maandag 19 maart 2018

In deze tijd wordt D'66 ontmaskerd als enge D666-satanisten en VVD als VuVuDu = Vereniging Van Dieven! En dat is niet alleen GRN zijn mening!Zie eerder:


d.d. 19-03-2018: 'GRN stemt 'protest' en dus op lege BSOV-zetel in Gooise gemeenteraadhet is toch allemaal nep!

  • Chemtrails zijn wel echt - we worden vergiftigd!'

en d.d. 19-03-2018: 'Bah: landelijke en ook regionale 'democratie' is slechts een poppenkast; het volk wordt keihard besodemieterd!


NIEUWE BORDEN - VuVuVDu = Vereniging Van Dieven en D666= enge satanisten:


VuVuDu-'levendig' betekent:

Mmm, 'lekker' eten bij 'MacDom' en satanisten-D666 op het bushokje in Bussum:


Bussum (Geluidsfragment uitspraak (info / uitleg) is een forensenplaats in de regio het Gooi, in het zuid-oosten van de Nederlandse provincie Noord-Holland. Tot 2016 was Bussum tevens een gemeente. Op 1 januari van dat jaar ging deze op in de nieuwe ge-meente Gooise Meren. De voormalige gemeente telde op 31 maart 2015 volgens het CBS 32.908 in-woners (op het hoogtepunt in 1966 nog 42.000) op een oppervlakte van 8 km² met nauwelijks water-oppervlak. Daarmee was Bussum in oppervlakte de kleinste en dichtstbevolkte gemeente van het Gooi. 

Na de gemeenten Hilversum en Huizen had zij de meeste inwoners. Het inwonertal is het laatste decennium door inbreiding gestabiliseerd tot >30.000 terwijl de bevolking vergrijst. In 2011 was 18,8% van de inwoners ouder dan 65, het Nederlands gemid-delde was datzelfde jaar 15,6%. Bussum neemt qua welstand in het Gooi een midden-positie in. Het gemiddeld inkomen ligt in Bussum lager dan dat in de kleinere omring-ende plaatsen Blaricum, Laren en Naarden, maar hoger dan dat in het grotere H'sum en Huizen.


Waarom D'66 beter D666 kan heten:

De term satanisme wordt in de Van Dale gebruikt als een synoniem voor duivelarij. Deze vorm van satanisme wordt nog steeds beoefend, alhoewel ze weinig bekend is en sommigen (meestal moderne satanisten) het bestaan ervan in twijfel trekken. Traditio-neel satanisme wordt niet beschouwd als een echte religie door de moderne satanisten. Modern satanisme is een vorm van atheïstische mensverering, versterkt met ri-tuelen, en gecodificeerd door Anton Szandor LaVey.


Satan met een hoofdletter heeft betrekking op de mythologische figuur Satan. Een andere vorm is 'de satan'. Deze spelling staat voor het kwaad als ab-stract concept en refereert niet aan iets bepaalds. Satan wordt vaak ook op deze twee wijzen uitgelegd: als een symbool of metafoor (modern satanisme) of als soort van godheid (traditioneel satanisme). Het eerste is een vorm van rationeel-egoïsme, terwijl de tweede vorm een religieuze beweging is.

De Church of Satan is een grote internationale organisatie die vrijwel geen informatie vrijgeeft over haar aantal leden. Deze kerk geldt echter wel als de grootste en belangrijkste satanische organisatie in de moderne wereld.

Satan en satan wordt in sommige stromingen in het christendom gezien als een werke-lijk bestaand boosaardig en aan God vijandig wezen dat de eerste mensen op aarde heeft verleid tot zonde, wat de zondeval tot gevolg had. Deze christenen geloven dat met de dood en opstanding van Jezus de macht van de satan gebroken is, zelfs als dat niet altijd merkbaar is.

Bij andere christelijke stromingen is satan geen werkelijk bestaand wezen, maar
Waarom u beter geen 'fast food' kunt eten:

d.d. 26-04-2016: DailyMail   -   She's NOT lovin' it!


Reddit user posted a photo of decade-old burger and fries from April 2006

The food isn't mouldy and doesn't look decayed or rotted - just dried out

Commenters said that the food's high salt content preserved it.
d.d. 08-05-2013: ProslankNederland - Hoe snel verteert een hamburger en patat?

Verteert het uberhaupt wel? Wat voor rotzooi eet je nu eigenlijk? Als je dit wilt weten kijk dan snel.Nogmaals: D666 vertelt 'prachtige verhaaltjes' maar zijn, stiekem, enge satanisten!
En nadat GRN het bovenstaande filmpje gemaakt had... klonk er applaus! Jawel, echt waar. Een toevallige voorbijganger was het helemaal met mij eens en liet dat op een niet-mis-te-horen-wijze blijken:


Hij ging zelf DENK stemmen... wat GRN dan weer jammer vindt; die denken op veel gebieden 'erg raar'. Maar deze wakkere medeburger werd oprecht een 'hele fijne dag!' gewenst. Kijk; zo moet het.

'Gewoon' met elkaar praten, als echte Bussumse mensen onder elkaar... desnoods op de stoep!

Binnenkort wordt het vast weer warmer;


  • zin in een praatje over alles en nog wat, ook over 'de politiek/ staat van het land'?

Vooral doenWordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia