zondag 8 april 2018

OpaJan/ Papsie wordt enorm gemist... GRN ging het graf aanharken en zonnebloemen planten. OmaIRene is er gelukkig nog en mist de meiden!GRN is blij dat hij even 'bij papsie' was... heerlijk rustig en zonnig op de begraafplaats. Dat er een specht 'aan het hameren' was, kan als een teken worden opgevat; GRN gaat door met de spijker op
de kop te slaan en 'ratten in het pak'-ontmaskeren!

  • In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia...

Of het een 'kleine, grote, bonte, groene, zwarte, grijskop of een draaihalsspecht' was... kon GRN niet zien en hij wist evenmin dat er zo veel verschillende soorten spechten zijn, u wel? We zijn nooit te oud om bij te leren!

In onze familie houden we van zonnebloemen... sterk, groot, nuttig en mooi!


De zonnebloem (Helianthus annuus) is een tot 3 meter hoge, 1-jarige plant uit de composietenfamilie - Asteraceae. De zonnebloem kan gezaaid worden van april tot half juni. De zonnebloem bloeit van juli tot oktober. Een plant kan dan meerdere bloemhoofden voortbrengen. Het bloemhoofd kan een diameter krijgen tot 30 cm. Onvolwassen planten waar-van de bloemknop nog niet geopend is, vertonen

   heliotropisme: overdag draait de bloemknop op
   zonnige dagen mee met de zon.

's Nachts keert de bloemknop terug naar de oostelijke stand. Deze dagelijkse beweging wordt bewerkstelligd door onge-lijke groei door celstrekking van de bloeistengel. Een zonnebloem heeft namelijk geen pulvini (bladkussentjes). Tegen de tijd dat de bloeiwijze zich opent, verstijft de bloei-stengel in de oostelijke stand. Daardoor wijzen bloeiende zonnebloemen de hele dag naar het oosten; het heliotropisme is dan voorbij. Zonnebloemen worden gewoonlijk 1,5 tot 3,5 meter hoog. Er zijn zelfs uitzonderlijke gevallen bekend waarbij de zonne-bloem een hoogte van 5 meter wist te bereiken.

De stengel is dik en harig. Het merg heeft een grote cellulaire dichtheid. De bladeren zijn groot, ruw en soms gekarteld, af-hankelijk van de variëteit.

De bladeren zijn hartvormig en hebben opvallende nerven. Zon-nebloemen komen oorspronkelijk uit Noord- en Zuid-Amerika en zijn gedomesticeerd rond 1000 v. Chr.


In 1530 werd de zonnebloem door Spaanse zeelieden naar Europa gebracht.


Lieve OpaJan is niet meer en leeft in onze harten; OmaIrene is gelukkig nog wel:d.d. 30-05-2017:

  • 'Lieve, veelzijdige en warme Opa Jan toch plots-klaps overleden in het bijzijn van zijn vrouw en 3 zoons.

Hij was zo trots op alle (gemiste) kleindochters!'


Allerliefste (klein-)dochters,

   Vorige week donderdag, d.d. 18-05-2017, voelde jullie Opa Jan en onze vader zich
   's avonds niet lekker en met spoed werd hij met de ambulance naar het zieken-
   huis TerGooi in Hilversum gebracht... enz.

   Wat ben ik echter blij en trots dat onze familie zo sterk is en altijd en onvoorwaar-
   delijk voor elkaar klaar staat - als het echt nodig is Groenendijk. Weliswaar zijn we
   allemaal heel verschillend met 'tig-handen op tig-buiken' maar altijd samen één
   groot familiehart.

Heel mooi en fijn.

  • Daar heeft Opa Jan zijn steen aan bijgedragen...

en ook daarvoor blijven wij hem dankbaar!

Je blijft altijd bij ons... lieve Papa/ Opa Jan!


Dikke kusknuffels van ons allemaal.


Oma 'klaagt' dat ze merkt dat ze nu echt ouder wordt; meiden... kom svp. langs!GRN: lieve meiden... OmaIrene wordt nu echt ouder en wil jullie heel graag weer in de armen kunnen sluiten, net als jullie vader. Wij wonen nog op dezelfde adressen en missen jullie ontzettend... altijd welkom;     ‘Grote Haas, kom eens hier met je oren.

     Ik moet je iets héél belangrijks vertellen.

     Raad eens hoeveel ik van je hou?'


Familie is de groep personen waarmee men direct of indirect door middel van één of meer ouder-kind-re-laties is verbonden.


Genealogie

Iedereen heeft ouders; dit is eerstegraads familie.

De andere kinderen van die ouders zijn broers en zussen. Dit zijn tweedegraads verwanten.

De ouders van die ouders zijn grootouders...
of opa's en oma's. De grootouders worden ook als tweedegraads familie beschouwd.


De kinderen van die grootouders zijn ooms (mannelijk) en tantes (vrouwelijk). Dit is derdegraads familie, omdat er drie stappen tussen zitten: kind → ouder → grootou-der → oom (nonkel) of tante. Degenen met wie ooms en tantes getrouwd zijn, vormen aangetrouwde familie. Hun kinderen zijn neven of nichten, en de beginpersoon is ook een neef (mannelijk) of nicht (vrouwelijk) van dezen. Voor die oom(s) en tante(s) is de beginpersoon ook een neef of nicht.

Facebook is triest bezig: ene account ongegrond blokkeren, het andere tegenwerken:


FB HEEFT GEEN ENKEL RESPECT VOOR DE DODEN - ANDER ACCOUNT GEBLOKKEERD OM DIT ARTIKEL

-  HOEZO? ONZIN!


Bussum, 08-04-2018, 18:28 uur
Facebookers,

   wat is dit voor een ONZIN!
   Zijn jullie dan helemaal schaamteloos?Waarom wordt GRN geblokkeerd als hij een artikel plaatst over zijn overleden vader/ OpaJan? De dood hoort bij het leven! Er werd geen enkel voorschrift overtreden; onmiddellijk blokkering opheffen of keihard artikel over FB zal volgen. Wordt gepu-bliceerd.

Met 'dodelijke' groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justita

OpaJan/ Papsie wordt enorm gemist... GRN ging het graf aanharken en zonnebloemen planten. OmaIRene is er gelukkig nog en mist de meiden! http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/opajan-papsie-wordt-enorm-gemist-grn.html

Het 'ene FB-account' - geblokkeerd t/m 15 april vanwege dit artikel:


Op het andere FB-account waarmee GRN dit artikel alsnog plaatste, poogde 'de redactie' - dames en heren? van dat Amerikaanse spionagebedrijf eveneens tegen te werken.

Dit door als FB net te doen alsof er 'onregelmatigheden geconstateerd zouden zijn' en 'dus' moet de gebruiker bij iedere plaatsing zo'n irritante code intypen:

HJy3I9 of GTW10H als voorbeelden, u heeft dat vast ook wel eens gehad. Wat een zielepietjes bij FB, nietwaar?

Na eerst op deze wijze dit artikel nog in een aantal andere groepen te hebben geplaatst, bedacht GRN 'he, dat kun je best filmen om de mensen te tonen/ bewijzen hoe FB hem tegenwerkt'. Maar...
u snapt het al.

Toen was FB opeens van gedachten veranderd: 'op deze manier krijgt GRN alleen maar meer aandacht'.


Papsie zei altijd, als 'ie heel soms echt boos was:

   'over my dead body'. Inderdaad.

Deze middelste zoon blijft altijd vechten voor zijn liefste drie dochters, de waarheid en een betere wereld! Liever rechtop sterven dan knielend leven...

alsook:

   leven is het meervoud van lef!
d.d. 11-03-2018: 
'FB blokkeert waarheidsstrijder GRN meteen en zonder enige reden:


= pure censuur!'
Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


    No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

    Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
    Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia