donderdag 20 oktober 2016

Vader ontvoert Insiya; groot alarm, uiteraard. Echter: als moeder 3x onze Lina, Jördis en Imke ontvoert, doen de politie, ministerie en media niets?!


Wie kinderen ontvoert - ongeacht vader/ moeder - , is heel erg verkeerd bezig!


Laat ik gelijk duidelijk zijn: die ouder die het on-mogelijk maakt dat het kind/ de kinderen geen omgang met de andere ouder kan hebben is heel verkeerd bezig.

Niet alleen wettelijk; onttrekking aan gezag - van de andere ouder of bij onder toezichtstelling; de gecertificeerde instelling voor jeugd'zorg'; artikel 279 Sr. (doorscrollen naar beneden) - strafbaar, maar dit bewijst bovenal dat die omgang-blokkerende ouder niet 'het belang van het kind of kinderen' dient. En dat laatste is onacceptabel want het kind/ de kinderen werd samen - 'uit liefde' - op de wereld gezet en heeft/ hebben beide ouders nodig.


  • Hun mama, maar ook de eigen papa;
  •   Samen spelen... samen delen.

Dat is de theorie en ik neem aan dat (bijna) 'iedereen' het daarmee - in principe - eens is/ kan zijn. Zoals in 2009 ook werd vastgelegd in de wet 'bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding'. Maar werkt deze wet ook... zoals die was bedoeld?De praktijk is - helaas - totaal anders. En niet 'ten voordele' - ik ben voor 'ieder de helft' - van de kinderen/ vaders... die van 'iedere dag samen zijn' nu meestal terug-gaan naar/ 'afgescheept' worden met 'een weekend om de week en vakanties ge-deeld'. Ongeacht de eerdere verdeling van werk- en zorgtaken; dat is de dagelijkse standaard zoals door familie'recht'ers in Nederland wordt uitgesproken/ gevonnist = niet in het openbaar, maar in 'marmeren achterkamertjes, vaak voorafgaande aan te-'recht'zitting reeds vaststaand... Na scheiding van 'de vrouw/ moeder' dan wel 'gewoonpapa kunnen blijven? Vergeet het maar... arm(e) kind-(eren).


Alleen als 'de ouders er wel samen uitkomen' = meestal; 'als de moeder daarmee instemt', is het mogelijk om 'in goed/ redelijk overleg' - en dat heeft altijd de voorkeur! - er voor te zorgen dat het kind/ de kinderen ondanks het uiteen gaan verder met beide ouders kunnen opgroeien.

Als de moeder 'tegenstribbelt' en zij 'opeens? ge-confronteerd wordt' met een vader die ook papa wil blijven - = 'zoals altijd' - dan kiezen de jeugd'zorg' en de 'recht'ers in Nederland in 99% van de zaken daarvoor om 'de kinderen aan de moeder toe te wijzen' en 'krijgen' de vader en kind(eren) maar 'een weekendje of 1 dag meer, soms'. En daar 'moeten' zij het dan mee doen?

Hoezo? Dat is geen 'voortgezet ouderschap na scheiding' maar 'wij, de vaders mogen slechts suiker-oompje spelen'... dat is geen 'papa zijn' en dat missen de kinderen - en de vaders - enorm! Dat is vader-discriminatie over de ruggetjes van de kinderen; onacceptabel want niet in ons belang!
Media verzwijgen: 'kinderen worden in NL - m.i. bewust - hun vaders afgepakt'!

In de Gooi & Eemlander van d.d. 17-06-2016 stond dit artikel over de CBS: trend zet door; bijna een vijfde kinderen bij alleenstaande moeder'. Schokkende 14% van de kinderen zien hun vader zelden of nooit; terwijl, ook volgens pedagoog Mieke Vergeer van het NJI, het contact met de vader juist erg belangrijk is'. Logisch, dat weet iedere ouder - ook de moeders, ongeacht mogelijke (wederzijdse?) 'haat' naar de ex-partner.

In recente Metro d.d. 05-10-2016 lukte het ervaringsdeskundige, vader Sandor Quatfass om u dat binnen 400 woorden te laten meevoelen. Van iedere dag 'een lach, kus en vrolijke stem(metjes)' naar 'lege kamer(tjes) en overdracht van/ aan de ex'. Voor de kinderen, die van beiden (zouden moeten) houden, is dat uiteraard nog veel erger... zij zitten 'ertussen in' en mogen nooit gedwongen zijn/ voelen om 'een keuze te maken'. Dat loyaliteitsconflict is onmogelijk en kan tot ouder-/ vaderverstoting = Parental Alienation Syndrome leiden; bescherm de kinderen tegen ziekelijk-egoistische ouders; ongeacht vader of ook/ vaak juist de 'moeder(s)'!

Wederom in de G & E d.d. 20-06-2016 schreef 'leenvader' - ?! - Casper van den Broek dat zelfs 20% van de kinderen hun eigen vader moet missen en hij daarom 'bij 2 gezinnen waar de vader geheel of gedeeltelijk uit beeld is geraakt, begeleid ik af en toe de zonen'. Dat klinkt 'goed' en hoewel zijn 'hulp' best zo bedoeld en/ of daar welkom' zou kunnen zijn, toch vraag ik mij gelijk af waarom die vaders dat niet zelf doen? Willen zij dat niet - schaamt u zich; de eretitel 'vader' bent u onwaardig! - of... worden ze juist weggehouden en is dat dan wel terecht? Tenzij die Casper eigen kinderen heeft, is 'leen-vader?' een te hoog gegrepen-titel/ onjuiste aanduiding van zijn 'hulp?'... die zoons hebben 1 vader en dat is hij niet.


Zet hij zich net zo in om juist het echte en enige niet te vervangen vader-zoons contact helpen herstellen/ vergroten? Wat is er mis met het oude woord; 'huisvriend'...? Of 'maatje' van mijn part, maar als je 'die zoons leent', geeft je dat geen 'recht' om met 'leen-vader' aan te komen. 'Leuk' bedacht, maar grootste onzin... Casper!

Uiteraard zijn kinderen te beschermen tegen gevaarlijke ouders; moeder of vader, maar het is onmogelijk dat 1 op de 5; 20% van de vaders 'veiligheid van de eigen kinderen in gevaar zou brengen' en/ of niet met 'zijn zoon(s) en/ of dochter(s)' samen zou willen zijn. Dat is absoluut niet waar; integendeel... 1 op de 5 wordt dat juist onmogelijk gemaakt! Onbestaanbaar; dat kan nooit in hun belang zijn!


  • Conclusie: veel vaders worden ten onrechte weggehouden van hun kind/ kinderen) en nog veel erger; veel kinderen worden hun vaders afgepakt na scheiding... schokkend. En steeds maar stijgende 'trend'; is het dan niet 'logisch' dat er dan ook steeds meer 'vechtscheidingen' ontstaan...?
Geen incidenten; jeugd'zorg' en familie'recht's-systeem is structureel ziek!

Het 'jeugdzorg? en familierecht?s'-systeem is structureel verrot/ ziek en leidt 'per definitie' tot kinderen die klem komen te zitten en door de 'recht'ers dan over hun ruggetjes en de rechte ruggen van zich als echte 'papa's' verzettende vaders ten voordele van de moeders 'afgehandeld'. Met de kinderen als grootste verliezers...Moeders doe dit onze kinderen niet aan en
stel de kinderen altijd bovenaan!

Ook als dit betekent delen met de vader.

Ik ken zelfs een moeder die 'haar grote liefde liet gaan'... omdat die in Noorwegen woonde en de vader van hun - ook - dochter in Nederland. Heen en weer rijden/ vliegen, is geen doen en die Noorse man wilde niet verhuizen.

Kijk, daar heb ik nou respect voor en gun haar alle liefde 'in de buurt', op zoek naar een andere (Noor-)man...

In veel landen wordt derhalve bij scheiding van ouders juist standaard 50%-50%, ieder de helft vastgelegd, tenzij... daar kan vooral de jeugd'zorg' en de ge'recht'elijke macht nog heel veel van leren.


Na jarenlange negatieve ervaring met BJZ Noord-Holland - onredelijk; rapport 2012/ 129 Nationale Ombudsman - en BJZ-Gelderland - (schijn van) partijdigheid - en nu dan 'Samen Veilig' Midden Nederland - crimineel; beklag ex art. 12 Sv. in behandeling bij het hof Arnhem - is dat mijn inziens...

alleen na een 'zeer grote schoonmaak' bij de jeugd'zorg' en alle 'Paleizen van Misdaad' en vele andere overheids-organisaties te bereiken... vooral aan de top - en inclusief de huidige ombudsman mr. Van Zutphen - want...:

Meten met 2 maten: in NL worden kinderen - bewust?! - hun vaders afgepakt!


Allereerst meld ik duidelijk mee te leven met de moeder van Insiya Hemani en dan vooral met het meisje zelf. Schokkend. Helaas kan ik invoelen in welke onmogelijke positie zij gebracht werden en hun slopende machteloosheid, onzekerheid en haar verdriet herken ik zeer.

Wie zijn/ haar kind ontvoert, is heel fout en dient opgespoord en bestraft te worden, dus ook de 'vader' van Insiya. Oprecht hoop ik dan ook dat zij snel in goede gezondheid gevonden wordt en weer met haar moeder herenigt wordt... ik leef met jullie mee!Echter: wat mij enorm opvalt en ja, ook 'stoort', is dat er wel 'alles uit de kast gehaald wordt' als in dit geval een vader 1 dochter ontvoert, zie:


d.d. 29-09-2016 Amber-Alert na ontvoering van Insiya in Amsterdam

d.d. 29-09-2016 RTL4-uitzending Ontvoerde peuter Insiya nog steeds spoorloos

d.d. 12-10-2016 Uitzending Pauw - moeder Insiya op nationale televisie

d.d. 13-10-2016 NOSMoeder ontvoerde peuter: ik vond zes gps-trackers onder mijn auto

d.d. 13-10-2016 LINDA - Moeder van ontvoerde peuter Insiya: ‘Ik kwam terug en ze was er niet meer’

d.d. 18-10-2016 Opsporing Verzocht - weer landelijke aandacht gegeven

d.d. 18-10-2016 NOS - Ontvoerde 2-jarige Insiya mogelijk in Duitsland

d.d. 19-10-2016 NOS - Insiya nog steeds niet gevonden

d.d. 19-10-2016 AD - Hoop groeit bij moeder ontvoerde Insiya (2)


en ga zo maar door... helemaal terecht. Maar, hoe kan het dan dat als...


  • ...een 'andere moeder' in het eigen PAS-familiedrama voor de 3e keer - na eerder in 2008 naar Duitsland en nationaal; met leugens via een opvang?huis en toen naar Duiven/ Gelderland - onze 3 NL-dochters ontvoerde naar 'een (on)-bekende bestemming', zelfs tijdens lopende ondertoezichtstelling...
...weiger(d)en politie Gooi & Vechtstreek en Gelderland, Openbaar Ministerie, het College Procureurs-generaal, de Rijksrecherche, maar ook

vele Ministeries waaronder van Binnenlandse Zaken alsook 'Veiligheid en Jusititie' en hun Rijksdienst van identiteitsgegevens alsmede de Raad voor de Kinder'bescherming', maar ook

> 50 criminele 'recht'ers en dito presidenten van het 'Paleis van Misdaad te Arn-hel', de gemeente Duiven/ Gelderland en zelfs de Commissaris van de Koning/ drs. Cornielje alsook niet-mijn 'koning WA' allemaal om op te komen voor...


Hoe kan dat nou?

Als een andere vader 1 kind ontvoert dan krijgt de moeder - terecht - alle steun, maar als een andere moeder voor de 3e keer 3 kinderen ontvoert, dan wordt de vader keihard in de steek gelaten en doen 'alle partijen' niets... dan wordt juist de 'doofpot gehanteerd'.

  • Dat is meten met 2 maten; totaal tegengesteld...

Het gaat om het kind/ de kinderen en niet om de ouder; waarom dit grote en feitelijke verschil tussen 'moeder' en... 'een vader'? Mannen/ vaders; wees alert en 'pas op'. Vaders houden namelijk net zo veel van hun kind(eren) en zorgen net zo goed voor hen... uiteraard!

Helaas echter:

  • In Nederland (b)lijken de moeders 'altijd'/ meestal te worden bevoordeeld ten opzichte van de vaders en ten nadele van de kinderen. Van 'eerlijke rechtspraak en voortgezet ouderschap' is in de praktijk absoluut geen sprake.
  • En dat is onacceptabel, want niet in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Uiteraard begrijp ik dat het 'andersom ook voorkomt', maar in 80% van de gevallen zijn het toch echt de 'moeders' die dit doen (pagina 13)... en zich - in casus daarbij - 'aan alle kanten gesteund weten' door criminele jeugd'hulp'verleners en dito 'recht'ers van het 'laatste, beslissende woord'. Daar zit de werkelijke oorzaak van veel 'vechtscheidingen en familiedrama's'... word wakker Nederland.

Ook u wenst een eerlijke, betrouwbare en onafhankelijke rechter in een moge-lijke zaak, nietwaar? Zeker als het om datgene gaat waarvan u het meeste houdt... uw kinderen. Sterker nog; dat staat in alle wetten en wordt ons wel beloofd/ voor-gehouden, maar blijkt keihard gelogen... niet waar te zijn! Schokkend en onac-ceptabel; leest en luistert u alle bewijzen zelf maar na. Wordt vervolgd...


De moeder van Insiya, mw. S. Hemani werd via haar advocaat/ mr. Plasman sterkte gewenst...


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia