zondag 11 februari 2018

GRN-Nieuws over NOS-Nonsens: laat u niet (langer) 'mindf#cken' maar denk altijd zelf na en controleer de macht! Ons Nederland verdient beter!


'Heel Holland is het NOS-nepnieuws vanaf het Media Park Hilversum spuugzat!'
NOS komt met grote nepnieuws-show op televisie

Geplaatst op Fri 09 Feb 2018 om 11:35


Zo’n twee weken voor de gemeenteraadsverkie-zingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten maakt de NOS een rechtstreekse tv-uitzending over nep-nieuwsDat heeft de omroep laten weten.

Op maandag 5 maart staat NPO 2 heel prime time in het teken van ‘Nieuws of Nonsens’.

Vanuit de School voor de Journalistiek in Utrecht wordt het fenomeen nepnieuws in kaart gebracht.


  • Wat is het? En hebben we er in ons land last van?

Hoofdredacteuren van kranten en andere nieuwsmedia, politici, professionele fact-checkers en de NOS-correspondenten in Moskou, Washington, Berlijn en Brussel bui-gen zich over deze vragen en proberen onder leiding van Rob Trip en Amber Brantsen antwoorden te vinden.'


GRN: de 'professionele factcheckers en de NOS-correspondenten' - hahaha; dat is een contradictio in terminis! - gaan ons, het volk, 'wel even uitleggen dat wat zij ons pogen aan te smeren via 'het journaal/ nepnieuws-show'... 'de waarheid/ nieuws' zou zijn'? Hahaha; dat gelooft (bijna) niemand meer in ons kleine kikkerlandje!

Eerdere publicaties over Massa-Manipulatie vanaf Media Park te Hilversum:


d.d. 04-02-2018: 'Meet Eva Jinek met 2 maten?


d.d. 30-12-2017: 'Pim Fortuyn kwam voor 't volk op, lag herkenbaar dood op straat en Theo van Gogh 'vermoord om het woord' of... toch niet?


d.d. 30-12-2017: 'Speciaal voor iedereen: hypocriet 'alle goeds voor 2018';


d.d. 30-12-2017: 'Tarik Z. had gelijk: 'kom toch eens kijken' op 't Media Park te Hilversum, 
van waaruit de

d.d. 02-04-2017: '
Als Groenendijk-je bij PAUW-tje komt, dan geeft hij niet thuis! Is 3 keer 3 kinderen ontvoeren met criminele hulp jeugdzorg/ rechters geen nieuws?Nogmaals: laat u niet 'mindf#cken' door het NOS-journaal en het Media Park!


Herhalen, herhalen, herhalen... dan blijft de boodschap het beste hangen:

de NOS brengt geen echt nieuws maar gemanipuleerde nonsens, dit in opdracht van 'de elite'. De NOS en alle omroepen/ bedrijven op het Media Park zijn lid van en/ of werken voor 'de club tegen het volk', aldus GRN.


Stimulerend - twee zielen, 1 gedachte - is dat ook drs. Micha Kat een vergelijkbaar wereldbeeld had/ heeft als drs. Groenendijk toen hij d.d. 04-02-2018 op het Media Park te Hilversum bovenstaande opnames maakte...

samen zijn we veel sterker dan zij! De een 'for your truth, love and happiness deep behind...' en de ander 'between enemy lines', Groenendijk groet Micha Kat!


d.d. 09-02-2018:

'DE CLIMAX 'VAN DE INFOWAR: MICHA OVER DE NEPNIEUWS-SHOW VAN GELAUFF EN DE NOS

ONDER LEIDING VAN KAJSA ‘BILDERBERG’ OLLON-GREN EN MARCEL GELAUFF VINDT EEN NOG NOOIT VERTOONDE VERKRACHTING PLAATS VAN DE WAAR-HEID EN DE FEITEN WAARIN IEDEREEN DIE OOK MAAR EEN SPLINTERJE WAARHEID DEBITEERT WORDT GEDEMONISEERD EN GECRIMINALISEERD

* HET IS NU AAN HET NEDERLANDSE VOLK HIER-TEGEN OP TE STAAN.d.d. 11-02-2018:

'NEPNIEUWS-SHOW VAN GELAUFF IS MEDE BE-DOELD OM HET REFERENDUM OVER DE SLEEP-WET TE MANIPULEREN = ONRECHTMATIG!

GELAUFF EN DE NOS STEEDS MEER IN DE VERDE-DIGING GEDRUKT EN DUS STEEDS AGRESSIEVER * NU MOETEN ZE IN OPDRACHT VAN BILDERBERG-KAJSA HET NEDERLANDSE VOLK BRAINWASHEN IN DE AANLOOP NAAR HET SLEEPWET-REFERENDUM OM DE MENSEN TE LATEN KIEZEN VOOR TOTALE TERREUR VAN DE STAAT TEGEN HENZELF

* HIERMEE OVERTREDEN KAJSA EN DE NOS DE WET WANT DE STAAT MAG MENSEN NIET STUREN EN MANIPULEREN * OOK DE MEDIAWET MET VOETEN GETREDEN WANT PUBLIEKE OMROEP MOET ONAFHANKELIJK ZIJN

Kotsmisselijk van kopieren/ meeliften door Media Mile van 'Struikelstenen':
Geen koperen plaatjes, maar Struikelstenen zijn van messing;  zo leerde GRN!


Struikelstenen.nl

Oorspronkelijk heten ze “Stolpersteine” (stolpern betekent struikelen), een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Kubusvormige betonnen stenen met een messing bovenplaat, met daarin de tekst gegraveerd. De stenen worden geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit de Joden verdreven en vermoord zijn.

...Een wandeling door een doodgewone straat verandert opeens in een reis door de geschiedenis. Op plekken waar geen huizen meer staan, maar vroeger joden hebben gewoond, komt eveneens een “Struikelsteen”. Zodat een ieder kan zien wie waar gewoond heeft. In het messing wordt een korte tekst gegraveerd: Hier woonde … gevolgd door geboorteplaats en ‐datum en daaronder de plaats en datum waar hij/zij is omgebracht; bijna altijd een vernietigingskamp. Ook hier in Hilversum willen we dat realiseren. Uit de archieven hebben we nu 930 namen gevonden.

  • Door heel Hilversum zijn straks deze “Struikelstenenter nagedachte-nis aan de Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord te zien.

De goudglimmende keitjes komen in de stoep te liggen voor het huis waar de mensen gewoond hebben. Heel subtiel en tegelijkertijd indrukwekkend.'d.d. 06-04-2017: Spreekbuis.nl

'Deze week is de Hilversumse gemeenteraad akkoord gegaan met het opzetten van Media Mile. De Media Mile is een verrassende, vooruit-strevende en informatieve route, waarin de gebruiker door spelelementen met allerlei aspecten van media-cultuur en -technologie in aanraking komt.

Met Media Mile wordt die kwaliteit versterkt door zogeheten ‘hotspots’ met elkaar te verbinden. In combinatie van citymarketing zal Hilversum als verhalenfabriek van Nederland prominent in de spotlights worden gezet. De gemeente wil met Media Mile de aantrekkelijkheid van H'sum vergroten. Om de lokale economie te versterken is het volgen Mediawethouder Wimar Jaeger essenti-eel dat de Mediastad ook media uitstraalt.

Uit onderzoek is gebleken dat inwoners, bedrijven en bezoekers Hilversum nog niet ervaren als dé Mediastad van Nederland.'d.d. 20-01-2018: Gooi en Eembode
'HILVERSUM

- De eerste stap is gezet om de media en haar geschiedenis te zien en vooral te ervaren in Hilversum.

GRN: met een heel verkeerd marketingsconcept ter uitwerking:


Op 't Stationsplein ligt de eerste opvallende gele steen van de Media Mile. Hoogst-persoonlijk timmerde wethouder Wimar Jaeger van Media en Cultuur de routesteen netjes in de grond. Wat hem betreft is dit de aftrap van een 'fantastische belevenis' en wordt de openbare ruimte er een stuk spannender op.'


GRN: vindt Wimar Jaeger

  • helemaal niet fantastisch en doen die gele media stenen afbreuk aan het initiatief van Hilversumse 'Struikelstenen'; u moet zich schamen!

Hoe 'toevallig'... dat het weer een D66-er betreft:

Wethouderloco-burgemeester Wimar Jaeger (D66)

Portefeuille: Financiën, Economie en Media, Cultuur, Regio, Wijken en Buurten; Financiën, Inkoop & Vast-goed; Economie & Media, Cultuur , Evenementen en Toerisme; Bestuurlijke vernieuwing, Burgerparticipatie; Regionale aangelegenheden; Hoger Onderwijs en Beroepsonderwijs
Media Mile onteert nagedachtenis Struikelstenen!


Datum: 11-02-2018, 21:46
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: p.broertjes@hilversum.nl; +45 meer
Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.


Gemeenteraad en burgemeester van Hilversum!

1. GRN vindt de Media Mile schandelijk veel lijken op de Struikelstenen...

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/02/grn-nieuws-over-nos-nonsens-laat-u-niet.html

GRN-Nieuws over NOS-Nonsens: laat u niet (langer) 'mindf#cken' maar denk altijd zelf na en controleer de macht! Ons Nederland verdient beter!

en https://www.youtube.com/watch?v=maV0O9rsiLw

2018-02-04 Misbruikt Media Mile de herdenking van Jodenvervolging?!
www.youtube.com


2. GRN meent dat City Marketing prima is,
maar niet op deze totaal misplaatste wijze!

3. Gaarne uw reactie/ melding van onmiddellijke verwijdering van die gele Media Mile...


Met boze 'groet', drs. E.M. Groenendijk MSc. - 
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
Tot slot
:


En al zingt Alfred over zijn door de koning geleende geld dat hij terugwil...

  • eigenlijk geldt dit voor alles; het refrein vat onze mening goed samen!Wordt vervolgd... uw delen wordt uiteraard gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia