zondag 25 maart 2018

Wat 'Sinterklaas en Zwarte Piet' met Nederlandse 'democratie' te maken hebben? Inderdaad... esta versonna uit el duimpje - Rutte-3 moet vallen!


GRN ziet kinderen van verschillende afkomst zingen en dansen met de Zwarte Pieten...

GRN steunt Akkrum in Friesland met het verwelkomen van Sinterklaas en Zwarte Piet:


Is dat genieten of is dat genieten? En zeg nu eens eerlijk...

  • wilde u ook gaan meedoen en uitproberen of u dat dansje zelf kunt...?

Prima; dan is het kind in u gelukkig nog niet helemaal verdwenen, compliment! Niet gedanst? Ook niet erg; niet iedereen heeft danstalent, alleen mee-zingen is prima en gezellig - deze GRN zingt helaas ook niet (altijd) zuiver!

Van zijn broer R. uit Akkrum kreeg volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - uit Bussum 'n mailtje met link naar onderstaand artikel met video (in het Fries, maar toch 'te verstaan'):


d.d. 23-03-2018: 'Omrop Fryslân: VIDEO VIDEO VIDEO

Akkrum springt in gat en wil intocht Sinterklaas organiseren

Akkrum wil dit jaar de landelijke intocht van Sinterklaas organiseren.

Plaatselijk Belang en ondernemers uit het dorp vinden dat de traditie moet blijven bestaan en willen daar graag aan meewerken, zo schrijft voorzitter Hans Anker van de stichting Akkrum/Nes Centraal aan omroeporganisatie NTR.d.d. 23-03-2018: Akkrum.net 


Burgemeester Tjeerd van der Zwan van de gemeente Heerenveen reageert dan ook uiterst voorzichtig op de plannen. Volgens hem trekt de intocht een zware wissel op de gemeentelijke organisatie en de hulpverleningsorganisaties. “Vooral in dit jaar van Leeuwarden-Friesland 2018”.

Volgens Anker moet dit geen probleem zijn en kan een dorp als Akkrum een dergelijk evenement net zo goed organiseren als een grote stad. “Bovendien is de aankomst in het najaar en dan zijn de meeste culturele activiteiten alweer voorbij!”, aldus Anker.De NTR trok eerder deze week aan de bel bij alle burgemeesters in Nederland, omdat tot dan toe

  • nog geen enkele gemeente zich had gemeld om de landelijke intocht te organiseren.

Waarschijnlijk weerhouden alle toestanden eromheen, voortkomend uit de zwarte pieten-discussiede gemeenten ervan de intocht op zich te nemen.


GRN gruwelt van...

  • 'het tegen-bewust-tegen-elkaar-pogen-op-te-zetten' van de verschillend(e gekleurde) bevolkingsgroepen. Wij zijn het volk en zijn samen tegen 'zij'!

d.d. 04-12-2016'Kanarie-/ Carnaval-'Pieten' zijn niet om aan te zien...

voor het eerst in jaren weer 'Sinterklaas-journaal'
gezien;


Gelukkig snappen zij het wel:


d.d. 25-11-2017:

  • 'Wij willen Sinterklaas en Zwarte Pietandere kleuren passen daar niet!

Niets geen rascisme of discriminatie maar NL-kinderfeest voor iedereen!


Waar kinderen 'Sinterklaas en Zwarte Piet' hebben, krijgen volwassenen; 'democratie':


Referendum 1: Wikipedia - Europese grondwet (nog) verhinderd:Parlement & Politiek -
Referendum Europese Grondwet

Een meerderheid van de Nederlandse kiezers (ruim 61 procent) stemde op 1 juni 2005 tegen
de Europese Grondwet bij het eerste nationale referendum ooit in ons land. Drie dagen daarvoor hadden de Fransen dat ook al gedaan.


Hoewel het Nederlandse referendum raadplegend is en niet bindend was,

  • verklaarden ook de Tweede Kamerfracties die zelf vóór waren, de uitslag te zullen respecteren.

Het kabinet trok daarop het wetsvoorstel waarmee de officiële goedkeuring geregeld moest worden, in.
Referendum 2: Associatieverdag Ukraine


Wij wilden geen associatieverdrag met de Ukraine en wat kregen we? Toch dat niet-gewilde-verdrag en 'een inlegvelletje'!

Het kabinet-Balkenende II was niet van plan naar aanleiding van de uitslag op te stappen.

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 2 juni over de uitslag van het referendum. Een door het onafhan-kelijke Tweede Kamerlid Geert Wilders ingediende motie van wantrouwen tegen het kabinet kreeg slechts één stem, van hemzelf.Referendum 3Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  • Wij willen geen Sleepwet - Wiv aldus meer dan de helft van de opkomende stemmers en wat gaan we krijgen... 


GRN: Waar nu zelfs vooraf door Buma/ CDA gemeld werd dat...

  • ...het kabinet 'schijt heeft aan het volk':


d.d. 28-10-2017: De Volkskrant

Buma: Kabinet zal 'nee' bij referendum over 'de sleep-wet' negeren

   Voor Buma is referendumwet passé

GRN: Buma is zelf 'verleden tijd' en moet snel oprotten!

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en Christenunie zal een eventueel 'nee' tegen de al aangenomen nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) negeren.


GRN:

hoe duidelijk kan een volks'vertegenwoordiger' zijn disrespect voor het volk nog meer tonen?

Rutte-3 en dus ook Buma/ CDA = bahbahbah!

Uiteraard stemde GRN maar NIET op VuVuDu, CDA, D66, Christenunie maar 'protest' op BSOV!


Zocht de NASA geen 'vrijwilligers' voor een bemande ruimtevlucht naar Mars?!
Zingt u mee? Met plezier en op gepaste wijze... geven wij 'dat Rutte-3' een gender-neutrale uitgeleide:


 Dag Rutte-3, dag dag dag dag Oh NO Gren,
 Dag Rutte-3, dag dag, luister naar ons afscheidslied

 Dag Rutte-3, dag dag dag dag Oh NO Gren,
 Dag Rutte-3, dag dag, wij moeten jullie niet!

 Dag Rutte-3, dag dag dag dag Oh NO Gren,
 Dag Rutte-3, dag dag, tot nooit meer ziens!

GRN: Met gratis weerbericht voor
de 'heren en dames' van Rutte-3:

ESA - Hoe is het weer... op Mars?

Echt aangenaam kan je het weer op Mars niet noemen. Momenteel is het ook heel moeilijk te voorspellen.

De gemiddelde oppervlaktetemperatuur bedraagt
er een frisse -63°C en de planeet heeft een ijle ongast-vrije atmosfeer die vooral uit koolstofdioxide bestaat. 


Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia