zaterdag 23 juni 2018

Echte NL-ers laten zich NIET door DENK/ Azarkan en PVV/ Wilders tegen elkaar opzetten - samen veel sterker en in opstand tegen die nep-'elite'!GRN: wij worden allemaal uitgezogen, moeten muggenplaag bestrijden ipv. elkaar!
Laat u niet opzetten tegen uw buurman/ -vrouw maar vecht samen tegen nep-'elite'!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - houdt het allermeeste van zijn drie, drie keer ontvoerde dochters, gelooft in vrijheid van godsdienst maar ook van meningsuiting, denkt zelf na en laat zich nooit opzetten tegen 'de buurman/ -vrouw'. Wat echter niet betekent dat wij in Nederland eens duidelijk en met humor elkaar 'de waarheid mogen zeggen'... dan zullen vele (voor-)oordelen verdwijnen en duidelijk (-er) zijn waar de pijnpunten van beide kanten zitten.

Daar hebben we dan een typisch Nederlandse uitvinding voor: 'het polderen'...

...altijd beter dan wat voor polarisatie/ oorlog dan ook, nietwaar?!


   Het consensusmodel bestaat echter al langer. Het 
   gaat terug tot de middeleeuwen. Toen moesten
   boeren, edelen, stedelingen en overige burgers
   samenwerken om dijken te bouwen...

   en zo droge voeten te houdenDit was alleen
   mogelijk door,

   ongeacht afkomst of stand, samen te werken.


Als het ware met terugwerkende kracht wordt ook daarvoor thans de aanduiding poldermodel gehanteerd, alsook het werkwoord polderen voor compromissen sluiten en samenwerken.


'Samen... komen we er wel uit' en ja, dat zal pijn doen voor sommige mensen. Maar dat kan - helaas - niet anders en onthoud:

   leven is het meervoud van lef. 'Lef' om met
   elkaar te praten - waar de vonken vanaf mogen 
   vliegen - 

   en 'lef' om te verbroederen en -zusteren. Met be-
   houd van maar allemaal...


 • Echte Nederlanders die ieder jaar 'een biertje of verse munt-thee' drinken op de gezamenlijk buurt-barbecue - 'al la hollandia en hallal'!

Zo moeilijk is dat toch niet? GRN blijft hoopvol dat nog veel meer medeburgers wakker worden en wij samen in opstand komen tegen diegenen die ons tegen elkaar pogen op te zetten. Duidelijk toch?!

Want dat is echt het beste voor ons allemaal, voor Nederland en voor onze kinderen...

 • zegt ook uw hart en verstand dat?

Altijd welkom, broer/ zus!

Moet Metro die stomme stemmingmakerij van DENK-PVV melden of is het 'opstoken'?!d.d. 21-06-2018: Metro 

'Wilders woedend over nepnieuwsplan DENK'


wilde DENK de PVV in de schoenen schuiven.


   De zuivering in Nederland waren juridische
   maatregelen na de Tweede Wereldoorlog tegen
   collaborateurs.

   Na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland niet
   alleen strafrechtelijk opgetreden tegen collabora-
   teurs, maar er werd ook "gezuiverd", waarbij be-paalde beroepen ontdaan werden van 'ongewenste elementen'.


GRN stemt noch PVV noch DENK en hoopt dat beide achterbannen begrijpen dat slechts gepoogd wordt om hen tegen elkaar op te zetten. Zowel door Wilders alsook door Karahan - beide partijen zijn stiekem lid van 'de club tegen het volk'?! - en...

 • absoluut niet in het belang van ons Nederland:


Farid Karahan liet betreffende nep-'reclame' van DENK maar zich voordoende als PVV-zijnde - op het internet 'testen' maar zag uiteindelijk af van verder gebruik in de toenmalige verkiezingscampagne.

Dit echter pas nadat 11.000 mensen deze smakeloze test = 'oproep tot zuivering' gezien hadden...

 • mogelijk/ waarschijnlijk zelfs een strafbare gedraging = smaad en laster:


Wetboek van Strafecht - artikel 261

1 Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan rucht-baarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2 Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3 Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Jinek boort Azzarkan terecht de grond in maar GRN acht Eva verder enorm hypocriet!


d.d. 21-06-2018: Televizier

'EVA VERSUS FARID - VIDEO

 • Harde discussie tussen Farid Azarkan en Eva Jinek

Talkshowhost Eva Jinek en DENK-politicus Farid Azarkan hadden een verhitte discussie in Jinek. Dat had alles te maken met nepnieuws dat de partij wilde verspreiden. Eva vroeg om tekst en uitleg.d.d. 04-02-2018: 'Meet Eva Jinek met 2 maten?


 • Moeder Nadia/ Insiya op tv - vader Erik/ 3 dochters 3x ontvoerd, genegeerd! Hun verdriet minder nieuws-waard-ig?
Ook 'De Gelderlander' doet mee aan 'verdeel en overheers de bevolking'-tactieken:d.d. 21-06-2018: De Gelderlander - VIDEO

 • 'Vijandig Denk-kamerlid over nepreclame PVV'

Denk-kamerlid Farid Azarkan ontkent bij Jinek de nepreclame te hebben bedacht waarin Wilders van de PVV spreekt over de zuivering van Nederland.
d.d. 04-05-2017: 'Juist nu: 'wie zwijgt, is 'fout'...! 'De Gelderlander'

d.d. 06-05-2017: 'Criminele overheid ontmaskerd:

 • chef nieuws 'de Gelderlander'/ Gerritsen en klokkenluider Groenendijk sluiten heren-akkoord = grootste impact...!
Minder tegen elkaar opzetten, minder zuiveren - meer opstand, samen tegen de 'elite'!


GRN: En hoe het verder gaat? De verschillende varianten liggen klaar... 'hauptsache dat wij elkaar in de haren vliegen'.

   Nou; niet dus! Daar doen wij...
   Echte Nederlanders niet aan mee!

Wat overigens niet betekent dat elkaar 'de waarheid zeggen', vermeden moet worden.


Zo doen wij dat in Nederlandse cultuur namelijk niet; wij leerden dat de waarheid altijd gezegd moet (kunnen) worden, 
d.d. 22-06-2018: Metro - voorpagina

Aangifte:

PVV-leider Geert Wildes heeft aangifte gedaan tegen DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan
d.d. 22-06-2018: Metro - artikel


Geert Wilders doet aangifte tegen Farid Azarkan wegens smaad en laster:


 • Aangifte tegen DENK vanwege nepadvertentie 


Aangifte of melding doen

U kunt op verschillende manieren aangifte doen of iets melden aan de politie.
GRN denkt dat wij = alle PVV, DENK en op andere partijen stemmende medeburgers = het volk zich vooral niet tegen elkaar moet laten opzetten...

dat is precies wat 'de elite' gepland heeft. Neen dus.

Wij moeten die 'club tegen het volk' juist gezamenlijk een multi-cultureel-poepie laten ruiken, want:

 • samen zijn wij veel sterker vrediger, gelukkiger enz. af - dan zij!
d.d. 06-05-2018: 'Rood Wit Blauw-4:

Waarheidspisser GRN roept alle echte Nederlanders op om zich niet te laten bedonderen;

En nogmaals: kijk eens waar mieren en samenwerkende mensen toe in staat zijn:

d.d. 11-01-2018: NeoGe83

 • Time lapse - whole gecko eaten by ants in just a few hours!

Unbelievable these tiny little devils. Whatever we forget on the kitchen table, these guys take it. Now we tried it with a dead gecko we found in garden and an observation camera. Looks like time is money for this little workers and Geico needs a new mascot to tell you how much money you can save with their insurance. With this spirit,  we would get rich in no time. This is really crazy. This is a time-lapse over roughly one and a half day. Enjoy!
Uw delen wordt gewaardeerd;        
daarvoor mijn oprechte dank!         


No justiceno peace - Luctor et emergo -
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!