (familie van ‘burgemeester’?) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken/ toen Plasterk en nu Ollongren alsook het Ministerie van Algemene Zaken/ drs. Rutte blijken allemaal lid van ‘de club tegen het volk’ te zijn, zoals GRN die corrupte, criminele volksverlakkers tegenwoordig aan-duidt.

Hetzelfde geldt voor de fractie(voorzitter)s van de grootste, landelijke politieke partijen die namelijk allemaal ‘deden en doen alsof ze een bloedneus hebben’ en niet ingrepen… vuile volksverlakkers; vuile pro-fiteurs, stelletje slechte acteurs. Het volk staat op en zegt massaal;

·       Lang leve de pacifistische schuursponzen-revolutie in Nederland!


9. Zelfs de ‘vader des vaderlands’, nep-‘koning Willem-Alexander - met ook drie dochters – werd om hulp gevraagd - er staat namelijk altijd boven ‘In naam van de koning’ boven be-schikkingen en KWA ‘benoemde, kan dus ook ontslaan en zijn invloed aanwenden’ maar dat weigerde zijn ‘Kabinet van de koning’ en verwees naar niet-bestaande brief van het MinVJ die ondanks herhaald verzoek door geen van beiden ‘als kopie’ alsnog = ten eerste male toegezonden werd.

Ergo: het is allemaal nep en…

·       Nep-KWA liet drie burgerprinsessen, het volk en Vrouwe Justitia in de steek!


10. Klaarblijkelijk ‘krijgt GRN te veel lezers op zijn eigen website/ blog’ want niet alleen werkt FB hem duidelijk tegen bij publicaties maar vindt ‘u’ het ‘niet leuk’ dat daarmee steeds meer ruchtbaarheid komt aan dit PAS-familiedrama sinds 2008 dat ‘u’ juist onder het tapijt poogt te schuiven. Dat zal nooit gebeuren; het is al veel te laat… het volk ont-waakt en staat op!

Jullie criminelen gaan - heel lang - in de EBI op water en brood brom-men;  keihard ontmas-kerd en daar is helemaal niets meer aan te doen! Gaat ‘u’ de koffers maar vast pakken.

·       Alle bewijzen zijn verzameld: de waarheid en echte liefde van deze vader voor zijn meiden duren het langst. Gepaste en niet-strafbare publicatie van bewijzen komt!


11. Dat het hof ’s Hertogenbosch = ‘gewoon’ van het volk, dus; Den Bosch, ene ‘mw./ dhr.? Chun’ namens voorzitter aldaar; mw. mr. drs. Boogaard-Derix d.d. 28-03-2018 melding laat maken van ‘ontvangst van uw beklag art. 12 Sr.- was hof Arnhel met K16-nummer - en nu een K18-nr.’ en aldus impliciet meedoet aan deze smerige zaak. Want:

Vindt zij het niet ‘een beetje erg raar’ = misdadig dat het hof Arnhel/ Van der Winkel dat > 2 jaar ‘op de plank liet liggen’ - en ook de Raad voor de recht- = Kromspraak/ mr. Bakker de deur dichtsmeet’ - en ‘haar hof Den Bosch’ nu…

  • net doet alsof dit een nieuwe procedure en ‘alles in orde’ is?

GRN vindt dit ‘erg raar’ = misdadig complot binnen de rechterlijke macht en zendt deze brief dan ook aan ‘die toko’ - en gaat daar de boel ontmaskeren; wees gewaarschuwd, mw. BBD!


12. Want: GRN heeft meer dan genoeg van ‘uw’ misdaden tegen de mensen in NL = mijn drie burgerprinsessen/ hun vader en is ‘uw’ gelieg, bedrieg en geïntimideer in diep-triest PAS-familiedrama allang meer dan zat! Hoe ‘durfden/-ven’ jullie dit drie (toen nog jonge) meiden en hun lieve, zorgzame en veilige vader aan te doen? Onvergefelijk - mis-dadigers zijn jullie!

En nu komt de afrekening/ definitieve ontmaskering van ‘u/ de uwen’ = grote EBI-verhuizing!

Kortheidshalve verwijst GRN naar ‘de site’ en onderstaande (beperkte) tijdlijn waarin ‘u’ en alle wel-eerlijke en geachte medeburgers kunnen nalezen ‘hoe het nu precies zit en welke bewijzen tot nu toe openbaar gemaakt werden’.

·       Dat is nog maar het beginvan uw einde!


13. Kunt ‘u’ mij svp. echter nog eventjes = 10 minuten ‘werk’ voor het secretariaat, het ambtsbericht van de van de officier van justitie en schriftelijk verslag van de advocaat-generaal per omgaande = uiterlijke ontvangst door GRN d.d. 13-05-2018 doen (laten) toeko-men?

Die moeten namelijk ‘binnen zijn gekomen’ bij ‘uw’ hof Arnhel gelet op onderstaande melding (zie bijlage 2) in combinatie met de melding van het hof Den Bosch van ‘ontvangst van artikel 12 procedure uit Arnhem/ Leeuwarden’!

In herinnering:


  • De behandeling van uw beklagzaak onder nummer K16/0751 zal niet aanstaande vrijdag plaatsvinden, gezien de omstandigheden dat u een klacht tegen de voorzitter hebt ingediend en er nog geen ambtsbericht van de officier van justitie en schriftelijk verslag van de advocaat-generaal binnen is.
  • Zodra deze binnen zijn, krijgt u van ons bericht en zal naar de bevoegdheid van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden worden gekeken.


Ervan uitgaande het hof te Arnhem = sof te Arn-hel alsmede

het hof te Den Bosch aldus naar behoren te hebben bericht, verblijft


metu’-in-de-nor-brengende-‘groet',


drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo:
In belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!
Bijlagen:


1. Tijdlijn 2015-2018 (selectie)

2. Beklagzitting 18 augustus 2017

3. Brief Van der Winkel d.d. 17-08-2017

4. K16/0751 =
Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, is beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadres-seerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de ge-adresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of ver-strekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Verzending:
Deze brief werd d.d. 09-05-2018 per mail aan het hof verzonden, gepubliceerd op de website: stoppasfamiliedrama.blogspot.nl en tevens ondertekend per aangetekende post aan het sof Arn-hel/ Van der Winkel en Blaisse en het hof Den Bosch/ Boogaard-Derix gezonden.

GRN: straks wordt er nog een nadere toelichtingsvideo gemaakt, maar eerst deze brief uitprinten, ondertekenen en aangetekend verzenden. Nog zo veel te doen!

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia