vrijdag 25 augustus 2017

Het 'sprookje van een rechtstaat' blijkt in NL feitelijk een nachtmerrie te zijn: Vrouwe Justitia is gekneveld door criminele 'rechters', politie/ OM!Interview burgerjournalist Nico van den Ham - medestrijder Louis - samen sterk!


d.d. 24-08-2017:

'Louis over ontvoering, het doen van aangifte, rechters, misdaadgroep Jeugdzorg én gespreksopnamen!

Louis vertelt over wat hem, zijn zoon en zijn vrouw is overkomen. 

Tevens maakt Louis ook hij nog eens duidelijk waarom het zo be-langrijk is om gesprekken met medewerkers van instantie's, zoals de politie, misdaadgroep Jeugdzorg, burgemeesters enz. enz.

  • altijd audio op te nemen.

Het is weer een lange (43 min.) video geworden maar...

zeer de moeite waard! Het is goed om te weten dat Louis niet de biologische vader is van zijn zoon.'
Let op:

ook Groenendijk heeft met de beklagkamer Arn-hel te maken met dezelfde mw. mr. Laura Z. (L.Z./ H.P.) als Louis en vorderde; 'vrijwillig' ontslag van beiden, net zoals het oneervol ontslag en strafver-volging van nep-'rechter'; mw. mr. Mintjes werd ge-vorderd.

De wereld... - in ieder geval ons mooie Nederland -

is kleiner dan het sof te Arn-hel had gehoopt...Geachte 'gewone' = eerlijke en weldenkende medeburgers van Nederland,


Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. E.M. Groenendijk - gewoon 'PapaErik' svp.; bij die titel voel ik me het lekkerste! - begrijpt dat het voor iemand die zelf (nog) nooit met 'politie en justitie' te maken kreeg mogelijk 'moeilijk is om allemaal te geloven'...

...dat was het voor mij ook.

  • Maar Groenendijk is wakker!

Sterker nog: hoewel dat normaliter nooit gebeurd, kreeg Groenendijk zelfs spontaan een koortslip van die 'schok en ontsteltenis', maar weer nieuwe energie kreeg...


...om te volharden en openbaar te maken.

Want:

De feiten en bewijzen zijn dermate duidelijk

= 100% wettig en overtuigend bewijs dat er

geen andere keuze is dan....

...helaas wakker te worden;

uit dat sprookje van:

'In NL hebben we alles goed geregeld en leven we in een rechtstaat'.
Het is 'gewoon?' - helaas... niet waar:


  • De NL-rechtstaat is feitelijk een nachtmerrie!

Vrouwe Justitia ligt gekneveld in een hoek en wordt stelselmatig verkracht!


En dat...

pikken in ieder geval Groenendijk, Louis, de vele andere slachtoffers, klokkenluiders en mede vrijheid-strijders uiteraard niet! Never nooit niet.

Wie denken 'ze' wel dat 'ze' zijn?

Een bende bedriegers = criminelen die niet conform de wet hun beschikkingen uitspreken... maar enkel in het belang? van 'het systeem' = de corrupte vriendjes/ de 'elite'. Dat is de waarheid.


Het sprookje van de rechtstaat...

blijkt...

een nachtmerrie van een kromstaat!

Onacceptabel

Wij strijden...

Voor: vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Voor: onze kinderen en voor: Vrouwe Justitia.


Voor een echte volksvertegenwoordiging met een echte regering die naar het volk luistert en onze in plaats van hun belangen dient. Zonder alles wat Oranje is dus... NL is veel mooier met alleen: rood-wit-blauw!Leve de Volksrepubliek van eerlijke en weldenkende mede-Nederlanders!


  • Sluit u aan bij de 'strijders van het licht' en sta op!

Doe svp. juist nu ook uw mond open en vertel alles wat 'ze' u en/ of uw kinderen hebben aangedaan; wees uw eigen medium en breng de waarheid als een echte ver-zetsheld...

...in plaats van die gecontroleerde (staats)propagan-da waarmee de NOS, RTL enzovoorts het volk in de - door hen; niet door ons! - gewenste richting/ mening willen duwen!


Wij willen echte rechtspraak...

...in plaats van criminele kromspraak! Wij willen een echte democratie... in plaats van een nep-parlement.  Wij zorgen samen voor een Nederland waar het volk/ de burgers eindelijk weer... trots op kunnen zijn!Nederland is Rood-Wit-Blauw

niet 'oranje' dus!

Want: van ons allemaal...

samen zijn wij sterk (-er dan zij)!Meer lezen/ kijken over achtergrond en bewijzen van ons PAS-familiedrama:


d.d. 27-01-2016:

'Het sprookje van de Nederlandse ‘recht’staat;
100% bewijs van misdrijf wrakingskamer Arnhem.

Lang, lang geleden...

...was er eens een tijd dat ik nog geloofde dat Nederland een ‘rechtstaat was.' 
d.d. 01-02-2016:

De wrakingskamer is het rechte pad...
nu helemaal kwijtgeraakt:

ook leugens in en

manipulatie van 'beschikking/ proces-verbaal'!

 d.d. 26-05-2016:

'Hof Arnhem: valse handtekeningen onder 'beschikkingen';

stinkende PAS-doofpot door criminele 'rechters' en (nog) president Van der Winkel!

Diverse 'beschikkingen' Hof Arnhem werden...
  • valselijk opgemaakt!
d.d. 29-05-2016:

'Namen van > 50 misdadige 'rechters, griffiers, presidenten' worden genoemd:

stop de criminele 'Justitie'-dictatuur in Nederland. 

In gesprek over criminele 'recht'spraak met journalist Nico van den Ham met namen van meer dan 50 mis-dadige 'rechters' openbaar genoemd.

Wij, het volk, denken zelf na en zien dat jullie...
                                                           voor geen euro (meer) te vertrouwen zijn!


d.d. 19-01-2017:

'Waxineheld Erwin Lensink heeft vast gelijk met wraken van het 'Arn-helse' hof...

ook ik vind het 'n 'Paleis van Misdaad'

- met 100% bewijs!


Ge'recht'shof in Arnhem gewraakt vanwege hun vooringenomenheid!'
d.d. 24-02-2017:

'Criminele 'recht'ers bij Paleis van Justitie te Arnhem - hel - worden niet aangepakt;

'presidenten' Blaisse/ Van der Winkel verdienen hun ontslagAlles 'is toch goed geregeld in NL?

  • Leven we in een 'recht'staat?'

'De vraag stellen, is hem beantwoorden', hoorde ik ergens en werd onthouden!'


d.d. 21-03-2017:


'Wrakingskamer Arnhel; geen recht- maar misdadigers! Van-Groeningen, Van-der Mei, Van-Leeuwen, Van-Gameren moeten naar-de-gevangenis?!

Binnenkort wordt ook de integrale audio-opname van de 'recht'szitting gepubliceerd waar mrs.; Van Groeningen, Van der Mei, Van Leeuwen en Van Gameren de waarheid in het gezicht werd gezegd:

  • jullie zijn/ u bent een misdadiger(s)!'


d.d. 11-08-2017:

'Na dossierinzage: geheime tussen-beschikking van hof Arnhem gevonden - Mintjes -

die corruptie van crimineel Paleis van Misdaad en crimineel OM = Overheids Misdadigers, aantoont!'d.d. 13-08-2017:

'Openbaar Ministerie deed niets tegen 3e, internationale kinderontvoering,

  • beschermde criminele rechters/ bestuurders en

negeerde zitting van hof!' En 'rechter' Mintjes vond dat dolletjes en deed niets... Groenendijk eist haar ontslag en diende formele klacht in.Ook de Raad voor de Recht?spraak werd om onmiddellijk ingrijpen verzocht:

d.d. 16-08-2017:

'PapaErik hangt met alle gewicht aan kloten? van de Raad voor de Recht-spraak. Baas Bakker moet ingrijpen bij 'Paleis van Justitie'? te Arn-hel!' en

d.d. 20-08-2017:

'NL-'Rechtspraak'= volk bedonderen met 'mooie? praatjes' en dan 'het mes in de rug steken'! Word wakker en verdedig onze Vrouwe Justitia!'
d.d. 17-08-2017:

'NL is geen rechtstaat (meer) en keihard bewijs

in diep-triest PAS-familiedrama met 3e, internationale kinderontvoering.'Het hof te Arnhem is zelf misdadig!d.d. 23-08-2017:

'Pure intimidatiepoging politie Gooise Meren: drs. Groenendijk MSc. niet gearresteerd, maar zinloos

...staande gehouden door 'verwarde'? agenten!'Wordt vervolgd...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia