woensdag 8 augustus 2018

Maak Nederland schoon: kieper al die 'Oranje'-troep in de prullenbak en nee, nee, nee: geen cent voor 'beleggingsmaaatschappij' Oranje Fonds!d.d. 08-11-2017: ThatWasEpic - Counting a Pile of Cash Prank!!

Nee, nee en nog eens nee - geen cent voor het Oranjefonds! Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft een grote hekel (gekregen) aan alles wat met 'Oranje(s) of Koninklijk' te maken heeft.

  • In de regenboog-prullenbak al die oranje-troep - en daarmee in de praktijk brengende: 'netjes staat opgeruimd' - maak Nederland schoon!
GRN wil best helpen waar hij kan maar haat alles met 'Oranje' of 'Koninklijk' erin:


Op het stationsplein van Hilversum staan/ stonden vandaag een aardige jongedame (begin 20) en dito jongeman (iets jonger) hun best te doen voor 'het Oranjefonds'. Zij spraken reizigers/ passanten aan met een sociaal verhaal over 'eenzame mensen' en het daaraan gekoppelde verzoek tot het geven van een bijdrage aan de activiteiten/ projecten van dat fonds.

Een voorbijganger - met oordopjes in - luisterde aandachtig - ? - naar het verkooppraatje/ de 'pitch' van de jongeman en keek naar de filmpjes die hem werden getoond betreffende 'het goede werk' van het Oranjefonds. De oordopjes-mijnheer besloot na het - uit beleefdheid? - toehoren en bekijken van het (korte) promotiever-haal echter om geen bijdrage te leveren. De mevrouw die daarna werd aangesproken, maakt direct een afwerend gebaar en zei meteen 'nee'.

Ook de jongedame deed erg haar best - complimenten aan beiden; je moet het toch maar 'durven en doen' - om interesse/ medeleven bij de medeburgers op te wekken en 'om geld te vragen voor een goed? doel'! Er werd samen met 'een potentiele donateur/ vrijwilliger' op een bankje gezeten en de tijd genomen om 'de sociale problematiek' te bespreken. Want dat er 'veel mis is', staat voor GRN buiten kijf: er is veel eenzaam-heid, 'stil verdriet' in Nederland en...

...daar moeten we inderdaad wat aan doen!

Maar niet met dat fonds maar 'gewoon' in de eigen omgeving eens vaker 'hallo of goedemid-dag' zeggen, een praatje maken met de buren of bij een toevallige ontmoeting enzovoorts is al een goede start en...

kost niets - maar
                         direct groot plezier!

  • Sociaal begint bij jezelf en niet bij het Oranjefonds. Want:


# Balanswaarde 266.739.967 = 266 mio. euro (31-12-2017)

# Eigen vermogen 161.742.906 euro e= '161 miljoen 'vrij''.

Heel erg rijk dus, net als die Willempie met zijn (stiekeme) miljardenWat is dat dan voor een fonds en wat heeft koning?shuis Oranje daar mee te maken?


Wie zijn 'zij':

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er voor iedereen die bij wil dragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk.


Doe je mee? GRN: Nee, nee en nog eens nee!

Het Oranje Fonds werkt aan een samenleving waarin niemand eenzaam is of zich bui-tengesloten voelt. Dat kunnen we niet alleen. Word daarom donateur of vrijwilliger. Samen maken we Nederland socialer! Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied.

  • Wij geloven in een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen.


GRN: Prachtige praatjes, maar...
   
   - in de praktijk - niet waar

Want: als je niet doet wat 'de club tegen het volk' wil - als je het lef hebt om te weerspreken! - dan wordt je juist buitengesloten en...

   'mag je niet meer meedoen'... bah, bah, bah!

   F#ck de monarchie = f#ck 'Oranje'!Jaarlijks besteden we ruim € 30 miljoen aan onze sociale doelstelling, waarvan bijna € 21 miljoen direc-te financiële bijdragen waren aan zo'n 8500 sociale projecten in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrok-kenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van verbinding en sociale participatie, zoals kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's. Naast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen.


Donaties 100% naar sociale initiatieven: Het Oranje Fonds is een fondsenwervende instelling met daarnaast een eigen vermogen.


Elke bijdrage is welkom en waardevol en wordt 100% besteed aan een betrokken sa-menleving.GRN als econoom: hoe groot is dat 'eigen vermogen' van Oranje Fonds dan wel niet?


   Zie daarvoor het Oranje-jaarverslag 2017:
   pagina's 77 t/m 97 zijn de belangrijkste!

'Het eigen vermogen van het Oranje Fonds wordt weergegeven als 'reserve als bron van inkomsten'. 
Hiermee wordt verduidelijkt dat het vermogen van het Oranje Fonds een belangrijke en zelfstandige bron van inkomsten is'.

   'Reserve als bron van inkomsten'
   versus 'Eigen vermogen'

...wat is nu duidelijker?

Het tweede, inderdaad. GRN denkt dat met gekozen formulering juist gepoogd wordt om de aandacht daarvan af te leiden dat het 'sociale? fonds' eigenlijk een 'be-leggingsmaatschappij' (geworden) is!

Waar 'de organisatie zelf' - en het salaris van 'de top' (werd echter niet gevonden.. hoe 'toevallig') - aldus GRN veel belangrijker geacht wordt dan het gemelde doel/ de 'prachtige?' missie!

Dat Oranje fonds is voor GRN veel te veel van dittem:


GRN: Toen de jongedame op hem afkwam en wilde gaan vragen, werd meteen gezegd: 'nee, daar doe ik niet aan mee. Ik haat Oranje - ze had een mooie, houten koffer bij zich met dat fonds erop en dito, zwarte T-shirts aan - maar leve Rood-Wit-Blauw' (iets in die trant)!

Nou, dat was duidelijk niet-zoals-verwacht en er ontstond een kort maar interessant gesprek met de vriendelijke jongedame en haar collega... mijn trein ging bijna en GRN heeft nog veel meer te doen.

Verteld werd bijvoorbeeld dat de huidige Oranjes volgens GRN helemaal niet-'koninklijk' zijn omdat die familie des-tijds uitstierf...

  • Koning-Pils en Maximaal al Lelijk-van-Binnen zijn aldus bedriegers! Helemaal niets 'koninklijks' aan...


Het huis van Oranje was uitgestorven

  • Auteur: Eelt d.d. 28-07-2012

Wettige nakomelingen van Willem de Zwijger lopen er al lang niet meer rond. Toen de kleinzoon van Frederik Hendrik kinderloos stierf was die tak uitgestorven. De Zwijger was drie keer getrouwd, maar de dood was een veel komende gast. Omdat het volk toch een stadhouder wilde, erfde een Nassau de titel en had volgens hardnekkige Oranjeklanten ook recht op het stadhouderschap. Sindsdien heet ons huidige koningshuis Oranje Nassau. De meesten hebben er nog vele andere titels bij, maar dat kan ik allemaal niet bijhouden. Alleen Pieter van Vollen-hoven heeft iets gedaan om Mr. Dr. Professor te worden. Het is een raadsel waarom de vrouwen van de prinsen meteen prinses worden en als het zich voordoet koningin. Ook deze tak is moge-lijk uitgestorven.GRN: Wie tegen Oranje is,  - inderdaad;

Willem III, in het socialistische krantje Koning Gorilla genoemd, waarvoor Domela Nieuwenhuis een jaar gevangenisstraf kreeg, was gehuwd met koningin Sofie van Wurtemberg. Hoewel vreemdgaan een speciale hobby van onze vorst was, kreeg het echtpaar drie zonen. Het noodlot sloeg echter keihard toe. Maurits stierf op jeug-dige leeftijd. Kroonprins Willem leefde nog. Ondanks de slechte verstandhouding tussen de koninklijke echtelieden werd daarna nog Alexander geboren. De koningin was dol op haar jongste telg. Willem stamde af van het Russische koningshuis, zijn moeder was een zuster van de czaar, die krankzinnig was. Kwaadaardige lieden beweerden dat koning Willem ook een tik van de mallemolen geërfd had. In 1849 werden de bevoegdheden van het koningshuis ingeperkt, op instigatie van onze laatste echte staatsman Thorbecke. Willem II deed afstand van de troon om met een veel jongere katholieke Belgische te trouwen. Zoiets was in die tijd een schande.

Zoon Willem had eigenlijk geen zin om de troon te aanvaarden. Uiteindelijk liet hij zich kronen, omdat hij niet wilde dat zijn vrouw regentes werd tot zijn oudste zoon meerderjarig werd. Het werd rampzalig. Na enige jaren stierf koningin Sofie. Kroonprins Willem werd verliefd op een gravin van Limburg Stierum. Zijn vader gaf geen toestemming voor het huwelijk, omdat het volgens hem een morganatisch huwelijk ging worden. Wederom beweerden er mensen dat de vorst geen toestemming gaf omdat hij zijn zoon niet met zijn halfzuster wilde laten trouwen. Wat er van waar is weet deze scribent niet. Het was ver voor mijn geboorte. Willem ging in Parijs wonen en flink aan zijn ondergang werken. Hij stierf dan ook jong.
Alleen Alexander was er toen nog. Een vreemde terugge-trokken levende jongen. Hij was kroonprins, doch ging ook dood. Het werd precair met de erfopvolging.

Willem III zag zich genoodzaakt op zijn gevorderde leeftijd nog voor een opvolger te zorgen. Duitsland met zijn vele vorstendommetjes leverde hem Koningin Emma.

Een meer dan veertig jaar jonger Duits prinsesje. In haar oventje mocht de troonopvolger gebakken worden. Wat een eer voor een doodarm prinsesje. Ze werd natuurlijk ook nog regentes.

  • In 1890 was het volk van Nederland uitzinnig, de een van blijdschap, de ander van woede. Er was een prinses geboren. De latere Koningin Wilhelmina.


Weer waren er kwaadsprekers: Koning Willem was volgens hen te oud en zijn ziekte had hem het voortplantingsvermogen ontnomen. Bovendien schijnt het koningskind een eigenschap geërfd te hebben, die vrijwel nooit voorkomt. De naam van de echte vader werd dus al spoedig ge-noemd. Lang heeft de oude koning niet van het prinsesje kunnen genieten. Ook hij ging dood.Nu zitten we met de vraag:

   is ons koningshuis wel echt?

   GRN: Neen!
                       Nee, nee en nog eens nee.


Hartstikke nep-nep-nep! En dat kan deze GRN wel schelen.  Enne: die 'Bea' wordt door GRN 'heel eng' gevonden. Weg met het nep-'konings'huis:


De jongeman deed nog een poging die begon met: 'we leven toch in een democra-tie...' maar moest - sorry, de trein ging bijna - direct worden afgekapt. 'Nee hoor: we hebben hier geen democratie en ook geen rechtstaat, NL is een k#t-land geworden (tot GRN's zeer grote spijt) en dat moeten wij niet pikken.

  • Word alsjeblieft wakker(der) en kom in opstand!


Nogmaals werd benadrukt dat GRN 'trots is op hun inzet voor de doelgroep' maar tegelijkertijd werd verzocht om 'die Oranje-bril' af te zetten en 'ipv.' (bijvoorbeeld) deze site te volgen...

Op de foto wilden ze echter niet - geen probleem - maar als jullie 'Stop PAS familiedrama' goochelen... dan vinden jullie GRN vast wel.

  • Beiden 'succes en een fijne dag' gewenst en er werd 'gebokst'. Snel naar het perron - gehaald!

GRN hield woord en publiceerde over jullie... gaan jullie dan 'op eigen onderzoek uit', wisselen naar het Rood-Wit-Blauwe-kamp en ga svp. door met je inzetten voor een betere wereld. Want voor zulke (mede-)strijders heeft GRN veel respect... 

  • de goede = WEZBen-jeugd maakt... een betere toekomstWordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia