zaterdag 6 mei 2017

Criminele overheid ontmaskerd: chef nieuws 'de Gelderlander'/ Gerritsen en klokkenluider Groenendijk sluiten heren-akkoord = grootste impact...!Ga onder 'n boom gaan zitten en... GRN-bliksem zal 'de Gelderlander' treffen!Terug naar regionale krant 'De Gelderlander' en publicatie-verzoek Groenendijk:


Eergisteren, d.d. 04-05-2017 publiceerde deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. dit artikel:

Juist nu: 'wie zwijgtis 'fout'...!

'De Gelderlander' toont interesse voor criminele burgemeester De Lange/ Duiven maar...

'pas op maandag'?

....over mijn contactopname met 'de Gelderlander' en mijn verzoek tot (overleg over) publicatie ter zake de 100% criminele (nog) 'burgemeester' De Lange van gemeen-te Duiven/ Gelderland en weigering van de 'politie' Zeve-naar?! om gedane aangifte van (medewerking aan) onttrekking aan ondertoe-zichtstelling van 'niet-Samen niet-Veilig' Midden-NL door de - helaas - ziekelijk-egoisti-sche 'moeder' Solvig S. (met Duitse nationaliteit).


Einde vorig artikel:

5. tot slot: nogmaals mijn dank voor uw getoonde interesse - uiteraard, indien - en gaarne verneem ik 'nader' van u of van uw collega's... plant 'de Gelderlander'... (aldus) vrijdag vanaf 11:00 uur, vast in?Publicatie volgt sowieso..

  • of 'de Gelderlander' - ?! - haar lezers bedient van de waarheid, is ook een prangende vraag?

Die u/ uw redactie volgens mij... 'tussen de regels door' zeker begreep. Nu naar bed...


Met strijdbare vader-groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Morgen 11:00 uur bellen naar 'de Gelderlander'; nochtans mocht ik - helaas - geen nadere uitleg omtrent de, door deze regionale krant, gewenste 'nadere info' ontvangen.
Journalist/ columnist E. Reinen Rutten blijkt op (alle?) vrijdag(-en) niet te werken!Op zijn mobiel?e nummer:

Met 'goede moed' belde Groenendijk klokslag 11:00 uur naar 'De Gelderlander' in de hoop met journalist dhr. Reijnen Rutten (ja, dubbelnaam zonder streepje) te kun-nen praten/ in direct contact te komen om - 100% bewezen! - e.e.a. =

  • gigantisch schandaal met corrupte overheid nader te bespreken.
Helaas... 

'Spreek maar wat in, of nog beter; stuur maar een sms, whats-app. of iets derge-lijks... dank je wel'!Reijnen Rutten c.q. (hoofd-)redactie/ dhr. Jansen of Gerritsen gepoogd te bereiken:


Doetinchem, 11:20 uur:

Helaas, mobiel is 'Eric met een c' Reijnen Rutten (ik-zelf met een 'k') niet-bereikbaar maar misschien dan op kantoor...?

  • 'Voor journalist Reijnen Rutten moet u in Doetinchem zijn.. - daar is hij kennelijk gestationeerd - en ik heb het telefoonnummer voor u. - Dank u!'

En een fijne Bevrijdings?dag gewenst!
Van Doetinchem weer naar Nijmegen/ chef nieuws dhr. Gerritsen werd gezocht:


Nijmegen, 11:26 uur:

Helaas... het ontvangen telefoon-nummer bleek van een andere medewerker te zijn die niet-te-bereiken was. Keurig werd ingesproken maar geen contact... erg jammer. 


 

Het leek wel alsof 'De gehele Gelderlander' op vrijdag, d.d. 05-05-2017 - inhoudelijk - onbereikbaar wilde? zijn... 

Gelukkig wist Groenendijk nog 'n ander nummer te vinden en probeerde het opnieuw.
Gerritsen: 'heeft onze aandacht; goed onderzoek nodig voor de grootste impact':Nijmegen, 11:29 uur:

Gelukkig lukte het Groenendijk - uiteindelijk - om

  • kort overleg te voeren met de chef nieuws, dhr. Joris Gerritsen - ook; 'andere Gerritsen'; fam.?

Luistert u zelf 'het slot-akkoord'...

dat komende maandag d.d. 08-05-2017 - of toch nog eerder? - een vervolg krijgt:


Kleine correctie:


Ik zeg '1 jaar niet gezien', maar dat moet zijn; 'bijna
1 jaar niet gesproken' want ... 

  • vandaag 1.139 dagen...

...dat is > 3 jaar niet gezien of knuffelen.


Diep-triest en nooit 'in het het belang van de =
onze drie kinderen'. 

Houd vol, lieve meiden...


Delen van dit artikel      (zie onderaan)...
wordt uiteraard - weer - gewaardeerd;

bij voorbaat dank daarvoor! Mede namens de meiden.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU..
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester

Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia