maandag 4 juni 2018

Drie Nederlandse-meiden ontvoerd tijdens lopende ondertoezichtstelling met criminele overheidshulp = fittie met nep-'koning' Willem-Alexander!

Als 'koningin' Maxima moeder Nadia helpt met Insiya dan...

  • ...kan niet-mijn 'koning' Willem-Alexander ook vader GRN helpen met het vinden en weer terugbrengen van mijn drie allerliefste dochters Lina, Jördis en Imke, nietwaar?!

Waarom hij dat tot op heden weigerde en op onkoninklijke wijze meedeed met doofpotterij? Lees en kijk verder/ terug:


OPROEP AAN ‘VADER DES VADERLANDS’ WA – STOP PAS-FAMILIEDRAMA NU!Bussum, 03 juni 2018

Niet-mijn Majesteit, nep-'Koning' Willem-Alexander,

Ik schrijf u deze brief, van vader tot nep-vader-des-vaderlands, van man tot mijn-kinderen-verrader, van mens tot Willemie-niet-van-Oranje. Ik richt mij wederom tot u, vanwege de schrijnende situatie rondom mijn drie ontvoerde dochters; Lina, Jördis en Imke.

Want: twee jaar geleden, op 27 juni 2016, tijdens lopende ondertoezichtstelling,
werden mijn drie dochters, voor de derde keer ontvoerd door de helaas ziekelijk-egoistische ‘moeder’ Solvig S., ditmaal vanuit Duiven in Gelderland.

Met absurde instemming van criminele jeugdzorg ‘niet-Samen, niet-Veilig Mid-NL’; criminele ‘moeder’-curator Hopmans, criminele burgemeester De Lange en de mis-dadige familie-’rechters’ Van Son om maar enkele kinderen-verraders te noemen.

Ik vind het nog steeds moeilijk om te geloven wat er is gebeurd.

Tijdens lopende ondertoezichtstelling worden mijn drie dochters, Nederlandse kinderen, voor de 3e keer ontvoerd, zeer waarschijnlijk naar Duitsland waar mw. S.S. vandaan komt.


Met een haast militaire operatie en in strijd met de gelden-de beschikking van de rechtbank Arnhem werden de drie kinderen van toen 14, 12 en 10 jaar oud hun eigen, altijd liefhebbende, zorgzame en veilige vader voor de 3e keer uit hun leven gerukt.

Als een militaire operatie, na 1,5 jaar blokkering van de geldende zorgregeling = omgang om de week en vakanties gedeeld, 2x per maand ouderinformatie, maandag’s 19:00 uur bellen, wer-den mijn drie dochters, in strijd met de opdracht van de rechtbank Arnhem, uit het BRP naar het RNI-deel van het bevolkingsregister overgeschreven en aldus ‘groen licht' voor de huidige, 3e, internationale kinderen-ontvoering van Nederland naar Duitsland gegeven.

De gemeentelijke overheid handelde daarmee direct en bewust tegen de geldende ots-beschikking van de rechter in en maakte zich aldus (mede-)schuldig aan kid-napping in drie gevallen, het negeren van gerechtelijke uitspraken en nog diverse andere strafbare (non-)gedragingen.

Aangiftes jegens deze 100% bewezen misdadigers werden door GRN gedaan, jegens 3x-kinderen-ontvoerende nep-‘moeder’ S.S., jegens partijdige, onredelijke jeugd-’zorg’, jegens de moeder-'curator' en zelfs jegens de > 50 betrokken misdadigerechters, griffiers, secretariaatsmede-werkers en ‘presidenten’ Van der Winkel (hof = sof) en Blaisse (recht = krombank) van het Paleis van Justitie te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel werden gedaan.

Tevergeefs. Ondanks alle onomstotelijke bewijzen van de meest smerige misdaden zoals;

valsheid in geschrifte, machtsmisbruik, valse handtekeningen onder ‘beschikkingen’ maar desondanks ‘rechts-geldig verklaren’, weigeren bezwaarschrift ‘nietigheid van rechtswege’ te behandelen, omissies en leugens in diverse ‘proces-verbalen’, geheim-gehouden tussen-beschikking Mintjes, weigering om mw. S.S. naar het strafrecht te vervolgen voor 9 maanden lang negeren omgangsregeling = 2e, nationale kinder-ontvoering (1e artikel 12 procedure), negeren 2e artikel 12 procedure en ‘slager keurt zijn eigen vlees’-poging bij 3e procedure, niet-zenden van OM-stukken enzovoorts enzovoorts…

...weigert het Openbaar Ministerie of te reageren op gedane aangiftes of sepo-neerden zij een tiental aangiftes. Dit altijd zonder (valide) onderbouwing en zelfs herhaald op anonieme wijze, dus zonder de naam van de verantwoordelijk officier van justitie en verzonden door de politie… wat een bende!


  • Dat is feitelijk en 100% bewezen; geen recht maar een KROMSTAAT!


Dit allemaal, in criminele vereniging = misdadig samen-spannend om mijn dochters naar Duitsland te laten gaan, enkel en alleen in de hoop dat vader GRN dan wel in Nederland op zou houden met zijn strijd voor zijn kinderen, voor Vrouwe Justitia en voor de waarheid.

Zijn zoektocht alleen naar Duitsland zou gaan verleggen. Neen… natuurlijk niet. Deze vader GRN houdt echt van zijn drie meiden en laat hen nooit in de steek.

Zowel in Nederland als Duitsland wordt gezocht... 

  • en er gaat gevonden worden!

Arme meiden; al jarenlang met leugens en bedrog van hun lieve PapaErik te worden weggehouden, vast en zeker ‘veel goeds horen = gemanipuleerd werden’ en steeds van hot naar her te worden ge-sleept ‘omdat mw. S.S. dat wil’. Omdat zij niet echt van onze kinderen houdt maar bovenal en alleen van zichzelf. Dieptriest en onvergefelijk, Solvig


  • die eretitel ‘moeder’ verdient zij allang niet meer!

Sinds 27 juni 2016 weet deze volhardend vader en recht-zoekend burger helemaal niets meer van zijn drie meiden. Geen foto, geen telefoontjes, geen foto, geen ou-derinformatie, geen adres. Helemaal niets. Het lijkt alsof zij van de aardbodem ver-dwenen zijn terwijl jullie allemaal weten waar Lina, Jördis en Imke zijn… dat is kinder-onterend, misdadig en absoluut niet in hun belang.

Een nachtmerrie waaruit zij en ik maar niet kunnen ontwaken, waar maar geen einde aan komt omdat het PAS-familiedrama sinds 2008 stap voor stap bewust georganiseerd werd door mw. S.S. in samenwerking met de Nederlandse overheid zijnde jeugd’zorg’, ‘moeder’-curator, familie’rechters’, gemeente Duiven, Nationale Politie en het OM.

In deze nachtmerrie leven zij en ik sinds die 3e ontvoering. Het voelt alsof de tijd stil-staat, terwijl de dagen voorbijgaan. Ik weet niet wanneer mijn dochters hun vader weer kunnen omarmen en andersom en wij kunnen vertellen hoeveel we van elkaar houden.

Wat ik wel weet is dat mijn drie dochters, vlak over de grens (?) ergens in Duitsland met de dag groter worden. Dag en nacht probeer ik op allerlei manieren contact te zoeken met Lina, Jördis en Imke, die nu inmiddels 16, 14 en 12 jaar oud zijn en totaal klemzitten in het ouderlijk conflict.
 


Ik publiceer zo vaak mogelijk, bijna dagelijks op de eigen waarheids-brengende website:

stoppasfamiliedrama.blogspot.nl

om zo niet alleen de meiden maar ook de rest van de wereld te informeren. Tot nu toe heeft dit niet geleid tot enige vorm van contact met LJI.

OpaJan overleed na enige jaren geen enkele omgang met zijn kleindochters en ook met OmaIRene en de rest van de Groenendijk-familie wordt geen contact opgenomen… arme meiden, jullie neemt Papa niets kwalijk; mw. S.S. des te meer!

Dit is niet alleen bij deze GRN en zijn drie, drie keer ontvoerde dochters het geval maar er worden bijna dagelijks NL kinderen ontvoerd naar het buitenland, vooral naar Polen en Duitsland. Meestal door de ‘moeders’, in bijna 90% zijn zij de kinderjatters en dus niet de vaders, zoals wordt gedacht.


Ik herinner mij dat ook u, niet-mijn koning Willem-Alexander herhaald om hulp werd verzocht maar ‘u’ naar een niet-bestaande brief van het ministerie van (toen) Veiligheid en Justitie met afgetreden Van der Steur verwees en aldus 3 burgerprinsessen keihard in de steek liet!

Wel leuke beelden van uw dochters die op de fiets naar school gaan op het journaal maar… mijn drie dochters die liet u keihard vallen en deed niets. ‘In naam van de koning’ staat er dan; nou… alles wat ‘oranje’ was, werd uit mijn huis verwijderd en

  • ‘wij houden van Oranje’ letterlijk in de fik gezet!

Hoe kan dat nou, Willem-Alexander? Hoe kan het nou dat er voor de ontvoerde Insiya met moeder Nadia wel ‘op hoog niveau gesproken wordt door minister-president Mark Rutte en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Die in India krachtig aangedrongen op een oplossing voor deze ingewikkelde zaak.’… maar dat voor Lina, Jördis en Imke niets wordt gedaan?

Sterker nog: waar door ‘de overheid’ juist gepoogd wordt om mij ‘klein/ monddood te krijgen’ en ons PAS-familiedrama in de doofpot te stoppen… hoe kan dat nou, Willem? Is NL dan inderdaad een corrupte bende, geen rechtstaat en worden wij, ‘gewone’ burgers inderdaad door ‘de club tegen het volk’ en ‘in naam van de koning’ keihard genaaid? Het lijkt er zeer sterk op en dat pikt deze vader niet; nooit!


Onze inspanningen zullen leiden tot ontmaskering van de misdadige kliek waardoor het NL-volk nu ‘geregeerd’ wordt.

Het is onacceptabel en onvergefelijk dat

drie NL-se meiden, met de NL-se nationaliteit en paspoort, hier geboren en getogen, ‘opeens’

= tijdens lopende ondertoezichtstelling met mis-dadige overheidshulp werden ontvoerd naar het buitenland = Duitsland.

Drie dochters zitten al jaren zonder hun eigen vader en ik zit hier nog steeds zonder mijn 3 dochters. Als vader doe je alles voor het welzijn van je kinderen en u preten-deert dat te begrijpen, nietwaar?

Ik kan en zal niet opgeven om mijn dochters terug te krijgen, maar ik kan het echt niet alleen. Eens kijken of u net zo ‘begaan bent met Lina, Jördis en Imke als Maxima met Insya’… want; gelijke monniken, gelijke kappen. De wet geldt toch voor iedereen en ‘Oranje is er voor alle burgers’… of toch niet?

Ik vraag u om ‘even Merkel te bellen’ en mijn drie dochters voor hen en mij terug te halen; geen woorden maar daden, Willem-Alexander! En ja, dat kunt u gaan regelen… tenminste onmiddellijk herstel van contact en omgang! 


Ik vraag u om de zaak van Lina, Jördis en Imke nu wel met ‘hart voor het volk, hart voor LJI’ op te pakken en in Duitsland onder de aandacht te brengen.

Aanstaande Vaderdag, 17 juni 2018, leef ik in de hoop nooit meer een Vaderdag zonder hen, mijn drie dochters te hoeven doorbrengen. Hoewel ‘hoop doet leven’, gelooft deze volhardend vader en recht- en vooral zijn drie meiden Lina, Jördis en Imke zoekende burger Erik Groenendijk meer in daden.

Nederland zal weten ‘hoe daadkrachtig en gelijk’ het echtpaar Niet-Van-Oranje al dan niet handelt…

Wordt vervolgd, in het belang van de kinderen en Vrouwe Justita, Groenendijk groetHet is goed om de achtergrond van deze fittie met 'koning' WA beter te kennen:


d.d. 18-02-2016: 'F#ck de Koning; emotionele kindermishandeling/
                            PAS-familiedrama 'gesteund'.

  • De Nederlandse overheid 'steelt' onze kinderen!' Van Oranjegezind naar - revolutionaire - republikein:


F#ck de Koning!

Nou, voor nog geen 17 miljoen zou ik dat willen doen...!

Want: ons Nederland is Inderdaad Niet Gek!
Wij lachen dit decadente 'Oranje' keihard uit.


Mijn respect is te verdienen, maar ook niet-mijn Koning kreeg dat niet bij zijn inhuldiging cadeau...! De facto

  • breekt Koning Willem-Alexander zijn belofte aan het volk en heeft kennelijk alleen oog (appeltjes) voor zijn eigen drie dochters 'Amalia, Alexia en Ariane' (van Oranje).

De Koning Willem-Alexander is alleen 'vader' van zijn eigen 3 A's en niet van ons/ het volk! Bij nationale feest- en herdenkings-dagen hang ik altijd de Nederlandse vlag uit, maar de 'oranje wimpel' die - ooit - extra werd aangeschaft om boven onze fiere drie-kleur rood-wit-blauw te wapperen, belandde bij mij inmiddels in de prullenbak.
d.d. 25-04-2018: '#ikBesta: NL-Löwe kämpft für seine in die BRD
                                           verschleppte Töchter:
       #PapaKnufMeiden!
En uiteraard blijft GRN 'lachen als een boer met kiespijn' en is bij het WK voor onze Zuiderburen: de Rode Duivels en als die zijn uitgeschakeld... dan voor Iran. Het land Duitsland vond en vindt GRN een mooi land met veel aardige mensen plus een drie keer kinderen-ontvoerende nep-'moeder' Solvig S. (ontmaskering in voorbereiding!).
d.d. 27-04-2018: 'Figuur- en natuurlijk: de fik moet erin!
                           Alles wat 'Oranje' is:


d.d. 15-05-2018: '#BringLinaJördisImkeBack!#BringInsiyaBack!' 
GRN vernam niets meer van 'de reis van Rutte naar India waar hij het trieste lot? van Insiya zou bespreken' en gaat er dus vanuit dat moeder Nadia niets aan Markie heeft. Zelfs met de steun van de NL-overheid... geen dochter om in de armen te sluiten en andersom.


  • En dat gunt GRN niemand, niet Nadia en zeker Insiya niet. Sterkte, Nadia!

Wie dat het kind/ de kinderen aandoet, houdt niet van het kind/ de kinderen en dat zal ook Insiya hopelijk zo snel mogelijk gaan beseffen... tot dan steunt GRN Nadia Rashid en is 'benieuwd' of...

  • Willem-Alexander zijn dochters gaat helpen, nu Maxima voor Insiya opkomt?Wordt vervolgd...


Uw delen wordt uiteraard gewaardeerd; mijn dank!

        No justiceno peace - Luctor et emergo -

       Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!