dinsdag 11 juli 2017

Vrouwe Justitia wordt stelselmatig verkracht en Rutte, Blok, Dijkhoff en kliek... 'staan erbij en kijken ernaar'? Dat pikt deze Groenendijk... nooit!

Ongeloofwaardig: Rutte, Blok & Co zijn als kleine kleutertjes die ruzie maken om 'n speelgoedje en het echte land  ons mooie Nederland - naar de klote laten gaan!


Want: bij de formatie = hun maandenlange geleuter, kunnen 'ze' het niet eens worden over de nieuwe pikorde...

Pikorde. 'Bij kippen de rangorde van het vooraan mogen staan bij de drink- en voederbak.

De hogeren in de rangorde pikken naar de lagere om hen weg te sturen als uitdrukking van de hiërarchie binnen een groep, met de bedoeling de lagere op hun plaats te houden.' -


...en moet? de COC bezocht worden door christelijke 'redder? van Rutte' - waarom wordt deze niet-homo ouder keihard in de steek gelaten? da's heel smerig! - 

er 'off-Binnenhof in ontspannen sfeer' gedeald worden en blijkt het eten bij Garoeda niet helemaal ok. te zijn geweest... met de 'complimenten' van de chef!

Op televisie vertelt de - geheel niet! - 'betrouwbare' NOS ons dat 'alles goed komt en Rutte een toffe peer is'... maar dat klopt totaal niet!

De waarheid is eerder omgedraaid... want;


Rutte Co zijn m.i.:
  
  • of stekeblind omdat ze niet - willen - zien dat hun 'beleid' niet het volk dient maar juist kapot poogt te maken...
  
  • of dat ze 'met een uitgestreken smoelwerk staan te liegen', althans dat is mijn mening.


En gelukkig van steeds meer - wakker wordende - Nederlanders... goed zo; weg met die kliek van not-'abelen'! Wij doen het zelf - tenminste - 10x beter...Die alleen maar theoretisch 'l#llen over de NL-rechtstaat' maar in de praktijk niets willen weten/ horen of zien van het failliet daarvan...

Vrouwe Justitia wordt stelselmatig verkracht en zij 'staan erbij en kijken ernaar'. Dat is de enige, juiste conclusie, want: nietsdoen terwijl 'u' (herhaald) bericht en opgeroepen werd om in te grijpen...

  • is onacceptabel.

Dan moet het volk 'de hooivorken oppoetsen'... dat is niet meer dan logisch en gerechtvaardigd. Wie denken 'die in Den Haag'  - niet de 'gewone' Hagenees! - wel niet dat ze zijn?

  • Tenminste; 'een stelletje verzakers'...

en dat pikt deze Groenendijk niet:


'De politiek' alsook de 'Raad voor de Recht?spraak' werden opgeroepen:


Echter... 1 week reactietijd is voor mr. Bakker, voorzitter van de Raad voor de Recht?spraak (RvdR), kennelijk onvoldoende tijd om te reageren. Hij krijgt nog enige dagen respijt tot de wettelijke termijn van zending van een ontvangstbevestiging!


Ook de 'heren?' Rutte - (nog) minister-president - en Blok/ Dijkhoff - minister/ staatssecretaris - werden persoonlijk aangeschreven:


Bewijs van aangetekende en
ondertekende! post-verzending:

Rutte: d.d. 03-07-2017 en

Blok/ Dijkhoff d.d. 03-07-2017.
Nochtans mocht van alle drie de 'heren' - Rutte, Blok, Dijkhoff - echter... geen enkele reactie vernomen worden!

U wordt uiteraard op de hoogte gehouden...van de ontwikkelingen. De waarheid mag... neen, moet gezegd worden!

Volhardend vader/ rechtzoekend burger:


Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:

1. Formele klacht-indiening jegens het hof van Discipline; weigering de wet uit te voeren!

2. Kwaliteit van de ‘recht’spraak is beneden alle peil: ingrijpen door politiek is m.i. vereist!

3. Melding dito verzoek aan Raad voor de Rechtspraak en publicatie op de PAS-website!Ministerie van Algemene Zaken (AZ)

Tav. minister-president drs. M. Rutte (VVD)

Binnenhof 19
2513 AA Den Haag

Postbus 20001
2500 EA Den Haag
Telefoon: +31 70 3564100


alsmede:


Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Tav. minister drs. S.A. (Stef) Blok (VVD) en
staatssecretaris mr. dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff (VVD)

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon: (070) 370 79 11Bussum, 02 juli 2017
Ministers Rutte, Blok en staatssecretaris Dijkhoff,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,


1. Hierbij stel ik, drs. E.M. Groenendijk MSc,, uw raad op de hoogte van schandalige zaak aangaande twee ‘Orden van Advocaten’, de NOvA zelf alsmede betreffende het verzakende hof van Discipline.


Kort samengevat:

Het gaat daarom dat de klachtbehandeling jegens de
zeer bijzondere moeder-curator’ mw. mr. Hopmans door de 1e deken Meijer/ Orde Rotterdam m.i.:

niet-behoorlijk en niet-betrouwbaar was.Derhalve werd dan ook klacht jegens ingediend maar die behandeling door de Zeeland-W.-Brabantse deken Van Empel bleek eveneens:

     niet-behoorlijk en niet-betrouwbaar.De jegens Van Empel ingediende klacht werd door het hof van Discipline echter ‘eerst wel, toen opeens niet meer begrepen’ en op de formele klacht-indiening jegens deze nep-‘rechters volgden (nochtans) geen nadere stappen.

Onacceptabel.

Kortheidshalve/ om herhalingen te voorkomen, verwijst deze volhardend vader en rechtzoekend burger voor gedetailleerde beschrijving van geconstateerde wan!-praktijken bij deze ‘Wan-Orden’, de NOvA en het hof van Discipline naar de bijlagen 1 t/m 4 (bijgesloten).


Uiteraard is Groenendijk altijd bereid tot nadere (mondelinge) toelichting.


2. Onder verwijzing naar uw wettelijke taken en publieke optredens omtrent:

  • verdedigen van de Nederlandse recht?staat’, 

Verzoekt Groenendijk de heren
Rutte, Blok en Dijkhoff dan ook om - per direct - ‘orde op zaken te (laten) stellen’ en de onwettige chaos bij het hof van of beter gezegd… ‘sof zonder Discipline’ te (laten) herstellen.


Kortheidshalve wordt tevens verwezen naar recente publicaties waaronder d.d. 18-06-2017:

Als 'recht'ers corrupt blijken, is volksopstand aanstaande! Tuchtrechter advocaten (hof van = sof zonder Discipline) heult met beklaagde deken! 

Klachtbehandeling advocatuur en tucht'recht'spraak is als een slechte soap!


3. Indien u - dan gaarne met duidelijke toelichting  uwerzijds - zou menen dat u ‘niets voor u kunt (= wilt?) doen’, dan verzoek ik u mij dit per ommegaande te melden;  bij ‘wie dan wel’ aan te kloppen?

Bij niet-mijnkoningWillem-Alexander soms? Hahaha, die doet niets… dat staat nu al vast, dat is dus, bij voorbaat, een (mogelijke) ‘zinloze suggestie’!

Echter:

Het kan niet zo zijn dat - deze m.i. bewust verzakende ‘advocaten, hun gilde en het hof van Discipline ‘nergens verantwoording hoeft/ hoeven af te leggen of niet aan te pakken zijn’…

dat pikt Groenendijk niet!

Raadpleeg uw advocaat’ - geen vertrouwen en geen budget - en/ of

‘het juridisch loket’ - dat zijn nl. 'altijd' studenten of beginnende advocaten die het niet weten/ niet durven - zijn geen passende verwijzingen… er moet opgetreden worden!

     Het is tijd voor actie!


M.i. door minister-president Rutte en/ of minister van Veiligheid en Justitie/ Blok dan wel door staatssecretaris Dijkhoff.

  • Want 'Willem' heeft het 'veel te druk met zijn koninklijke bezigheden'...

wordt vervolgd


Gaarne verneemt Groenendijk (per ommegaande/) uiterlijk binnen 1 week, aldus met ontvangst zijnerzijds d.d. 10-07-2017 uw - inhoudelijke! - reactie = melding van uw correctie-maatregelen/ concreet ingrijpen en ‘orde op zaken (laten) stellen); met dank daarvoor bij voorbaat.


Ervan uitgaande de ‘heren?Rutte, Blok en Dijkhoff alsook overige leden van de ministerraad naar behoren te hebben bericht, verblijft 


met vriendelijke groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.

Luctor et emergo:
in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Bijlagen:

1. Mijn brieven d.d. 13-06 en 02-07-2017 aan hof van Discipline

2. o.a. Publicatie(s) d.d. 13-06 en 18-06-2017 mbt. hof van Discipline

3. o.a. Publicatie(s) d.d. 01-07-2017 mbt. Orde Rotterdam/ Meijer

4. Mijn brief d.d. 02-07-2017 aan Orde Zeeland-W.-Brabant/ Van Empel
Verzending:
Deze brief werd  d.d. 03-07-2017 ondertekend, per post zowel aan Rutte (AZ) alsook aan Blok en Dijkhoff (VenJ) gezonden.


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd;
mijn oprechte dank daarvoor!


No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia